05-01-08

Patrick Dewael laat in zijn kaarten zien


'Terreurdreiging' diende om de bevolking klaar te stomen voor de Belgische politiestaat

dewael13.10In een interview met journalist Marc Eeckhaut van De Standaard zegt de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael het volgende over het zogezegde terreuralarm: 'Kijk, ik besef dat iedereen en vooral de journalisten zitten te wachten op de exacte redenen waarom dat terreuralarm werd afgekondigd. Maar er zijn nu eenmaal dingen die de overheid niet kan en mag zeggen wegens het geheim van het onderzoek.'

Het wordt echter met de dag duidelijker waar Dewael met zijn tergend lange terreurdreiging en manipulatie van de bevolking naartoe wil...

Zijn voorlopige voorstellen zijn:
Speciale politietechnieken, buiten de wet te stellen van verenigingen en organisaties die volgens hem 'terroristisch' zijn, 'preventieve' telefoontaps die geen toelating van de onderzoeksrechter vereisen, politiediensten moeten zonder de toelating van een onderzoeksrechter (wat nu al dikwijls gebeurt) telefoontaps kunnen doen en internetverkeer kunnen onderscheppen, bijkomende mogelijkheden tot infiltratie, bijkomende mogelijkheden voor informantenwerking, bijkomende mogelijkheden voor observaties, Internetcontrole, speciale 'supergevangenissen voor de allerzwaarsten', de 'radicalisering' in de gevangenis door middel van 'speciale regimes' aanpakken, ongelimiteerde camerabewaking, gerechtelijke onderzoeken voor wie 'verdacht wordt van ...', meer burgers (computerspecialisten, vertalers enz.) met politieopdrachten, meer volmachten en bevoegdheden voor procureurs-'terroristenjagers', anoniem werkende politie, uitwerking van een actieplan 'radicalisme' met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers, politie moet 'proactief' telefoons kunnen afluisteren zonder dat er concrete aanwijzingen zijn...

Dewael spreekt daarbij van een controle door een 'onafhankelijke magistraat' en heeft daarbij waarschijnlijk de federale procureur en beruchte 'terroristenjager' Johan Delmulle in het hoofd. Delmulle wil dat er een 70-tal terrorismespeurders bijkomen die informatie over 'terroristische groeperingen' moeten vergaren en dringt reeds geruime tijd aan op meer technische middelen om 'terreurgroepen' op het Internet te bestrijden.

Dewael wil zijn plannen realiseren zonder veel rekening te houden met de kritiek van de volksvertegenwoordigers die, volgens zijn woorden, enkel maar 'trucs van populisten' zouden gebruiken.

Als de plannen van Dewael erdoor komen, wordt België dus (nog meer dan nu al het geval is) een echte politiestaat...

------------------------------

'Een aanslag kan ook bij ons'

KNOKKE - interview MINISTER DEWAEL OVER TERREUR

Het terreuralarm dat de hoofdstad al twee weken in de ban houdt, doet de minister nadenken over supergevangenissen en bijzondere politietechnieken.

Minister van Binnenlandse zaken Patrick Dewael (Open VLD) had zich het jaareinde anders en vooral iets rustiger voorgesteld na de woelige formatiebesprekingen van de voorbije maanden. Maar de terreurdreiging in ons land gooide roet in het eten. Daarbij kwam ook nog eens dat Jean-Marie Dedecker, de eeuwige kwelduivel van Open VLD, het terreuralarm in de pers smalend afdeed als 'een kersthow' van de nieuwe regering.

- Wanneer was u ervan op de hoogte dat er een terreurdreiging was in de hoofdstad?

'Premier Guy Verhofstadt (Open VLD) en ikzelf zijn op dinsdag 18december verwittigd door het Ocad, het Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging. Op vraag van Ocad hebben we diezelfde dag nog een vergadering gehouden. Naast vertegenwoordigers van de premier, justitie en mijn kabinet, waren daarbij aanwezig de federaal procureur Johan Delmulle, leden van de federale politie, de Staatsveiligheid, de Militaire Veiligheid, Jaak Raes van het Crisiscentrum en Luc Verheyden en Jean-Claude Delepière van Ocad.'

