31-10-08

Zieke gevangenen worden niet geholpen maar doodgefolterd


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


OPEN BRIEF

Brussel, 31 oktober 2008

Beste vrienden,

Marcel werd eindelijk in het ziekenhuis (van Turnhout) opgenomen.
Dat wist Wendy, de dochter van Marcel, mij zopas telefonisch te zeggen.
Marcel had haar gebeld, net voor dat hij met de ziekenwagen werd weggevoerd.

De vraag is of we dat als een soort 'overwinning' moeten zien.
We kunnen misschien tevreden zijn en elkaar de hand geven omdat we er samen in geslaagd zijn dat hij niet als een varken in de gevangenis is gestorven.
Maar de infantiele en perverse spelletjes van de Belgische justitie kennende, kan hij morgen reeds terug in de gevangenis worden opgesloten terwijl zijn gezondheidstoestand zelfs nog verslechterd is.

De toestand van Marcel is kritisch.
Zijn benen en voeten barsten open van het vocht omdat men er tien dagen lang niets in de gevangenis van Turnhout aan gedaan heeft en hij, omdat het kabinet Vandeurzen in Brussel dat niet wilde, geen recht had op medische verzorging of een directe opname in het ziekenhuis.
Ook zijn suikerspiegel schommelt al 10 dagen lang tussen 70 en 350 (en ging op bepaalde momenten zelfs van 60 naar 420) en hij zou reeds bijna tweemaal een 'hypo' hebben gehad wat wil zeggen dat hij in coma had kunnen geraken zonder dat hij die misschien -zoals in het ziekenhuis van Lier- na 7 uren reanimatie had overleefd.
Iedere mens die zich in zijn toestand op de spoeddienst van een hospitaal zou aanbieden, zou onmiddellijk naar de spoedafdeling gevoerd worden maar gevangenen en mensen die op een zeer discutabele manier veroordeeld werden, hebben blijkbaar geen recht op medische hulp.
Marcel heeft ook infecties gekregen op één van zijn benen, wat voor een suikerzieke onder die omstandigheden dodelijk kan zijn (vandaar dat men hem enkele dagen geleden, na een naaktfouillering, waarschijnlijk gedurende enkele uren opzettelijk in een kamer vol schimmels opsloot).

Ik vraag mij af wat de medische sector van zoiets denkt.  Hebben geneesheren soms geen eed van Hyppocrates moeten afleggen ?  Zijn zij niet verplicht om iemand te helpen en om alles te doen om te voorkomen dat iemand kan overlijden ?  Waarom reageert de Orde van Geneesheren niet ?  Waar zijn al die medische organisaties en inspecties ? Oh ja, justitieminister Vandeurzen was in zijn vroegere leven een ziekenhuisdirecteur. Vandaar misschien.

Door zijn hartziekte maakte Marcel de voorbije dagen een ernstige kans om in de gevangenis van Turnhout te overlijden.  Het opgestapelde vocht in zijn lichaam moest maar tot zijn hart komen en het was gebeurd geweest alhoewel hij natuurlijk evengoed tengevolge van zijn suikerziekte kon sterven.  Vandaar dat de hoofdgeneesheer waarschijnlijk nog een nachtje wachtte vooraléér hem naar het ziekenhuis te laten brengen.
Zoals gezegd, had hij ook aan zijn suikerziekte kunnen sterven.
Vandaar dat men hem bij zijn aankomst in de gevangenis van Turnhout gedurende 2 dagen geen insuline gaf omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in de gevangenis van Brugge 'vergeten' was.
Vandaar waarschijnlijk dat men Marcel ook eens een keer langwerkende insuline vergat te geven voor de nacht zodat hij 's nachts zonder insuline kwam te zitten.

Marcel was reeds doodziek toen hij de gevangenis inging en daar uit principe aan zijn dorst- en hongerstaking begon.  Het was een schande om hem onder die omstandigheden (hartziekte, zware suikerziekte, kanker, nieren,) in de gevangenis op te sluiten. Men weet immers maar al te goed dat iemand die zo ziek is, een opsluiting niet kan overleven.  Zijn veroordeling en opsluiting op basis van een onvolledig dossier (de door de Hoge Raad voor Justitie vastgestelde gestolen documenten uit zijn strafdossier) betekende dan ook een regelrecht doodsvonnis dat men ten allen koste van alles wilde bespoedigen.
Misschien wilde Marcel wel doodgaan voor zijn standpunten en overtuiging maar heeft de liefde voor zijn dochter en kleinkinderen en de hulp die hij van zijn vrienden ontving, hem daarvan kunnen weerhouden.

We kunnen ons afvragen hoe dit alles mogelijk is in een zogezegd democratisch land als België dat zich het centrum van Europa waant.
Ik vraag mij ook af waarom er, buiten de parlementaire vraag van Zoé Genot, geen enkele vraag werd gesteld door onze parlementsleden.
Waarom reageerden de leden van de commissie van justitie van de Senaat niet terwijl ik hen voortdurend op de hoogte bracht ?
Moesten zij soms zwijgen ?  Hebben zij geen recht meer om parlementaire vragen aan de minister van justitie te stellen ?  Heeft het soms te maken met Tony Van Parys die in de commissie van justitie zetelt en mij enkele maanden geleden nog probeerde wijs te maken dat er een 'onderzoek' liep terwijl alle bestaande onderzoeken op dat moment waren afgesloten ?
Waarom reageerde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) niet meer nadat zij liet weten dat zij deze zaak 'zeer ernstig vond' en zij onze brief aan minister Vandeurzen overmaakte ?
Waarom liet Premier Leterme (CD&V) niets meer van zich horen terwijl hij ons mededeelde dat hij ons schrijven aan minister Vandeurzen doorstuurde en hij bij minister Vandeurzen zou informeren ?
Waarom was de pers (ook de Nederlandse pers) nauwelijks geinteresseerd in deze zaak terwijl het hier toch ook om de kinderpornozaak Zandvoort ging ?
De commissies Justitie van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer die voortdurend werden geinformeerd omdat Marcel een paar maanden geleden door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag werd gehoord omtrent de kinderpornozaak Zandvoort, namen onze brieven wel 'ter kennisgeving' aan maar wat gebeurde er verder met deze brieven ?
Besefte men niet hoe ernstig Marcel er aan toe was en begreep men niet dat Marcel in onze gevangenissen op een vakkundige wijze werd afgemaakt ?

Een land laat zijn ware gezicht zien aan de manier waarop het zijn zieken, ouderen, gevangenen (die allemaal niet zo schuldig of misdadig zijn als we allemaal wel denken) behandelt.  En het gezicht van België is onmenselijk en dit van een democratisch land onwaardig.

Ook het stilzwijgen van de politici en de pers die medeplichtig zijn aan het jarenlange in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort en het aan de schandpaal nagelen van Marcel Vervloesem, laat zien hoe bitter slecht het met dit land waarvan ik ooit hield, gesteld is.

