10-04-07

Klachten Psychiatrie - Vlaams Parlement

 

Klachtenbehandeling psychiatrie - Verzoekschrift gericht aan de Voorzitter van het Vlaams Parlement

Image Hosted by ImageShack.us

V L A A M S P A R L E M E N T

VERZOEKSCHRIFT betreffende klachtenbehandeling in de psychiatrie - Vragen van de leden en repliek van de verzoeker

- Mevrouw Sonja Becq : Als ik u goed heb begrepen is de kern van uw probleem dat u op een aantal klachten geen antwoord hebt gekregen van de administratie.
Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel rond gebruikersrechten in de welzijnssector, met klachtenbehandeling, bescherming van de privacy, de inzet van een vertrouwenspersoon. Is dit voorstel volgens u ook bruikbaar binnen de geestelijke gezondheidszorg ?

De heer Jan Boeykens : Er zijn inderdaad allerlei wetgevende initiatieven in de maak. Maar dat betekent dat de klachten zelf op dit ogenblik niet worden behandeld.

- De heer Jan Van Duppen : U hebt tien jaar ervaring in verband met de behandeling van klachten.
Wat moet er volgens u gebeuren om de oorzaken van de fenomenen die u aanklaagt weg te nemen ? Kan er volgens u een regeling komen binnen de muren van de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg ? Zo niet, hebt u andere voorstellen ?

De heer Jan Boeykens : Federaal minister Aelvoet werkt al een jaar lang aan een structurele oplossing. Mijn advies uiteenzetten, zou teveel tijd in beslag nemen.

- Mevrouw Sonja Becq : De vraag van de heer Van Duppen is relevant. Ziet u enig heil in een procedure waarbij men de mogelijkheid heeft bij de hulpverlener zelf een klacht in te dienen ?

- Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Ik stel voor dat u de voorstellen van decreet inzake de cliëntenrechten binnen de welzijnssector die momenteel behandeld worden, bekijkt op hun bruikbaarheid voor de geestelijke gezondheidszorg.

De heer Jan Boeykens : Het moet mogelijk zijn binnen de instelling zelf een klacht in te dienen. Maar, zoals de Raad van Europa in 1994 heeft aanbevolen, moet dat gebeuren bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Dat is evenwel een groot probleem aangezien de koepel Caritas negentig percent van de instellingen in de geestelijke gezondheidszorg onder zijn hoede heeft.
Men is in 1995 begonnen met een experiment waarbij een tiental vertrouwenspersonen in de psychiatrische instellingen werden aangesteld. Van hen is nog slechts één persoon deeltijds aan het werk in maar liefst vijf verschilllende instellingen. Wat betreft de klachtenprocedure vind ik het belangrijk dat de termijn waarbinnen de klacht moet zijn afgehandeld niet te lang is.

- De voorzitter : De hoorzitting wordt gesloten.


http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVerzoekschrift...
http://misbruik-psychiatrie.skynetblogs.be/

15:53 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.