'Daar hebben we ons laten informeren over hoe ernstig de situatie was. De federale procureur heeft verteld wat hij kon vertellen uit het gerechtelijk onderzoek. Donderdag heeft het Ocad de situatie dan opnieuw geëvalueerd en was er opnieuw een vergadering.'

'Nog een dag later, de 21ste, heeft het gerecht 15 huiszoekingen uitgevoerd en is het terreuralarm afgekondigd.'

- Praktisch onmiddellijk daarna hebben premier Verhofstadt, uzelf en minister Vandeurzen de pers toegesproken. Waarom?

'Omdat de situatie ernstig was, niet om een show op te voeren. De politieke overheid heeft op zulke momenten de plicht de bevolking te wijzen op de ernst van de situatie om zich vervolgens weer discreet op de achtergrond terug te trekken en de communicatie aan de mensen op het terrein over te laten. Maar dan kwamen Jean-Marie Dedecker (LDD) en Anne-Marie Lizin (PS) in de media smalend doen over het terreuralarm. Lizin vond het “overroepen,, Dedecker noemde het een “show,.'

Dan kan ik moeilijk aan Jaak Raes (directeur van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, red.) vragen om hen van repliek te dienen. Daar moest ik zelf op antwoorden.'

- Wat vindt u eigenlijk van de kritiek van de senators Dedecker (LDD) en Lizin (PS)?

'Ik vind dat te gek voor woorden. Zaken als terrorisme zijn te erg om er een politiek spel van te maken. De mensen die de evaluatie van de dreiging gemaakt hebben, doen dat in alle sereniteit. Het Ocad is vorig jaar opgericht met de bedoeling om te doen wat ze nu gedaan hebben: een evaluatie van de dreiging maken.'

'Alle inlichtingen van alle verschillende diensten komen bij Ocad samen en worden daar geanalyseerd. In het buitenland ontstaan juist vaak problemen omdat elke dienst op zijn informatie blijft zitten omdat ze de “concurrentie, niets gunnen.'

'Om dat tegen te gaan, werd Ocad opgericht. Wie zijn wij om aan hun werk te twijfelen? Trouwens, ik heb aan tafel met de verschillende aanwezige diensten alvast niets gemerkt van onenigheid bij het inschatten van het risico. Iedereen was het erover eens dat er een ernstig risico was.'

'Neen, Wat Dedecker en Lizin gedaan hebben, is beneden alles. Het is een typische truc van populisten. Als we het vuurwerk in Brussel hadden laten doorgaan en er was iets gebeurd, dan zou Dedecker de eerste zijn om ons gebrek aan politieke moed te verwijten omdat we het vuurwerk niet verboden hadden. Hij zou ons prompt het rapport van Ocad onder de neus geduwd hebben.'

'Kijk, ik besef dat iedereen en vooral de journalisten zitten te wachten op de exacte redenen waarom dat terreuralarm werd afgekondigd. Maar er zijn nu eenmaal dingen die de overheid niet kan en mag zeggen wegens het geheim van het onderzoek.'

'Het comité P en het comité I, die respectievelijk de politie- en de inlichtingendiensten controleren, krijgen later ruimschoots de kans om de manier van werken bij het tot stand komen van het terreuralarm te onderzoeken. Ze zullen ook de kwaliteit van de informatie die tot het alarm heeft geleid, kunnen evalueren.'

- Volgens bepaalde terreurexperts is de kans op een aanslag in Brussel nochtans miniem.

'Wie dat denkt, is niet alleen naïef maar ook onverantwoordelijk. Er was één zogenaamde veiligheidsexpert (VUB-professor Herman Matthijs, red.) die op de televisie zei dat er in het weekend en met het eindejaar geen dreiging was omdat de Europese instellingen en de Navo dan dicht waren. Wat een onzin! Alsof de aanslagen op de metro in Londen en het treinstation in Madrid nooit bestaan hebben.'