Waarom vroeg de Koning zich niet af waar de kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven kreeg en die hij door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers had laten overmaken, gebleven waren ?  Waarom stelde hij zich geen vragen en willigde hij het genadeverzoek dat Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, enkele maanden geleden voor Marcel bij hem indiende, niet in ?  Had hij daar soms de moed niet voor terwijl zijn brieven volstaan over de strijd tegen het kindermisbruik en hij de ouders van de vermoorde kinderen met hoopgevende woorden op het Koninklijk Paleis heeft ontvangen ?
Waarom liet justitieminister Vandeurzen geen onderzoek verrichten naar de gestolen documenten en kinderporno-cd-roms en maakte hij er zich van af door te stellen dat de verdwijningen en diefstallen uit de gerechtelijke dossiers deel uitmaken van de 'gerechtelijke procedures' zodat hij als minister niet kan optreden ?
Waarom ontkende Vandeurzen de verdwijningen in zijn antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot terwijl hij de schriftelijke bevestigingen ervan door de Hoge Raad voor de Justitie, onder zijn neus had liggen ?  Waarom liet Vandeurzen Marcel op basis van een onvolledig dossier opsluiten terwijl hij door een onderzoek te laten openen, ervoor had kunnen zorgen dat Marcel in voorlopige vrijheid werd gesteld ?

Er zijn duizenden vragen in deze zaak die onbeantwoord blijven.

We kunnen ons tevens afvragen hoeveel mensen er onschuldig in de gevangenis zijn gestorven of vermoord werden doordat ze elk recht op medische hulp kregen ontzegd.
Hoevelen werden er niet tot zelfmoord gedreven omdat ze geen enkele hoop meer hadden en zich liever van kant maakten dan als een varken in de gevangenis te moeten sterven ?

We kunnen ons afvragen hoeveel onschuldige vrienden en familieleden (waaronder kinderen en kleinkinderen) van deze gevangenen, mede het slachtoffer zijn geworden van dit onmenselijk, mensonwaardig en voor een democratische rechtsstaat totaal onwaardig beleid.

In België zijn er zo'n tienduizend mensen in gevangenissen opgesloten en de justitieministers zemelen al meer dan 20 jaar over de zogenaamde overbevolking in de gevangenissen. Aan de rechten van de gevangenen en hun vrienden en familieleden werd er niet gedacht.
Justitieminister Vandeurzen (CD&V - christen-democraten) die predikt dat de 'mens centraal staat binnen justitie' en die met zijn waardeloze 'waardenpartij' steeds herhaalt dat de paarse regering de schuld is van de mislukking van de hervorming van het justitiebeleid, probeerde enkele maanden geleden zelfs van zijn verbeterde contacten met de Nederlandse regering, gebruik te maken om Belgische gevangenissen in Nederland te openen.
Hoe die gevangenen dan door hun vrienden en familieleden moesten bezocht worden, was bijzaak. Gevangenen worden immers enkel als objecten gezien.
Gelukkig hield de Nederlandse regering de bal van zich af.

Ik wil hierbij iederéén die nog iets om dit land geeft en die wil voorkomen dat straks iederéén (ook vakbondsmilitanten en journalisten die zich onschendbaar wanen) willekeurig kan worden beschuldigd, aan de schandpaal kan worden genageld, in de gevangenis opgesloten en doodgemarteld kan worden, oproepen om zijn stem te laten horen. Zeg de politici van dit land dat het zo niet verder meer kan.
Niet alleen op sociaal, politiek, financieel en economisch gebied maar ook op menselijk gebied moet er dringend iets veranderen.
De recente financiële crisis heeft immers aangetoond hoe snel het soms kan gaan en hoe snel de politieke controle over dit corrupte beleid volledig verloren kan gaan.

Ik weet dat mijn oproep nogal vrij patetisch overkomt en er zal hier en daar wel om gelachen worden.  Toch heb ik het gevoel dat het nu vijf voor twaalf is en wanneer de klok 12 uur slaat, zal zij misschien niet meer zijn terug te draaien.

Voor Marcel zullen de komende dagen beslissend zijn. Men heeft zoveel bewuste fouten gemaakt en heeft zolang verhinderd dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen dat hij nu een menselijk wrak is geworden.
Het is niet gezegd hoelang hij nog zal leven.
En het ziekenhuis kan maar best een oogje in het zeil houden want er zijn te veel mensen, waaronder ook diegenen die de klachten tegen Marcel georganiseerd hebben, die zijn spoedige dood wensen.

Laat ons een dikke kaars branden voor Marcel en laat ons hopen dat het licht ervan het reptielenbrein van zijn gewetenloze folteraars een beetje verlicht.

Ik wens jullie veel sterkte.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie aan de Nederlandse pers en kamerleden


Intussen gaat justitie verder met haar infantiele praktijken. De dochter van Marcel weet niets van zijn toestand. Ze mag haar vader ook niet gaan bezoeken. Morgen belt ze naar de gevangenis om uitleg te vragen over Marcel zijn toestand. Een Nederlanse ouder merkte terecht op: 'Is dat de gang van zaken, dat zijn dochter hem niet mag bezoeken?????'


Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt. Hopen zij dat klokkenluider Marcel Vervloesem via de gevangenis (en een mogelijk overlijden tengevolge van bewuste medisch fouten) voorgoed zal zwijgen ?

30-10-08

Brief aan Wendy, dochter van Marcel Vervloesem


Gevangenen en hun familie zijn ook mensen !

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


De Werkgroep Morkhoven heeft niets te verbergen. Als er iets met Marcel Vervloesem van haar vereniging moest gebeuren, dan vindt u al de gegevens tot in de details op het internet.

--------

Beste Wendy en Peter,

Wij gaan zaterdag op bezoek bij Marcel. We hebben hem dat ook pas meegedeeld omdat hij ons telefoneerde.
Dat kon hij nu blijkbaar zonder problemen nadat hij twee dagen lang geen toelating kreeg om jullie te bellen.

Marcel zei ons nog het volgende:

- de gewone dokter zei hem gisteren dat hij hem zogezegd niets kan geven (wat onzin is want Marcel moest 10 dagen geleden reeds, dringend opgenomen, onderzocht en behandeld worden)
- de hoofddokter (Vander Valck) is vandaag langsgekomen om naar zijn benen te zien. Hij zou morgen terug komen. (ik begrijp niet waarom dat allemaal zo traag moet gaan. Wil men misschien tijd winnen in de hoop dat het nog slechter met hem zal gaan ?)
- Marcel heeft het formulier voor de dokter die hem wil komen bezoeken, ingevuld. De directie moet nu de toelating geven.
- een andere dokter zei dat hij 'waarschijnlijk terug naar Brugge moest' (om zijn medisch dossier nog eens te 'vergeten' zeker?)
- Na 10 dagen uitstel van verzorging, is alles ontstoken bij Marcel, alles is opgezwollen. Ook zijn knieën zitten vol vocht, zijn spieren zijn ontstoken, hij kan zijn voeten dikwijls helemaal niet meer bewegen.
Zelfs mensen die geen geneeskunde gestudeerd hebben, weten dat in zo'n geval een dringende opname nodig is ! Want als het vocht tot aan zijn hart komt (Marcel heeft dan ook nog een hartziekte), kan het zo gebeurd zijn. Iemand die suikerziek is en zich met een ontsteking op de spoedhulp van een ziekenhuis aanbiedt, wordt onmiddellijk opgenomen en onderzocht !
- Marcel heeft bijna tweemaal een 'hypo' gehad (suiker op 60) en zoals je weet is hij de vorige keer tengevolge van een 'hypo' helemaal blind geweest en is hij 7 dagen lang in reanimatie geweest in het ziekenhuis van Lier. De expert-geneeskundigen van het ziekenhuis van Lier kunnen dat gemakkelijk natrekken en de dokters van Turnhout hoeven alleen maar te telefoneren en het medisch rapport op te vragen maar dat doen zij dus niet. Men blijft liever besluiteloos en volgens directeur Geudens is 'er geen enkele reden om hem naar het ziekenhuis te doen'. (Als er iets met Marcel gebeurt, zullen we deze man ongetwijfeld via onze advocaten aanspreken)
- Marcel heeft de politie even op bezoek gehad voor DNA-stalen (nu kunnen ze blijkbaar wel DNA-stalen nemen. Tijdens hun zogezegd onderzoek naar die klachten van die drie minderjarige roofovervallers in 2005, werd het bamboestokje dat de rechter het 'bewijs' van foltering noemde, zelfs niet eens op DNA-sporen onderzocht)
- ik stuur een kopie van dit briefje ondermeer naar het kabinet van justitieminister Vandeurzen omdat -volgens Ivoke Meulemans van de krant Het Nieuwsblad die we niet direct één van onze vrienden kunnen noemen- Vandeurzen op 9.9.2008 verhinderde dat Marcel in het ziekenhuis te Turnhout werd opgenomen.
- onze acties gaan door zoals gepland

Groeten,

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Vermoord worden door justitie


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


De gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die men vanwege de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen uit gerechtelijke dossiers door justitie, het zwijgen wil opleggen, verslechtert met de dag.
Nadat zijn suiker reeds 10 dagen lang van 78, over 350 tot 420 schommelde, zakte die een paar dagen geleden verder tot 60 en kreeg Marcel Vervloesem een 'hypo'.
(Bij de laatste 'hypo' in het ziekenhuis van Lier werd Marcel Vervloesem volledig blind en bracht hij 7 dagen in reanimatie door)

Marcel Vervloesem heeft ook al 10 dagen lang vocht in de benen en voeten en het vocht dreigt nu naar boven te komen.

Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, bezocht hem afgelopen zaterdag en diende onmiddellijk een verzoek in bij Eric Geudens, directeur van de gevangenis te Turnhout, om hem in het ziekenhuis te laten opnemen.
Eric Geudens zei dat men 'ermee bezig was' maar gaf verder geen gevolg aan het verzoek zodat Marcel Vervloesem een 'hypo' kreeg waarvan hij in coma kon geraken en sterven.

Op het linkerbeen van Marcel Vervloesem is thans een wonde te zien, wat op een ontsteking wijst. Dit kan levensgevaarlijk zijn voor een diabeticus omdat deze ontsteking de suikerspiegel volledig oncontroleerbaar kan maken.
Een suikerzieke die in dergelijke gevallen naar een ziekenhuis gaat, wordt onmiddellijk naar de eerste hulp overgebracht.

Alhoewel de directie van de gevangenis te Turnhout beweert dat men Marcel Vervloesem 'niet in de gevangenis wil laten sterven, doet men dus alles om het zover te laten komen.
Een tiental dagen geleden' werd Marcel Vervloesem van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout overgebracht. Dat deed men nadat hij even in coma was geraakt en terwijl men wist dat er in de gevangenis van Turnhout geen medische afdeling is en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.

De eerste dagen kon men hem geen insuline geven omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge 'vergeten' was.

Marcel Vervloesem krijgt 2 à 3 x per dag een inspuiting met kortwerkende insuline en 's avonds krijgt hij voor de nacht een inspuiting met langwerkende insuline. Volgens de informatie die we ontvingen, zou men die langwerkende insuline enkele dagen geleden 'vergeten' zijn geweest zodat Marcel Vervloesem gedurende de hele nacht zonder insuline was en de suiker in zijn bloed weer gevaarlijk steeg.

Er gebeuren ook nog andere zaken in de gevangenis van Turnhout die bijna met geen pen zijn te beschrijven.
Zo werd Marcel Vervloesem gisterennamiddag met zijn celgenoot plotseling uit de cel gehaald. De hele cel werd leeggehaald en Marcel Vervloesem en zijn celgenoot moesten zich helemaal uitkleden omdat men zogezegd wilde onderzoeken of zij 'niets te verbergen hadden'.
Zij werden in een kamer, vol schimmel aan plafond en muren, gestoken. Dat is namelijk zeer gezond voor doodzieke patiënten met infecties.
Doordat het lampje kapot was, kon men niemand oproepen en niet naar het toilet gaan. Daardoor waren zij verplicht om op de muren te kloppen.
Nadat zij ongeveer twee uren lang in deze dodenkamer hadden gezeten, werd er op de deur geklopt en kwam een bewaker op een onozele manier vragen wat zij 'daar zaten te doen'.

Normaal gezien vraagt Marcel Vervloesem om 21 uur 's avonds naar zijn insuline voor de nacht. Dat vraagt hij nu om 20 uur 's avonds omdat hij om 21 uur 's avonds niet meer kan gaan.

Een suikerzieke moet gemiddeld om de drie maanden een HBAIC ondergaan om de gemiddelde suikerspiegel te bekijken.
Bij Marcel Vervloesem die een type 1 Patiënt is, staat die suikerspiegel ongetwijfeld veel te hoog. Een onderzoek naar de suikerspiegel wordt er niet gevoerd terwijl een diabeticus 5 x meer kans heeft op een hartaanval (Marcel Vervloesem heeft ook een hartziekte) dan een gezonde persoon die reeds een hartaanval heeft gehad. Ook de kansen op een hersenbloeding en een beroerte zijn bij een diabeticus veel groter.

Dokter Van Der Valck die Marcel Vervloesem ook in 2005 onder zich had (toen was er sprake van een kanker die niet werd opgevolgd zodat Marcel Vervloesem nadien geopereerd diende te worden), houdt het momenteel bij het spreekwoordelijk pilletje en zalfje dat, zoals in het geval van de langwerkende insuline, wel eens wordt overgeslagen.

