29-11-08

Kindermisbruiken: Koning Albert II hield zijn belofte niet - brief dd. 17.4.1997 aan Marcel Vervloesem


Koning.17.4.97.mail

kindermisbruiknekoningbelgie
Toen de internationale pers (waaronder drie Japanse kranten) naar Morkhoven afzakte in verband met de kinderpornozaak Zandvoort, schreven de Belgische politici en de Belgische Koning hoe schandalig dit soort van kindermisbruik wel was.
Toen Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem via de commerciële nieuwszender VTM en een aantal Vlaamse kranten als 'folteraar en verkrachter' door het slijk werd gehaald, bestonden de -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes plotseling niet meer...

28-11-08

Brief van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 27.11.08


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4


Brugge, woensdag 27.11.2008

Beste Jan en Jacqueline,

Ik heb jullie brief van 25.11.2008 goed ontvangen samen met de 10 postzegels, waarvoor mijn dank.

Ik las dat je nog zeer actief bent en dat de Liga je geantwoord heeft. Ook las ik over de hele lange brief aan de advocaat enzoverder. Bedank ervoor.
Op een paar van in je brief voorkomende opmerkingen kan ik je zeker al een goed antwoord geven.

Verleden week, vrijdag, is de hartcatherisatieoperatie doorgegaan in het A.Z. Sint-Jan in Brugge. Ze hebben eerst getracht om operatief die zaak via de rechterlies te doen maar dat mislukte. Men heeft dan beslist om de operatieve ingreep langs de linkerlies te doen, wat wel lukte. De zelfde dag ben ik dan met de ambulance terug naar mijn ziekenkamer van de gevangenis te Brugge gebracht. Het chirurgisch resultaat van deze inkijkoperatie en besluit was, dat er twee operatieve ingrepen zullen nodig zijn voor mijn hart.
In de loop van de avond zijn er dan koorstoestanden opgedoken en bleek dat m'n linkerlies aan het zwellen was. De verpleging heeft dan koortswerende medicatie gegeven en een drukverband gelegd. Ze zijn de toestand intensief blijven opvolgen. In de loop van de avond en het begin van de nacht. Omdat de koorts bleef stijgen en de zwelling nog toenam, ben ik met spoed die nacht met de ziekenwagen naar het A.Z. Sint Jan, Spoedgevallendienst vervoerd. Daar stelden de spoedartsen vast dat er een inwendige bloeding was ten gevolge van de kijkoperatie, de dag voordien.
Ze hebben dus eerst bloedstalen genomen en er zijn toen andere specialisten bijgekomen. Men wilde de inwendige bloeding met spoed opereren, maar toen werd door de bloedtesten ontdekt dat de nieren het begaven hadden, en de bloedmonocule gevaarlijk slecht was. Daarom werd die nacht eerst beslist om heelkundig in te grijpen voor de nieren omdat omdat dit zeer hoogdringend was. Als tussennoodoplossing heeft men de bloeding gestelpt met presverbanden. In de vroege morgen heeft men dan heelkundig de buisjes ingeplant in mijn nek en om 8 uur heb ik met spoed de eerste nierdialyse gehad die 4,5 uur heeft geduurd. Tot in de namiddag dus. Dan zijn er nieuwe medische onderzoeken gebeurd van het bloed en de bloeding met medische apparatuur. Door die nog steeds bestaande bloeding mocht ik niet recht komen en was liggen de algemene boodschap. Intussen waren de koortsen nog steeds niet weg en zelfs nog toegenomen. Daarom werd door de chirurgen beslist om mij de dag nadien in de morgen met spoed terug te opereren, ditmaal om de bloeding te stelpen. Die operatie is onder volle narcose gebeurd en dat heeft tot laat in de zondagnamiddag geduurd. Ik ben dus pas die zondagnamiddag terug wakker geworden. Gezien mijn toestand beslisten de chirurgen en de specialisten dat de ingeplante buisjes in mijn nek moesten blijven en ik maandagmorgen weer een nierdialyse moest ondergaan en medische controle van de geopereerde bloeding.
Gezien deze urgente medische toestanden werd dan door al de artsen in onderling overleg beslist dat de twee ingrepen aan het hart moeten wachten. Maandag in de late namiddag ben ik dan terug op mijn kamer in het medisch centrum beland.
Dinsdag heb ik pas de Riksen die op bezoek waren kunnen inlichten. Bezoek in het ziekenhuis had niet gekund omdat er die week al drie bezoeken waren geweest, en gezien de verschillende operaties die zijn uitgevoerd. Daarbij had ik de nacht dat ik plost vervoerd werd, zelfs mijn telefoonagenda niet kunnen meenemen, en ik zou ook niet hebben kunnen bellen want ik lag er als een dode bij en ik had geen enkel middel. In regel had de directie mijn dochter Wendy moeten verwittigen, maar dat is om een onbekende reden niet gebeurd.
Zo dat was dat. Een hele boterham, geef toe.
Nu woensdag ben ik van 6uur 30 in de morgen weer naar het AZ Sint-Jan gebracht en heb er tot de namiddag aan de machines gelegen. Prettig is anders. De koorts is is er af en toe nog. De vraag is nu hoe dit alles verder moet. En de vraag in je brief wanneer die ingrepen aan het hart zullen doorgaan is dus niet te beantwoorden geziien mijn medische situatie.
Ik voel me nu nog niet goed en heb nog veel pijn, stappen gaat moeilijk en ik heb soms ademnood. Hier komen de artsen geregeld langs, en ik mag van geluk spreken dat de verpleging hier die nacht ingreep. Ik had anders inwendig kunnen doodbloeden. Ze zijn nu allen zeer behulpzaam en m'n situatie wordt bestendig opgevolgd.
Ge zijt de eerste die ik deze week schrijf. Wat een rotte twee weken zijn dat geweest ! Hoelang nu weer die nierdialyses moeten en hoe alles nu verder moet, weet het zelf niet. Ik slaap nu veel op mijn zij, want anders duikt de ademnood van het hart weer op met lange hoestbuien tot gevolg.
Enfin, we zien wel. Ik heb vandaag ook voor de tweede keer de PDS gesproken. Ingrid en Eric zijn dan weer dinsdag op bezoek geweest, en nu vrijdag lig ik verdomme weer voor bijna 4 uren aan de machines. Het is me het leventje wel. Ik wens dit niemand toe. Mijn gerief in de gevangenis van Turnhout, is nog steeds niet hier, en ik stel me daar nu wel wat vragen bij. Dit is totaal niet normaal. Ik zie wel.
Zo beste Jan en Jacqueline. Ik schrijf jullie nog, veel liefs, dikke knuffel aan Jacqueline.

Van harte,

Marcel

Gevangenis Brugge
Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6104
Lege Weg 200, 8200 Brugge (Sint-Andries)

PS. bedankt voor de zegels

27-11-08

Guantanamo België: Justitie blokkeert Internet Werkgroep Morkhoven


affiche-Ilsa-la-louve-des-SS-Ilsa-She-Wolf-of-the-SS-1975-1Justitieminister Vandeurzen heeft blijkbaar problemen met het feit dat hij gelogen heeft over de zware problemen binnen onze Belgische gevangenissen en met name in de gevangenissen van Brugge en Turnhout waar de zwaar zieke Morkhoven-activist Marcel Vervloesem (hartziekte, twee hartoperaties in het vooruitzicht, zware suikerziekte, slokdarmontsteking, bloedarmoede met risico op infecties, vocht in benen en voeten die het gevolg waren van geblokkeerde nieren, kanker enz.) nu al drie maanden, na de diefstal van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, opgesloten zit.
Een bijkomend element in deze zaak is dat de wekenlange problemen met Vervloesem's suikerziekte en vocht in benen en voeten tengevolge van geblokkeerde nieren, er gekomen zijn doordat Marcel Vervloesem enkel maar een paar keren medisch onderzocht werd zonder dat men iets deed om de wekenlange schommelingen van zijn suikerspiegel (van 40 tot 640) en de vochtopstapeling in benen en voeten op te lossen.

Marcel Vervloesem geraakte daardoor na zijn 4 weken lange hongerstaking in een onverluchte isoleercel van degevangenis van Brugge (waarbij hij volledig afgezonderd werd van zijn medegevangenen, wekenlang slechts alleen familiebezoek mocht ontvangen enz.) even in coma en moest enkele weken nadat hij zonder medisch dossier in een isoleercel van de gevangenis van Turnhout was opgesloten, op 31.10.2008 met spoed opgenomen worden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout.

Marcel Verrvloesem is echter niet de enige gevangene die op dergelijke wijze mishandeld wordt. In de kelder van de gevangenis van Brugge bevinden zich bijvoorbeeld 5 cachotten waarin gevangenen volledig naakt en zichtbaar achter achter glas, tot 9 dagen lang opgesloten worden. Zij zijn met riemen aan polsen, buik en voeten aan hun bed geklonken en ontvangen iedere dag het bezoek van een geneesheer en een directeur of directrice.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat er zich onlangs twee gevangenen in de gevangenis van Brugge opgehangen hebben.

Justitieminister die de problemen in de belgische gevangenissen op een verontwaardigd gespeelde manier ontkende, liet verstaan dat de oorzaak van de zelfmoorden bij de gevangenen zelf ligt. Die zouden 'niet kunnen aanvaarden dat zij een misdaad begingen' en daardoor geestelijk gestoord geraken. Het 'agresssieve gedrag' van de gevangenen maakt deze opsluitingen noodzakelijk, aldus Vandeurzen die zei dat er nog meer 'speciale cellen' in de gevangenis van Brugge zouden bijgebouwd worden.

Om het grote publiek te misleiden, zei Vandeurzen in een recent interview met De Standaard ook dat de cipiers 'door middel van een rollenspel zouden aangeleerd worden om zelfmoordneigingen bij gevangenen tijdig te herkennen'. Cynischer kan het niet maar misschien hoopt Vandeurzen daarmee op een goed blaadje te komen staan met de gevangenisdirecties en het gevangenispersoneel dat de laatste tijd een hele reeks stakingen organiseerde waardoor zijn gevangenisbeleid en zijn uitleg dat heel wat problemen binnen de gevangenissen het gevolg waren van de 'overbevolking' niet bleken te kloppen.

En tenslotte was er onlangs nog een artikel in de krant De Morgen en het franse dagblad Le Monde waarin aangetoond werd dat er binnen de Belgische gevangenissen echte folterpraktijken worden toegepast doordat de Wet Borginon van 2004 inzake de rechten van de gevangenen en de zogenaamde controles door de Commissies voor Toezicht niet worden toegepast.

Tot overmaat van ramp pakten het Comité tegen Folteringen van de Verenigde Naties en de Liga voor Mensenrechten een paar dagen geleden met een rapport uit waaruit blijkt dat er in de belgische gevangenissen werkelijke guantanamo-toestanden bestaan.
Het VN-Comité tegen folteringen riep de belgische regering hierbij dringend op om een 'Nationaal Controleorgaan inzake de rechten van de gevangenen' op te richten.

Het is misschien om de voornoemde redenen dat de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ-Lancelotti die al maandenlang de onrechtvaardige opsluiting van de doodzieke Marcel Vervloesem en de mensonterende wantoestanden in onze belgische gevangenissen (in het bijzonder in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge) aanklagen, vandaag geen toegang meer hadden tot het Internet doordat hun server 'onvindbaar' was.
De twee organisaties gaan een klacht indienen bij Belgacom en hopen dat Belgacom en de Directie van de Post waarbij al een klacht werd ingediend in verband met het wekenlange achterhouden van de briefwisseling van Marcel Vervloesem, hun klachten grondig gaan onderzoeken.

25-11-08

VN-Comité tegen foltering: 'Ook problemen in gevangenis te Brugge'


GevangenisBrugge.151041743


00 size=2>Brussel, 25.11.2008

Beste B.,

Het VN-Comité tegen foltering dat het over een 'obscuur actiegroepje' heeft, geeft toe dat ook in de Brugse gevangenis het fenomeen foltering bestaat.

Alhoewel de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ zich maandenlang, zonder enige hulp van welke organisatie dan ook, hebben ingespannen om de situaties in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge te beschrijven, zijn zij toch uiterst tevreden met het feit dat de Liga voor de Mensenrechten en het VN-Comité hun stilzwijgen aangaande de wantoestanden en de folteringen binnen onze Belgische gevangenissen doorbroken hebben.

Misschien nog een kleine opmerking: Het VN-Comité hoopt dat België 'zo snel mogelijk een nationaal controleorgaan opricht om de wrede, onmenselijke en vernederende behandeling van gevangenen te voorkomen' maar vergeet te vermelden dat de Wet Borginon van 2004 reeds voorzag in de zogenaamde Commissies voor Toezicht die moesten toezien of de rechten van de gevangenen wel gerespecteerd werden. Die Commissies voor Toezicht bleven echter alleen op papier bestaan en normaal gezien zouden de Belgische parlementsleden die de Wet Borginon mee hebben onderschreven, zich nu moeten afvragen waarom die Commissies voor Toezicht nooit van de grond zijn geraakt.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhovenhttp://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/http://www.droitfondamental.eu/


Stadsomroep Brugge
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26160/

Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden - Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques - Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l'avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem - Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Vervloesem's lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Journal+Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Marcel+Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler - Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Alhoewel het intussen zeer slecht gesteld is met Marcel Vervloesem, kan men hem nog altijd schrijven om hem te ondersteunen.
Schrijf hem (het best aangetekend) met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

VN-Comité: Foltering, ook in Brugse gevangenis


GevangenisBrugge.151041743


In het nieuws in BRUGGE

BRUGGE, 25/11/2008. Ook in Brugse gevangenis bestaat het fenomeen foltering. Dat is geen uitlating van een gevangene die zich in de schijnwerpers wil stellen of van een obscure actiegroep. Wel een vaststelling van het VN-comité tegen foltering, dat zich in een rapport vrij kritisch uitlaat over de toestanden in Belgische gevangenissen.

Uit de officiële aanbevelingen van het "Committee Against Torture" (CAT) van de Verenigde Naties blijkt dat ons land slecht scoort op het vlak van vreemdelingenbeleid, de situatie in de Belgische gevangenissen en de behandeling van minderjarigen.

Gevangenis Brugge ook

Het VN-comité is daarin erg verontrust over de slechte omstandigheden waaronder mensen worden opgesloten. "Niet alleen in de verouderde gevangenissen, maar ook in Brugge, zegt Angela van de Wiel van de Liga Voor de Mensenrechten. Het Comité noemt de omstandigheden waarin geïnterneerden worden vastgehouden schrijnende, "en verwijst daarbij naar de algemeen gebrekkige opleiding van gevangenispersoneel en de wijze waarop gedetineerden met nood aan psychiatrische bijstand worden aangepakt."

Subtiel folteren

"Wanneer men het woord foltering hoort, denkt men dikwijls aan martelpraktijken in gure gevangenissen in verre landen. Maar wrede, onmenselijke en onterende behandeling kan ook subtielere vormen aannemen en België is hier helaas niet vrij van. De aanbevelingen van het Committee Against Torture zijn hopelijk een aanmoediging voor België om foltering of wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen en volledig uit te bannen," zegt van de Wiel.

Het Comité dringt erop aan dat België zo snel mogelijk het Optioneel protocol bij het anti-folterverdrag ratificeert. Volgens dit protocol moet België een nationaal controle-orgaan oprichten dat regelmatig bezoeken brengt aan alle detentie-plaatsen om foltering of andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen.

(FN-Eigen Berichtgeving)
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26160/


Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden - Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques - Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l'avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem - Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Vervloesem's lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Journal+Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Marcel+Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler - Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Alhoewel het intussen zeer slecht gesteld is met Marcel Vervloesem, kan men hem nog altijd schrijven om hem te ondersteunen.
Schrijf hem (het best aangetekend) met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

19:43 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vn-comite foltering gevangenis brugge |  Facebook |

24-11-08

Guantanamo Brugge: advocaat Raf Jespers


p08_Raf_Jespers_pln_2008Brussel, 24.11.2008

TER KENNISGEVING

Geachte Mter Jespers,

Betreft: Marcel Vervloesem

Ik wens u het volgende mede te delen in verband met uw cliënt Marcel Vervloesem:

- We zijn Marcel vrijdag, 21.11.2008, gaan bezoeken en waren geschokt door zijn slechte gezondheidstoestand. Hij kwam pas een kwartier later dan verwacht in de ontmoetingszaal van de gevangenis te Brugge binnen omdat hij nog even bij de dokter was geroepen.
Vermoedelijk had dit ondermeer te maken met de felle bloedingen die hij had gekregen aan de lies tengevolge van de hart-inkijkoperatie van enkele dagen geleden in het Sint-Jan Ziekenhuis te Brugge.
Twee verplegers zouden, na ons bezoek, de wonde met snelverband trachten dicht te duwen. Dat zou een half uur duren. Zes uren later zou men de wonde opnieuw trachten te sluiten. Wat er 's nachts zou gebeuren, was onduidelijk.
- Marcel had zeer veel pijn gehad ten gevolge van deze bloeding en gelukkig had men hem een pijnstiller gegeven.
- De man die de cel waarin Marcel enkele dagen geleden werd gestoken, onderschijtte (wat niet bepaald gezond is voor iemand die totaal verzwakt is, operaties moet ondergaan en tengevolge van zijn bloedarmoede geen weerstand heeft tegen infecties), schijnt nu regelmatig onder de douche gezet te worden.
- De suikerspiegel van Marcel stond na de inkijkoperatie in het Sint-Jan ziekenhuis plotseling op 129 (wat normaal te noemen is). Ik vermoed dat hij de voorbije maanden onvoldoende insuline heeft gekregen waardoor zijn suikerspiegel voortdurend van 40 tot 620 schommelde zodat hij even in coma geraakte en tenslotte met spoed moest opgenomen worden in het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout.
Het was trouwens al vreemd dat de gevangenis van Brugge een maand geleden zijn medisch dossier vergat mee te geven naar de gevangenis van Turnhout zodat hij 2 dagen en nachten achter elkaar geen insuline kreeg terwijl er in de gevangenis van Turnhout geen medische dienst is en er 's nachts geen verpleging is. Ik vernam dat andere suikerzieke gevangenen soms helemaal geen insuline krijgen terwijl de Wet Borginon zegt dat de gezondheidszorg binnen de gevangenis evenwaardig moet zijn aan die van 'buiten'.
- De brieven van Marcel schijnen sinds enkele dagen normaal door te komen (voor hoelang weten we nog niet) terwijl in het bezoekersreglement van de gevangenis van Brugge duidelijk staat dat de briefwisseling 'vrij' is. Er waren ook wekenlange problemen met de briefwisseling tijdens zijn wekenlange opsluiting in een isoleercel in de gevangenis van Brugge. Normaal gezien zouden de Commissies van Toezicht die volgens de Wet Borginon op de rechten en de behandeling van de gevangenen zouden moeten toezien, moeten optreden maar ik heb de indruk dat die commissies enkel maar op papier bestaan.
- Marcel wacht nu al 20 dagen lang op zijn persoonlijke spullen, brieven en schrijfgerief die in zijn cel van de gevangenis van Turnhout zijn blijven liggen. Ik diende terzake een klacht in bij Hans Meurisse, directeur-generaal van het Gevangeniswezen.
- Het medisch dossier dat een week geleden plotseling opdook en dat ondermeer voor de behandeling van Marcel's zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank dient, is nog steeds niet bij Marcel gekomen. Via een verpleegster, een dokter en de directeur van de gevangenis had dit moeten gebeuren. U had ook al problemen met de samenstelling van uw dossier heb ik vernomen omdat men de antwoorden op uw schrijven steeds naar de gevangenis stuurde waar Marcel niet verbleef.
- 20 dagen geleden zei u naar aanleiding van de spoedopname van Marcel in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout, in een interview met de pers, dat de de behandeling voor de strafuitvoeringsrechtbank een kwestie van enkele 'dagen of weken' was. Waarschijnlijk worden het 'enkele maanden of jaren' (als Marcel nog leeft). Het zou niet slecht zijn indien er een bepaalde datum wordt vastgesteld. Bij ex-politieinspecteur Bart Debie van het Vlaams Belang, was de zaak reeds na 1 dag geregeld. Bart Debie die door het hof van beroep te Antwerpen tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht reeds na 1 dag gevangenis, thuis op een electronische enkelband zitten wachten. Is dit misschien een oproep om lid te worden van het Vlaams Belang ?
- Ik stel mij ernstige vragen rond de reeks tuchtmaatregelen die er de jongste weken in de gevangenis van Brugge tegen Marcel werd genomen. Directrice Deloof zou een negatief rapport hebben opgemaakt omdat Marcel 'de feiten niet wilde bekennen' en 'niet wenste af te zien van de procedure voor het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg'. Dit kan niet. Ik heb directeur-generaal Hans Meurisse hiervoor gecontacteerd.
- Marcel zou deze week een eerste hartoperatie ondergaan. Zoals gewoonlijk is niemand (ook Marcel of zijn eigen dochter niet) op de hoogte van de dag van de opname in het Sint-Jan Ziekenhuis. Dat schept onzekerheden en geeft tal van problemen, zowel voor de bezoekers als voor Marcel zelf. Vorige week kwamen de Nederlandse ouders van een paar slachtoffers van sexueel misbruik die door Marcel werden geholpen, na 200 kilometer rijden in Brugge aan om Marcel in de gevangenis te gaan bezoeken. Zij kregen te horen dat Marcel in het ziekenhuis was. In het ziekenhuis aangekomen moesten zij vernemen dat Marcel 'er niet was' en er werd hen gevraagd of zij wel een 'toelating tot bezoek hadden' terwijl deze mensen deze toelating al 2 maanden geleden hebben gekregen. Dit tast het bezoekrecht van Marcel aan en dreigt hem opnieuw te isoleren. Dat was trouwens ook de bedoeling van het blokkeren van zijn brieven en is waarschijnlijk de reden waarom zijn persoonlijke spullen en schrijfgerief nog steeds in de gevangenis van Turnhout liggen.
- Marcel weet nog altijd niet of het geld van zijn rekening in de gevangenis van Turnhout naar zijn rekening in de gevangenis van Brugge werd overgeschreven en moest zich onlangs fruit aanschaffen door middel van de postzegels die hij kreeg.
- Ik dacht dat de Wet Borginon de gevangenen toch bepaalde rechten toekende...
- De Liga voor de Rechten van de Mens lijkt zich niets van deze zaak aan te trekken en de federale ombudsman die me schreef dat ik mij in geval van tuchtmaatregelen tegen Marcel tot hem mocht richten, laat niets meer van zich weten.

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden - Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques - Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l'avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem - Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Vervloesem's lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Journal+Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Marcel+Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler - Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Alhoewel het intussen zeer slecht gesteld is met Marcel Vervloesem die enkele dagen geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en deze week, op een tot dusverre onbekende datum, zijn eerste hartoperatie moet ondergaan, kan men hem nog altijd schrijven om hem te ondersteunen.
Schrijf hem (het best aangetekend) met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

15-11-08

Gevangenis Brugge: Marcel Vervloesem vraagt euthanasie aan


Bijbel.kinderen.giotto


OMZENDBRIEF AAN DE NEDERLANDSE KAMERLEDEN

Brussel, 15.11.2008

Het wordt nu duidelijk waarom men de Morkhovenactivist Marcel Vervloesem die op vrijdagmorgen 31.10.2008 ten gevolge van een bewust gebrek aan medische verzorging in de gevangenisssen van Brugge en Turnhout, bijna overleden is, op 4.11.2008 in het allergrootste geheim (zelfs de famile was er niet van op de hoogte) van de dienst cardiologie van het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout naar de gevangenis te Brugge heeft overgebracht.
De Werkgroep Morkhoven begreep dat niet omdat Marcel maar amper kon rechtstaan en hij nog maar pas van de hartmachine en andere toestellen was losgekoppeld en de bedradingen nog overal in zijn lichaam staken.
Marcel die in een kamer tegenover de verpleegcabine lag, droeg nog een speciaal apparaat dat bij de minste hartproblemen, de verpleging moest alarmeren.
De onderzoeksresultaten (scans van hart enz.) zouden pas op 3.11.2008 's avonds binnenkomen.
Bovendien was Marcel's suikerspiegel op 2 en 3 november 2008 nog tot 40 gezakt (wat een absoluut minimum is en bewees dat de suikerspiegel alles behalve gestabiliseerd was).

Normaal gezien houdt men iemand die er, na een maand hongerstaking (+ een volledige dorststaking gedurende de eerste 5 dagen) en dan nog eens na een wekenlang gebrek aan medische zorg, zo zwaar aan toe is, gedurende enkele weken ter observatie en evaluatie in het ziekenhuis.
Het is daarom dat de Werkgroep ook herhaaldelijk naar de medische directie van het Sint-Elisabethziekenhuis heeft geschreven die met het schrijven van de Werkgroep Morkhoven echter geen rekening hield.

De Werkgroep begrijpt nu ook waarom Marcel Vervloesem op 5.11.2008 een bizarre fax van het ministerie van Justitie ontving waarin stond dat hij 'ook na zijn opname in de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge, in de gevangenis van Brugge zou moeten blijven'.

De Werkgroep begrijpt nu waarom tijdens het bezoek van haar voorzitter Jan Boeykens en de italiaanse arts Dr. Gagliardi op 6.11.2008, Marcel er zo bleek en afgetrokken uit zag en dat zijn suikerspiegel nog steeds van 60 tot 300 schommelde. Waarom zijn benen en voeten opnieuw vol vocht zaten.

De Werkgroep begrijpt waarom de voorzitter van de Italiaanse vereniging S.O.S. Antiplagio die verschillende italiaanse verenigingen vertegenwoordigde, Marcel niet mocht bezoeken terwijl hij reeds op 2.10.2006 een bezoekaanvraag deed bij de directie van de gevangenis van Brugge en de gevangenisdirecteur van Turnhout hem een toelating tot bezoek had gegeven die op 6.11.2008 echter 'nergens in de computer was weer te vinden'.

De Werkgroep begrijpt nu waarom men de brieven van Marcel grotendeels achterhoudt en men zijn persoonlijke spullen en in de gevangenis van Turnhout laat liggen terwijl men ook het geld van zijn rekening nog steeds niet op de rekening van de gevangenis van Brugge heeft overgeschreven.

De Werkgroep begrijpt waarom directrice Els De Loof van de gevangenis van Brugge, op 7.11.2008 en negatief rapport opmaakte voor de dienst 'Individuele Gevallen' van het ministerie van Justitie waardoor Marcel de reeds toegekende congédagen en de toegekende bezoekdag voor de doop van zijn kleinkind Yaro, kwijtspeelde.

De Werkgroep Morkhoven begrijpt waarom de medische toestand van Marcel zodanig is verslechterd en dat er nu meer vocht in zijn benen en voeten zit dan voor zijn opname in het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout.

Dit is dus een pure afrekening en men wil dat Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge sterft zodat de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes eindelijk in de doofpot kan worden gestoken.

Al deze zaken werden waarschijnlijk door een team specialisten dat verbonden is aan het ministerie van justitie, zorgvuldig uitgekiend.
Het is immers justitieminister Vandeurzen (CD&V-Vlaamse christen-democraten) zelf die geen onderzoek wil laten voeren naar de diefstallen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en de verdwijning van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.
Terwijl deze verdwijningen door de Hoge Raad voor de Justitie werden bevestigd, was het wederom justitieminister Vandeurzen zelf die in zijn antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot, de verdwijningen botweg ontkende.
Het is op het kabinet van justitieminister Vandeurzen tenslotte dat men de aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dd. 30.5.2008 inzake de voornoemde verdwijningen kwijtspeelde en men alleen maar wist te zeggen dat deze brief 'waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'.

Het enige wat men niet verwacht had, is dat Marcel Vervloesem euthanasie zou aanvragen en dat deze zaak wereldwijd bekend zal geraken. De justitiespecialisten zijn nu waarschijnlijk aan het uitzoeken hoe zij dit netelige probleem kunnen oplossen.

- In bijlage volgen de brieven aan de medische directie (en het antwoord van Jo Leysen) van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout.

----------------------------------------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: med.directeur@sezkturnhout.be
Datum: 31 okt. 2008 21:01
Onderwerp: Opname Marcel Vervloesem

Ziekenhuis Turnhout
t.a.v. Medische Directeur

Geachte Heer Directeur,

Betreft: Opname Marcel Vervloesem

Ik vernam dat Marcel Vervloesem van onze vereniging eindelijk in het ziekenhuis werd opgenomen alhoewel dit -gezien zijn medische toestand- reeds op 9.9.2008 had moeten gebeuren en het kabinet van minister Vandeurzen daar blijkbaar een stokje voor gestoken heeft (volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad) zodat hij bijna voor een maand lang ineen onverluchte isoleercel van de gevangenis van Brugge zat opgesloten alwaar hij bijna volledig werd afgezonderd.

Zoals u waarschijnlijk hebt kunnen vaststellen is Marcel Vervloesem, een lichamelijk wrak geworden. In de gevangenis van Brugge liet men hem na de stopzetting van zijn hongerstaking en gedeeltelijk verder gezette dorststaking op 31.9.08 immers gewoon zonder medische verzorging aan zijn lot over waardoor hij even in coma belandde en zijn suikerspiegel niet meer gestabiliseerd geraakte.
Toen besloot men hem terug over te brengen naar de gevangenis van Turnhout terwijl men wist dat daar geen medische voorziening was en er tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging was.
Ter plaatse aangekomen gaf men hem gedurende twee dagen geen insuline omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in Brugge vergeten was.
Zelfs toen de problemen met de suikerspiegel toenamen (schommelingen van 70 tot 350 en zelfs van 60 tot 420) en hij bijna 2 'hypos' had vond men het niet nodig van hem in het ziekenhuis te laten opnemen.
Ook toen het vocht in zijn benen en voeten zich zo opstapelde dat hij niet meer kon gaan en zijn voeten niet meer kon bewegen, deed men niets. Men hield ook geen rekening metde één van zijn benen die ontstoken was en sloot hem enkele dagen geleden zelfs gedurende verschillende uren in een kamer vol schimmels op zonder dat daartoe enige reden was.
Eergisteren belde ik naar één van de directieleden van de gevangenis te Turnhout (Geudens) die me zei dat er 'geen enkele reden was om hem in het ziekenhuis op te nemen'.
En vandaag vernam ik dan dat Marcel Vervloesem eindelijk in het ziekenhuis werd opgenomen.

Intussen vernam ik dat de dochter van Marcel totaal niets van zijn toestand zou weten en hem niet zou mogen komen bezoeken hebben. Zij zou morgen terug naar het ziekenhuis bellen.

In de hoop dat deze zaak geregeld wordt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: med.directeur@sezkturnhout.be
Datum: 1 nov. 2008 07:56
Onderwerp: Opname Marcel Vervloesem

Ziekenhuis Turnhout
t.a.v. Medisch Directeur

Geachte Heer Directeur,

Betreft: Opname Marcel Vervloesem

Ik hoop dat u mijn schrijven van gisteren goed heeft ontvangen.

Mag ik van u weten of Wendy Vervloesem, de dochter van Marcel, hem mag komen bezoeken ? Klopt onze informatie (die we van een derde hebben ontvangen) dat Wendy Vervloesem niet weet hoe het thans met haar vader gesteld is omdat u geen informatie, zelfs niet aan directe familieleden, mag doorgeven van justitie ?

Mevrouw de Croÿ en ik, wilden Marcel vandaag gaan bezoeken in de gevangenis van Turnhout omdat we dachten dat men Marcel in de gevangenis zou laten sterven.
Hoe staat het nu met ons bezoekrecht ?
Heeft Marcel nu geen bezoekrecht meer omdat hij in het ziekenhuis is opgenomen ?
Hoe is dit nu geregeld ?

In de hoop dat deze zaken geregeld worden zonder dat justitieminister Vandeurzen die ziekenhuisdirecteur was in uw plaats beslist, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw-asbl Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

------

Van: Jo Leysen
Aan: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Datum: 3 nov. 2008 16:59
Onderwerp: Re: Opname Marcel Vervloesem

Geachte Heer,

Ik heb uw mail goed ontvangen.
Patiënten en hun directe familie kunnen bij mij terecht mochten er problemen zijn met de bezoekregeling.
Anderzijds ben ik gebonden door het beroepsgeheim betreffende wie er in al dan niet in ons ziekenhuis is opgenomen en kan dus verder over concrete patiënten geen vragen beantwoorden en zeker niet via mail.

Met vriendelijke groet,

Jo Leysen

------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: Jo Leysen
Datum: 4 nov. 2008 17:42
Onderwerp: Opname Marcel Vervloesem

Geachte Heer Leysen,

Betreft: Marcel Vervloesem -- kamer 164 cardiologie

Alhoewel Marcel Vervloesem van onze vereniging er bij ons bezoek van gisteren, 3.11.08 wel weer terug beter uitzag, vind ik het onverantwoord dat men hem (onder druk van justitie) nu opnieuw naar de gevangenis van Brugge zou overbrengen.

Zijn suikerspiegel blijft immers gevaarlijk laag staan. Eergisteren stond die even op 47.
Gisterenmorgen stond die even op 40. Dat zijn absolute dieptepunten. Het gevaar is dus helemaal niet geweken.

Hij werd ook nog maar pas van de hartmachine gekoppeld en het is nog maar enkele dagen geleden dat hij in een erg zorgwekkende toestand (nadat hij gedurende een maand medisch verwaarloosd werd) op intensieve terecht kwam waar hij, als ik het goed begrepen heb, eerst gedurende 6 uur lang behandeld is geweest.

De onderzoeksresultaten zijn pas sinds gisterenavond binnen.

Zou het niet beter zijn van even af te wachten en te kijken hoe het verder met hem evolueert en of zijn suikerspiegel verbetert ?In de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge werd hij trouwens helemaal niet verzorgd en behandeld. Hij heeft er wel gedurende een maand lang in een onverluchte isoleercel gelegen zonder contact met medegevangenen enz.
Toen hij op 30.9.2008 zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking stopzette, liet men hem aan zijn lot over zodat hij even in coma geraakte.
Daarna liet de gevangenis van Brugge hem terug (zonder medisch dossier) naar de gevangenis van Turnhout overbrengen alwaar zijn medische lijdensweg voorgoed begon.
Hij kwam daar, om te beginnen opnieuw in een onverluchte isoleercel terecht en omdat men zijn medisch dossier zogenaamd 'vergeten' was, kreeg hij de eerste 2 dagen en nachten geen insuline. 's Nachts is er in de gevangenis van Turnhout geen verpleging aanwezig...
Zijn suikerspiegel heeft wekenlang tussen 78 en 350 en zelfs van 60 tot 420 geschommeld zonder dat men er iets aan deed.
Ook de vochtopstapeling in benen en voeten heeft twee weken lang geduurd. Dan was er nog de infectie aan zijn linkerbeen.

Ik vrees dat Marcel over enkele weken weer opnieuw in een ziekenhuis kan opgenomen worden als men dezelfde weg opgaat.

In de hoop dat u rekening houdt met deze gegevens, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

11:53 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: euthanasie gevangenis brugge |  Facebook |

12-11-08

Journée mondiale du Diabète - Werelddag van de Suikerziekte


mail


La journée mondiale du Diabète sera se tiendra le 14 novembre prochain.
Saviez-vous que 300.000 diabétiques s'ignorent en Belgique ?
Le diabète devient une véritable épidémie mondiale, avec des complications invalidantes et mortelles qui touchent de plus en plus d'enfants. A l'heure actuelle, près de 250 millions de personnes sont attentes de diabète dans le monde.
A l'occasion de la journée du diabète, rendez-vous durant la semaine du 10 au 14 novembre 2008 à votre mutualité neutre (pendant les heures d'ouverture) pour évaluer gratuitement et rapidement à l'aide de notre questionnaire votre risque à développer le diabète. Nous vous donnerons également le pins de la journée mondiale du Diabète, ainsi vous pourrez afficher votre soutien à la campagne.
World diabetes day: Famille, voisins et connaissances... Venez nombreux, on compte sur vous !

Les Mutualités Neutres en collaboration avec la Fédération internationale du Diabète - 68-70 av. de Tervuren, 1040 Bruxelles


- Pour voir comment les diabétiques gravement malade (de surcroît cardiaque et avec un cancer) sont traités dans les prisons belges:
- Indien u wil weten hoe de zwaar zieke suikerzieken (die bovendien een hartziekte en kanker hebben) in onze Belgische gevangenissen worden behandeld:

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

La Chine défini l'addiction à l'internet


chineesLa Chine pourrait probablement être le premier pays à avoir classifié l'accoutumance à l'Internet comme étant un trouble clinique et à en définir les conditions à l'organisation mondiale de la santé.

Létude est basée sur le rapport de victimes dont les principales activités habituelles sont :
les jeux en ligne, la pornographie sur Internet, la participation excessive aux réseaux sociaux, aux achats sur Internet et le surf en général. Ce rapport serait le premier du genre s'il est approuvé par le ministère de la Santé Chinois.

Selon Tao Ran qui était à la tête de l'équipe de médecins de l'hôpital militaire de Pékin qui a fait cette étude sur 3000 patients, et qui a dirigé la rédaction de ce rapport : "Si le rapport est approuvé officiellement par le ministère de la santé, alors la Chine sera le premier pays qui aura identifié l'IAD", at-il dit à Chinadaily.

Ce rapport pourrait influencer la manière dont les occidentaux voient les troubles de l'accoutumance à l'Internet.

La Chine a entrepris cette étude en raison du fort taux de victimes. Selon une étude faite par Internet media company InterActiveCorp, 42% des jeunes chinois se sentent accrocs à l'Internet.

I.A.D : Internet Addiction Disorder - Trouble de l'accoutumance à l'Internet

Olivier Pavilla

internet dépêndance accoutumance etude santé
olivierkrb,
Source : Chinadaily et Times
Le 11 novembre 2008

09:30 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-11-08

La médecine traditionnelle chinoise


microscopy


La médecine traditionnelle contribue beaucoup au système de santé chinois

La médecine traditionnelle chinoise a largement contribué au système de santé chinois, a déclaré Carissa F. Etienne, sous-directrice de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), jeudi à Beijing.

Durant la décennie passée, le gouvernement chinois a mené des réformes concernant son système de santé, dont la promotion de l'utilisation de la médecine traditionnelle pour améliorer la santé du public, a dit Carissa F. Etienne à la cérémonie d'ouverture de l'Exposition de la médecine traditionnelle chinoise.

Elle a hautement apprécié le principe fondamental de la politique nationale de la santé de la Chine qui accordait une importance égale à la médecine traditionnelle et à la médecine occidentale.

La médecine traditionnelle est une partie composante des soins médicaux chinois, a-t-elle dit, ajoutant qu'elle jouait un rôle important dans plusieurs domaines allant des soins médicaux primaires aux services spéciaux avancés.

"L'OMS apprécie les efforts du gouvernement chinois pour améliorer et promouvoir la médecine traditionnelle", a-t-elle affirmé.

6.11.2008

http://www.chine-informations.com/actualite/chine-la-medecine-traditionnelle-contribue-beaucoup-au-systeme-de-sante_11536.html

08:43 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: medecine traditionnelle chinoise |  Facebook |

02-11-08

Marcel Vervloesem had nog maar hartslag 20 !


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


OMZENDBRIEF 2.11.2008 - MARCEL VERVLOESEM HAD NOG MAAR HARTSLAG 20 !

Door al de drukte had ik het berichtje van Wendy, dochter van Marcel, niet gelezen.

Ik dacht eerst dat Marcel's suikerwaarde die in de gevangenis van Turnhout al wekenlang van 78 tot 350 en zelfs tot 420 schommelde (+ al verschillende keren op 60 terugviel) zonder dat hij daarvoor in het ziekenhuis werd opgenomen, nu op 20 had gestaan.
Maar het was zijn hartslag die amper nog maar 20 bedroeg !

En dan proberen ze ons in het Belga-berichtje van 1.11.2008, via een 'fatsoenlijk' gesprek met de advocaat van Marcel, wijs te maken dat het 'allemaal niet zo erg was' en dat het 'zelfs niet zeker is dat hij op intensieve is opgenomen' !

Dat zijn regelrechte maffiapraktijken en zoiets verwacht men niet van een persagentschap. Maar ja van een persagentschap dat steeds over een 'zelfverklaarde kinderpornojager' spreekt alsof men met 12-jarigen te doen heeft (alhoewel een aantal 12-jarigen wel een stuk volwassener zullen zijn) moet men ook niet meer verwachten...

Ook justitieminister Vandeurzen zelf heeft een erg bedenkelijke rol gespeeld in heel deze zaak.
1) Hij wilde geen onderzoek laten voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel
2) Hij wilde geen onderzoek laten voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstal van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen
3) Volgens zijn kabinetsmedewerker speelde hij mijn aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van 30.5.2008 aangaande die diefstallen zogezegd kwijt. Dat verklaarde waarom ik nog steeds geen antwoord ontving
4) Hij verhinderde de overbrenging van Marcel op 9.9.2008 naar het ziekenhuis van Turnhout.
5) Hij liet Marcel in de plaats daarvan gedurende een maand in een onverluchte isoleercel opsluiten in de gevangenis van Brugge (zonder contact met medegevangenen enzoverder)
6) Heeft hij misschien ook 20 dagen lang mee verhinderd dat Marcel naar het ziekenhuis van Turnhout werd overgebracht terwijl Marcel zijn suikerwaarden op een levensgevaarlijke manier schommelden, zijn benen en voeten barstensvol vocht zaten en zijn been geinfecteerd geraakte (wat opnieuw levensgevaarlijk is en tot amputaties kan lijden bij suikerzieken) ?

In ieder geval, het is niet gezegd of Marcel die een hartziekte, zware suikerziekte, kanker enz. heeft, nu nog lang zal leven en de gangsterachtige manier waarop hij nu ook via medische weg werd vernietigd, bewijst nog eens dat het leven van bepaalde mensen geen enkele waarde heeft voor onze Belgische machthebbers.

Het betekent ook een waarschuwing voor andere actievoerders die enkel van op afstand hebben zitten toekijken.

---

BRIEF VAN WENDY dd. 1.11.2008

Beste Jan,

Mijn vader is door de dokter in de gevangenis onderzocht, bij de cardiogram had hij maar amper 20 hartslag niet meer. De MUG is er vrijdag ook bij geweest, ze hebben hem de medische zorgen toegediend, en toen hij stabiel was hebben ze hem overgebracht naar het ziekenhuis. Hij ligt nu aan het hartmachine, zijn hart is heel hard achteruitgegaan, zijn polsslag blijft heel laag en ook zijn suikerspiegel is laag.

Voor de rest zullen nog onderzoeken worden gedaan, als hij terug beter is wordt hij ofwel terug naar turnhout of naar brugge overgebracht.

Wij vragen maandag via de griffie, om de behandelende arts te mogen spreken over zijn gezondheidstoestand.

Wendy

Foto's:
Marcel Vervloesem in volle actie - Marcel Vervloesem op zijn ziekenhuisbed in het ziekenhuis van Lier waar hij 7 overbruggingen kreeg voor zijn hart - justitieminister Jo Vandeurzen die als vroegere ziekenhuisdirecteur, predikt dat de 'mens centraal staat binnen justitie' en de mislukte hervorming van justitie steeds aan de Paarse regering wil toeschrijven

18:43 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenrechten patientenrechten belgie |  Facebook |

Marcel Vervloesem op intensieve: de pers


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


Brussel, 1.11.2008 - Vanavond zal de opname van Marcel Vervloesem op de intensieve van het Sint Elisabethziekenhuis te Turnhout even op het 22 uren avondnieuws te zien of te horen zijn.

Ook de krant De Morgen berichtte met een vrij neutraal bericht over de opname van Marcel Vervloesem op intensieve alhoewel men de infantiele omschrijving 'zelfverklaarde kinderpornojager' toch niet kon laten.

Hopelijk komt de pers niet te laat met haar berichtgeving over deze zaak. Om het een beetje cynisch uit te drukken: het is nog een wonder dat de pers zijn begrafenis niet heeft afgewacht want dat noemen ze het 'echte' nieuws. Het kan ook als een laatste vorm van menselijkheid beschouwd worden. Dat is iets wat men bij justitie niet aantreft.

Interessant om op te merken is hoe het onderstaande Belga-bericht zegt dat Marcel Vervloesem 'al enkele dagen na het begin van zijn honger- en dorststaking moest overgebracht worden naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge, omdat hij na een honger- en dorststaking verzwakt was' maar met geen woord rept over het feit dat justitieminister Vandeurzen de opname van Marcel Vervloesem in het ziekenhuis van Turnhout verhinderde. Ook over het feit dat Marcel Vervloesem op de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge onmiddellijk in een onverluchte isoleercel werd gestoken en gedurende een maand geen enkel contact mocht hebben met zijn medegevangenen, wordt met geen woord gesproken. Ook de tuchtmaatregelen en de grove schendingen van de mensenrechten in de gevangenis van Brugge komen niet ter sprake (wekenlang zonder briefwisseling, wekenlang met een uiterst beperkt bezoek, geen mogelijkheid om werkelijk met zijn advocaten te spreken, gedurende een maand dagelijks slechts gedurende 3 x 2 minuten de cel uit voor een bloedprikje van de verpleegster, geen enkele medische opvang na de stopzetting van zijn honger- en (deels verdergezette) dorststaking enz.). Het is natuurlijk gemakkelijker om over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' te spreken in plaats van op een degelijke manier te informeren...

In het Belga-berichtje zegt Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, dat Marcel Vervloesem op dit moment eigenlijk niet thuishoort in een strafinrichting. Dat is volstrekt juist en het zou geen slecht idee zijn indien Jespers zijn cliënt op de intensieve van het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout even zou gaan bezoeken en een klacht indient tegen de gevangenisdirecties van Brugge en Turnhout wegens het nalaten van hulp van een persoon in nood. Want Mter Jespers weet dat zijn cliënt sinds de stopzetting van zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking op 31.9.2008 geen werkelijke hulp kreeg terwijl zijn suikerspiegel van 60 tot 420 en zelfs tot 460 schommelde. Hij weet door zijn bezoek aan Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout dat zijn cliënt daar gedurende de eerste twee dagen en nachten in de isoleercel, geen insuline kreeg omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in de gevangenis van Brugge vergeten was.
Mter Jespers zegt in het Belga-berichtje voorts: "We hebben dan ook een verzoekschrift ingediend om hem voorlopig uit de gevangenis te ontslaan. De zaak wordt een van de komende dagen/weken behandeld voor de strafuitvoeringsrechtbank."
Het verzoekschrift voor de spoedprocedure werd inderdaad een tiental dagen geleden ingediend maar er werd blijkbaar nog geen preciese datum voor de behandeling ervan vastgesteld en het blijkt nu zelfs nog weken te kunnen duren vooraléér de zaak voorkomt. Tegen die tijd kan Marcel Vervloesem natuurlijk al lang overleden zijn.
Dat geldt ook voor de zogezegde spoedprocedure voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Bart Debie van het Vlaams Belang had daar blijkbaar minder problemen mee. Die werd reeds na zijn eerste dag gevangenis vrijgesteld alhoewel hij geen hartziekte, zware suikerziekte, kanker en andere gezondheidsproblemen had en de Hoge Raad voor de Justitie niet vaststelde dat de ontlastende stukken uit zijn dossier gestolen waren.

Het is dan ook jammer dat het extreem-rechtse principe van het 'recht op discriminatie' dat justitie huldigt, niet in vraag wordt gesteld. Heel wat gevangenen hebben niet de minste rechten terwijl Bart Debie van het Vlaams Belang die door het hof van beroep tot vier jaar gevangenis werd veroordeeld, al na 1 dag vrijkwam en een electronische enkelband kreeg toegezegd. Het 'recht op discriminatie' maakt waarschijnlijk deel uit van het justitie- en gevangenisbeleid van justitieminister Vandeurzen en zijn christen-democratische Partij.

Tenslotte valt het op hoe weinig aandacht de Nederlandse pers aan heel deze zaak schenkt terwijl Marcel Vervloesem vlak voor hij zich op 5.9.2008 ging aanbieden in de gevangenis van Turnhout, door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag nog werd uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort. Het College van Procureurs-Generaal ging daarvan een rapport opstellen maar dat blijkt na twee maanden nog altijd niet klaar te zijn.


VTM 1.11.2008

Vervloesem ligt in ziekenhuis

De zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens zijn Werkgroep Morkhoven is hij in de gevangenis van Turnhout slecht behandeld voor zijn suikerziekte. Vervloesem wierp zich na de zaak- Dutroux op als kinderpornojager, maar werd zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor kindermisbruik. Zijn advocaat heeft een verzoek ingediend om hem uit de gevangenis te ontslaan.

------

Belga/lb 1.11.2008 21u11

Marcel Vervloesem in kritieke toestand op intensieve zorgen"

Marcel Vervloesem, de zelfverklaarde kinderpornojager die begin dit jaar vier jaar cel kreeg voor kindermisbruik, is van de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt zijn advocaat Raf Jespers. Volgens de Werkgroep Morkhoven ligt Vervloesem op intensieve zorgen.

Honger- en dorststaking
Vervloesem werd begin dit jaar veroordeeld tot vier jaar cel voor kindermisbruik. Begin september bood de man zich aan in de gevangenis van Turnhout om zijn straf uit te zitten. Kort daarna werd hij al overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge, omdat hij na een honger- en dorststaking verzwakt was. Intussen was Vervloesem opnieuw naar de gevangenis van Turnhout gebracht, maar nu ligt hij dus weer in het ziekenhuis.

"Niet lang meer te leven"
"Lang zal Marcel Vervloesem niet meer leven. Hij is op vrijdag 31 oktober overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis", zegt de Werkgroep Morkhoven in een persbericht. "Hij ligt op intensieve zorgen en is verbonden aan allerlei toestellen."

Meester Jespers bevestigt dat zijn cliënt in het ziekenhuis ligt. "Ik had vorige week een brief gestuurd met de vraag hem over te brengen naar het ziekenhuis van Lier, omdat hij daar al langer in behandeling is", aldus Jespers. "Dat was toen niet nodig volgens de directie, maar nu moet hij plots wel overgebracht worden. Ik kan niet bevestigen dat hij op intensieve zorgen ligt. Volgens de directie was een overbrenging eigenlijk zelfs niet strikt noodzakelijk."

Naar strafuitvoeringsrechter
Meester Jespers blijft erbij dat Marcel Vervloesem op dit moment eigenlijk niet thuishoort in een strafinrichting. "We hebben dan ook een verzoekschrift ingediend om hem voorlopig uit de gevangenis te ontslaan. De zaak wordt een van de komende dagen/weken behandeld voor de strafuitvoeringsrechtbank."

13:24 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marcel vervloesem op intensieve |  Facebook |

01-11-08

Marcel Vervloesem ligt op intensieve


'Democratische rechtsstaat' vermoordt actievoerder Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


Bruxelles, 1 november 2008

Lang zal Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven niet meer leven. Justitie is er namelijk zo goed in geslaagd van een menselijk wrak van hem te maken dat hij misschien zelfs niet meer naar het Hof van Straatsburg zal kunnen gaan. De Vlaamse pers, politici en magistraten die hem jarenlang aan de schandpaal nagelden om de kinderpornozaak dicht te dekken, mogen dus gerust zijn. Ook de Nederlandse politici en het College van Procureurs-Generaal dat hem enkele maanden geleden hoorde in verband met de kinderpornozaak Zandvoort en beloofde om hiervan een rapport op te maken (dat er nooit kwam) mogen nu gerust zijn. Zij zullen de kinderpornozaak Zandvoort waarin -volgens de federale politie- zo'n 87.539 kinderen en baby's voorkomen (waarvan 75% duidelijk gefolterd en misbruikt) zonder onderzoek kunnen afsluiten. Het worden nog heerlijke dagen voor al de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers die nooit opgespoord en vervolgd werden en die op speciale bescherming mochten rekenen !


Marcel Vervloesem werd gisterenmorgen, 31 oktober 2008, om 8.30 met een speciale ploeg van de MUG per ambulance naar het Sint-Elisabeth ziekenhuis te Turnhout gevoerd nadat directeur Geudens van de gevangenis van Turnhout had gezegd dat er 'geen enkele reden was om hem in het hospitaal op te nemen'. Hij mocht even naar zijn dochter bellen om te zeggen dat hij naar het zikenhuis werd gevoerd. Dat moest de indruk wekken dat alles goed ging met hem terwijl zijn suiker nog maar op 20 stond en hij veel kans had om te overlijden.

Marcel Vervloesem ligt thans op intensieve en is aan allerlei toestellen verbonden. Zo is er een machine die ook gebruikt werd bij zijn hartoperatie waarbij hij 7 overbruggingen kreeg. Zijn hartslag en polsslag is zeer laag en ook zijn suiker staat zeer laag. Hij heeft nog steeds water in benen, knieen en voeten waaraan men niets kan doen zolang zijn hart niet gestabiliseerd is en lijdt daardoor ondraaglijke pijnen.

Men zou nog allerlei medische 'testen' aan het doen zijn. Kinderen (zijn kleinkinderen) worden vanzelfsprekend niet toegelaten omdat hij dit niet zou aankunnen.

Men mocht geen enkele informatie geven over zijn toestand en dochter Wendy mag de behandelende geneesheer pas maandag, na toestemming van de griffie (en van het kabinet Vandeurzen misschien) spreken.

De Bezoeken gebeuren onder bewaking. Marcel is met één van zijn opgezwollen voeten met een ketting aan het bed vastgesloten. Men is vermoedelijk bang dat hij met de hartmachine zou gaan lopen.
Er zit een bewaker in de kamer en er bevindt zich een bewaker buiten de kamer.
Indien zijn hart opnieuw normaal zou kloppen, zijn suiker zou gestabiliseerd zou geraken en het vocht uit zijn benen en voeten zou verdwijnen, wordt hij terug naar de gevangenis van Brugge of Turnhout overgebracht (waar justitieminister Vandeurzen waarschijnlijk een speciale isoleercel heeft gereserveerd).
Doordat er geen informatie gegeven wordt, moeten de bezoekers telkens naar het hospitaal bellen om te weten of hij daar nog ligt.


INFO DU WERKGROEP MORKHOVEN

Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Interviews Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt omdat hij klokkenluider Marcel Vervloesem via de gevangenis (en een mogelijk overlijden) voorgoed de mond wil snoeren.

18:05 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: mensenrechten patientenrechten belgie |  Facebook |

Mensenrechten en Patiëntenrechten in België


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

D_DW-b9a5ffkvandeurzen


Hierbij volgt een artikel uit het Laatste Nieuws van 31.10.2008 waarin staat hoe Bart Debie, ex-commissaris van de Antwerpse politie en lid van Vlaams Belang, na één dag in de gevangenis van Vorst, reeds wacht op een elektronische enkelband.

Bart Debie die, zoals Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, door het hof van beroep te Antwerpen tot vier jaar gevangenis veroordeeld werd, is blijkbaar reeds vrij want hij beschrijft de onmenselijke omstandigheden in de gevangenis van Vorst vanop zijn persoonlijke weblog.

Het enige verschil tussen de behandeling van Debie en Vervloesem is dat de doodzieke Marcel Vervloesem die door het hof van beroep van Antwerpen veroordeeld werd op basis van een onvolledig dossier (het hof van beroep en het hof van cassatie te Brussel hielden geen rekening met de schriftelijke vaststelling van de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen) gedurende bijna 2 maanden bijna als een varken in de gevangenissen van Turnhout en Brugge werd behandeld:
- Toen hij op 9.9.2008 even in kritieke toestand geraakte, zorgde justitieminister Vandeurzen ervoor dat hij niet in het ziekenhuis van Turnhout kon opgenomen worden maar gedurende bijna een maand in een onverluchte isoleercel van de gevangenis van Brugge werd opgesloten (waar hij geen contact mocht onderhouden met zijn medegevangenen, waar hij gedurende de eerste weken bijna geen bezoek kreeg, waar hij zijn advocaten bijna niet mocht spreken, waar hij gedurende de eerste weken geen brieven mocht versturen of ontvangen, een isoleercel die hij slechts enkele minuten per dag voor een bloedprikje van de verpleegster mocht verlaten enz.)
- Na de stopzetting van zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking werd hij aan zijn lot overgelaten, geraakte daardoor even in coma, werd zonder medisch dossier naar de gevangenis van Turnhout teruggestuurd waar er geen medische dienst is en er tijdens de nacht geen verpleging is, kreeg hij gedurende de eerste dagen in zijn isoleercel in Turnhout geen insuline voor zijn zware suikerziekte enz.
- Toen zijn suikerspiegel na zijn aankomst in de gevangenis van Turnhout op een levensgevaarlijke manier tussen 78 en 350 bleef schommelen, zijn suikerspiegel zelfs naar 60 zakte en tot 420 steeg waardoor hij bijna tweemaal een hypo (voorafgaande aan een comateuze toestand) kreeg, hij water in benen en voeten kreeg waardoor hij tenslotte bijna niet meer kon gaan, één van zijn benen geinfecteerd geraakte wat in geval van diabetici tot amputatie kan lijden enz. werd hij gedurende enkele uren in een zonderlinge kamer vol schimmels op plafond en muren gestoken, 'vergat' men hem zijn langdurig werkende insuline voor de nacht te geven, zei gevangenisdirecteur Geudens dat er 'geen enkele reden was om hem naar het ziekenhuis over te brengen' enz.

Dit waren dus pure moordpogingen te noemen zonder dat de minister van justitie het nodig vond om op te treden.
Het verschil in behandeling tussen Debie en Vervloesem bewijst nog eens dat het hier een pure politieke kwestie betreft.
Het feit dat justitieminister Vandeurzen de overbrenging van Marcel Vervloesem naar het ziekenhuis te Turnhout blokkeerde, toont tevens aan dat de justitieminister als ex-ziekenhuisdirecteur, zijn wettelijk toegestane macht ver te buiten gaat zonder dat dit door de parlementsleden in vraag wordt gesteld.

Het bewijst ook dat Vandeurzen en zijn Vlaamse Christen Democratische Partij achter het principe van de Vlaamse katholieke hoogleraar Matthias Storme staat. Die zegt namelijk dat 'discrimineren een mensenrecht is'.
Vandaar dat Marcel Vervloesem en zovele andere gevangenen geen enkel recht hebben en niet op een voortijdige invrijheidsstelling, een onderbreking van strafuitvoering of een electronische enkelband moeten rekenen. Die is immers enkel voor hooggeplaatste ambtenaren en politici bedoeld (alhoewel deze laatsten meestal zelfs niet eens vervolgd worden).

Debie noemde zijn dag in Vorst zijn dag in de gevangenis van Vorst "de hel van Vorst" en stelde vast dat de gevangenen in vaak mensonwaardige omstandigheden zijn opgesloten omdat mensenrechten in de gevangenis onbestaande zijn.
Men kan zich dus best voorstellen wat de doodzieke Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren,) en duizenden andere gevangenen in onze Belgische gevangenissen meemaken.

De Werkgroep Morkhoven nam reeds contact op met het Comité tegen folteringen van de UNO en informeert de europese parlementsleden dagelijks over wat er in de Belgische gevangenissen gebeurt.


Bart Debie, ex-commissaris van de Antwerpse politie en lid van Vlaams Belang, zat afgelopen woensdag één dag in de gevangenis van Vorst en wacht nu op een elektronische enkelband. Debie werd door het hof van beroep veroordeeld tot vier jaar, waarvan één jaar effectief, wegens racisme, het vervalsen van pv's en het mishandelen van arrestanten. Debie noemt zijn dag in "de hel van Vorst" "leerrijk" en zegt dat mensenrechten er "een grap" zijn.

Twee op drie

Op zijn weblog doet Debie het relaas van zijn dag in de gevangenis van Vorst. Hij klaagt er onder meer over dat nauwelijks iemand van het gevangenispersoneel Nederlands spreekt en dat de gevangenen er in vaak mensonwaardige omstandigheden opgesloten zijn. "Die wachtcel was ongeveer twee op drie meter groot. Er was geen raam en er stond welgeteld één houten zitbank. In de hoek van de cel was een soort open urinoir. De stank die eruit kwam, valt nauwelijks te beschrijven. (...) Het was verschrikkelijk heet in dat 'kot'.", schrijft Debie.

Niet overnacht

Op het einde van de dag mocht Debie de gevangenis verlaten. Hij is nu "in onderbreking van strafuitvoering", in afwachting van een elektronische enkelband. "Ik ben vooral opgelucht dat ik daar niet de nacht moest doorbrengen. Door het plaatsgebrek slapen veel gedetineerden op matrassen op de grond tussen de bedden van de anderen in. De hygiëne is er ver te zoeken en er heerste recentelijk een tbc-plaag", zegt Debie.

--

HLN België - Bart Debie na één dag cel: "Vorst is een hel" (472227)

31 okt 2008 ... Bart Debie na één dag cel: "Vorst is een hel" - Bart Debie, ex-commissaris van de Antwerpse politie en lid van Vlaams Belang, zat afgelopen ...www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/472227/2008/10/31/Bart-Debie- na-een-dag-cel-Vorst-is-een-hel.dhtml -

Bart Debie getuigt over verblijf in gevangenis Vorst: Nieuws.be
Vlaams Belanger Bart Debie kaart de mensonwaardige leefomstandigheden in de gevangenis van Vorst aan. De 'mensenrechten' zouden er gewoon een grap. ...www.nieuws.be/nieuws/Bart_Debie_getuigt_over_verblijf_in_gevangenis_ Vorst_322efd3e.aspx -


De fascistische achtergronden van de christen-democratie en ons 'democratisch' rechtsstelsel

----

'Discrimineren is een mensenrecht'
Een interview met Matthias Storme

De Vlaamse hoogleraar Matthias Storme staat op de bres voor de persoonlijke vrijheid. Paradoxaal genoeg vindt hij daarin het mensenrechtenactivisme tegenover zich. Storme verwijt hun simplisme en een gebrek aan historisch inzicht. Op 2 januari krijgt de rechtsgeleerde de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel22/kn2217d2.htm

Foto's:
- Bart Debie en Filip De Winter van het Vlaams Belang
- Justitieminister Vandeurzen (CD&V - Vlaamse Christen-Democraten)

De vzw Werkgroep Morkhoven merkt op dat er nu, via justitie, hier en daar klachtjes tegen leden of sympathisanten van de vzw Werkgroep Morkhoven worden georganiseerd. De Werkgroep contacteerde hiervoor reeds verschillende leden van het Europees Hof van de Rechten van de Mens omdat ze vindt dat dergelijke praktijken een democratische rechtsstaat onwaardig zijn.

10:30 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenrechten patientenrechten belgie |  Facebook |