'We moeten niet aan overacting doen maar we moeten het risico ook niet minimaliseren. België heeft geen troepen in Irak maar wél in Afghanistan. De nummer twee van Al-Qaeda Al Zawahiri riep pas geleden nog op om te op te treden tegen landen die troepen in Afghanistan hebben. Bovendien blijft Brussel de hoofdzetel van de Navo en de Europese instellingen. Dat is op zich al een risico.'

- Doet ons land genoeg om terreur te bestrijden?

'We doen veel, dat bewijzen de verschillende processen die in ons land al gevoerd zijn. Ik wil er toch even op wijzen dat Nizar Trabelsi, van wie de naam ook nu weer opduikt, in ons land opgepakt en veroordeeld is. En er zijn nog een aantal grote processen tegen moslimextremisten geweest. Volgende week is er in Brussel de uitspraak in het proces tegen het netwerk dat Murielle Degauque als kamikaze naar Irak zou gestuurd hebben.'

'De Staatsveiligheid en de federale politie hebben tijdens de voorbije regeerperiode mensen en middelen bijgekregen voor de terreurbestrijding. Er kan en mag burgerpersoneel aangeworven worden bij de politie voor specifieke taken, zoals vertalen vanuit het Arabisch.'

'Er is een actieplan radicalisme met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers. Maar dat we veel doen is geen absolute garantie dat er geen aanslagen kunnen gebeuren. Ik was in Londen de dag voor de aanslagen van 7 juli 2005 in de metro. De Britten hebben me toen heel trots hun camerasysteem laten zien dat heel de stad, de metro inbegrepen, in het oog houdt. Een dag later was het zover. De camera's hebben de aanslag niet kunnen verhinderen. Ze hebben achteraf wel hun nut bewezen om de daders op te pakken.'

- Wil u nog meer doen om terrorisme te bestrijden?

'Er zijn in elk geval een paar zaken die ik de volgende dagen in samenspraak met mijn collega van Justitie Jo Vandeurzen op de tafel van de regering zal gooien. Het kader waarin politie- en inlichtingendiensten bijzondere opsporingstechnieken mogen gebruiken, moet dringend aangepast worden. De Staatsveiligheid mag op dit moment in ons land nog altijd geen telefoons afluisteren. De buitenlandse veiligheidsdiensten mogen dat wel.'

'De toenmalige minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), diende op het einde van de vorige regeerperiode een wetsontwerp in om dat mogelijk te maken maar het werd niet gestemd in de commissie Justitie. Ik ga erop aandringen dat de regering daar zo snel mogelijk werk van maakt. Nog tijdens de drie maanden die deze regering aan blijft.'

'Ik vraag bovendien dat ook de politiediensten in zaken van terrorisme meer mogelijkheden krijgen bij de telefoontap, het onderscheppen van internetverkeer, infiltratie, informantenwerking, en observatie. Zo mag de politie op dit moment alleen telefoons aftappen als er een gerechtelijk onderzoek loopt, dat wil zeggen als er sterke, concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd. Wij vragen dat ook de politie ook proactief zou kunnen telefoons afluisteren, dus ook als er nog geen concrete aanwijzingen zijn.'

'De Waalse socialisten hebben daar altijd zeer weigerachtig tegenover gestaan om historische en ideologische redenen maar ik heb dat nooit goed begrepen.'

'Voor de Vlaamse liberalen is het cruciaal dat we niet in een politiestaat terechtkomen. Wij geven geen carte blanche aan de veiligheidsdiensten. Die bijzondere technieken zijn wat ons betreft allemaal noodzakelijk maar ze moeten altijd gecontroleerd worden door een onafhankelijke magistraat en achteraf ook door het parlement.'

