16-01-08

Pedofilie: Pascal Taveirne


Zandv.fetch


"Beklaagde Brugs pedoproces geen leider kinderpornonetwerk"

Na afloop van de pleidooien in het pedofilieproces tegen Pascal T. voor de Brugse correctionele rechtbank heeft meester Joris Van Kouter gezegd dat zijn cliënt niet langer wordt aanzien als het kopstuk van een internationaal netwerk in kinderporno. De 37-jarige man uit Assebroek liet zijn eigen dochters van 9 en 11 jaar acteren in pornofilms die hij samen met een Italiaan maakte. Maximumstraf geëist Het openbaar ministerie vorderde deze namiddag de maximumstraf voor de man. Dat is tien jaar effectieve celstraf, tien jaar ter beschikkingstelling van de regering en tien jaar ontzetting uit de rechten. De man wordt in alle gevallen gezien als een lid van een misdadige vereniging. De zwaarste straf riskeert hij voor de verkrachting van zijn eigen dochters toen ze nog niet tien jaar oud waren. Schuldig verzuim voor echtgenote Ook voor de echtgenote van Pascal T. eiste het openbaar ministerie de maximumstraf voor schuldig verzuim, namelijk twee jaar effectieve celstraf. Zij zou niet hebben ingegrepen toen haar man zijn dochters misbruikte en in seksfilms liet acteren. Gedeeltelijke bekentenissen Volgens meester Joris Van Kouter heeft zijn cliënt deels bekentenissen afgelegd. Hij zou intussen spijt hebben over zijn daden. De rechtbank vonnist op 19 februari. (belga/eb)

De Standaard, 15.1.08


Spilfiguur pedofilienetwerk betuigt spijt

De 37-jarige man uit Assebroek die terechtstaat als de spilfiguur in een Europees pedofilienetwerk, heeft op zijn proces in Brugge gezegd dat het hem spijt dat het zo ver is gekomen. De slagersgast misbruikte zijn twee dochtertjes en twee andere meisjes. Hij liet foto's van de kinderen maken en verkocht ze. Maar volgens zijn advocaat is hij niet de organisator van een groot kinderpornonetwerk, zoals wordt beweerd. Toch vraagt openbaar aanklager Ludo Vandaele de maximumstraf van 10jaar. 'Hij zag zijn kinderen als consumptiegoederen. Voor hem telde enkel het geld.' Volgens Vandaele vermeed het gerecht erger met zijn arrestatie in juli 2006. 'Hij probeerde een eigen website met schunnige foto's van zijn zwakbegaafde dochters op te richten. (bjm, aft)

De Standaard, 16.1.08

-----

http://www.droitfondamental.eu/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/

16:24 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Internetcensuur


dewael13.10


Brussel, 16.1.2008 - De mensen van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel, werden gisteren en eergisteren op alle mogelijke manieren verhinderd om nog iets op het Internet te publiceren. Laat ons hopen dat zij niet als 'terroristen' worden beschouwd...

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg gisteren ook tot driemaal toe een telefoon van iemand die zich niet wilde bekendmaken.

De man die op een zeer beschaafde toon sprak, was er blijkbaar op uit om Marcel te bedreigen en te intimideren.

De man had het met Marcel ondermeer over zijn proces (dat bedoeld is om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen).
De uitspraak in deze zaak werd op 9.1.2008 door het Hof van Beroep te Antwerpen om een onbekende reden uitgesteld en volgens de man, die perfect van alles op de hoogte bleek te zijn, was dat omdat het arrest 'nog niet klaar was'.
De man had het met Marcel ook over de nog steeds ontbrekende stukken en dossiers in het strafdossier die zelfs na een klacht bij de Hoge Raad voor de Justitie niet bij het dossier werden gevoegd. Bij de stukken bevindt zich ondermeer de verklaring van de genaamde Peter Wouters (mede-aanklager van Marcel Vervloesem) die zei dat men voor de klachten betaald werd. Ook de brief van de genaamde Eric Cuylaerts in verband met aanrandingen ten huize van de genaamde Eddy Bellens gericht aan de Procureur des Konings te Turnhout en Minister Dewael ontbreekt.
Marcel Vervloesem wacht al een jaar lang op een zittingsdatum voor de dagvaarding van Eddy Bellens...

Verder kwam het dossier in verband met de cd-rom met kinderpornomateriaal (kinderpornozaak Zandvoort) die door de vzw Werkgroep Morkhoven destijds aan het Koningshuis werd bezorgd en vandaar uit naar de procureur-generaal te Antwerpen werd verstuurd, ter sprake. De Antwerpse advocaat-generaal Tack moest enkele weken geleden ter zitting toegeven dat het dossier 'verdwenen' was alhoewel hij er een 'reconstructie' van zou maken.

Ook de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. (hoofdaanklager van Marcel Vervloesem) wordt genoemd, kwam ter sprake.
Volgens de man was het onderzoek in deze zaak 'lopende'. Toen Marcel Vervloesem hem vroeg waar en wanneer het 'lopende' was en of het dossier misschien van het dak naar de kelder liep, reageerde de man dreigend met de woorden of het soms de bedoeling was van hem te bespotten.
Van een onderzoek in deze zaak is nog altijd niets te merken alhoewel een kopie van de 30 PV's in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd overgemaakt. Victor V. wordt vanwege zijn Sp.a-partijkaart en het feit dat hij tegen Marcel Vervloesem jarenlang werd gebruikt, blijkbaar door justitie beschermd.

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij zich door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven in Brussel liet 'manipuleren' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij al lang werkzaam was voor dat de zetel van de vzw naar Brussel verhuisde en dat hij niet moest proberen hem iets wijs te maken of hem tegen het Morkhoven-bestuur te Brussel op te zetten.

Volgens de man werden er door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel alleen maar 'nonsens' op het Internet gezet (vandaar waarschijnlijk dat hij ten allen koste wil vermijden dat deze 'nonsens' op het Internet te lezen zijn).

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij bleef protesteren terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'.

De man waarschuwde Marcel Vervloesem om met zijn aktiviteiten en het opvragen van dossierstukken te stoppen 'zoniet zou men nog een heel stuk verder gaan' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat het proces en de verdachtmakingen tegen hem 10 jaar geduurd hadden en dat hij nu wilde dat de zaken op een correcte manier rechtgezet werden.
Marcel liet zich niet intimideren en vroeg de man of hij de Werkgroep Morkhoven misschien wilde provoceren tot een actie voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

Volgens de man had Marcel 'meer kopies van zijn dossier dan wie dan ook' en moest er nu maar eens een einde komen aan het opvragen van dossierstukken waarop Marcel Vervloesem antwoordde dat hij het recht had op een kopie van het volledige dossier.

De man had ook kritiek op de Open Brief in verband met de 'supergevangenis voor de allergevaarlijksten' die Marcel Vervloesem vorige week op de blog 'Rechten van gevangenen' liet plaatsen. Volgens de man was Marcel 'onbetamelijk' geweest.

Enkele weken geleden kreeg Marcel ook al een telefoon van een onbekende man die hem vroeg wat de bedoelingen waren met zijn Open Brief over de gevangenissen. Ook deze man vroeg Marcel waarom hij dit deed terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'.

De anonieme telefoons die Marcel Vervloesem krijgt, doen denken aan de talrijke dreigtelefoons die de vermoorde RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens kreeg toen ze rond de zaak van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte. Enkele maanden voor haar dood werd Gina Bernaer nog op een -volgens eigen zeggen- 'intimiderende wijze' in opdracht van de procureur-generaal over de zaak Schadwald ondervraagd. De ondervraging duurde drie uur lang. Na de dood van Gina was de interesse van Justitie voor de zaak Schadwald blijkbaar verdwenen.

Het is merkwaardig dat er gisteren en juist op het moment dat al het internetverkeer van de vzw Werkgroep Morkhoven werd geblokkeerd, een artikeltje over de genaamde Pascal Taveirne uit Brugge verscheen waarin beweerd werd dat deze 'niets met een pedofielennetwerk had te maken'.

Enkele weken geleden publiceerde de vzw Werkgroep Morkhoven en een paar buitenlandse kranten een reeks artikels over Pascal Taveirne.
Pascal Taveirne onderhield jarenlang contacten met andere pedofielen waaraan hij zijn videos met de verkrachting van zijn dochtertjes verkocht. Hij werd destijds tijdens de operatie Hamlet aangehouden maar justitie liet hem terug vrij zodat hij zijn praktijken kon verderzetten.

Het is nu afwachten wat de speciale diensten waarvan de mannen die Marcel anoniem belden ongetwijfeld deel uitmaken, de volgende dagen zullen ondernemen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te houden.
Het is ook afwachten hoeveel anonieme dreigtelefoons Marcel Vervloesem nog zal krijgen.

Alhoewel het kabinet van minister Dewael en tal van politici gisteren op de hoogte werden gebracht van de manier waarop de vzw Werkgroep Morkhoven door de speciale diensten wordt aangepakt, blijken de Internetproblemen van de Werkgroep Morkhoven nog altijd niet te zijn opgelost.

13:23 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-01-08

België: positieve beeldvorming lost niets op


Degucht.ID808836_03_degucht_belga_00CJZK_0.JPGDe Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zegt dat hij het imago van België (en van zijn eigen persoontje) in het buitenland wil verbeteren. Hij wil met zijn campagne vooral de ambassadeurs van de andere landen bewerken.

De Belgische regering kan haar imago echter enkel verbeteren als zij:

- ervoor zorgt dat kinderen niet langer in gesloten asielcentra worden opgesloten
- ervoor zorgt dat vluchtelingen en asielzoekers op een menswaardige manier worden behandeld
- werk maakt van een echt gevangenisbeleid waarbij de gevangenen en hun familie op een menswaardige manier worden behandeld
- meer aandacht besteedt aan zieke gevangenen en psychiatrische patiënten
- daklozen op een menswaardige manier opvangt
- een werkelijk jeugdbeleid voert
- ophoudt met te klungelen en werk maakt van een echte staatshervorming waarbij de verschillende gemeenschappen op een gelijke manier behandeld worden
- niet langer toestaat dat haar ministers (zoals ex-justitieminister Laurette Onkelinx heeft gedaan) de Vlamingen voor 'seperatisten' en 'mérules' uitmaken
- ervoor zorgt dat de Vlamingen niet langer meer geprovoceerd worden en als tweederangsburgers worden gezien
- het belang van de gemeenschap en niet het politiek eigenbelang vooropstelt
- ophoudt met 'terreurdreigingen' te organiseren die moeten dienen om het Nationaal Veiligheidsplan uit te voeren, bijzondere politiemethoden te introduceren, verenigingen te verbieden, het internet te controleren en zogezegde supergevangenissen voor de 'allergevaarlijksten' te bouwen
- minderjarigen niet misbruikt om politieinformant te spelen
- respect betuigt voor parlementsleden die vragen over het beleid (o.a. over het zogezegde anti-terreurbeleid) durven stellen
- ervoor zorgt dat de kinderpornonetwerken en niet de kinderpornobestrijders worden aangepakt
- geen schijnprocessen laat voeren tegen verenigingen en actiegroepen die zij monddood wil maken of bij wet wil laten verbieden
- het Comité P en I toelaat om klachten over de politie en Staatsveiligheid te onderzoeken
- de Hoge Raad voor de Justitie toelaat om de werking van justitie werkelijk te verbeteren
- justitie toegankelijker en menselijker maakt
- eerbied heeft voor de kiezer
- werk maakt van de wanpraktijken bij Elektrabel alwaar in 2007 meer dan 5000 klachten in verband met facturen werden genoteerd
- geen idiote publiciteitscampagnes meer voert die alleen maar bedoeld zijn om aan positieve beeldvorming te doen
...

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ worden sinds enkele dagen opnieuw door de 'anti-terreur'-specialisten van de federale politie geobserveerd. Het publiceren van artikels wordt op alle mogelijke manieren bemoeilijkt en commentaar leveren op wat er momenteel in de Belgische gevangenissen leeft, is bijna compleet onmogelijk.
De vzw Werkgroep Morkhoven werkte destijds ook rond gedetineerden en de Vlaamse zieke gevangenen in Doornik. Het is dus normaal dat zij ook aandacht besteedt aan de gesloten asielcentra en de gevangenissen. Dit wordt door politici zoals de ministers De Gucht (Open VLD) en Patrick Dewael (Open VLD) die alleen maar rond hun imago en het imago van België in het buitenland willen werken, helaas niet op prijs gesteld.

- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=gevangenissen+problemen&btnG=Recherche+Google&meta=

Foto: Karel De Gucht

16:51 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

06-01-08

Belgisch gevangeniswezen is een ramp


Patrick Dewael wil supergevangenissen bouwen

marceldewael13.10Patrick Dewael wil supergevangenissen bouwen terwijl de Open VLD meer gevangenissen wil en kinderen tot hun 23 jaar in de cel wil steken

Het is toch ongelooflijk dat er in ons land zulke onzin door geleerde politici wordt uitgekraamd.

Weten die mensen wel iets af van de ware realiteit die er anno 2008 in onze gevangenissen heerst ?

Al jaren zien wij staking op staking van cipiers en hun vakbonden omdat er te weinig personeel in de gevangenis werkt, er te weinig mogelijkheden zijn en de toestanden in onze gevangenissen explosief zijn.

Anno 2008 zitten bv. in de gevangenis van Antwerpen 4 gevangenen in een kleine cel waarin matrassen op de grond liggen, een plastieken emmer dienst moet doen als toilet voor vier mensen en er geen enkel privacy voorhanden is.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er spanningen in de gevangenissen bestaan.

Telkens men staakt krijgen de gevangenen géén bezoek, soms zelfs tot weken lang. De ontspanningen worden hen ontnomen en de wandelingen ingeperkt.
Dit is ronduit een schande in een land dat zich binnen Europa wil opwerpen als het land dat begaan is om de mensenrechten ! Gevangenen worden bijna slechter behandeld dan dieren in ons land.
En dan horen wij de Open VLD maar roepen om meer gevangenissen en jeugdgevangenissen !

Op welke manier denkt Mijnheer Dewael die nieuwe gevangenissen van personeel te voorzien terwijl de schreeuw om voldoende personeel voor de nu al bestaande gevangenissen na jaren miserie nog steeds niet gehoord is geweest ?
Dus nieuwe gevangenissen om weer tot boordens toe te kunnen bevolken...

Kijk maar eens naar de Verenigde Staten waar men het principe van de Open VLD toepaste ! Men moet er gevangenis op gevangenis blijven bouwen omdat elke nieuwe gevangenis opnieuw rijkelijk overbevolkt geraakt. Dit is dus zeker geen oplossing.

En hoe zit het met de rechten van de gevangenen en de opgesloten kinderen ?
Als we zien hoe men onder dat VLD-beleid de asielzoekers en hun kinderen in de gesloten assielcentra behandelt dan is dat ronduit wraakroepend. Misschien moet de Open VLD er maar eens eerst voor zorgen dat het totaal verouderde gevangenissysteem wordt gemoderniseerd. Het wordt tijd dat de VLD inziet dat wij niet meer in de middeleeuwen maar wel in 2008 en binnen een vernieuwd Europa leven !

Patrick Dewael wil supergevangenissen en speciale regime's...
Wat verstaat de Open VLD onder die speciale regimes ? Gaat het hier om praktijken zoals om het half uur naakt gefouilleerd worden, op het beton slapen, aan een bed geketend worden, dag en nacht onder een ondraaglijk licht moeten leven, 24 uur op 24 uur camerabewaking om elke beweging van de opgesloten gevangene te volgen (ook het naar het toilet gaan van de gevangene enz ...) ?

Het verleden toonde reeds aan tot wat dergelijke speciale regimes en mishandelingen leiden. Onlangs werd het naakt fouilleren van gevangenen in België en het dag en nacht laten branden van licht in de cel, nog via een reeks vonnissen veroordeeld.

Vergeet de Open VLD dat het hier om mensen gaat, die wanneer je ze als beest opsluit en dusdanig behandelt, wel ooit weer in onze maatschappij moeten weerkeren ? En waarom moeten kinderen opgesloten worden ?

De toekomst van onze maatschappij ziet er niet goed uit als men tot dergelijke wanpraktijken en folteringen overgaat. Het overgrote deel van de Belgen is trouwens niet te spreken over dat soort van opsluitingen.

Wordt het niet eens tijd om met een gezond verstand en op een nuchtere manier deze zaken te bekijken ? Het is goed dat men waakt over de veiligheid van de burger maar minderjarigen en volwassenen opsluiten in supergevangenissen onder speciale regimes, gaat veel te ver.

Ik vraag mij af wat de Open VLD en Dewael onder 'terrorisme' verstaan.
Is iemand terrorist als hij of zij een pamflet uitdeelt ? Is een vakbond een terroristische organisatie omdat zij haar leden uit protest het werk laat stilleggen ? Zijn kinderen die met vuurwerk spelen of die een speelgoedrevolvertje in hun kamer hebben liggen, terroristen ? Zijn aktiegroepen die opkomen tegen mis- en wantoestanden terroristen ?

Het gaat gewoon te ver in ons land ! Kijken we eens even naar Mechelen waar een Open VLD-lid burgemeester is en de wet op 'overlast' van toepassing is. Een student kreeg daar een proces-verbaal aangesmeerd omdat zijn GSM te hard zou hebben gestaan op het moment dat er een trein voorbijraasde en een 13 jarig jongetje zat urenlang vast op het mechelse politiecommissariaat omdat het met zijn skatebord op straat aan het spelen was.
De meeste burgers zullen begrijpen dat dit vandaag of morgen ook hun kind kan overkomen. Men moet voorzichtig zijn met al die wetten en zogenaamde regels. Patrick Dewael moet beseffen dat een democratie ook verantwoordelijkheid vraagt van de politici en dit ter bescherming van de fundamentele vrijheden van de burgers. De dictatuur waarop we dreigen af te stevenen in ons land is pas een echt gevaar.

Men kan zich afvragen waarom het onveiligheidsgevoel bij de burgers systematisch en kunstmatig wordt aangewakkerd en dat dit alleen maar gebeurt om volmachten en speciale bevoegdheden te kunnen bekomen. Camera's op de straten, telefoontap, internetcontrole, kinderen als informanten, naamloze politiemensen, anonieme getuigen etc ...
Dit is een gevaarlijke situatie en is een uitstekend middel om met mensen en groepen te kunnen afrekenen. Ik vrees dat de Open VLD juist promoot wat in Oost-Duitsland dank zij jarenlange druk en druk vanuit het westen is afgeschaft, met name de Stazi-praktijken. Maar kom, laten we niet moedeloos worden. Hopelijk zijn er nog politiekers waarvoor mensen belangrijk zijn... als zij tenminste niet worden vervolgd voor hun standpunten.

Ik zou ook even willen reageren op het interview met mijnheer Dewael in de Standaard.
Weet de minister wel dat vele gevangenen in ons land niet eens in een bed in hun cel kunnen slapen ? Weet de minister dat zij met 4 opgepropt in een kleine cel zo groot als een badkamertje zitten ? Weet de minister dat anno 2008 er nog vele gevangenen naar het toilet moeten gaan in een plastieken emmer en in het bijzijn van hun celgenoten ? Weet de minister dat de cipiers al jarenlang schreeuwen om voldoende personeel ?
Weet de Minister dat zijn probleem op een eenvoudige manier kan opgelost worden ?
Span rond heel België een prikkeldraad en plaats hoge schermen. Plaats in elke straat een camera en aan ieder huis een politieagent. Dan is Belgie meteen een en al gevangenis.
Misschien dat er beter een supergevangenis wordt gebouwd voor politici die de mensenrechten schenden en kinderen en burgers onder speciale regimes willen opsluiten. Dan zijn de burgers van dit soort gevaar tenminste al bevrijd !
Ik zou wel eens willen zien hoe Minister Dewael het zou stellen in een celletje met vier man en met een plastieken emmer om zijn behoefte in te doen.

Zou het niet beter zijn dat Dewael en zijn Open VLD eens werk beginnen te maken van een fatsoenlijke regering die de echte problemen aanpakt en de burgers helpt tegen de torenhoge energieprijzen ? Zou het niet beter zijn als Dewael en de Open VLD de armoede aanpakt en voldoende voorzieningen voor de daklozen en de minderbedeelden schept ? Dat zou veel beter zijn dan bommen geld te verkwisten aan zogenaamde anti-terreurmaatregelen tegen een terreur die tot op heden nog nergens uit gebleken is.
Het is duidelijk dat politici als Dedecker en Lizin juist omwille van hun gezonde reactie op het krankzinnig opblazen van die terreurdreiging worden zwartgeverfd.
Een land is pas veilig wanneer men elke bewoner als mens behandelt, de mensenrechten eerbiedigt en men het land leefbaar houdt. België verzinkt echter langzaam in een politiestaat.

Wat mij verontrust is dat onze Liga voor de Mensenrechten zo weinig onderneemt tegen al deze zaken. Ik hoop dat zij snel wakker wordt en dat zij protesteert voor dat ik omwille van mijn opinie in een supergevangenis wordt gestoken waar ik van een speciaal regime mag genieten.

Marcel Vervloesem, aktievoerder vzw Werkgroep Morkhoven
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

20:00 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-01-08

Patrick Dewael laat in zijn kaarten zien


'Terreurdreiging' diende om de bevolking klaar te stomen voor de Belgische politiestaat

dewael13.10In een interview met journalist Marc Eeckhaut van De Standaard zegt de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael het volgende over het zogezegde terreuralarm: 'Kijk, ik besef dat iedereen en vooral de journalisten zitten te wachten op de exacte redenen waarom dat terreuralarm werd afgekondigd. Maar er zijn nu eenmaal dingen die de overheid niet kan en mag zeggen wegens het geheim van het onderzoek.'

Het wordt echter met de dag duidelijker waar Dewael met zijn tergend lange terreurdreiging en manipulatie van de bevolking naartoe wil...

Zijn voorlopige voorstellen zijn:
Speciale politietechnieken, buiten de wet te stellen van verenigingen en organisaties die volgens hem 'terroristisch' zijn, 'preventieve' telefoontaps die geen toelating van de onderzoeksrechter vereisen, politiediensten moeten zonder de toelating van een onderzoeksrechter (wat nu al dikwijls gebeurt) telefoontaps kunnen doen en internetverkeer kunnen onderscheppen, bijkomende mogelijkheden tot infiltratie, bijkomende mogelijkheden voor informantenwerking, bijkomende mogelijkheden voor observaties, Internetcontrole, speciale 'supergevangenissen voor de allerzwaarsten', de 'radicalisering' in de gevangenis door middel van 'speciale regimes' aanpakken, ongelimiteerde camerabewaking, gerechtelijke onderzoeken voor wie 'verdacht wordt van ...', meer burgers (computerspecialisten, vertalers enz.) met politieopdrachten, meer volmachten en bevoegdheden voor procureurs-'terroristenjagers', anoniem werkende politie, uitwerking van een actieplan 'radicalisme' met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers, politie moet 'proactief' telefoons kunnen afluisteren zonder dat er concrete aanwijzingen zijn...

Dewael spreekt daarbij van een controle door een 'onafhankelijke magistraat' en heeft daarbij waarschijnlijk de federale procureur en beruchte 'terroristenjager' Johan Delmulle in het hoofd. Delmulle wil dat er een 70-tal terrorismespeurders bijkomen die informatie over 'terroristische groeperingen' moeten vergaren en dringt reeds geruime tijd aan op meer technische middelen om 'terreurgroepen' op het Internet te bestrijden.

Dewael wil zijn plannen realiseren zonder veel rekening te houden met de kritiek van de volksvertegenwoordigers die, volgens zijn woorden, enkel maar 'trucs van populisten' zouden gebruiken.

Als de plannen van Dewael erdoor komen, wordt België dus (nog meer dan nu al het geval is) een echte politiestaat...

------------------------------

'Een aanslag kan ook bij ons'

KNOKKE - interview MINISTER DEWAEL OVER TERREUR

Het terreuralarm dat de hoofdstad al twee weken in de ban houdt, doet de minister nadenken over supergevangenissen en bijzondere politietechnieken.

Minister van Binnenlandse zaken Patrick Dewael (Open VLD) had zich het jaareinde anders en vooral iets rustiger voorgesteld na de woelige formatiebesprekingen van de voorbije maanden. Maar de terreurdreiging in ons land gooide roet in het eten. Daarbij kwam ook nog eens dat Jean-Marie Dedecker, de eeuwige kwelduivel van Open VLD, het terreuralarm in de pers smalend afdeed als 'een kersthow' van de nieuwe regering.

- Wanneer was u ervan op de hoogte dat er een terreurdreiging was in de hoofdstad?

'Premier Guy Verhofstadt (Open VLD) en ikzelf zijn op dinsdag 18december verwittigd door het Ocad, het Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging. Op vraag van Ocad hebben we diezelfde dag nog een vergadering gehouden. Naast vertegenwoordigers van de premier, justitie en mijn kabinet, waren daarbij aanwezig de federaal procureur Johan Delmulle, leden van de federale politie, de Staatsveiligheid, de Militaire Veiligheid, Jaak Raes van het Crisiscentrum en Luc Verheyden en Jean-Claude Delepière van Ocad.'

'Daar hebben we ons laten informeren over hoe ernstig de situatie was. De federale procureur heeft verteld wat hij kon vertellen uit het gerechtelijk onderzoek. Donderdag heeft het Ocad de situatie dan opnieuw geëvalueerd en was er opnieuw een vergadering.'

'Nog een dag later, de 21ste, heeft het gerecht 15 huiszoekingen uitgevoerd en is het terreuralarm afgekondigd.'

- Praktisch onmiddellijk daarna hebben premier Verhofstadt, uzelf en minister Vandeurzen de pers toegesproken. Waarom?

'Omdat de situatie ernstig was, niet om een show op te voeren. De politieke overheid heeft op zulke momenten de plicht de bevolking te wijzen op de ernst van de situatie om zich vervolgens weer discreet op de achtergrond terug te trekken en de communicatie aan de mensen op het terrein over te laten. Maar dan kwamen Jean-Marie Dedecker (LDD) en Anne-Marie Lizin (PS) in de media smalend doen over het terreuralarm. Lizin vond het “overroepen,, Dedecker noemde het een “show,.'

Dan kan ik moeilijk aan Jaak Raes (directeur van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, red.) vragen om hen van repliek te dienen. Daar moest ik zelf op antwoorden.'

- Wat vindt u eigenlijk van de kritiek van de senators Dedecker (LDD) en Lizin (PS)?

'Ik vind dat te gek voor woorden. Zaken als terrorisme zijn te erg om er een politiek spel van te maken. De mensen die de evaluatie van de dreiging gemaakt hebben, doen dat in alle sereniteit. Het Ocad is vorig jaar opgericht met de bedoeling om te doen wat ze nu gedaan hebben: een evaluatie van de dreiging maken.'

'Alle inlichtingen van alle verschillende diensten komen bij Ocad samen en worden daar geanalyseerd. In het buitenland ontstaan juist vaak problemen omdat elke dienst op zijn informatie blijft zitten omdat ze de “concurrentie, niets gunnen.'

'Om dat tegen te gaan, werd Ocad opgericht. Wie zijn wij om aan hun werk te twijfelen? Trouwens, ik heb aan tafel met de verschillende aanwezige diensten alvast niets gemerkt van onenigheid bij het inschatten van het risico. Iedereen was het erover eens dat er een ernstig risico was.'

'Neen, Wat Dedecker en Lizin gedaan hebben, is beneden alles. Het is een typische truc van populisten. Als we het vuurwerk in Brussel hadden laten doorgaan en er was iets gebeurd, dan zou Dedecker de eerste zijn om ons gebrek aan politieke moed te verwijten omdat we het vuurwerk niet verboden hadden. Hij zou ons prompt het rapport van Ocad onder de neus geduwd hebben.'

'Kijk, ik besef dat iedereen en vooral de journalisten zitten te wachten op de exacte redenen waarom dat terreuralarm werd afgekondigd. Maar er zijn nu eenmaal dingen die de overheid niet kan en mag zeggen wegens het geheim van het onderzoek.'

'Het comité P en het comité I, die respectievelijk de politie- en de inlichtingendiensten controleren, krijgen later ruimschoots de kans om de manier van werken bij het tot stand komen van het terreuralarm te onderzoeken. Ze zullen ook de kwaliteit van de informatie die tot het alarm heeft geleid, kunnen evalueren.'

- Volgens bepaalde terreurexperts is de kans op een aanslag in Brussel nochtans miniem.

'Wie dat denkt, is niet alleen naïef maar ook onverantwoordelijk. Er was één zogenaamde veiligheidsexpert (VUB-professor Herman Matthijs, red.) die op de televisie zei dat er in het weekend en met het eindejaar geen dreiging was omdat de Europese instellingen en de Navo dan dicht waren. Wat een onzin! Alsof de aanslagen op de metro in Londen en het treinstation in Madrid nooit bestaan hebben.'

'We moeten niet aan overacting doen maar we moeten het risico ook niet minimaliseren. België heeft geen troepen in Irak maar wél in Afghanistan. De nummer twee van Al-Qaeda Al Zawahiri riep pas geleden nog op om te op te treden tegen landen die troepen in Afghanistan hebben. Bovendien blijft Brussel de hoofdzetel van de Navo en de Europese instellingen. Dat is op zich al een risico.'

- Doet ons land genoeg om terreur te bestrijden?

'We doen veel, dat bewijzen de verschillende processen die in ons land al gevoerd zijn. Ik wil er toch even op wijzen dat Nizar Trabelsi, van wie de naam ook nu weer opduikt, in ons land opgepakt en veroordeeld is. En er zijn nog een aantal grote processen tegen moslimextremisten geweest. Volgende week is er in Brussel de uitspraak in het proces tegen het netwerk dat Murielle Degauque als kamikaze naar Irak zou gestuurd hebben.'

'De Staatsveiligheid en de federale politie hebben tijdens de voorbije regeerperiode mensen en middelen bijgekregen voor de terreurbestrijding. Er kan en mag burgerpersoneel aangeworven worden bij de politie voor specifieke taken, zoals vertalen vanuit het Arabisch.'

'Er is een actieplan radicalisme met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers. Maar dat we veel doen is geen absolute garantie dat er geen aanslagen kunnen gebeuren. Ik was in Londen de dag voor de aanslagen van 7 juli 2005 in de metro. De Britten hebben me toen heel trots hun camerasysteem laten zien dat heel de stad, de metro inbegrepen, in het oog houdt. Een dag later was het zover. De camera's hebben de aanslag niet kunnen verhinderen. Ze hebben achteraf wel hun nut bewezen om de daders op te pakken.'

- Wil u nog meer doen om terrorisme te bestrijden?

'Er zijn in elk geval een paar zaken die ik de volgende dagen in samenspraak met mijn collega van Justitie Jo Vandeurzen op de tafel van de regering zal gooien. Het kader waarin politie- en inlichtingendiensten bijzondere opsporingstechnieken mogen gebruiken, moet dringend aangepast worden. De Staatsveiligheid mag op dit moment in ons land nog altijd geen telefoons afluisteren. De buitenlandse veiligheidsdiensten mogen dat wel.'

'De toenmalige minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), diende op het einde van de vorige regeerperiode een wetsontwerp in om dat mogelijk te maken maar het werd niet gestemd in de commissie Justitie. Ik ga erop aandringen dat de regering daar zo snel mogelijk werk van maakt. Nog tijdens de drie maanden die deze regering aan blijft.'

'Ik vraag bovendien dat ook de politiediensten in zaken van terrorisme meer mogelijkheden krijgen bij de telefoontap, het onderscheppen van internetverkeer, infiltratie, informantenwerking, en observatie. Zo mag de politie op dit moment alleen telefoons aftappen als er een gerechtelijk onderzoek loopt, dat wil zeggen als er sterke, concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd. Wij vragen dat ook de politie ook proactief zou kunnen telefoons afluisteren, dus ook als er nog geen concrete aanwijzingen zijn.'

'De Waalse socialisten hebben daar altijd zeer weigerachtig tegenover gestaan om historische en ideologische redenen maar ik heb dat nooit goed begrepen.'

'Voor de Vlaamse liberalen is het cruciaal dat we niet in een politiestaat terechtkomen. Wij geven geen carte blanche aan de veiligheidsdiensten. Die bijzondere technieken zijn wat ons betreft allemaal noodzakelijk maar ze moeten altijd gecontroleerd worden door een onafhankelijke magistraat en achteraf ook door het parlement.'

'Naast die concrete zaken die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, wil ik opnieuw aan het parlement vragen of niet eens tijd wordt om de discussie te openen over het buiten de wet te stellen van bepaalde organisaties. Ik denk aan DHKP/C of Blood and Honour.'

'En onze gevangenissen zijn haarden van radicalisme. Mensen als Nizar Trabelsi worden door de andere gedetineerden beschouwd als helden. Misschien moet er voor dit soort gevangenen een speciaal regime komen, bijvoorbeeld een supergevangenis zoals in Nederland. In elk geval moeten we in ons actieplan radicalisme ook de gevangenissen opnemen. We moeten dringend iets doen aan de radicalisering in de gevangenis.'

Mark Eeckhaut
De Standaard, 5 januari 2008


20060117-verhofstadt-bush-3


- http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=I81M72Q2
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/112781/2007/12/22/VS-waarschuwen-onderdanen-die-naar-Belgi-reizen.dhtml
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=amerikaanse+ambassade+terreurdreiging&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/120408/2008/01/02/Ecolo-senator-vraagt-onafhankelijk-onderzoek-naar-terreurdreiging.dhtml
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+dewael&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=anti+terreur+maatregelen&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto's: Patrick Dewael (Open VLD), Bush en Verhofstadt (Open VLD)

13:28 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |