12-12-07

Justitie België - 'De X-dossiers'


Het vermoorde onderzoek

loufZowel Regina Louf als Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven probeerde men via de pers en de justitie 'gek' te verklaren. De psychiatrie wordt in België immers al jarenlang gebruikt om slachtoffers en getuigen van sexueel misbruik en kinderpornonetwerken het zwijgen op te leggen.

----------

Zembla: 'de X-dossiers' Deel I
Nederland 3

In de Zembla-afleveringen van 11 en 18 maart 2004 ('De X-Dossiers') staat het verhaal centraal van de zogenoemde getuige X-1. Deze getuige, een jonge vrouw uit Gent, bracht met haar verklaring over netwerken die kinderen zouden hebben misbruikt en vermoord, in 1997 België in rep en roer. De advocaat van Marc Dutroux heeft gevraagd om X-1 tijdens het proces in Aarlen te laten getuigen. Zembla onderzocht - op basis van het politiedossier - wat X-1 nu precies verklaard heeft en wat het waarheidsgehalte van die verklaringen was.

In de eerste uitzending over X-1 (op donderdag 11 maart) blijkt dat de Belgische rijkswacht veel van wat zij vertelde heeft kunnen bevestigen. Op grond van haar verklaringen zijn twee onderzoeken naar vermoorde meisjes (Christine van Hees en Carine Dellaert) heropend. X-1 beschikte namelijk over 'daderkennis' in zowel de zaak van Christine van Hees als in deze van Carine Dellaert.

Tegenwerking
X-1 vertelde dat ze vanaf haar kinderjaren tot ver in de volwassenheid werd misbruikt door een aantal vooraanstaande Belgen en ook door Marc Dutroux en Michel Nihoul. In Zembla komt ze uitgebreid aan het woord over die herinneringen en over de verhoren door de rijkswacht. Zembla laat zien hoe de Belgische justitie, door X-1, over concrete sporen beschikte om de moordzaken te kunnen oplossen. Maar die sporen niet zijn gevolgd. Verder blijkt dat er duidelijke aanwijzingen zijn voor de betrokkenheid van Marc Dutroux en Michel Nihoul. De onderzoekers van destijds vertellen in Zembla hoe hun onderzoek verliep en hoe zij van hogerhand intern steeds meer tegenwerking kregen.

Fantaste
Over X-1 ontstond een controverse in de media. De meeste media schilderden haar af als een gestoorde fantaste, net als de Belgische justitie die na een paar maanden onderzoek het X-dossier afsloot. Maar niemand wist eigenlijk precies wat X-1 verklaard had en wat justitie aan onderzoek had gedaan. Het publiek raakte daardoor verdeeld in 'believers' en 'non-believers'.

Deel 2 van 'De X-Dossiers' gaat vooral in op het strafrechterlijk onderzoek tegen de rijkswachters die het eerste onderzoek deden naar de getuigenissen van X-1 en andere vrouwen. Ook wordt in deel 2 aandacht besteed aan de verbanden tussen de X-Dossiers en Nederland. Sommige feiten in een derde moordzaak, die van Katrien de Cuyper, zijn in verband te brengen met de Zandvoortse kinderpornozaak.

Research: Wim v.d. Pol
Samenstelling en regie: Toni Boumans
Eindredactie: Kees Driehuis

De documentaire is terug te zien in:
Realplayer High| Low
Windows Media High | Low

http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20040311/zembla


- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAABF&obid=1737
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Regina+Louf&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerken&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.romania-forexportonly.eu/index-Dateien/Page393.htm
- http://www.juliemelissa.be/spip/article.php3?id_article=57
- http://www.droitfondamental.eu/06-Ylena_lead_to_maddie-FR.htm

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 9 JANUARI 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN

werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Foto: Regina Louf

20:51 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Justitie België - kindermisbruik - kinderhandel - kinderprostitutie