'Naast die concrete zaken die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, wil ik opnieuw aan het parlement vragen of niet eens tijd wordt om de discussie te openen over het buiten de wet te stellen van bepaalde organisaties. Ik denk aan DHKP/C of Blood and Honour.'

'En onze gevangenissen zijn haarden van radicalisme. Mensen als Nizar Trabelsi worden door de andere gedetineerden beschouwd als helden. Misschien moet er voor dit soort gevangenen een speciaal regime komen, bijvoorbeeld een supergevangenis zoals in Nederland. In elk geval moeten we in ons actieplan radicalisme ook de gevangenissen opnemen. We moeten dringend iets doen aan de radicalisering in de gevangenis.'

Mark Eeckhaut
De Standaard, 5 januari 2008


20060117-verhofstadt-bush-3


- http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=I81M72Q2
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/112781/2007/12/22/VS-waarschuwen-onderdanen-die-naar-Belgi-reizen.dhtml
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=amerikaanse+ambassade+terreurdreiging&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/120408/2008/01/02/Ecolo-senator-vraagt-onafhankelijk-onderzoek-naar-terreurdreiging.dhtml
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+dewael&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=anti+terreur+maatregelen&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto's: Patrick Dewael (Open VLD), Bush en Verhofstadt (Open VLD)

13:28 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

'Politieke leiders cultiveren de angst onder de mensen'
Jan De Cock en Irene Khan in MO Magazine, 44, juni 2007:


Jan De Cock: 'Heel vaak wordt de angst vanuit de maatschappij overgebracht op het gevangenissysteem. De Verenigde Staten zijn daar een extreem voorbeeld van. Wat je daar in de luchthaven ervaart, vind je terug in het gevangenissysteem, maar dan extreem uitvergroot. Ik ben in geen enkel Amerikaanse gevangenis binnengeraakt met een volledige tandenborstel, want dat is een potentieel wapen. Die steel gaat er sowieso af. Nergens ben ik binnen geraakt met een tijdschrift waar nietjes in zitten, want nietjes zijn levensgevaarlijk! Op den duur begin je gewoon spoken te zien.

Ik pleit voor meer vrijheid, meer verantwoordelijkheid. Natuurlijk gebeurt er vroeg of laat een stuurfout als je mensen vertrouwen geeft. Zoals toen die man in België zijn partner bewerkte met een colaflesje tijdens het "intiem bezoek". Maar de invoering van datzelfde intiem bezoek heeft wel de seksuele spanning in de Belgische gevangenissen gevoelig doen afnemen -alleen wordt daarover nergens geschreven.

Men is geneigd gedetineerden, ook in België, behalve het recht op vrijheid, ook nog andere rechten te ontzeggen. Wanneer een zesvoudige moordenaar om het kwartier gewekt wordt door het licht aan te steken in zijn cel, vinden mensen zoiets normaal. Maar op zich is die maatregel waanzinnig en zonder rechtsgrond.

Irene Khan: 'Europa meet met twee maten en gewichten. Terwijl het hoge eisen stelt aan kandidaat-lidstaten op het vlak van mensenrechten, mogen de landen die al lid zijn, doen wat ze willen. Europa verwacht van Turkije dat het zijn gevangenissen verbetert en martelpraktijken afzweert, maar tegelijkertijd kunnen Zweden en het Verenigd Koninkrijk ongestoord vluchtelingen terugsturen naar landen waar gefolterd wordt. Polen voert maatregelen in die de klok terugdraaien naar de situatie van voor de toetreding. Ik noem dat dubbele standaarden.
Hetzelfde geldt voor de Europese immigratiepolitiek. Europa sluit overeenkomsten af met Oekraïne of Mali voor het oprichten van
vluchtelingenkampen, maar zelf wil de Unie die mensen niet opnemen. En in de gesloten centra in België zitten mensen afgesneden van de buitenwereld, totaal geïsoleerd.

