31-03-07

'Patiëntenrechten' - federale ombudsdienst

 

'Patiëntenrechten'

In De Standaard van 28 juli 2004 las ik het volgende: 'De federale ombudsdienst die waakt over de naleving van patiëntenrechten, heeft sinds zijn start in oktober 2003 ongeveer tweehonderd klachten ontvangen. Dat zegt Willeke Dijkhoffz, de federale ombudsvrouw voor Nederlandstalig België, in een gesprek met het medische weekblad De Huisarts.'

De vraag is echter hoeveel van deze klachten er met sukses en tot grote tevredenheid van de patiënt, ook daadwerkelijk werden onderzocht want daarnaar wordt -spijtig genoeg- geen onderzoek naar gevoerd, laat staan dat de patient bij dergelijk onderzoek wordt betrokken. Het gezondheidsbeleid zou zich op de resultaten van dergelijk onderzoeken kunnen afstemmen.

Dat er slechts sprake is van slechts een paar honderd klachten heeft te maken met het feit dat de klachten over foute behandelingen en medische fouten niet eens worden gemeld. De meeste patiënten weten zelfs niet eens dat zij zich daarvoor tot een federale ombudsvrouw kunnen richten.

Patiënten die zwaar ziek zijn en/of de familie van deze patiënten hebben meestal de moed niet om zich met hun klacht tot de ziekenhuisdirectie te wenden. Zij ondergaan liever lijdzaam de bijkomende pijn en ellende dan een nog eens een discussie aan te gaan die tenslotte op niets uitloopt. Oudere en totaal veréénzaamde mensen of psychiatrische patiënten hebben trouwens helemaal geen stem.  Op de zogenaamde ziekenhuisinspecties hoeven zij niet te rekenen.

Er zijn steeds meer en meer mensen die (indien zij daartoe in staat zijn en daartoe de financiële middelen hebben) een gerechtsgeding tegen de ziekenhuisdirectie die uiteindelijk verantwoordelijk is, inspannen.

De gerechtelijke procedures zijn echter ingewikkeld en emotioneel uitputtend, het gerecht werkt enorm traag en rechters zijn uit gewoonte eerder geneigd om de verdediging van de instellingen op zich te nemen.

In de brochures en folders over 'patiëntenrechten' wordt alles erg mooi en zorgvuldig uitgelegd.  Men verwijst ook steeds naar de 'nieuwe wet' inzake de patiëntenrechten (2002) terwijl men vanuit christen-democratische hoek wil doen geloven dat de nieuwe/oude wet voornamelijk de verdienste is geweest van volksvertegenwoordiger Hubert Brouns (CD&V).

De werkelijkheid is echter anders en is voor heel wat patiënten helaas zeer triest en bedroevend.

http://groups.msn.com/Patientenrechten 

19:39 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.