"Ik vind het verontrustend dat men weigert dieper te graven telkens een spoor naar pedofielennetwerken leidt"

regina louf enfant+Het vermoorde onderzoek

De feiten

- 9 augustus 1996. Ontvoering van Laetitia Delhez in Bertrix. Een student noteert de nummerplaat van Dutroux, op 8 augustus. Dezelfde dag herkent een gezin uit Vlaanderen Nihoul in Bertrix.
- 14 augustus 1996. Aanhouding van Dutroux en Martin. In de daaropvolgende dagen en weken worden eerst Laetitia en Sabine teruggevonden, daarna de lichamen van Julie en Melissa en van An en Eefje. Ook het lijk van Bernard Weinstein, de handlanger van Dutroux.
- 15 augustus 1996. Aanhouding van Nihoul.
- September 1996. X-1 getuigt in Neufchâteau over wat ze in haar kinderjaren heeft meegemaakt. Ze wordt ondervraagd door de ploeg van De Baets van de BOB van Brussel. Daarop worden de dossiers van kinderen die in de jaren '80 werden vermoord in Brussel, Gent en Antwerpen weer geopend.
- December 1996. Rijkswachtommandant Duterme komt naar Neufchâteau als coördinator. Op het einde van het jaar begint hij de getuigenissen van X-1 te herlezen. Hij is Franstalig, de getuigenissen zijn opgetekend in het Nederlands. Duterme wil bewijzen dat De Baets X-1 gemanipuleerd heeft en dat men niets moet geloven van wat X-1 zegt. Uiteindelijk bereikt hij met de steun van zijn oversten dat De Baets verwijderd wordt.
- Lente 1998. De onderzoeken die naar aanleiding van de getuigenissen van Regina Louf weer waren geopend, worden opnieuw gesloten in Brussel, Gent en Antwerpen.

------------------------

"Wij willen enkel antwoord op onze vragen" - "Ik vind het verontrustend dat men weigert dieper te graven telkens een spoor naar pedofielennetwerken leidt"

Interview met Marie-Jeanne van Heeswyck

In januari vorig jaar schreven de journalisten Van Heeswyck, De Coninck en Bulté een reeks artikels over het getuigenis van Regina Louf en andere slachtoffers van kinderprostitutienetwerken. Allemaal verzinsels, zei een groot deel van de pers en de politiekers. Het gerecht sloot de dossiers af: onderzoek op het terrein bevestigde in niets de verklaringen van Regina Louf, luidde het.

- Jullie geven niet op. Geen schrik voor een nieuwe vloedgolf van kritieken ?

M.J. Van Heeswyck. Drie maand na onze artikelenreeks zetten pers en gerecht een punt achter het debat over de X-getuigenissen. In dat klimaat was het onmogelijk met een andere mening af te komen.
We wisten dat jeugdvriendinnen van Regina Louf haar getuigenissen bevestigden. Maar als we daar een artikel over hadden gemaakt, dan had dat weer een wedloop naar die getuige ontketend. Dan hadden ze weer vriendinnen gevonden die "nooit iets hadden gemerkt".
Er is zo'n gigantische manipulatie geweest in die zaak. Dat willen we bij de publieke opinie doen doordringen. En bij onze collega's, want die wisten meestal niet meer waar ze het hadden. Maar ook bij de magistraten en de onderzoekers. Ieder van hen had maar een stukje van de puzzel. Om te begrijpen waar er sprake is van blokkering of manipulatie, heeft men inzicht nodig in het geheel. Er waren zoveel en zo'n belangrijke dingen uit te leggen, dat er een boek voor nodig was. Bovendien vonden we dit alles onze taak als journalist.

- Was dat geen onmogelijke opdracht? Vier herlezingen onder leiding van rijkswachtcommandant Duterme hadden uitgemaakt dat het verhaal van Regina Louf waardeloos was...