Ik zie overal steeds meer een "politiek van angst": angst voor de duizenden migranten die ons land binnenkomen, angst voor terroristen die treinen opblazen, angst voor landen met massavernietigingswapens, angst voor de andere, angst voor het onbekende, angst voor sluiers en hijabs, angst voor mensen met een andere huidskleur of met een ander levensstijl. Die angsten worden bewust aangewakkerd door mensen die macht willen en anderen willen domineren. Die schrikgevoelens worden bewust aangewakkerd door mensen die onze angsten manipuleren en ons willen domineren.

Doorheen de geschiedenis hebben politieke leiders angst gebruikt om zich een aanhang te vergaren en om zichzelf aan de macht te helpen. Het meest recente voorbeeld is dat van Australië, waar in de omer van 2001 de Tampa, een boot met vluchtelingen, strandde. Het was volop verkiezingstijd en premier Howard heeft toen heftig campagne gevoerd tegen de 'massa's bootvluchtelingen die Australië overspoelen'. Hij had zelfs het gerucht verspreid dat de vluchtelingen zo wreed waren dat ze hun eigen kinderen overboord gooiden. Achteraf bleek dit een grove leugen te zijn, maar de man was geslaagd in zijn opzet: hij werd herverkozen.
President George Bush heeft de angsten in zijn land verhevigd en kon zo de ene wet na de andere die zijn presidentiële macht uitbreidde laten goedkeuren. Als je aan de mensen vertelt dat de kans bestaat op alweer een bomaanslag, dan stemmen ze daar natuurlijk mee in. Politieke leiders en populistische media hebben vandaag een hype gecreëerd rond migratie. Het gevolg is dat de migranten in een zeer slecht daglicht staan. Met hen gebeurt een beetje hetzelfde als met gedetineerden: er is angst en wantrouwen ontstaan jegens hen. Die angst komt niet uit de lucht gevallen, maar is het gevolg van een doelgerichte strategie. Natuurlijk draagt iedereen angstgevoelens in
zich. De vraag is alleen of iemand die aanwakkert of ons daarentegen aanspoort rationeel te reageren. Aan onze leiders de keuze!

Auteur: Stefaan Anrys


http://www.mo.be

http://www.aivl.be/doc.cfm?target=MO_interview_met_Irene_Khan2.pdf

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 07-01-08

Reageren op dit commentaar

Plannen Dewael Het 'terreurklimaat' dat in België wordt geschapen, dient alleen maar om van België een echte politiestaat te maken (alhoewel dit reeds grotendeels het geval is). Er is echter nauwelijks protest te horen...


Op 7.1.2008 publiceerden bijna alle Nederlandse kranten zonder enige commentaar of kritische vraagstelling onder de titel 'Terreurdreiging in België zeer ernstig genomen', een berichtje van het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP).

Het ANP-berichtje was een kopie van een interview met de Franse terreurexpert Claude Moniquet in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Moniquet is een oud geheim agent van de Franse inlichtingendiensteen en heeft een inlichtingenbureau in Brussel.

De voorstanders van de zogenaamde anti-terreurmaatregelen in België hebben hun werkterrein dus blijkbaar naar Nederland verlegd.

Een chronologisch overzicht van de volgende nieuwsberichten geeft een goed beeld van de manier waarop de 'terroristenjagers' in België er hun nieuwe wetten en maatregelen die zogenaamd alleen moeten dienen om het 'terrorisme te bestrijden', willen doordrukken

----------------------

- 22.11.2007 - Het Laatste Nieuws: 'De federale procureur Johan Delmulle wenst meer terrorismespeurders en meer technische middelen'.
- 21.12.2007 - Belgische kranten: 'De federale politie heeft een ontsnappingspoging van de genaamde Nizar Trabelsi die in juni 2004 tot tien jaar cel voor de voorbereiding van een aanslag op de militaire basis in Kleine Brogel was veroordeeld, verijdeld'.
- 21.12.2007 - persagentschap Belga: 'Trabelsi plande een ontsnapping en zou daarbij geholpen worden door een groep personen, die gedreven zijn door een extremistische visie op de islam", aldus Lieve Pellens, woordvoerster van de federale politie. "Het federaal parket heeft daarom aan de onderzoeksrechter gevraagd om een onderzoek te starten naar de mogelijke deelname van die personen aan terroristische activiteiten". Directe aanwijzingen voor een aanslag zijn er niet.'
- 22.12.2007 - Belga: 'De Verenigde Staten hebben hun onderdanen die het vliegtuig naar België nemen gewaarschuwd om extra voorzichtig te zijn voor aanslagen.'
- 22.12.2007 - Belga: 'De veertien verdachten die werden opgepakt omdat de federale politie en het federale parket voor terroristische acties vreesden, werden vrijgelaten maar het onderzoek naar de terreurdreiging in België wordt voortgezet.'
- 24.12.2007 - Belga: 'Niet alleen de verijdelde ontsnappingspoging van moslimextremist Nizar Trabelsi zorgde voor het terreuralarm. Het terreuralarm was ook het gevolg van een communiqué van Al Qaida, eind november 2007'.
- 24.12.2007 - Belga: 'De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil dringend nieuwe wetten laten goedkeuren rond de strijd tegen terrorisme. De nieuwe wetgeving moet speurders toelaten om websites te hacken. De nieuwe wetten moeten, volgens de procureur-generaal, ook de bescherming van politiemensen inhouden aangezien de speurders of hun familie persoonlijk gevaar lopen wanneer terroristen hun gegevens kunnen achterhalen.'
- 24.12.2007 - Belga: 'PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil een gedetailleerd verslag van het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. "De evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging moeten door het Comité I onderzocht worden", aldus de senatrice.'
- 24.12.2007 - Belga: 'Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitspraak van Lizin "misplaatst".
- 26.12.2007 - Belga: 'Ook senator Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt een onderzoek naar het terreuralarm dat volgens hem een "kerstshow van de nieuwe interimregering" is. Volgens Dedecker hebben "mensen van de federale politie hem getipt dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk is geweest om de verdachten op te pakken terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Dedecker wijst naar een aantal toevalligheden zoals "het veiligheidsplan" van Dewael en de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois "naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme".
- 26.12.2007 - Belga: 'Het kabinet van Dewael noemt de uitlatingen van Dedecker grotesk en misplaatst. "Alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd. Dit is beledigend voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt".
- 27.12.2007 - journalist Georges Timmerman van de Vlaamse krant De Morgen: 'Lizin heeft met haar uithaal naar de "overdreven" terreurdreiging vooral de positie van de inlichtingendienst willen beschermen. De Staatsveiligheid heeft als gevolg van het politieoptreden een aantal van haar informanten in het jihadistische milieu verloren.'
- 27.12.2007 - Belga: 'Het stadspersoneel van Hoei heeft voor de verkiezingen van 10 juni 2007, verkiezingspamfletten voor PS-kandidate Anne-Marie Lizin, de burgemeester van Hoei, uitgedeeld. Dat heeft de RTBF vanavond in zijn journaal gemeld. Het uitdelen van de pamfletten is volgens bepaalde getuigen tijdens de werkuren gebeurd terwijl ze daar geen verlof voor hadden genomen. De RTBF heeft bewijzen maar wil die niet openbaar maken om haar bronnen te beschermen.'
- 29.12.2007 - Belga: 'Trabelsi en zijn vriendin Nama hebben in een brief aan een krant laten weten dat er helemaal geen plannen bestonden om hem uit de gevangenis te bevrijden of om aanslagen te plegen in ons land.'
- 30.12.2007 - Belga: 'Het Brussels eindejaarsvuurwerk werd door de terreurdreiging afgelast. De verscherpte politiecontroles zullen zeker tot drie januari 2008 van kracht blijven. De Brusselse burgemeester Thielemans nam die beslissing na een coördinatievergadering op het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken'.
- 30.12.2007 - De Standaard, journalist Mark Eeckhaut: 'De angst voor terreur heeft de hoofdstad nu echt in de greep'.
- 31.12.2007 - De Morgen: "We hebben een stand van zaken opgemaakt, samen met het federaal parket en het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD). Het OCAD heeft zijn analyses verfijnd op basis van gerechtelijke informatie en informatie die het gekregen heeft van nationale en internationale correspondenten (Staatsveiligheid en buitenlandse inlichtingendiensten)", aldus Jaak Raes, directeur-generaal van het Crisiscentrum'.
- 31.12.2007 - Belga: 'Er werden volgens afgetapte telefoons toch aanslagen gepland. De veertien moslimextremisten die op 21 december 2007 werden opgepakt en later weer vrijgelaten werden, hadden het in telefoongesprekken over een verkenning die ze zouden doen in de Brusselse metro. Ze zouden er kleine bommen in vuilbakken stoppen.'
- 31.12.2007 - ANP: Het Vlaamse dagblad Het Volk publiceert een berichtje van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) waarin staat dat een 'mogelijke aanslag in Nederland verijdeld werd'. Alle Nederlandse kranten nemen het ANP-berichtje onder de titel 'Mogelijke aanslag verijdeld door aanhoudingen' over.
- 1.1.2008 - Het Nederlands Dagblad: 'Het is nog niet duidelijk wat de drie mannen die na een tip van de inlichtingendienst AIVD werden aangehouden, wilden uitvoeren. De AIVD sluit niet uit dat de verdachten op korte termijn een gewelddadige actie planden .'
- 2.1.2008 - Belga: 'Senator Josy Dubié (Ecolo), net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), wil een onafhankelijk organisme vragen om onderzoek te doen naar de werkelijkheid van de terroristische dreiging. Dubié wil vooral een onderzoek "over de noodzaak voor het nemen van spectaculaire maatregelen terwijl niemand wil zeggen wat de werkelijke staat van bedreiging is, noch over de objectieve elementen waarop ze gebaseerd worden". Volgens Josy Dubié hebben de publieke waarschuwingen een contraproductief effect omdat "niemand de waarschuwingen van de instanties tenslotte nog zal geloven".
- 3.1.2008 - De Morgen: 'De politie rekruteert burgers in de strijd tegen de terreur. De rekruteringen van burgerpersoneel zijn ondertussen bezig. Vooral de Brusselse antiterreurcel zou met een chronisch personeelstekort kampen. De regering beloofde extra geld vrij te maken voor 103 nieuwe aanwervingen'.
- 3.1.2008 - Belga: 'Het verhoogd politietoezicht en andere maatregelen tegen de terreurdreiging in Brussel, blijven na een vergadering van het OCAD waaraan Premier Guy Verhofstadt, minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen deelnamen, voorlopig van kracht. Eric Van der Sypt van het federale parket wil geen commentaar geven op de vraag of er explosieven zijn gevonden. Het OCAD heeft bij zijn analyses ook rekening gehouden met de situatie in onze buurlanden. Naast het terreurnetwerk al-Qaida, werd er ook rekening gehouden met het feit dat op 10 januari 2008 de uitspraak valt in het proces over het netwerk dat Murielle Degauque als kamikaze naar Irak zou gestuurd hebben.'
- 4.1.2008 - Belga: 'Trabelsi en zijn vriendin Naima gaan klacht indienen tegen onbekenden en de Belgische Staat.'
- 5.1.2008 - De Standaard - journalist Mark Eeckhaut interviewt minister Dewael: 'Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), wil de politie- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geven in de strijd tegen terreur. Hij wil:
1) sommige organisaties buiten de wet stellen
2) een supergevangenis met een speciaal regime waarin figuren als Nizar Trabelsi moeten komen
3) de Staatsveiligheid telefoons laten afluisteren
3) de politiediensten meer mogelijkheden geven bij het toepassen van speciale politietechnieken
4) verdachten in terreurzaken 'proactief' laten afluisteren
5) verdachten laten afluisteren, ook als er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd
6) een actieplan 'radicalisme' met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers
7) de politie internetverkeer laten onderscheppen en meer mogelijkheden geven tot infiltratie, informantenwerking, en observatie'

