05-05-08

Werkgroep Morkhoven bestaat bijna 20 jaar


The Werkgroep Morkhoven

ZandvoortFoto'sThe Werkgroep Morkhoven was founded in 1989 by Marcel Vervloesem, with its actions concerning the use of isolation cells in a children's institute of Antwerp. After a long struggle with the Belgian authorities, a delegation of the group was invited by the Minister of Health who was in the process of making the regulation concerning the use of isolation cells in institutes. Morkhoven discovered that some children were sexually abused and worked in prostitutition. Further investigation led to the paedophile network "Temse” and "Zandvoort", with worldwide ramification, then archives of the network, with the photographs of 90.081 (report Europol) children raped, tortured, even some murdered. The press censored the information, pretending it acts of "a few hundred pictures in old magazines" and Belgian justice has blocked the investigation. Since the Workgroup fights to let the case known, Marcel Vervloesem was accused of paedophilia. He was prosecuted for the possession of child pornography and for intruding in the private lives of so-called "non-identified" criminals. Marcel Vervloesem has the full support of the Her Most Serene Highness, the Princess Jacqueline of Croÿ, who is the Vice President of Werkgroep Morkhoven.


Le Werkgroep Morkhoven

ZandvoortFoto'sLe Werkgroep Morkhoven a été fondé en 1989 par Marcel Vervloesem, lors de son action concernant l’utilisation des chambres d’isolation dans un institut d’enfants à Anvers. Suite a une longue lutte avec les autorités belges, une délégation du groupe fut invitée par le ministre de la santé, afin d’établir la réglementation concernant les chambres d’isolation dans les instituts. Morkhoven découvrait que des enfants étaient abusés sexuellement et travaillaient dans la prostitution. L'enquête débouchait sur les réseaux pédocriminels “Tamise” et "Zandvoort” avec des ramifications dans le monde entier, puis les archives du réseau, avec les photos de 90.081 (selon le rapport d'Interpol) enfants violés, torturés, certains même assassinés. La presse censurait l'information, prétendant qu'il ne s'agit que de "quelques centaines de photos de vieux magazines" et la justice belge a bloqué l'enquête. Depuis que le Werkgroep lutte pour faire connaître l'affaire, la justice et la presse ont fait passer Marcel Vervloesem pour un pédophile, et il est poursuivi en justice pour la possession du porno d'enfants et 'l'entrave à la vie privé' de criminel non-identifiés. Marcel Vervloesem a tout le soutien de Son Altesse Sérénissime, la Princesse Jacqueline de Croÿ, qui est la Vice-Présidente du Werkgroep Morkhoven.


De Werkgroep Morkhoven

Marcel.kinderwagen.mail-1De Werkgroep Morkhoven strijdt bijna 20 jaar lang voor rolstoelgebruikers, tegen de langdurige en onmenselijke opsluiting in isoleercellen, voor zieke gevangenen, tegen kindermisbruiken, voor mensenrechten, voor een integere politie, justitie, pers en politiek. Zij werkt ook al 10 jaar lang rond kinderpornonetwerken en kreeg vooral door de kinderpornozaak Zandvoort internationale naambekendheid. Terwijl er -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 foto's van slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk staan, werd het dossier in de doofpot gestopt. De kinderen werden door het gerecht van Turnhout nooit geidentificeerd en de tientallen daders en kinderpornoproducenten werden nooit opgespoord en vervolgd. Zij konden hun werkzaamheden dus rustig en ongestoord verder zetten. Het gerecht van Turnhout vervolgde Morkhoven-activist Marcel Vervloesem wel bijna 10 jaar lang voor het 'bezit van kinderporno' en voerde bijna 10 jaar lang een onderzoek tegen Vervloesem dat ervoor moest zorgen dat de vzw Werkgroep Morkhoven in discrediet werd gesteld.


De Belgische politiek die kindermisbruiken dichtdekt

Laurette Onkelinx, de aftredende justitieminister van de Parti Socialiste, werkte mee aan de doofpotoperatie door niet te willen antwoorden op de parlementaire vraag van Ecolo-senator Zoé Genot in verband met de stand van het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort. Zij liet zich door het gerecht van Turnhout wat voorliegen en noemde de kinderpornozaak met de 88.000 slachtoffertjes en de tientallen criminelen, een 'individueel dossier'.
Senator Jeanine Leduc (VLD) en enkele beviende collega's zorgden er met hun mediacampagne dan weer voor dat Marcel Vervloesem niet over kinderpornonetwerken kon komen spreken in de senaat.
In april 2005 had de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a - Vlaamse socialisten), na een petitiecampagne van zijn Sp.a-vriendje en collega Victor V., het in de gemeenteraad over de eventuele verbanning van Marcel Vervloesem die een 'negatief imago aan Herentals en omstreken gaf'. Peeters liet vervolgens via de lokale radio en televisie verstaan dat hij de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen' van het Internet wilde verwijderen.
Peeters die kamerlid is en in het Sp.a-partijbureau zetelt, steunt het Herentalse bestuurslid Victor V. die bijna 10 jaar geleden de klachten tegen Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem via VTM en de genoemde kranten lanceerde.
Twee jaar geleden werd Victor V. dank zij Peeters en het Sp.a-partijbestuur van Herentals dat haar 'volle vertrouwen' in hem uitsprak omdat zij hem 'zeer begaan vond met het welzijn van zijn medeburgers', zelfs tot OCMW-bestuurslid (dienst Jeugdzaken) benoemd.
De benoeming kwam juist op het moment dat een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten tegen Victor V. indiende en nadat de Turnhoutse strafrechter François Caers de opdracht had gegeven om alle aanklagers van Marcel Vervloesem, waaronder Victor V., aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De benoeming van Victor V. viel toevallig ook samen met nieuwe klachten wegens 'foltering en verkrachting' tegen Marcel Vervloesem. Doordat de verklaringen van de minderjarigen metéén werden aangenomen en de pers ze geloofwaardig vond omdat de minderjarigen ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling waren opgesloten, werd Marcel Vervloesem met groot politievertoon uit zijn huis gehaald en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij niettegenstaande zijn zware hart- en suikerziekte aan een hongerstaking begon die 30 dagen lang zou duren.
De benoeming van Victor V. tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van Herentals was des te opvallender omdat Victor V. nauwelijks kan schrijven en er zo'n 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen over hem bestaan.
Juist voordat Marcel Vervloesem voor de 9 jaar oude klachten van Victor V. en de leden van een criminele bende die door de kranten steeds als 'weerloze slachtoffers' werden omschreven, werd vrijgesproken (15.11.2006), richtte de Werkgroep Morkhoven zich in een Open Brief waarin de processen-verbaals in verband met Victor V. werden opgenomen, tot procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen.
De Werkgroep Morkhoven liet de Open Brief op 23.10.2006 op het bureau van de procureur-generaal Christine Dekkers ter ontvangst afstempelen maar heeft de indruk dat de procureur-generaal geen onderzoek in deze zaak heeft bevolen. Toevallig moest procureur-generaal Christine Dekkers van justitieminister Tony Van Parys (CD&V) destijds ook de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandoort laten onderzoeken die de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis had overgemaakt. De cd-roms werden op het hof van beroep te Antwerpen gestolen zoals advocaat-generaal Mark Tack op 5.12.2007 moest toegeven.
Victor V. zetelde tot voor kort nog altijd in het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur te Herentals waarin hij ondermeer mee in jeugdzaken besliste. Hij werd inmiddels dank zij een verkiesbare plaats op de Sp.a-lijst die hem 200 Sp.a-stemmen opleverde, tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt sinds 2.1.2007 in de Herentalse politieraad alwaar hij het imago van de Herentalse politie kan verbeteren.


De Vlaamse mediagroepen die criminelen betalen om actievoerders het zwijgen op te leggen

VTM, De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws ontvingen een afschrift van de brief aan de procureur-generaal te Antwerpen maar zwegen over de 30 processen-verbaals met de zedenzaken van Victor V.
Misschien kwam dat omdat er in de verklaring van de door rechter-voorzitter G. Van Craen van het hof van beroep van Antwerpen 'geloofwaardig' genoemde getuige, ook staat vermeld hoeveel geld de pers voor de monsterlijke verhalen over Vervloesem betaalde...
De Werkgroep Morkhoven was jarenlang het slachtoffer van lastercampagnes van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk, De Gentenaar, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Laatse Nieuws en de Nieuwe Gazet die gedurende hun 10-jaar durende lastercampagne tegenover Vervloesem met geen woord over de kinderpornozaak Zandvoort repten. Door de roddels en verhalen over Marcel Vervloesem wisten zij te bekomen dat de internationale pers die de zaak Zandvoort van nabij volgde, afhaakte. VTM die, vlak voor de Panoramareportage 'De witte ridder uit Morkhoven' van de openbare omroep VRT, uitkwam met de roddels over Marcel Vervloesem, zal wel een flinke stuiver aan haar zogezegde reportage verdiend hebben.


De dubieuse rol van Microsoft

De Werkgroep ondervond ook voortdurend problemen met haar MSN-nieuwsgroep die nog toenamen toen Op 16.3.2007 werd de MSN-groep 'FondationPrincessedeCroy' van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ die op dat moment meer dan 86.000 bezoekers telde, door MSN om een ongekende reden gesloten. De sluiting volgde op enkele artikelen over de adoptie van Roemeense kinderen en de Europese subsidies aan het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus' waarover een Italiaanse politicus een parlementaire vraag stelde. Het franstalige MSN Groups Support Team wist te vertellen dat de groep waarschijnlijk door een 'technische fout van de Prinses onherroepelijk verloren was gegaan'. Het nederlandstalige MSN Groups Support Team had het evenwel over een 'onderzoek'. 'In afwachting van de resultaten van dit onderzoek, zal de groep worden gesloten en de inhoud ervan vernietigd worden', aldus dit Support Team dat er op voorhand al aan toevoegde dat de groep 'in geen geval heropend zou worden'.
Kort nadien ondernam men ook een poging om de MSN-nieuwsgroep 'Werkgroep Morkhoven' van de vzw Werkgroep Morkhoven en de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' te sluiten.
Microsoft zond, juist op het moment dat de vzw Werkgroep Morkhoven onverwachte problemen met het Internet had, een e-mailtje waarin de vzw Werkgroep Morkhoven slechts drie dagen de tijd kreeg om een berichtje uit ... 2003 te verwijderen. Het berichtje gaf de prijzen weer die een Oost-europees netwerk voor het sexueel misbruiken van kinderen en baby's vroeg. Dergelijke netwerken bestaan niet volgens de Belgische overheid.
De vzw Werkgroep Morkhoven ontdekte het berichtje van Microsoft toevallig bij het bezoek aan een internetcafé in haar mailbox. Door supersnel te handelen, wist zij te voorkomen dat ook haar MSN-groep gesloten werd.
Op 14.3.2008 kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven een bericht van een al of niet bestaande medewerker van het Windows Live Hotmail Support Team die ermee dreigde om het hotmail account werkgroep_morkhoven@hotmail.com te zullen sluiten indien men hem geen bepaalde gegevens overmaakte. De vzw Werkgroep besloot na de negatieve ervaringen met haar MSN-nieuwsgroepen geen risico te nemen en gaf de gegevens door waarop haar de toegang tot haar mailbox werd ontzegd en alle contactpersonen van de vzw Werkgroep Morkhoven een verzoek kregen om geld op een rekening te storten dat zogenaamd bedoeld was voor een 'goed doel'. Het Microsoft Support Team was aanvankelijk bereid om een oplossing te zoeken voor het probleem maar al gauw kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven te horen dat zij de 'gebruikersoveréénkomst had overtreden' en dat men 'omwille van privacy-redenen niets meer wilde mededelen'. Op aandringen van de vzw Werkgroep Morkhoven bleek Microsoft kort nadien bereid om opnieuw naar een oplossing te zoeken maar die oplossing bleek er na bijna 2 maanden nog steeds niet te zijn gekomen. De mailbox van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin zich enkele duizenden berichten, dossierstukken en persoonlijke gegevens en adressen bevinden dreigt nu verloren te gaan als Microsoft niets onderneemt. Ook het beheer van de MSN-groep Werkgroep Morkhoven en het plaatsen van berichten en artikels op deze MSN nieuwsgroep lijkt niet meer mogelijk te zijn.
Misschien gebeurt het sluiten van MSN-groepen en e-mailboxen wel op verzoek van de Chinese overheid want in België bestaat er zogezegd geen censuur en worden de mensenrechten (wat ook het recht op een eerlijk proces inhoudt) geëerbiedigd.


De problemen op de maatschappelijke zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven

waterfetchDe maatschappelijke zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven werd een paar jaren geleden naar de Faiderstraat N°10 te 1060 Sint-Gillis (Brussel) overgebracht. Een gedeelte van het huis in de Faiderstraat waarin zich het bureel van de vzw Werkgroep Morkhoven bevindt, was in oktober 2007 echter gedeeltelijk in een ruïne herschapen. Dat kwam ondermeer omdat de door de vrederechter aangestelde syndicus het huis niet behoorlijk beheerde. Burgemeester Martine Wille (PS) maande de syndicus weliswaar aan om zijn wettelijke verplichtingen na te komen en dreigde ermee dat de gemeente artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zou laten toepassen indien dit niet gebeurde maar daar bleef het helaas bij.
Door het dak van het huis dat deels onbewoonbaar werd, stroomden er op 5 jaar tijd zowat 8.000 liters water zonder dat de bevoegde instanties optraden en de waterinfiltratie leidde tot een algemene electriciteitspanne waardoor de electriciteit uitviel op de onbewoonbaar geworden kamers.
Doordat de batterijen van zijn zaklamp leeg waren geraakt, was Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens in de nacht van 9 op 10 oktober 2007 bijgevolg verplicht om bij kaarslicht opnieuw honderden liters water in snel tempo door het open raam te kappen.
Op een bepaald moment vloog één van de nylonkousen en een broekspijp van Prinses de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven en mede-eigenaar van het huis, door het kaarsvuur echter in brand. De Prinses geraakte zwaar verbrand aan het linkerbeen. De geneesheer stelde een tweedegraadsbrandwonde vast (die na twee weken intense behandeling nog altijd open blijkt te zijn).
Gezien de ernst van de feiten verspreidde de vzw Werkgroep Morkhoven onmiddellijk een persbericht. Prinses de Croÿ stuurde in de vroege ochtend van 10 oktober 2007 tevens een bericht naar de heer Lenoir van de dienst Hygiëne te Sint-Gillis waarin zij dringend om hulp vroeg. Lenoir was op 15 januari 2007 tesamen met vertegenwoordigers van de diensten Urbanisme en Monumentenzorg immers langs geweest en had daarbij de ernst van de situatie reeds vastgesteld.
Lenoir bracht opnieuw een bezoek en constateerde in welke mate de situatie verslechterd was. Hij contacteerde de advocaat van Prinses de Croÿ en ook de ondernemer die Prinses de Croÿ had aangesteld. De ondernemer was immers verplicht geweest om zijn herstellingswerken aan het dak te onderbreken nadat de door de vrederechter aangestelde syndicus hem het bevel had gegeven om de werken stop te zetten en het weggerotte hout (met gaten en al) terug te plaatsen.


Actualiteit

1aDekkers.large_379568Brussel, 5.5.2008 - Het Microsoft Customer Support Team is er nog altijd niet in geslaagd om de problemen met het e-mail adres van de vzw Werkgroep Morkhoven op te lossen.
Dat werd op 14.3.2008, na de bekendmaking dat er op de lijst van de internationale anti-kinderporno-operatie Koala geen 4 maar meer dan 100 Belgen stonden en na het schrijven aan justitieminister Vandeurzen in verband met de anonieme dreigtelefoons naar Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, buiten werking gesteld door iemand die zich uitgaf voor een medewerker van Windows Live Hotmail Support.
De anonieme dreigtelefoons waren mede een reactie op de omzendbrieven-actie die de vzw Werkgroep Morkhoven een drietal weken geleden in Morkhoven en omgeving startte.
Zij kwamen uit bepaalde gerechtelijke middens omdat de anonieme bellers perfect op de hoogte waren van de gerechtelijke dossiers.
In de omzendbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven wordt op een goed gedocumenteerde wijze aangetoond op welke manier de rechters in Turnhout fraudeerden en bedrog pleegden tijdens het proces tegen Marcel Vervloesem, alsook hoe zij een bende criminelen en kindermisbruikers systematisch aanwendde om de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffers, in de doofpot te steken.
Opmerkelijk aan die doofpotoperatie is dat Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux in opspraak kwam maar die vrijgesproken en witgewassen werd, daarbij een document opstelde waaruit moest blijken dat er van een kindermisbruikende magistraat in de kinderpornozaak Zandvoort, geen sprake was.
Ook het hof van beroep in Antwerpen wordt in de omzendbrieven niet gespaard. Op het hof van beroep in Antwerpen werden namelijk de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis had overgemaakt, gestolen.
Zowel te Turnhout als te Antwerpen werden de rechten van de verdediging van Marcel Vervloesem op een brutale en ronduit misdadige wijze geschonden.
Het hof van beroep in Antwerpen legde de bewijs- en overtuigingsstukken die de advocaten van Marcel Vervloesem ter zitting hadden neergelegd en waaruit de onschuld van Marcel Vervloesem bleek, gewoonweg naast zich neer. De Antwerpse rechters spraken een vonnis uit terwijl zij wisten dat er in Turnhout talrijke dossierstukken uit het dossier van Marcel Vervloesem weggemoffeld of gestolen werden. Zij lieten echter na om de resultaten van het onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie af te wachten waarin de diefstallen en verdwijningen bevestigd werden en gaven er de voorkeur aan om Vervloesem te veroordelen op basis van een onvolledig dossier.
Om Marcel Vervloesem tot vier jaar effectieve gevangenisstraf te kunnen veroordelen en de kinderpornozaak Zandvoort als een 'luchtbel' te kunnen klasseren, deed het hof van beroep te Antwerpen zelfs niet eens de moeite om de dossiers te openen die door de advocaten van Marcel Vervloesem ter zitting werden neergelegd. Bij de inzage van zijn dossier op het hof van cassatie te Brussel, stelde Marcel Vervloesem immers niet alleen vast dat zijn dossier nog steeds onvolledig was maar ook dat de bladzijden van het dossier van één van zijn advocaten die hij voor het opmaken van de inventarislijst had hernummerd en met tippex had bewerkt, nog aan elkaar kleefden. De Belgische justitieminister Vandeurzen (CD&V) gaat, zoals dit gebruikelijk is in België, akkoord met de criminele praktijken binnen justitie. Hij vindt het zelfs goed dat de justitiediensten te Turnhout de rapporten van het Comité P in de zaak Vervloesem en een schrijven van de Duitse politie over de franse rogatoire commissie in de zaak Stamford, deden verdwijnen.
Hoe dan ook, de omzendbrieven tonen aan hoe verziekt het Belgische systeem is en hoedanig de Belgische justitie, politiek en media met elkaar verweven zijn. Dat verklaart ook waarom de meeste schandalen en moorden die België de laatste 30 jaar kende, nooit opgelost geraakten.


Links

- Fondation Princesse de Croy skynet
- Fondation Princesse de Croÿ overblog
- Droit Fondamental
- Romania for export only
- Victimes du réseau pédocriminel Zandvoort témoignent - Vidéo: Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven vous répond
- Vidéo: Marcel Vervloesem parle aux victimes de Zandvoort - français-néerlandais - vrij vertaald vanuit het nederlands
- Abus d'enfants - témoignage
- slaapkamers-met-zwembad - Ook de woning waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven is gevestigd, bleef dank zij een corrupte syndicus en een partijdige rechter niet gespaard
- Woonbeleid - Politique du Logement
- MSN-groep Werkgroep Morkhoven 2
- MSN-groep Werkgroep Morkhoven n° 2
- MSN-groep Morkhoven
- De enige echte MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven'
- Wat er overblijft van de door Microsoft gesloten (en waarschijnlijk vernietigde want door het Windows Support Team thans niet meer in het systeem terug te vinden) MSN-groep 'FondationPrincessedeCroy' met 85.000 bezoekers van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ - Groupe MSN de Princesse J. de Croÿ, vice-présidente du Werkgroep Morkhoven, fermé par Microsoft - MSN Group of Princess J. de Croÿ, Vice-President of the Morkhoven group, closed by Microsoft


Informatie

vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Brussel
Tel/fax: 02 537 49 97
Mensen die per e-mail willen reageren op de omzendbrieven en artikels, kunnen in afwachting van de heropening van het e-mail adres werkgroep_morkhoven@hotmail.com, op het e-mail adres werkgroepmorkhoven@gmail.com terecht dat hopelijk betrouwbaarder is dan het hotmail adres.

De omzendbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven met gedetailleerde informatie over de wijze waarop justitie bedrog pleegde en dossierstukken deed verdwijnen tijdens het proces Vervloesem, kan men op het bovenvermeld adres van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel aanvragen.

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

20:32 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Kanker In de nieuwsbrief van de Werkgroep Morkhoven staat dat de bloedanalyze die van Marcel Vervloesem werd afgenomen op het moment dat hij een hongerstaking in de gevangenis van Turnhout voerde, uitwees dat hij kanker had.

De geneesheren van justitie hielden daar echter geen rekening mee.

Vandaar dat Vervloesem die hartpatiënt en zwaar suikerziek is, vorig jaar wegens kanker moest geopereerd worden.

Ik denk dat men Vervloesem gewoon uit de weg wil ruimen om de kinderpornozaak Zandvoort en andere kindermisbruiken in de doofpot te kunnen stoppen.

Gepost door: Jef Aerts | 07-06-08

Reageren op dit commentaar

Moord op Marcel Vervloesem - Meurtre de Marcel Vervloesem - Murder of Marcel Vervloesem: Petitie-Pétition-Petition
Gezien:

- het gemediatiseerde proces tegen Marcel Vervloesem dat op een aantal valse klachten gebaseerd was enkel diende om Marcel Vervloesem het zwijgen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort met de 88.539 slachtoffertjes op te leggen
- men Marcel Vervloesem daarvoor 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' afschilderde
- men hem zijn gezondheid ontnam (hartpatiënt, suikerziek, kanker die men in de gevangenis van Turnhout destijds vaststelde maar niet opvolgde)
- men hem, zonder rekening te houden met zijn kritieke gezondheidstoestand, opnieuw in de gevangenis wil opsluiten
- men weet dat hij in de gevangenis zal overlijden, zeker als hij daar met een dorst- en hongerstaking begint omdat hij vindt dat hij voldoende heeft kunnen bewijzen dat hij onschuldig is
- justitieminister Jo Vandeurzen van al deze feiten op de hoogte is maar niets ondernam tegen de diefstallen van ontlastende documenten en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem
- justitieminister Vandeurzen zelfs niet reageert op de verdwijning van de cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen die door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werd bevestigd enz.

kan men gerust spreken van een vooraf beraamde moord.

Ik verzoek dan ook iederéén om Marcel Vervloesem te ondersteunen en nationale en internationale mensenrechtenorganisaties aan te schrijven om de moord op aktievoerder Marcel Vervloesem te voorkomen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Président du Werkgroep Morkhoven
President of Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com


Onderteken de petitie:
Signez la pétition:
Sign the petition:

Gepost door: Morkhoven | 17-08-08

Reageren op dit commentaar

Petitie geblokkeerd
De Belgische Staatsveiligheid is weer bijzonder aktief heb ik de indruk. Dat komt omdat we in een land leven waarin lastige aktievoerders zoals Marcel Vervloesem eerst 10 jaar lang door de 'vrije pers' worden afgemaakt om daarna door justitie in de grootst mogelijk stilte opgeruimd te worden.

Verschillende mensen beklaagden er zich al over dat ze onze petitie niet konden ondertekenen en dat ook hun mails naar de Werkgroep Morkhoven werden geblokkeerd.

Ook de dochter van Marcel Vervloesem (die niets met de Werkgroep Morkhoven te maken heeft) werd verhinderd om de petitie te ondertekenen en ons een mailtje toe te zenden.

Zopas kregen we dan nog het volgende berichtje:

From: xxxxx
To: Yves Goossen
Subject: problemen
Date: Fri, 22 Aug 2008

Yves,

Blijkbaar zijn er problemen met al je links en e-mailadressen in het laatste bericht dat je me zond over Marcels hongerstaking. Mijn beveiligingssystemen laten niets door. Computercriminaliteit? Zodus mail ik je gewoon op je adres om te zeggen dat ik de petitie onderteken. Ik zal ze aan anderen doorgeven.

Groetjes,
Jan

Gepost door: Yves Goossen | 23-08-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.