M.J. Van Heeswyck. Er staan zoveel en zo'n zware kritieken in die herlezingen van de getuigenissen van Regina Louf, dat we zelf uit ons lood waren geslagen. Sommige kritieken waren terecht. De Baets -die Regina Louf ondervraagd had- is ook niet perfect, hé. En Regina Louf was geen makkelijke getuige. Tot we in de herlezing op een element stootten waar we zeker van wisten dat het fout was. Dan zijn we alles gaan checken. Die rapporten van de herlezing zijn een meesterstukje van bedrog. De getuigenissen zelf werden grondig en systematisch vervormd. Al wat Louf zei was ofwel onjuist of - als het toch juist was - ingefluisterd door de onderzoekers, zo stond in de herlezing. Het was echt zeer grof. Het is duidelijk dat diegenen die dat onderzoek wilden stoppen, niet gedacht hebben dat iemand hun beweringen wel eens zou kunnen natrekken. Journalisten bijvoorbeeld.

- U hebt ook veel kritiek op het onderzoek naar Dutroux?

M.J. Van Heeswyck. Ja. Het parket in Neufchâteau beschikt nog altijd alleen maar over de versie van de beschuldigden. Die proberen er natuurlijk zo goedkoop mogelijk vanaf te komen.
Ik vind het verontrustend dat men weigert dieper te graven telkens een spoor naar pedofielennetwerken leidt. De cel van 50 speurders die op deze sporen werkten, is in de zomer van '98 opgedoekt. De filosofie van het onderzoek naar de pedofielennetwerken kan je samenvatten met één zin: we zien niks, dus er is niks. Als er binnen de drie maanden geen bewijzen op tafel liggen, dan sluiten ze het dossier. Dat is toch onvoorstelbaar. Zelfs in twee jaar kun je niet tot resultaten komen in een onderzoek naar netwerken met zo'n sluitende beschermingsmechanismen binnen het apparaat van politie en gerecht zelf. Die netwerken zijn te vergelijken met de Italiaanse maffia die vertakkingen heeft binnen de staatsstructuren.

- Een rode draad in de onderzoeken lijkt wel dat men absoluut Nihoul buiten verdenking wil stellen.

M.J. Van Heeswyck. De speurders van de cel 'Obelix' die de zaak-Nihoul onderzoeken, stoten op de grootste obstakels. Neem nu het zogezegde alibi van Nihoul voor de ontvoering van Laetitia Delhez. Een gezin uit Vlaanderen dat op vakantie was, zegt dat ze Nihoul daar de dag voor de ontvoering gezien heeft. Een andere getuige, een student, noteerde diezelfde dag de nummerplaat van Dutroux in Bertrix. Maar elf dagen na zijn aanhouding, vindt Nihoul plots een alibi: hij was aan het schilderen bij zijn vriend, de vroegere advocaat Vander Elst. Dat is een duistere figuur. Hij werd veroordeeld in de zaak van de ontvoering van Vanden Boeynants. Hij had... een vals alibi verstrekt aan leden van de bende van Patrick Haemers, verdacht van de ontvoering.
Het alibi werd nagetrokken zoals men dat zou doen voor de diefstal van een handtas. Niets is ernstig aangepakt. Pas anderhalf jaar later, na eindeloos gepalaver, krijgen de speurders toelating voor een huiszoeking bij Vander Elst. Het alibi van Nihoul valt daarop in duigen. Vander Elst moet zich terugtrekken, hij zegt dat hij zich van dag vergist heeft. Nihoul heeft dus voor 8 augustus geen alibi meer.

- Wie heeft er belang bij Nihoul uit de wind te zetten?

M.J. Van Heeswyck. De officiële versie spreekt over Nihoul de oplichter, het fuifnummer van Brussel. Maar zijn arrestatie veroorzaakte verwonderlijk veel deining in het wereldje van politie, politiek en magistratuur. Plots kent niemand hem nog. In de kringen waar die fuiven doorgingen, is men natuurlijk erg kwetsbaar voor chantage. En Nihoul kent daar zowat iedereen. Maar er is meer...
Bijvoorbeeld bij de rijkswacht. Kolonel Brabant van de BOB van Brussel zal natuurlijk wel alles gedaan hebben opdat men niet zou te weten komen dat Nihoul werkte als informant voor zijn dienst. Toen onderzoeksrechter Connerotte in augustus '96 aan alle politiediensten inlichtingen vroeg over Nihoul, gebaarde Brabant van kromme haas. Hij raakte in paniek toen ze in Neufchâteau ontdekten dat de BOB van Brussel misschien de ontvoering van Laetitia Delhez gefinancierd heeft. Het zit zo. Op 23 april 1996 geeft Nihoul een vriend van hem, een zekere Walsh, aan bij de BOB van Brussel. De man had 5.000 XTC-pillen in zijn bezit, evenals 15 kilo amfetaminen. Bij zijn arrestatie vindt men wel de amfetaminen maar niet de XTC. De BOB rept er verder met geen woord over. Maar later vindt men van die pillen terug bij Michel Lelièvre. Gekregen van Nihoul op 10 augustus 1996, zegt hij. Dat is een dag na de ontvoering van Laetitia Delhez. Men vindt er ook terug bij Dutroux. Kan men dan volgende hypothese uitsluiten: Nihoul was nog geen officiële informant van de BOB, ze konden hem dus niet gewoon betalen; daarom knijpt de BOB een oogje dicht als Nihoul die XTC-pillen achterover drukt. Wie denkt er op dat ogenblik aan dat men ze een paar maanden later bij kinderontvoerders zal vinden? Nihoul zelf zegt dat hij met de pillen betaalde voor de reparatie van zijn auto door een vriend van Dutroux. De factuur voor die reparatie bedroeg hooguit 15.000 frank en de pillen hadden een straatwaarde van 500.000 frank. Vormden ze de betaling voor de ontvoering van Laetitia?
Ook bij de gerechtelijke politie kennen ze Nihoul al lang. De commissarissen Toch en Marnette kwamen vaak over de vloer in Nihouls lievelingsclub Dolo. Nihoul had ook banden met het kabinet van minister Jean Gol (PRL) en met de PSC van Vanden Boeynants. En hij kent rechter Van Espen heel goed.

- Van Espen is de rechter die het onderzoek leidde naar de misdaad in de champignon-kwekerij waar X1 het over had ?

M.J. Van Heeswyck. X-1 zegt in haar getuigenis dat ze een zekere Christine kende in het midden van de jaren '80, in Brussel. Als hij dat hoort, herinnert nationaal magistraat Duinslaeger zich een zaak uit die tijd. Het gaat om de gruwelijke moord op Christine Van Hees, een meisje van zestien. Die vond plaats in 1984 in een verlaten champignonkwekerij in Etterbeek. Het onderzoek was vanaf 1985 in handen van onderzoeksrechter Van Espen.
Verschillende getuigen wezen toen pistes aan die naar Dutroux en Nihoul hadden kunnen leiden. Maar van bij het begin houdt de gerechtelijke politie het bij één piste: de gewelddadige punkers. Van Espen verplicht de gerechtelijke politie niet de piste-Dutroux-Nihoul te volgen. Na drie jaar wordt de hoofdverdachte uit het punkmilieu vrijgelaten en buiten vervolging gesteld. Later vertelt hij dat de gerechtelijke politie hem drugs toediende om hem te doen bekennen. Na de verklaringen van X-1 wordt het dossier in december 1996 weer geopend en de speurders van De Baets vinden opnieuw pistes in de richting van Nihoul en zijn toenmalige vrienden van de sexclub Dolo, vrije radio's en extreem-rechts. Maar wie leidt het onderzoek? Weer Van Espen. Eigenaardig. Van Espen houdt zich normaal bezig met onderzoek naar financiële misdaden. En enkele weken tevoren had hij gereclameerd dat men al zijn speurders van de financiële onderzoeken had weggetrokken om ze op de zaak van de verdwenen kinderen te zetten. Plots geen werk meer?
Van Espen had bovendien persoonlijke banden met sommige verdachten. Wij ontdekten dat hij advocaat was geweest van Annie Bouty, de ex van Nihoul, in 1984 en later nog een keer. Zijn zus is de meter van de zoon van Nihoul. Van Espen had die zaak niet mogen aanvaarden maar hij profiteert ervan om De Baets uit het onderzoek te zwieren. Hij schrijft een brief naar de rijkswachttop in juni 1997. Hij vraagt om alle onderzoek in de affaire van de champignonkwekerij stop te zetten. Hij citeert De Baets niet bij naam maar verwijt "een speurder" dat hij meewerkte met de commissie-Verwilghen. Hij roept Verwilghen bij zich in zijn kantoor, in het bijzijn van procureur generaal Dejemeppe en van substituut Somers. "Ze gaven me duidelijk te verstaan dat ze niet wilden dat wij onze neus in die zaak zouden steken", schrijft Verwilghen later in zijn boek Parole d'homme.