Op 7 januari 2008 verscheen er in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws plotseling een berichtje waarin men een zekere Claude Moniquet, een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst met een inlichtingenbureau in Brussel, aan het woord laat. Het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP) nam het berichtje over zodat het in alle Nederlandse kranten onder de titel: ''Terreurdreiging België zeer serieus" werd gepubliceerd.

Moniquet beweert dat er in België 'zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog leven waarvan er zeker tien bereid zijn om een zelfmoordaanslag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te plegen'.
En dat is nu precies waarover de Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, het in zijn interview met journalist Mark Eeckhaut van de Vlaamse krant De Standaard ('Een aanslag kan ook bij ons') over had.

Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn'.
Zoals Minister Dewael stelt hij verder dat de politie in België 'te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden' en beweert hij dat de 'Belgische politie geen telefoons mag afluisteren' (terwijl dit al lang zonder controle gebeurt). Verder uit Moniquet kritiek op het feit dat de Belgische politie 'slechts iemand tot 24 uur na zijn arrestatie mag ondervragen' en vindt hij dat extremisten (en aktivisten) 'daarvan profiteren'.
Moniquet ondersteunt ook de plannen van minister Dewael voor de bouw van een supergevangenis door te stellen dat 'criminele moslims in de gevangenis tot heilige strijders worden omgevormd'.
Het valt op dat Moniquet steeds over 'ons land' spreekt terwijl hij een 'een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst' zou zijn en hij vindt dat de politie, 'zoals in Frankrijk bijvoorbeeld', een verdachte vijf dagen lang voor ondervraging moet kunnen vasthouden.

Op 15 januari 2008 komt het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging OCAD met de vertegenwoordigers van Premier Verhofstadt, justitie, het kabinet van Patrick Dewael, de federale politie, de Staatsveiligheid en de Militaire Veiligheid opnieuw bijéén om de situatie 'opnieuw te evalueren'. Vermoedelijk zullen de ministers Dewael en Deleuze (CD&V, justitie) die gelegenheid aangrijpen om om hun nieuwe voorstellen 'in de strijd tegen het terrorisme' te bepleiten. Vandaar deze mediacampagne via het ANP en de Nederlandse pers. Het is trouwens niet onmogelijk dat ook de Nederlandse regering nieuwe wetten wil laten stemmen die zogenaamd bedoeld zijn om enkel het 'terrorisme te bestrijden' terwijl zij ongetwijfeld zullen gebruikt worden om de politieke oppositie, vakbonden en aktiegroepen het zwijgen op te leggen

---------------

'Terreurdreiging België zeer serieus’ - De Volkskrant, 7 januari 2008 11:33
„Terreurdreiging België zeer serieus" - Reformatorisch Dagblad, 7 januari 2008 14:12
'Terreurdreiging België zeer serieus' - ANP - NU - Nu Jij, 7 januari 2008 11:28
'Terreurdreiging België zeer serieus' - ANP - AGD-Agrarisch Dagblad, 7 januari 2008 10:57
'Terreurdreiging België zeer serieus' - De Telegraaf, ma 7 januari 2008, 10:53
'Terreurdreiging Brussel zeer ernstig' - Elsevier, maandag 7 januari 2008 13:29
'Terreurdreiging België zeer serieus' - Spits, maandag 7 januari 2008, 10:37

---------------

LINKS:

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=amerikaanse+ambassade+terreurdreiging&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/112781/2007/12/22/VS-waarschuwen-onderdanen-die-naar-Belgi-reizen.dhtml
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/120408/2008/01/02/Ecolo-senator-vraagt-onafhankelijk-onderzoek-naar-terreurdreiging.dhtml

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=anti+terreur+maatregelen&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Gepost door: Jan Boeykens | 10-01-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.