Vreemd is dat men Marcel Vervloesem bij de overbrenging van de gevangenis van Turnhout had beloofd om hem naar het ziekenhuis te brengen indien zijn gezondheid het liet afweten terwijl dat niet gebeurt.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat het kabinet van justitieminister Vandeurzen de opname in het ziekenhuis blokkeert.

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vandaag in een open brief aan de leden van de commissie Justitie van de Senaat (België) en naar de Nederlandse kamerleden schreef (met kopie aan de pers), belette men op 9.9.2008 vanuit het kabinet Vandeurzen te Brussel dat Marcel Vervloesem in het ziekenhuis werd opgenomen. In de plaats daarvan werd hij bijna een maand lang zonder contact met medegevangenen, in een isoleercel van de gevangenis te Brugge gestoken.

Vanavond telefoneerde Jan Boeykens naar directeur Eric Geudens van de gevangenis van Turnhout en vroeg hem of Marcel Vervloesem inderdaad nog altijd niet in het ziekenhuis werd opgenomen. Geudens antwoordde bevestigend en zei dat er 'geen enkele medische reden was om Marcel Vervloesem in het ziekenhuis op te nemen'.

De Werkgroep Morkhoven gaat de volgende dagen acties organiseren in Turnhout. Geudens liet immers weten dat hij 'daar geen enkel probleem mee heeft'.

Als de medische hulp aan Marcel Vervloesem geblokkeerd blijft, dan zal dat ongetwijfeld tot de dood van de kinderrechtenactivist leiden.

Vermoord worden door justitie ? Het kan allemaal in België !

09:42 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vermoord door justitie |  Facebook |

27-10-08

OPROEP TOT ACTIE: 27.10.08


Moord op Marcel Vervloesem - Meurtre de Marcel Vervloesem - Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


SCHRIJF EEN AANGETEKENDE BRIEF (MET EVENTUELE RODE ANTWOORDKAART) NAAR DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS VAN TURNHOUT

Toen Marcel Vervloesem zijn honger- en dorststaking in de gevangenis van Brugge stopzette, werd hij gewoon aan zijn lot overgelaten. Men liet hem in zijn isoleercel liggen en hij kreeg geen dokter te zien. Hij werd niet medisch onderzocht voor zijn hartziekte, zware suikerziekte, kanker, nieren. Zijn medicatie werd niet terug op punt gezet. Hetzelfde wat zijn voeding betrof.
Het gevolg hiervan was dat hij in coma geraakte en aan een infuus moest gelegd worden. Toen hij zijn ogen opendeed, werd er beslist om hem terug naar de gevangenis van Turnhout te laten brengen. Dat werd uitgesteld omdat de Werkgroep Morkhoven daar tegen was. Hij was alles behalve gerecupereerd van zijn 26 dagen dorst- en hongerstaking zonder medicatie, hij was niet medische onderzocht geweest, zijn medicatie stond niet terug op punt, zijn suikerschommelingen waren nog steeds levensgevaarlijk, hij was op geen enkele manier medisch opgevolgd geweest, hij was pas in coma geweest, in Turnhout is er geen ziekenafdeling en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens is er geen verpleging enz.
Uiteindelijk besliste men in Brugge, na dat men de familie en vrienden een week lang in de onzekerheid had gehouden, om Marcel Vervloesem toch naar de gevangenis van Turnhout over te brengen.
Daar aangekomen, werd hij (opnieuw op vraag van justitieminister Vandeurzen misschien?) als een varken in een isoleercel gesmeten omdat er zogezegd plaatsgebrek was terwijl men al een week lang van de overbrenging afwist.
Gedurende twee dagen en nachten gaf men hem geen insuline omdat men zijn medische dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge vergeten was. Het betrof een isoleercel zonder enige verluchting, met alleen een plastieken emmer om naar het toilet te gaan.
Opnieuw een levensgevaarlijke situatie dus, zeker voor iemand die pas uit coma is gekomen, doodziek is en alles behalve hersteld is van zijn dorst- en hongerstaking.

Het leek allemaal weer sterk op een berekende doodslag en het lijkt erop of justitie en de Belgische overheid blijven dromen van de dood van Marcel Vervloesem om hem aldus het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
Alhoewel zijn suiker niet te stabiliseren is en zijn suikerspiegel van 350 naar 78 blijft schommelen (wat levensgevaarlijk is) en alhoewel zijn benen en voeten al een week lang barstenvol water zitten, laat men hem opnieuw aan zijn lot over. Hij wordt niet grondig onderzocht en men wacht het moment af dat hij terug in coma geraakt.
Bij zijn aankomst in Turnhout was hem nochthans beloofd geweest dat hij in het hospitaal zou verzorgd worden indien het nodig was maar ja, justitieminister Vandeurzen die zich steeds meer als justitieminister-arts opstelt was daar op 9.9.2008 reeds tegen en verkoos een wekenlange opsluiting in een isoleercel in de gevangenis van Brugge.

Omdat er vanuit de Belgische politieke hoek te weinig vragen worden gesteld en men op de mensenrechtenverenigingen in België niet hoeft te rekenen, doet de Werkgroep Morkhoven opnieuw een dringende oproep tot de burger om het leven van Marcel Vervloesem te redden.

Iederéén wordt opgeroepen om een klachtbrief (liefst aangetekend) naar de directeur van de gevangenis te Turnhout te schrijven want deze directeur is tenslotte verantwoordelijk voor wat er in zijn gevangenis gebeurt. Een kopie van zijn brief kan men naar de Werkgroep Morkhoven sturen.

Ook naar de personen en diensten die hierbij vermeld staan, kan men een protestbrief schrijven (best aangetekend) met kopie ervan naar de Werkgroep Morkhoven.
Roep andere mensen op om hetzelfde te doen en publiceer en verspreid de oproep van de Werkgroep Morkhoven.


AANGETEKEND

Plaats waar u woont, 26.10.2008

Gevangenis Turnhout
t.a.v. de heer Directeur
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België)

Geachte heer directeur,

Betreft: gevangenen hebben recht op een menswaardige behandeling en een medische verzorging - Marcel Vervloesem

De laatste weken heb ik me nogal wat zorgen gemaakt over meneer Vervloesem. Zijn gezondheid laat immers sterk te wensen over.
Hij lijdt niet alleen aan een hartziekte en kanker maar is ook zwaar suikerziek heb ik begrepen en de suikerwaarden zijn behoorlijk aan het schommelen.
Daarbij komt dat meneer Vervloesem een hartpatient is en als die suikers niet in balans worden gebracht, kan dat zware en zelfs dodelijke gevolgen hebben.
Ik ben zelf suikerziek (geen hartpatiënt) en ik weet dat schommelingen tussen 350 en 78 iemand kunnen doden.

Ook heb ik begrepen dat meneer Vervloesem al een week lang vocht in zijn benen en voeten heeft zitten en dat is gevaarlijk als daartegen niets wordt ondernomen.

Hij is voor zijn vertrek uit de gevangenis van Brugge reeds in coma geraakt omdat men hem niet wilde onderzoeken en behandelen. Toen hij in de gevangenis van Turnhout aankwam werd hij direct zonder medische begeleiding in een isoleercel met een plastieken emmer als toilet gestoken.
Hij heeft toen gedurende twee dagen geen insuline gekregen omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge was vergeten. Hij had toen opnieuw in coma kunnen geraken.
En nu is het weer zover. Ik heb vernomen dat hij al koorts heeft gehad en met felle pijnen te maken heeft gehad. Zijn suiker was enkele dagen tot een absoluut minimum gedaald (78). Ook nu loopt hij de kans om weer in coma te geraken. Is dat misschien de bedoeling ?
Er wordt al wekenlang met zijn leven gespeeld.

Zo kan het in ieder geval niet verder en gevangenen die ziek zijn, kunnen niet op een dergelijke manier worden behandeld. Dat gaat in tegen het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en tegen alle internationale verdragen die België mee heeft ondertekend.

Ik begrijp dat U geen arts bent maar ik neem aan dat er bij U in de gevangenis toch een medische dienst is en daar heeft U toch wel de verantwoordelijkheid over als Directeur zijnde.

Dus vraag ik U via deze weg dringend en beleefd of U aan Marcel Vervloesem wilt vragen hoe hij zich voelt en aan de medische dienst vraagt of er geen dringende maatregelen getroffen moeten worden om de gezondheidstoestand van Marcel vervloesem te verbeteren.

Ik mag er van uit gaan dat U Uw verantwoordelijkheid terzake opneemt en Marcel Vervloesem als het nodig mocht zijn (en ik denk dat dit nu zeker het geval is) voor onderzoek en behandeling in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Anders zou het misschien wel eens verkeerd kunnen aflopen en dat risico wilt U toch zeker niet lopen, vermoed ik.

Hopende op een snelle beslissing Uwentwege en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Uw Naam + adres


Andere personen die men (het best) per aangetekende brief kan schrijven:

Minister Jo Vandeurzen
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)
Tel.: 02 542 80 21 - (Voor Europa: 0032 2 542 80 21)
Fax: 02 542 80 00 - (Voor Europa: 0032 2 542 80 00)
(werd op 30 mei 2008 omtrent de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, aangetekend geschreven maar reageerde niet. Speelde de brief kwijt, volgens de informatie van zijn kabinetsmedewerker. Ontkende enkele weken geleden in antwoord op de parlementaire vraag van parlementslid Zoé Genot dat de documenten en kinderporno-cd-roms verdwenen waren.)

Federale Ombudsman
Hertogstraat 43
1000 Brussel
Tel: 02 289 27 27
Fax: 02 289 27 28
email@federaalombudsman.be
(liet de Werkgroep Morkhoven in zijn antwoord van 29.8.2008 weten: 'Ik begrijp uit uw brief dat uw actiegroep zich zorgen maakt over het mogelijk ondernemen van tuchtsancties tegen de heer Marcel Vervloesem door de directie van de gevangenis van Turnhout. Indien dit het geval zou zijn kan U opnieuw contact nemen met de Federale ombudsman. Mijn diensten zijn bevoegd om na te gaan of een administratieve beslissing wettelijk is en niet kennelijk onredelijk of ongegrond.' Reageerde echter niet meer toen de Werkgroep Morkhoven hem schreef over de tuchtmaatregelen in de gevangenis van Brugge en het feit dat Marcel Vervloesem tengevolge van een totaal gebrek aan medische hulp in coma geraakte.)

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85
(de heer Meurisse is verantwoordelijk voor wat er in de Belgische strafinrichtingen gebeurt)

Hoge Raad voor de Justitie
t.a.v. Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie
Louizalaan 65/1
1050 Brussel
Tel: 02 535 16 16
Fax: 02 535.16.20
info@csj.be

Herman Van Rompuy
Kamervoorzitter
Hoevestraat 41
1640 Sint-Genesius-Rode
Tel.: 02/380.97.44
Fax: 02/380.89.54
herman.van.rompuy@telenet.be
herman.van.rompuy@pandora.be
(verschool zich in zijn antwoord van 16 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven achter het grondwettelijk principe van de scheiding der machten' en vindt dat de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- duizenden gefolterde en misbruikte kinderen en zelfs baby's, een gerechtelijke zaak is die slechts te maken heeft met een 'individueel dossier'. Zei dat men zich bij klachten over het functioneren van Justitie tot de Hoge Raad voor de Justitie kon richten wat de Werkgroep Morkhoven reeds verschillende malen gedaan had met als enige resultaat dat de verdwijningen van dossierstukken en cd-roms werden vastgesteld.)

Secretariaat van de Koningin
t.a.v. Caroline Vermeulen, Secretaris van de Koningin
Koninklijk Paleis
1000 Brussel
(liet in haar brief van 13 augustus aan de Werkgroep Morkhoven enkel weten: 'Hare Majesteit de Koningin heeft mij gevraagd U te danken voor de boodschap die U haar toegestuurd heeft')

Palais Royale - Palais de Bruxelles - Koninklijk Paleis
t.a.v. Chantal Cooreman
Chef du Département Requêtes
1000 Bruxelles
(liet in haar brief van 15 juli 2008 aan Prinses de Croÿ weten dat de 'scheiding der machten, een koninklijke interventie onmogelijk maakte'. Lag blijkbaar niet wakker van de verdwijning van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen had laten overmaken.)

Zijne Majesteit de Koning
Koninklijk Paleis
1060 Brussel
(werd op 3 juni 2008 aangeschreven omtrent de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die Zijne Majesteit in 1998 voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal van het hof van beroep van Antwerpen had laten overmaken, maar reageerde niet. De heer J. van Ypersele, Kabinetschef van de Koning liet in zijn brief van 19.9.2008 aan de Werkgroep Morkhoven wel weten dat de Vorst hem opgedragen had om het schrijven van de Werkgroep betreffende de gevangenhouding van de heer Marcel Vervloesem over te maken aan justitieminister Vandeurzen die blijkbaar toelaat dat Marcel Vervloesem niet de nodige medisch hulp krijgt en in coma en levensgevaar geraakt.)

Europees Parlement
t.a.v. Rita Van Droogenbroeck (correspondentie met de burger)
L-2929 Luxembourg
Luxemburg
Tel: 00352 43 00 23 940
Fax: 00352 43 00 27 072
(liet in haar antwoord van 21.7.2008 weten dat men klacht kon neerleggen bij de federale ombudsman. Reageerde niet meer nadat men haar meldde dat men bij de federale ombudsman blijkbaar niet terecht kon)

Laurette Onkelinx
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Handelsstraat 76-80
1040 Brussel
Tel: 02 233 51 11
Fax: 02 230 10 67
info@laurette-onkelinx.be
(schreef in haar brief van 14 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven dat zij de brief van de Werkgroep 'onmiddellijk naar justitieminister Vandeurzen had gestuurd' en het 'belang van deze brief onderstreept had'. De brief van minister Onkelinx is op het kabinet Vandeurzen waarschijnlijk verloren gegaan.)

Maria Arena
Minister van Maatschappelijke Integratie
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel: 02 238 28 11
Fax: 02 230 38 95
patrick.huion@minsoc.fed.be
(liet de Werkgroep Morkhoven op 24 juni 2008 weten dat zij het schrijven betreffende Marcel Vervloesem aan justitieminister Vandeurzen overmaakte met het verzoek om de Werkgroep Morkhoven een antwoord te bezorgen. De Werkgroep Morkhoven kreeg echter geen antwoord.)

Minister Pieter De Crem
Lambermontstraat 8
1000 Brussel
Tel: 02 550 28 11
Fax: 02 550 29 19
cabinet@mod.mil.be
(liet de brief van de Werkgroep Morkhoven met betrekking tot de situatie van Marcel Vervloesem op 20.6.2008 aan justitieminister Vandeurzen overmaken die deze brief waarschijnlijk ook kwijtspeelde)

Yves Leterme
Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 Brussel
pim.vanwalleghem@premier.fed.be
(zei ondermeer in zijn antwoord van 11 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven, dat hij 'inlichtingen bij de Minister van Justitie zou inwinnen' en was ervan overtuigd dat Minister Vandeurzen 'daarover een antwoord zou bezorgen'. De Werkgroep Morkhoven heeft echter niets meer vernomen.)

Jean-Marc Delizée
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding
Ernest Blériotstraat, 1
1070 Brussel
Tel.: 02 238 28 11
Email: sec.delizee@minsoc.fed.be
(schreef in zijn antwoord van 10.9.2008 aan de Werkgroep Morkhoven dat het hem 'niet toekwam zich in te laten met dossiers die door onafhankelijke, bevoegde diensten behandeld werden of worden'. En daarmee was deze zaak voor deze Staatssecretaris afgesloten.)

Melchior Wathelet
Staatssecretaris Gezinsbeleid
Wetstraat 51
1040 Brussel
Tel.: 02 790 57 11
Fax: 02 790 57 99
info@wathelet.fed.be
(schreef in zijn brief van 25 juli 2008 de brief van de Nederlandse vereniging 'Belangengroep Minderjarigen' aan justitieminister Vandeurzen in verband met de doofpotpolitiek in de kinderpornozaak Zandvoort in België, 'goed te hebben ontvangen' en zei dat deze brief 'zijnde bijzondere aandacht had weerhouden'. Deelde mee dat er een samenwerkingsprotocol bestond tussen justtieminister Vandeurzen en hemzelf en dat er 'intensief' werd samengewerkt. Verwees naar de samenwerking met 'Child Focus'. Liet nadien echter niets meer weten en alles wijst erop dat de aandacht van Melchior Wathelet voor de 88.539 kinderen op de kinderporno-cd-roms Zandvoort beperkt zal blijven tot dit beleegde antwoord.)

Kardinaal Danneels
t.a.v. Luc Van Hilst, secretaris
Wollemarkt 15
B-2800 Mechelen
Tel.: 015 21 65 01
Fax: 015 20 94 85
secretariaat.aartsbisdom@kerknet.be
(liet de Werkgroep Morkhoven in zijn antwoord van 22 juli 2008 weten dat, wat betreft kindermishandeling en seksueel misbruik, het standpunt van de Katholieke Kerk 'duidelijk' was. Dat dit 'niet mag en kan en dat wie zich hieraan begeeft de gepaste straf dient te krijgen, ongeacht over wie het gaat'. Verwees naar recente uitspraken van Paus Benedictus in Amerika en Australië. Zei dat de Kerk in België 'dit standpunt deelde en het Gerecht steeds haar werk heeft laten doen'. Zei over de werking van het Gerecht geen uitspraken te mogen doen maar 'al het mogelijke te doen opdat Justitie haar werk zou kunnen doen'. Sprak met geen woord over de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 kinderen op de cd-roms Zandvoort waarvan 75% duidelijk misbruikt. Sprak met geen woord over het feit dat de kinderpornoproducenten + folteraars en verkrachters in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd werden.)

College van Procureurs-Generaal
t.a.v. Sophie Morel, Adjunct-Adviseur
Ernest Allardstraat, 42
1000 Brussel
Tel: 02 500 86 01
Fax: 02 500 86 13
(Het College van Procureurs-Generaal zou de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen moeten onderzoeken. Liet in haar antwoord van 16.7.2008 enkel weten dat het College van Procureurs-Generaal 'niet bevoegd was om eventuele klachten te behandelen' en dat de brieven van de Werkgroep 'enkel doorgestuurd werden naar de Procureur-Generaal van het ressort Antwerpen.)

CD&V
t.a.v. Marianne Thyssen
Algemeen Voorzitter CD&V
Wetstraat 89
1040 Brussel
Tel: 02 238 38 10
Fax: 02 238 38 39
voorzitter@cdenv.be
(liet in haar brief van 24 juni 2008 aan de Werkgroep Morkhoven weten dat zij het standpunt van de Werkgroep met 'aandacht had gelezen' en 'goed had genoteerd'. Weet bljkbaar niet dat de brieven op het kabinet van haar partijgenoot justitieminister Vandeurzen verloren gaan en de minister verdwijningen ontkent die door de Hoge Raad voor de Justitie worden vastgesteld)

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de D.S. Nava
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
(Nederland)
070 318 22 11 (telefoon)
cie.just@tweedekamer.nl
(deelde in het antwoord van 8.10.2008 mede dat de brieven van de Werkgroep Morkhoven door de vaste commissie voor Justitie in een procedurevergadering was behandeld en dat de commissie besloten om deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Eerste Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. Hester Menninga
plv. griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
(Nederland)
070 - 3129200 (telefoon)
070 - 3129390 (fax)
postbus@eerstekamer.nl (e-mail)
(deelde in zijn schrijven van 23.10.2008 mede dat het schrijven van de Werkgroep Morkhoven dd. 12 oktober 2008 inzake de kinderpornozaak Zandvoort, ter kennis werd gesteld van de vaste commissie voor Justitie zodat de leden van deze commissie hierdoor in de gelegenheid gesteld werden om dit geschrift in hun beschouwingen te betrekken. Deelde mede dat het geschrift ook in de openbare vergadering der Kamer van 21 oktober 2008 voor kennisgeving werd aangenomen.)


Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres:
Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Voor Nederland: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Geld storten: Op postchequenummer 679-2005528-53
Voor stortingen vanuit het buitenland IBAN NR BE 679-2005528-53 vermelden.
Bij een geldstorting de naam 'Marcel Vervloesem' vermelden in het vak mededeling.


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10 - Faiderstraat 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgium - Belgio
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - issakaba@skynet.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt.

12:23 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: morkhoven oproep tot actie |  Facebook |

18-10-08

'Gezondheidsraad heeft banden met medicijnindustie'

NU.nl. 18 oktober 2008 13:21

HILVERSUM - De Gezondheidsraad, een zeer gezaghebbend orgaan dat de minister van Volksgezondheid adviseert, heeft banden met de farmaceutische industrie.

Dat stelt de redactie van het televisieprogramma Zembla in een uitzending over de invoering van het vaccin tegen baarmoederhalskanker. Het programma wordt zondagavond uitgezonden.

De overheid heeft, op basis van de adviezen van de Gezondheidsraad, besloten het vaccin per 1 januari 2009 op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat alle Nederlandse meisjes van 12 jaar het gratis krijgen aangeboden.

Volgens Zembla zaten in de adviescommissie van de raad diverse wetenschappers die banden onderhouden met de fabrikanten van het vaccin. Zo krijgen ze bijvoorbeeld geld voor onderzoek.

Wetenschappers

Voorzitter van de commissie, prof. J. van der Noordaa bevestigt in de uitzending de connecties. Maar hij stelt dat de commissieleden stuk voor stuk integere wetenschappers zijn, die onpartijdig hun oordeel kunnen vellen.

Volgens Zembla heeft de commissie de leden die betrokken zijn bij de medicijnfabrikanten wel gewoon laten meepraten tijdens de vergaderingen van de commissie. Bij het opstellen van het eindrapport zijn ze opgevoerd als adviseur, zodat ze officieel geen stemrecht hadden. Een van de betreffende commissieleden zou tegenover Zembla hebben verklaard dat zijn inbreng toch even groot was, ook al was hij slechts adviseur.

De minister kan adviezen van de Gezondheidsraad naast zich neer leggen. In de praktijk gebeurt dit weinig.

14:35 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-10-08

Marcel Vervloesem is terug uit coma


marcel_action_bxl 126


From: Jan Boeykens
Date: 12 okt. 2008
Subject: Marcel Vervloesem was in coma
To: Raf Jespers

Brussel, 12.10.2008

Geachte Mter Jespers,

Zoals ik u in mijn mailtje van 8.10.2008 mededeelde, kon men Marcel Vervloesem op dinsdag 7.10.2008 zogenaamd niet naar de gevangenis van Turnhout overbrengen omdat men de transfertwagen zogezegd niet had kunnen vinden.

Vandaag heb ik echter uit goede bron vernomen dat Marcel Vervloesem in coma geweest is.

Hij werd met spoed naar het Sint-Jansziekenhuis te Brugge overgebracht waar hij gedurende twee dagen aan een fusie met serum heeft gelegen.

Hij zou zich thans terug op de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge bevinden.  Zijn toestand zou bevredigend zijn.

Marcel Vervloesem werd niet meer terug in de onverluchte isoleercel gestoken waarin hij gedurende bijna een maand lang was opgesloten en bijna volledig afgezonderd werd.

Zoals ik u herhaaldelijk heb geschreven, hoort Marcel Vervloesem vanwege zijn hart- suikerziekte en kanker (en zonder over de diefstallen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier te spreken), niet in een gevangenis maar in een ziekenhuis thuis en heeft hij, temeer door het feit dat hij nu volledig verzwakt is, dringend medische verzorging nodig.
Hij dient door een gespecialiseerde arts te worden opgevolgd.

Gezien er in België geen enkele dienst bestaat die zich van de eerbiediging van de mensenrechten iets schijnt aan te trekken, neem ik morgen opnieuw contact op met een aantal europese verenigingen en organisaties die rond de mensenrechten actief zijn.

In de hoop u hiermede voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be


Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Foto: Actie voor het Koninklijk Paleis te Brussel

10-10-08

Patiëntenvereniging: rapport IGZ 'verbazingwekkend'

UTRECHT - De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) noemt de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de gang van zaken tijdens operaties ,,verbazingwekkend en verontrustend''.

Adjunct-directeur Atie Schipaanboord van de NPCF noemt het ,,onbegrijpelijk dat er tijdens het hoogrisicovolle proces van operaties nog zo weinig oog is voor de patiëntveiligheid''. De NPCF concludeert uit het onderzoek dat de raden van bestuur van de ziekenhuizen en de beroepsbeoefenaren ,,onvoldoende invulling geven aan hun wettelijke plicht zorg te dragen voor kwalitatief goede zorg''.

De patiëntenverenging onderschrijft dat de problemen snel en effectief moeten worden aangepakt. Zij is verheugd dat de inspectie de ziekenhuizen tal van maatregelen oplegt die relatief snel dienen te zijn uitgevoerd.

Nederlands Dagblad 10 oktober 2008


Kritiek inspectie op ziekenhuizen

DEN HAAG - Ziekenhuizen gaan nonchalant om met het voorkomen van infecties in de operatiekamers. Ook ontbreekt het vaak aan een goed overleg over de patiënt en een goede overdracht rond de operatie.

Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een vrijdag gepubliceerd rapport na onderzoek in 22 operatiekamers en het ondervragen van 94 ziekenhuizen. Toch is in Nederland de operatieve zorg veelal op een aanvaardbaar niveau, stelt de inspectie. Ze ziet echter ook tekortkomingen, die om verbetering vragen.

Zo ontbreekt het aan discipline op het gebied van handen wassen en kledingvoorschriften en wordt de steriele lucht in de operatiekamers regelmatig verstoord doordat mensen regelmatig naar binnen of buiten lopen. Ook het gebruik van medische materialen, geneesmiddelen en apparatuur moet veiliger. De Inspectie wil dat de ziekenhuizen maatregelen nemen om de risico's op patiëntenschade te verminderen. Zo moet vanaf nu iedereen op elke operatieafdeling alle richtlijnen voor infectiepreventie strikt naleven. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat ziekenhuizen te weinig gebruik maken van goede checklists en 'stopmomenten' om te controleren of alles op orde is.

De teams gaan er vaak van uit dat geen nieuws, goed nieuws is. ,,De afloop van de operatie mag niet vooral afhankelijk zijn van goede bedoelingen en persoonlijke inzet'', stelt Gerrit van der Wal inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg. Wel zegt hij dat de meeste operaties gewoon goed verlopen. ,,De maatregelen die wij willen, zijn te vergelijken met veiligheidsgordels: ook zonder gebruik van autogordels komen heel veel mensen veilig op hun plaats van bestemming. Maar door gebruik van de gordel wordt de kans op schade wel duidelijk verminderd.''

De Inspectie vindt dat er landelijke richtlijnen moeten komen met daarin een eenduidige beschrijving van een checklist voor operaties, stopmomenten en de verslaglegging van het verloop van de operatie inclusief anesthesie. Het rapport is het tweede uit een serie van drie. In 2007 publiceerde de IGZ de studie naar het proces voorafgaand aan de operatie. De IGZ constateerde toen een gebrekkige communicatie tussen zorgverleners, onvolledige dossiervoering en onduidelijkheid over wie nu de eindverantwoordelijkheid draagt. In 2009 verschijnt een derde deelonderzoek over de periode na de operatie.

16:20 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inspectie gezondheidszorg |  Facebook |

05-10-08

Bezoek Marcel Vervloesem


marcel_action_bxl 107


We hebben Marcel gisteren, zaterdag 4.10.2008, gaan bezoeken in de bezoekzaal, dus niet aan het kleine tafeltje naast zijn isoleercel waarin hij al bijna 30 dagen ligt en waaruit hij maar drie keer, 2 minuten per dag, uitkomt om zijn bloed te laten prikken (suikerziekte).

Hij ziet er wonderbaarlijk goed uit voor iemand die een kleine week geleden volledig op was en werkelijk een lichamelijk wrak was geworden.
Je kan zien dat hij fel heeft geleden en hij is fel vermagerd. Zijn gezicht is ingevallen.

Hij heeft nog altijd geen geneesheer gezien, wat niet normaal is. Maar ja, wat is er wél normaal in België ?

Ze hebben een paar dagen gewacht om zijn maag zogezegd terug wat te laten werken en hebben hem dan gewoon terug wat pilletjes gegeven. Dat is alles.

Ze willen hem op dinsdagmorgen ('toevallig' juist op de dag van zijn verjaardag) met de transfertwagen terug naar de gevangenis in Turnhout overbrengen.
Die wagen rijdt alle gevangenissen af en komt pas 's avonds laat met de gevangenen die hij 's morgens oppikte, aan.

Marcel vraagt zich af hoe dat de advocaten uit Brugge die door zijn advocaat Raf Jespers werden aangesteld, wisten dat de gevangenisdirectie van Brugge hem dinsdag al terug naar de gevangenis in Turnhout wilden zenden.

De Werkgroep Morkhoven is TEGEN een directe transfert van Marcel naar Turnhout en vinden dat hij medisch moet opgevolgd worden totdat zijn toestand gestabiliseerd is en er geen verwikkelingen meer mogelijk zijn.

Marcel hoort, alleen op basis van zijn slechte gezondheid al en voor de verzorging van zijn hartziekte, suikerziekte en kanker, trouwens niet in de gevangenis maar in een ziekenhuis thuis.
Justitieminister Vandeurzen die ooit ziekenhuisdirecteur was en die, niettegenstaande de scheiding der machten, mee de beslissingen rond Marcel blijkt te nemen, zou dat moeten weten.
Het probleem is echter dat Vandeurzen de indruk geeft dat hij de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende documenten uit het dossier Vervloesem + de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, mee wilt dichtdekken.
De minister die perfect van het dossier op de hoogte is, lijkt ermee akkoord te gaan dat Marcel onschuldig blijft opgesloten en lijkt niet de minste rekening te willen houden met diens erbarmelijke gezondheidstoestand.

Jan Boeykens - Jacqueline de Croÿ
Voorzitter en Ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven


Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Schrijf naar Marcel (best aangetekend)
Stuur hem een kaartje voor zijn verjaardag op dinsdag 7.10.2008 (en laat ons dit eventueel weten zodat wij kunnen natrekken of je kaartje wel bij Marcel is terecht gekomen)
Verspreid zijn adres !

Ecrivéz à Marcel Vervloesem (de préférence, par lettre recommandée)
Envoyez une carte pour son anniversaire de 7.10.2008
Diffusez son adresse !

Write to Marcel Vervloesem (registered mail is best)
Write him for is birthday on 7.10.2008
Forward his adress !

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(Belgique - Belgium)

Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

18:16 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: medische hulp gevangenis brugge |  Facebook |

01-10-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking


Marcel Vervloesem zet honger- en dorststaking stop

GevangenisBrugge.151041743


Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die, zonder dat de rechters van het hof van beroep te Antwerpen en van het hof van cassatie te Brussel rekening hielden met de door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde diefstallen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten, heeft gisteren, 30 september 2008 om 16h50, besloten om zijn honger- en dorststaking stop te zetten.

Hij deed dat in overleg met het bestuur van de Werkgroep Morkhoven dat hem gisteren ging bezoeken.

Marcel Vervloesem onderbrak zijn dorststaking weliswaar na een 7-tal dagen maar dronk sindsdien slechts enkele kopjes water per dag wat voor een hongerstaking verre van voldoende is.

Marcel Vervloesem ging ermee akkoord om zijn dorst- en hongerstaking die hij op 5 september in de gevangenis van Turnhout begon, te stoppen om de volgende redenen:

1. De druk van internationale verenigingen inzake de Bescherming van het Kind en van verschillende slachtoffers van het kinderpornonetwerk Zandvoort die hem verzochten om in leven te blijven, zodat hij kan getuigen

2. De procedures voor de rechtbank van strafvordering en voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

3. De ontvangst van de delegaties van de Verenigde Naties die opgeroepen werden om vast te stellen:
- op welke manier slachtoffers van kinderpornonetwerken en getuigen behandeld worden
- hoe hij als activist, zonder recht op verdediging, in de gevangenis werd opgesloten
- hoe hij in de gevangenis op een willekeurige manier zonder dat hij de gevangenisregels had overtreden bestrafd werd, in een isoleercel werd gesloten, afgesloten werd van de medegevangenen, geen bezoekrecht kreeg, geen recht op briefwisseling kreeg en slechts een uiterst beperkt contact met zijn advocaten mocht hebben
- dat het Internationaal Verdrag ter voorkoming van folteringen en andere vernederende of wrede behandelingen, overtreden werd
- dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geschonden werd

4. Om, samen met zijn vereniging, verder te strijden tegen de kinderpornonetwerken en voor de correcte toepassing van het Europees Verdrag van de Rechten in de Mens

Marcel Vervloesem heeft een ernstige hart- en suikerziekte en werd begin van dit jaar aan kanker geopereerd. Bij zijn bezoek, was hij niet meer in staat om te drinken zonder braken en kon hij niet meer slapen. Hij verloor ook al even het bewustzijn.
Het is niet zeker dat hij buiten levensgevaar is. De volgende dagen zullen beslissend zijn. Niemand kan voorspellen of hij al dan niet in coma zal vallen.


17:01 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: democratie en mensenrechten |  Facebook |