06-01-08

Belgisch gevangeniswezen is een ramp


Patrick Dewael wil supergevangenissen bouwen

marceldewael13.10Patrick Dewael wil supergevangenissen bouwen terwijl de Open VLD meer gevangenissen wil en kinderen tot hun 23 jaar in de cel wil steken

Het is toch ongelooflijk dat er in ons land zulke onzin door geleerde politici wordt uitgekraamd.

Weten die mensen wel iets af van de ware realiteit die er anno 2008 in onze gevangenissen heerst ?

Al jaren zien wij staking op staking van cipiers en hun vakbonden omdat er te weinig personeel in de gevangenis werkt, er te weinig mogelijkheden zijn en de toestanden in onze gevangenissen explosief zijn.

Anno 2008 zitten bv. in de gevangenis van Antwerpen 4 gevangenen in een kleine cel waarin matrassen op de grond liggen, een plastieken emmer dienst moet doen als toilet voor vier mensen en er geen enkel privacy voorhanden is.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er spanningen in de gevangenissen bestaan.

Telkens men staakt krijgen de gevangenen géén bezoek, soms zelfs tot weken lang. De ontspanningen worden hen ontnomen en de wandelingen ingeperkt.
Dit is ronduit een schande in een land dat zich binnen Europa wil opwerpen als het land dat begaan is om de mensenrechten ! Gevangenen worden bijna slechter behandeld dan dieren in ons land.
En dan horen wij de Open VLD maar roepen om meer gevangenissen en jeugdgevangenissen !

Op welke manier denkt Mijnheer Dewael die nieuwe gevangenissen van personeel te voorzien terwijl de schreeuw om voldoende personeel voor de nu al bestaande gevangenissen na jaren miserie nog steeds niet gehoord is geweest ?
Dus nieuwe gevangenissen om weer tot boordens toe te kunnen bevolken...

Kijk maar eens naar de Verenigde Staten waar men het principe van de Open VLD toepaste ! Men moet er gevangenis op gevangenis blijven bouwen omdat elke nieuwe gevangenis opnieuw rijkelijk overbevolkt geraakt. Dit is dus zeker geen oplossing.

En hoe zit het met de rechten van de gevangenen en de opgesloten kinderen ?
Als we zien hoe men onder dat VLD-beleid de asielzoekers en hun kinderen in de gesloten assielcentra behandelt dan is dat ronduit wraakroepend. Misschien moet de Open VLD er maar eens eerst voor zorgen dat het totaal verouderde gevangenissysteem wordt gemoderniseerd. Het wordt tijd dat de VLD inziet dat wij niet meer in de middeleeuwen maar wel in 2008 en binnen een vernieuwd Europa leven !

Patrick Dewael wil supergevangenissen en speciale regime's...
Wat verstaat de Open VLD onder die speciale regimes ? Gaat het hier om praktijken zoals om het half uur naakt gefouilleerd worden, op het beton slapen, aan een bed geketend worden, dag en nacht onder een ondraaglijk licht moeten leven, 24 uur op 24 uur camerabewaking om elke beweging van de opgesloten gevangene te volgen (ook het naar het toilet gaan van de gevangene enz ...) ?

Het verleden toonde reeds aan tot wat dergelijke speciale regimes en mishandelingen leiden. Onlangs werd het naakt fouilleren van gevangenen in België en het dag en nacht laten branden van licht in de cel, nog via een reeks vonnissen veroordeeld.

Vergeet de Open VLD dat het hier om mensen gaat, die wanneer je ze als beest opsluit en dusdanig behandelt, wel ooit weer in onze maatschappij moeten weerkeren ? En waarom moeten kinderen opgesloten worden ?

De toekomst van onze maatschappij ziet er niet goed uit als men tot dergelijke wanpraktijken en folteringen overgaat. Het overgrote deel van de Belgen is trouwens niet te spreken over dat soort van opsluitingen.

Wordt het niet eens tijd om met een gezond verstand en op een nuchtere manier deze zaken te bekijken ? Het is goed dat men waakt over de veiligheid van de burger maar minderjarigen en volwassenen opsluiten in supergevangenissen onder speciale regimes, gaat veel te ver.

Ik vraag mij af wat de Open VLD en Dewael onder 'terrorisme' verstaan.
Is iemand terrorist als hij of zij een pamflet uitdeelt ? Is een vakbond een terroristische organisatie omdat zij haar leden uit protest het werk laat stilleggen ? Zijn kinderen die met vuurwerk spelen of die een speelgoedrevolvertje in hun kamer hebben liggen, terroristen ? Zijn aktiegroepen die opkomen tegen mis- en wantoestanden terroristen ?

Het gaat gewoon te ver in ons land ! Kijken we eens even naar Mechelen waar een Open VLD-lid burgemeester is en de wet op 'overlast' van toepassing is. Een student kreeg daar een proces-verbaal aangesmeerd omdat zijn GSM te hard zou hebben gestaan op het moment dat er een trein voorbijraasde en een 13 jarig jongetje zat urenlang vast op het mechelse politiecommissariaat omdat het met zijn skatebord op straat aan het spelen was.
De meeste burgers zullen begrijpen dat dit vandaag of morgen ook hun kind kan overkomen. Men moet voorzichtig zijn met al die wetten en zogenaamde regels. Patrick Dewael moet beseffen dat een democratie ook verantwoordelijkheid vraagt van de politici en dit ter bescherming van de fundamentele vrijheden van de burgers. De dictatuur waarop we dreigen af te stevenen in ons land is pas een echt gevaar.

Men kan zich afvragen waarom het onveiligheidsgevoel bij de burgers systematisch en kunstmatig wordt aangewakkerd en dat dit alleen maar gebeurt om volmachten en speciale bevoegdheden te kunnen bekomen. Camera's op de straten, telefoontap, internetcontrole, kinderen als informanten, naamloze politiemensen, anonieme getuigen etc ...
Dit is een gevaarlijke situatie en is een uitstekend middel om met mensen en groepen te kunnen afrekenen. Ik vrees dat de Open VLD juist promoot wat in Oost-Duitsland dank zij jarenlange druk en druk vanuit het westen is afgeschaft, met name de Stazi-praktijken. Maar kom, laten we niet moedeloos worden. Hopelijk zijn er nog politiekers waarvoor mensen belangrijk zijn... als zij tenminste niet worden vervolgd voor hun standpunten.

Ik zou ook even willen reageren op het interview met mijnheer Dewael in de Standaard.
Weet de minister wel dat vele gevangenen in ons land niet eens in een bed in hun cel kunnen slapen ? Weet de minister dat zij met 4 opgepropt in een kleine cel zo groot als een badkamertje zitten ? Weet de minister dat anno 2008 er nog vele gevangenen naar het toilet moeten gaan in een plastieken emmer en in het bijzijn van hun celgenoten ? Weet de minister dat de cipiers al jarenlang schreeuwen om voldoende personeel ?
Weet de Minister dat zijn probleem op een eenvoudige manier kan opgelost worden ?
Span rond heel België een prikkeldraad en plaats hoge schermen. Plaats in elke straat een camera en aan ieder huis een politieagent. Dan is Belgie meteen een en al gevangenis.
Misschien dat er beter een supergevangenis wordt gebouwd voor politici die de mensenrechten schenden en kinderen en burgers onder speciale regimes willen opsluiten. Dan zijn de burgers van dit soort gevaar tenminste al bevrijd !
Ik zou wel eens willen zien hoe Minister Dewael het zou stellen in een celletje met vier man en met een plastieken emmer om zijn behoefte in te doen.

Zou het niet beter zijn dat Dewael en zijn Open VLD eens werk beginnen te maken van een fatsoenlijke regering die de echte problemen aanpakt en de burgers helpt tegen de torenhoge energieprijzen ? Zou het niet beter zijn als Dewael en de Open VLD de armoede aanpakt en voldoende voorzieningen voor de daklozen en de minderbedeelden schept ? Dat zou veel beter zijn dan bommen geld te verkwisten aan zogenaamde anti-terreurmaatregelen tegen een terreur die tot op heden nog nergens uit gebleken is.
Het is duidelijk dat politici als Dedecker en Lizin juist omwille van hun gezonde reactie op het krankzinnig opblazen van die terreurdreiging worden zwartgeverfd.
Een land is pas veilig wanneer men elke bewoner als mens behandelt, de mensenrechten eerbiedigt en men het land leefbaar houdt. België verzinkt echter langzaam in een politiestaat.

Wat mij verontrust is dat onze Liga voor de Mensenrechten zo weinig onderneemt tegen al deze zaken. Ik hoop dat zij snel wakker wordt en dat zij protesteert voor dat ik omwille van mijn opinie in een supergevangenis wordt gestoken waar ik van een speciaal regime mag genieten.

Marcel Vervloesem, aktievoerder vzw Werkgroep Morkhoven
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

20:00 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Aktie 'supergevangenis' De volgende personen en diensten ontvingen een afschrift van Marcel Vervloesem's Open Brief:

Adelheid.byttebier.groenbrussel; algemeen.linksprotest.nl; ali.van.der.kolk.tros.nl; alkroon.pzc.nl; antifanet; antwerpen.belga; antwerpen.pvda; antwerpen.radiocontact; antwerpen.s-p-a; antwerps.pershuis; arensgilberte; arie.rijneveld.tros.nl; Astrid.Rubbens.steunpunt.be; avanlancker.europarl; balie.wel-zijn.org; bart.aerts.persgroep.be; bart.laeremans.dekamer.be; bart.somers.vlaamsparlement; wvdpanhuysen;
binnenland.standaard; birgitt.carlier.limburg.s-p-a; Brigitte Grouwels; bruno.tobback; bstaes.europarl; buurman_amsterdam; carmen.balboa; cberx.cdenv.be; cda.publieksvoorlichting.tweedekamer.nl; centrum.antiracisme.be; chris.denijs.vrt.be; comitep.be; Contact.afp; contact.gpj.be; daan.schalck.dekamer.be; danny.pieters.dekamer.be; dbanse.asv.de
de.zondag.kempen.roularta; demelkweg.radio1.be; dentisterie.sociale; dewandelgangen.radio1.be; dezevendedag.tv1.be; kurd4all.nl; dirk.barrez.vrt.be; dirk.bulkmans.belga.be; elisabeth.meuleman.groen.be; elt.ad.nl; eric.goeman; ericingrid; erik.debruyn.ob.antwerpen; ethel.brits.groen.be; f.brepoels; cgl.ibz.fgov.be; fientje.moerman.dekamer.be; filip.anthuenis.dekamer.be; filip.deman.dekamer.be; fractie.europa.agalev; fractie.gewest.brussel.groen; fransdebethune; frieda.vanwijck.vrt.be; geert.versnick.deKamer.be ; geert.lambert.dekamer; gerolf.annemans.deKamer; gvaredactie; hetvolk.vum; hme.rtbf.be; hugo.vandienderen.groen.be; comiteri.be; demorgen.be; europol.eu; kurdishinstitute.be; ibz.fgov.be; laurette-onkelinx.be; mensenrechten.be; raadvst-consetat.be; radio1.be; radio2.be; senate.be; vtm.be; ingrid.meeus.dekamer.be;
herman.decroo.deKamer.be; ivo.belet.vrt.be; janmarijnissen.nl; jean-paul.tieleman; jmdedecker; jos.bouveroux.vrt.be; jos.stassen.groen.be; justitiehuis.ieper.be; justitiehuis.leuven.be; knack.be; koen.bultinck.dekamer.be; Kris.peeters.groen.be; lezersredacteur.pzc.nl; Ligue Droits Homme.abernard; Ligue Droits Homme.edelplace; Ligue Droits Homme.drozenberg; Ligue Droits Homme.paperrouty; Ligue Droits Homme.osebasoni.be; luc.aerts.vrt.be; luc.kempen; magda.demeyer.dekamer.be; marc.Eeckhout.vum.be; marc.mertens.tijd; marc.vanpeel.deKamer.be; meldpuntvermisten.nl; mensenrechteneducatie; mieke.van.dessel.tv-brussel.be; msmet.europarl.eu; nachtergaeleruf.vt4.net;
nahima.lanjri.dekamer; nico.volckeryck.groen.be; nieuws.vtm.be; nieuwsbladhoofdredactie; nmaes.europarl.eu; nrc.nl; oliver.rynders.kanaalz.be; openvenster.humo; paul.tant.dekamer.be; pieter.de.crem.dekamer.be; pterryn; radio.alkmaarlokaal.nl; radio.tos.be; radionieuws.vrt.be; rbaeten.europarl.eu; redactie.dng.persgroep.be; redactie.elsevier.nl; rcapiot.concentra.be; redactie.belga.be; redactie.antwerpenapart; redactie.antwerpen1; redactie.bndestem.nl; redactie.hln.persgroep.be; redactie.gazetvanturnhout.be; redactie.mao.be; redactie.nu.nl; redactie.parool.nl; redactie.persgroep.be; redactie.rtv.be; redactie.spitsnet.nl; redactie.telegraaf.nl; redactie.trouw.nl; redactie.uitpers.be; redactie.volkskrant.nl; redactie.vt4.be; redactie.webwereld.nl; redactie.zone03.be; redactieantwerpen.radio2; redactie-i.telegraaf.nl; redaction.echonet.be; regionieuws.destandaard.be
renaat.schrooten.tijd.be; RHuisman.concentra; studiobrussel.be; ria.jaarsma.tip.nl; robert.vandamme.ond.vlaanderen.be; roel.deseyn.dekamer.be; sarahvzw; slachtofferhulp.be; standaard.vum.be; steve.stevaert.s-p-a.be; stijn.bex.dekamer.be; stijn.bruers.fys.kuleuven.be; terzake.canvas.be; thekingofbeggarsandflees; tstad.vum.be; trees.pieters.dekamer.be; tvjournaal.vrt.be; vincent.decroly.lachambre; vlugt.tros.nl; voordedag.vrt.be; voorlichtingrechtbank.minjus.nl; voorzitter.vld.be; vvt_jsc.kamer.cdenv.be; ward.bosmans.be; waterlanderrob; wbeysen.europarl.eu; wdeclercq.europarl.eu.; willem.lust.nl; Wim.van.de.pol.vara.nl; wit.comit; www.politics.be; Yolande.avontroodt.deKamer.be; zoe.genot.lachambre


En nu afwachten of het voorstel van minister Dewael om -naast het nemen van allerlei repressieve maatregelen- ook een 'supergevangenis' te bouwen, wordt aanvaard...

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 07-01-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.