27-08-08

Zwaar zieke activist uit de weg geruimd


Marcel Vervloesem zal zijn opsluiting in de gevangenis niet overleven

Yaro.mail-1


Brussel, 27.8.2008 - De Werkgroep Morkhoven ontving op haar aangetekende brief van 30.5.2008 nog altijd geen antwoord van justitieminister van Deurzen (CD&V, Christen-Democraten). De minister geeft daarmee te kennen dat hij de diefstallen van de ontlastende stukken en het kinderpornomateriaal uit het dossier van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem wil doodzwijgen terwijl hij in dergelijke gevallen moet optreden.

Dat wijst er op dat zijn twee-regelig antwoordje van 7.4.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven waarin hij slechts liet weten dat hij een kopie van diens schrijven overmaakte aan de heer Procureur-Generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, enkel bedoeld was om de verantwoordelijkheid voor een dramatische afloop van Vervloesem's opsluiting van zich af te schuiven. Vandeurzen wist trouwens maar al te goed dat het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort dat de Koning voor onderzoek aan justitie liet overmaken, juist op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen is en hij zal wel verstandig genoeg zijn om toen geweten te hebben dat het hof van beroep zeker geen onderzoek naar de door haarzelf gepleegde diefstal zou opstarten.

Vandeurzen wordt in ieder geval persoonlijk aansprakelijk gesteld indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt als die op 5.9.2008 met zijn hartziekte, suikerziekte en kanker in de gevangenis wordt opgesloten.

De minister zal achteraf niet met het excuus moeten afkomen dat hij 'niet geinformeerd' werd en dat hij ook niet wist dat Marcel Vervloesem vanaf de eerste dag van zijn opsluiting met een dorst- en hongerstaking zou beginnen waarbij hij elke medicatie en medische behandeling zou weigeren.

Marcel Vervloesem wordt niet het enige slachtoffer van een paar misdadige magistraten en het gebrek aan politieke moed en verantwoordelijkheidszin bij Vandeurzen.
Als Marcel overlijdt (en dat kan al na enkele dagen het geval zijn), laat hij een dochter en drie kleinkinderen achter. Kleinzoon Yaro waarvan Marcel zielsveel houdt, werd enkele maanden geleden geboren.

Laat ons ook de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffers op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort niet vergeten die geen van allen geidentificeerd werden terwijl de kinderpornoproducenten en kinderverkrachters in deze zaak nooit werden opgespoord en vervolgd.


icon_quote

Teken de petitie - Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Bij problemen: 'Register' + 'Log in' op http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Of stuur gewoon een mailtje naar WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (België) - Tel: (0032) 02 537 49 97


icon_quote

Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione - Teken de petitie:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Si vous avez des problemes de signer: Cliquez sur le lien http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php et cliquez sur 'Register' + 'Log in'.Vous pouvez aussi envoyer votre mail à: WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: Werkgroep Morkhoven, Rue Faider, 1060 Saint-Gilles (Belgique) - Tel.: (0032) 02 537 49 97


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

25-08-08

Slachtoffers psychiatrie: aktie !


Zwarte Mars STOP DE WAANZIN - Herdenking slachtoffers van psychiatrie en maatschappij

Sarah.embleem.SafeRedirect

BRUSSEL: Zondag 7 september 2008, 14u – 16u

Op 7 september herdenken we in Brussel meer dan 50.000 voortijdige doden van “psychiatrie en maatschappij” in België in de voorbije halve eeuw.

België wordt genoemd als één der welvarendste regio's ter wereld. Maar hoe zit het met het welzijn?
In België zijn er vijf keer meer opnames in psychiatrie dan het Europese gemiddelde (!).
In België worden minstens twee keer zoveel psychiatrische medicijnen voorgeschreven als in vergelijkbare buurlanden.
In België is er een veelvoud van psychiatrie- en ggz-voorzieningen in vergelijking met de rest van de wereld.

Wij zouden dus een veel betere geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn moeten kennen.
Toch tellen we in België twee keer zoveel zelfmoorden als in vergelijkbare buurlanden en zijn we bij de koplopers in de wereld op gebied van zelfmoord, depressie en psychiatrische aandoeningen.
Toch zijn er in België jaarlijks meer dan dertig overlijdens in psychiatrie waarvan de doodsoorzaak onbekend is en neemt de niet-natuurlijke dood relatief sterk toe in die instellingen.

Het directe kostenplaatje voor deze waanzin: rond de 6000 euro per opgenomen persoon per maand of ongeveer 200 euro per persoon per dag.
Dit zijn ontstellende officiële feiten en cijfers, een 'beschaafd' land onwaardig. We hebben gedurende meer dan tien jaar niet nagelaten het beleid en de publieke opinie voortdurend op deze toestand attent te maken. Iedereen in ons land kan daar echter blijkbaar rustig mee leven en slapen.
Daarom herdenken wij op 7 september 2008 in Brussel de meer dan 50.000 voortijdige doden van “psychiatrie en maatschappij” in België in de voorbije halve eeuw.

We komen bijeen vanaf 13u30 rond het standbeeld van Don Quichote op het Spanjeplein (nabij Centraal Station)
We gaan in volledige stilte via de Grasmarkt naar de trappen van de Beurs waar we een rouwkrans zullen neerleggen
Als teken van rouw gaan we allen zoveel mogelijk volledig in het zwart gekleed (bij regenweer: zwarte paraplu’s)

-------------

Meld ons aub je komst (met hoeveel) en of je op een of andere manier wil meewerken aan voorbereiding en/of uitvoering van deze Zwarte Mars
Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de officiële spandoeken en pamfletten van onze Beweging

Aub zend deze oproep door aan zoveel mogelijk vrienden en kennissen en vraag hen tevens deze door te zenden…
Print deze oproep uit en kopieer hem om aan je vrienden en kennissen uit te delen. Gebruik hem (vergroot) als (venster)affiche.

Voor meer informatie:
http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/manifestatie.html


Black March STOP THE MADNESS
To commemorate the victims of psychiatry and society

BRUSSELS: Sunday 7th September, 2.00 pm to 4.00 pm

In Brussels on 7th September 2008, we commemorate the untimely death of more than 50,000 victims of psychiatry and society in Belgium in the past half century.

More details:
http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/blackmarch.html


La Marche Noire ARRETEZ LA FOLIE
Commémoration des victims de la psychiatrie et de la société

BRUXELLES: Dimanche 7 september, 14h – 16h

Le 7 septembre 2008 nous commémorons à Bruxelles les plus de 50.000 morts prématurés « par la psychiatrie et par la société » en Belgique au cours du demi-siècle passé.

Vous souhaitez assister ou savoir plus:
http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/marchenoire.html


Jan Vanhaelen
woordvoerder Sarah Beweging
Kloosterstraat 159
1700 Dilbeek - Belgium
sarahbeweging@skynet.be
Tel./fax 0032 2 466 48 50

Mieke Houthaeve
Woordvoerder Sarah Beweging
Kwadestraat 101
8560 Gullegem - Belgium
mhouthaeve@gmail.com
sarahbeweging@skynet.be
Tel. 0032 56 40 16 86

Web: http://www.sarahbeweging.net