27-08-08

Zwaar zieke activist uit de weg geruimd


Marcel Vervloesem zal zijn opsluiting in de gevangenis niet overleven

Yaro.mail-1


Brussel, 27.8.2008 - De Werkgroep Morkhoven ontving op haar aangetekende brief van 30.5.2008 nog altijd geen antwoord van justitieminister van Deurzen (CD&V, Christen-Democraten). De minister geeft daarmee te kennen dat hij de diefstallen van de ontlastende stukken en het kinderpornomateriaal uit het dossier van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem wil doodzwijgen terwijl hij in dergelijke gevallen moet optreden.

Dat wijst er op dat zijn twee-regelig antwoordje van 7.4.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven waarin hij slechts liet weten dat hij een kopie van diens schrijven overmaakte aan de heer Procureur-Generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, enkel bedoeld was om de verantwoordelijkheid voor een dramatische afloop van Vervloesem's opsluiting van zich af te schuiven. Vandeurzen wist trouwens maar al te goed dat het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort dat de Koning voor onderzoek aan justitie liet overmaken, juist op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen is en hij zal wel verstandig genoeg zijn om toen geweten te hebben dat het hof van beroep zeker geen onderzoek naar de door haarzelf gepleegde diefstal zou opstarten.

Vandeurzen wordt in ieder geval persoonlijk aansprakelijk gesteld indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt als die op 5.9.2008 met zijn hartziekte, suikerziekte en kanker in de gevangenis wordt opgesloten.

De minister zal achteraf niet met het excuus moeten afkomen dat hij 'niet geinformeerd' werd en dat hij ook niet wist dat Marcel Vervloesem vanaf de eerste dag van zijn opsluiting met een dorst- en hongerstaking zou beginnen waarbij hij elke medicatie en medische behandeling zou weigeren.

Marcel Vervloesem wordt niet het enige slachtoffer van een paar misdadige magistraten en het gebrek aan politieke moed en verantwoordelijkheidszin bij Vandeurzen.
Als Marcel overlijdt (en dat kan al na enkele dagen het geval zijn), laat hij een dochter en drie kleinkinderen achter. Kleinzoon Yaro waarvan Marcel zielsveel houdt, werd enkele maanden geleden geboren.

Laat ons ook de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffers op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort niet vergeten die geen van allen geidentificeerd werden terwijl de kinderpornoproducenten en kinderverkrachters in deze zaak nooit werden opgespoord en vervolgd.


icon_quote

Teken de petitie - Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Bij problemen: 'Register' + 'Log in' op http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Of stuur gewoon een mailtje naar WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (België) - Tel: (0032) 02 537 49 97


icon_quote

Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione - Teken de petitie:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Si vous avez des problemes de signer: Cliquez sur le lien http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php et cliquez sur 'Register' + 'Log in'.Vous pouvez aussi envoyer votre mail à: WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: Werkgroep Morkhoven, Rue Faider, 1060 Saint-Gilles (Belgique) - Tel.: (0032) 02 537 49 97


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Commentaren

Jo Vandeurzen was lid van de onderzoekscommissie Dutroux
Volgens de bijgevoegde regeringsinformatie is Jo Vandeurzen licentiaat in de rechten en was hij als kamerlid vooral actief rond volksgezondheid en justitie.
Hij was lid van de onderzoekcommissie Dutroux en onderhandelde, voor de CVP (Christelijke Volkspartij), mee betreffende het zogenaamde Octopusakkoord over de hervorming van de politie en het gerecht in België.
Hij was van 1996 tot 2006 zelfs voorzitter van de raad van bestuur van het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL).

De man is dus geen sukkelaar die zich door iederéén om de tuin laat leiden maar is integendeel perfect op de hoogte van het reilen en zeilen van politie en justitie en is bovendien een politieke expert inzake gezondheidszorg alhoewel hij diefstallen bij justitie toelaat en zwaar zieke mensen in de gevangenis laat opsluiten.

--------------

Vice Eerste Minister, Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen


Wie is Jo Vandeurzen?


Jo Vandeurzen werd geboren op 2 juni 1958 in Heusden. Hij is gehuwd en vader van drie kinderen.

Hij wordt licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers concentreert Jo Vandeurzen zich jaren op justitie en volksgezondheid. Zo was hij lid van de onderzoekcommissie Dutroux en onderhandelde hij mee voor de CVP het zogenaamde Octopusakkoord over de hervorming van de politie en het gerecht in België.

In 2001 wordt Jo Vandeurzen secretaris-generaal van de kersverse CD&V. Onder voorzitterschap van Stefaan De Clerck en Yves Leterme professionaliseert hij de partij.

In 2004 wordt hij zelf voorzitter van CD&V. Op 8 oktober 2006 leidt hij zijn partij naar een overwinning bij de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. De federale verkiezingen van 10 juni 2007 brengen de partij een nog groter succes. Op 21 december 2007 wordt Jo Vandeurzen Minister van Justitie in de regering- Verhofstadt III.

Samenvatting politieke loopbaan:

- CVP-voorzitter van de afdeling Genk (1983- 1989)
- OCMW-raadslid in Genk (1989-1998)
- OCMW-voorzitter in Genk (1989-1993)
- Lid van het nationaal CVP-bureau (1989-1992)
- Volksvertegenwoordiger (1993- ... )
- Voorzitter van de raad van bestuur van het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL) (1996-2006)
- Gemeenteraadslid Genk (1995-2004, 2007- 2008)
- CVP-fractieleider gemeenteraad Genk (1995-1998)
- Secretaris-generaal CD&V (2001-2004)
- Voorzitter ad interim CD&V (2004)
- Voorzitter CD&V (29 oktober 2004 - 21 december 2007)
- Minister van Justitie (21 december 2007 - .....)

Gepost door: Jef | 27-08-08

Reageren op dit commentaar

'Onder paars zijn de mensen hun vertrouwen in de justitie compleet kwijtgeraakt'
De CD&V (Christen Democraten) is blijkbaar vergeten dat het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 10 jaar geleden werd opgestart. Toen was er nog geen paarse regering.

Zij vergeet ook dat zij dank zij de jarenlange politieke benoemingen, haar macht over justitie bleef uitoefenen.
Het zal dus wel geen toeval zijn dat de Werkgroep Morkhoven vooral door CD&V benoemde magistraten werd gecriminaliseerd en dat de ontlastende documenten en de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort vooral onder het gezag van CD&V benoemde magistraten verdwenen zijn.

Nu de CD&V opnieuw een justitieminister heeft, kan zij haar begonnen werk (het uit de weg ruimen van Marcel Vervloesem en het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort) eindelijk afmaken.

-------------------------------

Persberichten

Veiligheid - justitie Federaal

SOS justitie
20.4.2007

In de schaduw van het Brussels Justitiepaleis hebben Tony Van Parys, Pieter De Crem en Jo Vandeurzen vrijdagvoormiddag het SOS plan Justitie uit de doeken gedaan. Een reddingsactie zonder helikopter maar wel met zes duidelijke aandachtspunten:

1) Een uitbreiding van de gevangeniscapaciteit met 1.500 cellen
2) Rechtszaken moeten binnen het jaar zijn uitgesproken
3) Er zijn objectieve productiviteitsnormen voor magistraten en gerechtelijk personeel nodig
4) Criminaliteit moet snel worden aangepakt
5) Een noodbudget van 1 miljard euro moet worden voorzien
6) Een regeringscommissaris voor justitie moet alles in goede banen leiden

“Onder paars zijn de mensen hun vertrouwen in de justitie compleet kwijtgeraakt. Straffen moeten nu eenmaal worden uitgevoerd. Het SOS Justitie plan is geen vorm van filosofie of gezaag, we hebben bewust gekozen voor een zeer concrete invulling. Er is al genoeg onderzoek verricht, nu is het tijd voor actie.”, aldus justitiespecialist Van Parys. Daarmee wil CD&V een vervolg breien aan de geslaagde hervormingsgolf die via het Octopusakkoord bereikt werd. Voorzitter Vandeurzen maakt duidelijk dat het hier niet om loze verkiezingsbeloftes gaat: “De justitiehervorming wordt een breekpunt tijdens de regeringsvorming. Als er geen capaciteits- en budgetverhoging komt, moeten ze ons niet aan de onderhandelingstafel verwachten.”
Dit plan vraagt actie!

Bron van het persbericht:

Gepost door: Boeykens | 03-09-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.