- De brief van Van Espen is het begin van het einde voor het X-onderzoek.

M.J. Van Heeswyck. Precies, de brief van Van Espen gaat later naar de parketten van Gent en Antwerpen, die verondersteld werden de getuigenissen van X1 omtrent kindermoorden in de jaren '80 na te trekken. Van Espen voegt bij zijn brief de nota's van rijkswachtcommandant Duterme over de herlezing van de X-dossiers. Het is op die basis dat de andere parketten beslissen al die dossiers te sluiten.
Tot dan toe had niemand gevraagd dat De Baets van het onderzoek naar de X'en zou worden verwijderd. Integendeel, rechter Langlois schreef naar commandant Duterme om De Baets te laten blijven. Daarop legt Duterme klacht neer tegen De Baets. Hij zou getuigenissen van Regina Louf hebben vervalst. In die zaak, die voor de raadkamer komt op 7 december, pleit de procureur de stopzetting van de vervolgingen. Er is dus geen vervalsing geweest, maar intussen zijn De Baets en zijn ploeg verwijderd en zijn de X-dossiers in de doofpot gestoken.

----

'De X-dossiers. Wat België niet weten mocht over de zaak-Dutroux.'
Te bestellen bij De Groene Waterman (03/232.93.94) of bij de Internationale Boekhandel (02/513.69.07).

Herwig Lerouge - 1-12-1999

- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAABF&obid=1737
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Regina+Louf&btnG=Recherche+Google&meta=


CD-ROMS KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT: JUSTITIEMINISTER ONKELINX WEIGERT TE ANTWOORDEN !

ZoeGenot.imagesOnkel0810brussel

Sinds 2001 beschikt de Belgische justitie over 21 CD-roms waarop sadistische kinderpornografie staat. Het gaat hier om meer dan 88.000 jongeren en kinderen, waaronder zelfs baby's. Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot naar de stand van zaken vroeg in het onderzoek, weigerde de minister van justitie daarop te antwoorden.

-------------

KAMER -3E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

--------

Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.

Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.

Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

--------

Minister Laurette Onkelinx: Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.

Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.

De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

--------

Minister Laurette Onkelinx: Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx: Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

Het incident is gesloten.

Commissie van Justitie van 14 juni 2005

http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerken&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.romania-forexportonly.eu/index-Dateien/Page393.htm
- http://www.juliemelissa.be/spip/article.php3?id_article=57
- http://www.droitfondamental.eu/06-Ylena_lead_to_maddie-FR.htm

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 9 JANUARI 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN

werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Foto's: Ecolo-senator Zoé Genot (Groenen) - Justitieminister Laurette Onkelinx met Freddy Thielemans en Elio Di Rupo van haar PS-clan

19:25 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-12-07

Slachtoffers van sexueel misbruik moeten niet op minister Onkelinx rekenen


CD-ROMS ZANDVOORT: JUSTITIEMINISTER ONKELINX WEIGERT TE ANTWOORDEN !

ZoeGenot.imagesOnkel0810brussel

Sinds 2001 beschikt de Belgische justitie over 21 CD-roms waarop sadistische kinderpornografie staat. Het gaat hier om meer dan 88.000 jongeren en kinderen, waaronder zelfs baby's. Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot naar de stand van zaken vroeg in het onderzoek, weigerde de minister van justitie daarop te antwoorden. Alhoewel de kinderen op de foto's nooit geidentificeerd werden en de kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en cliënten nooit opgespoord en vervolgd werden, sprak minister Onkelinx van een 'indvidueel dossier' waarmee zij het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem bedoelde.

De Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs, die inmiddels werd gepromoveerd, deelde enkele jaren geleden in een interview met Het Laatste Nieuws dan weer mede dat er onderzoek zou gedaan worden naar de jeugdmagistraat op de cd-roms. Er kwam niets van dit onderzoek en de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot (die achteraf werd witgewassen) stuurde snel een fax naar de rijkswacht van Geel om te beweren dat de magistraat 'een man uit Charleroi' was.

Ook de 30 processen-verbaals waarin de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem, het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen werd genoemd, verdwenen in alle stilte in de vergeetschuif. Een kopie van de processen-verbaals werd in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overhandigd maar het blijft muisstil rond deze zaak terwijl het gerecht en de pers bij het minste gerucht over Marcel Vervloesem, wild opsprongen en het over een 'laffe kindermisbruiker' hadden. Men zou bijna zeggen dat de Vlaamse pers die de verhalen over 'kindermisbruiker Marcel Vervloesem' in omloop heeft gebracht, de kindermisbruikers in werkelijkheid beschermt. Bepaalde gerechtsjournalisten gedragen zich bovendien zo pervers dat men zich gaat afvragen wat hun sexuele achtergrond kan zijn. Marcel Vervloesem werd op 15.11.2007 vrijgesproken voor de klachten van Victor V. en konsoorten maar kreeg van de rechter wel een spreekverbod met de pers op straffe van twee jaar gevangenisstraf opgelegd. Een journalist van de Gazet van Antwerpen profiteerde daar twee dagen later van om één van de zogenaamde slachtoffers voor wiens klachten Marcel Vervloesem was vrijgesproken, te interviewen. De man mocht nog eens op een weerzinwekkende manier komen vertellen op welke wijze hij 35 jaar geleden (1972) door Marcel Vervloesem zou misbruikt zijn geweest en hij mocht zelfs een oproep doen tot 'andere slachtoffers'. De journalist publiceerde ook het E-mailadres van de man in de hoop dat hij zijn reeks sensationele verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' door Marcel Vervloesem in de Gazet van Antwerpen, nog een paar jaar kan verderzetten zodat hij de rest kan doodzwijgen.

-------------

KAMER -3E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

--------

Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.

Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.

Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

--------

Minister Laurette Onkelinx: Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.

Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.

De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

--------

Minister Laurette Onkelinx: Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx: Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

Het incident is gesloten.

Commissie van Justitie van 14 juni 2005

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+pedofielen&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Elio+Di+Rupo+Olivier+Trusgnach&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=parti+socialiste+kinderporno&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=SP.A+kinderporno&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Morkhoven+gedetineerden&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Werkgroep+Morkhoven+acties+rolstoel+Antwerpen&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Werkgroep+Morkhoven+patiëntenrechten&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerken&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.romania-forexportonly.eu/index-Dateien/Page393.htm
- http://www.juliemelissa.be/spip/article.php3?id_article=57
- http://www.droitfondamental.eu/06-Ylena_lead_to_maddie-FR.htm

CD-ROMS ZANDVOORT - PROCES MARCEL VERVLOESEM - 5 DECEMBER 2007 - 14.00 UUR - WAALSE KAAI - HOF VAN BEROEP ANTWERPEN - werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Foto's: Ecolo-senator Zoé Genot (Groenen) - Justitieminister Laurette Onkelinx met Freddy Thielemans en Elio Di Rupo van haar PS-clan

22:02 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |