08-12-08

Spelen met patiëntenrechten: telefoontje naar het kabinet van Yves Leterme


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4135875fkvandeurzenpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Van: Jan Boeykens Aan: eric.ingrid, peter, imichiels, Marleen_boeykens, dentisterie_sociale, m.dolphina.j.nl, roelie.post, carla.brite-group.eu, leclea.be, kamish, laviedeperes, droitfondamental.eu, snakeman.nl, ccvink.it, louishagemann.nl, jo.reymen, bert.boeykens, joris.boeykens, lieve.pepermans.progresslaw, jo.dereymaeker.progresslaw, jan.buelens.progresslaw, jan.delien.progresslaw, julie.tieleman.progresslaw, mieke.vanlaer.progresslaw, pascal.sertyn.standaard.be, bart.brinckman.standaard.be, redactie.vt4.be, hetvolk, antwerpen.belga.be, radionieuws.vrt.be, wim.pote.vrt.be, chris.denijs.vrt.be, wim.wilri.persgroep.be, antwerpen.streekkrant.be, steven.de.bock, hoofdredactie.demorgen.be, cie.just.tweedekamer.nl, ad.nl, nieuwsdienst.anp.nl, redactie.bijeen.nl, bnn.omroep.nl, k.leunissen.eerstekamer.nl, f.leijnse.eerstekamer.nl, janlaurier.eerstekamer.nl, m.y.linthorst.nl, l.kneppersheijnert.eerstekamer.nl, rlinden.nl, omroep.nl, nieuwsdienst.telegraaf.nl, tros.nl, redactie.trouw.nl, vara.nl, vermist.tros.nl, veronica.nl, redactie.volkskrant.nl, Voorzitter.tweedekamer.nl, vpro.nl, redactie.vn.weekbladpers.nl, vvdvoorlichting.tweedekamer.nl, wereldomroep.nl
Datum: 8 dec. 2008
Onderwerp: Spelen met patiëntenrechten: telefoontje naar het kabinet van Yves Leterme

Bedankt B.,

Heb zopas naar de gevangenis van Brugge gebeld waar (zoals ik verwachtte) Marcel een half uur voordien op het medisch centrum was binnengebracht terwijl men zaterdag in het hospitaal aan de schoonzoon van Marcel had gezegd dat hij 'minstens tot woensdag of donderdag in het ziekenhuis' zou blijven.
Maar ja, men wist dat Jacqueline en ik vandaag naar het hospitaal zouden komen. En men zal wel van alle kanten brieven en kritiek hebben gehad. Vandaar dus...

De artsen die verantwoordelijk zijn voor Marcel zullen echter goed uit hun doppen moeten zien want ik had hun volgende zet al voorzien en had hen daarom geschreven dat zij 'mee verantwoordelijk zouden gesteld worden indien men Marcel nu snel weer naar de gevangenis zou laten overbrengen en indien er opnieuw iets verkeerd zou gaan met Marcel'. Maar ja, als die medici zich ten koste van zichzelf en hun patiënten, liever door justitie onder druk willen laten zetten, dan is dat hun zaak.

Toen ik de gevangenis vroeg om Marcel te bezoeken, begon de verantwoordelijke van het medische centrum ook weer met wat het klassieke klungelachtig gelul van: 'Hebt u een afspraak gemaakt met het medisch centrum ?' 'De verantwoordelijke arts moet zien of dat mogelijk is'. 'U moet morgen maar terugbellen'.

Ik antwoordde dat ik ten volle begrip had voor dit lullige administratieve gedoe maar dat het bezoek aan Marcel geen probleem kon zijn gezien Marcel zaterdag reeds bezoek had gehad in het ziekenhuis en zijn toestand nu blijkbaar verbeterd was. Ik zei ook dat Marcel ons nadrukkelijk gevraagd had om op bezoek te komen maar dat het AZ Sint Jan te Brugge vijf dagen lang herhaald had dat men 'geen Marcel Vervloesem kende'. Ik zei verder dat ik morgen wel wilde terugbellen om hen de tijd te geven om iets nieuw te bedenken maar dat ik niet van plan was om nog eens twee dagen extra te wachten.

Ik heb vervolgens naar het kabinet van Eerste Minister Yves Leterme getelefoneerd en heb daar uitgelegd met welke kinderachtige spelletjes de gevangenisdirectie van Brugge en de directie van het AZ Sint Jan te Brugge zich tegenwoordig bezig houden. Ik heb zelfs nog een grapje gemaakt rond het AZ Sint Jan dat in haar onthaalfoldertjes beweert dat het 'belang van de patiënt op de eerste plaats komt'. De meeste patiënten zullen nu wel begrijpen dat het om een puur commercieel reclamefoldertje gaat dat op de eerste plaats bedoeld is om de bedden van het AZ Sint Jan flink gevuld te krijgen.

Ik hou je verder op de hoogte.


In het jaarverslag van de ombudsdienst van het A.Z. Sint-Jan te Brugge staat dat er 'al verschillende decennia een cultuur van willen verbeteren en openstaan voor kritiek in het ziekenhuis, heerst'.

De Werkgroep Morkhoven roept dan ook iederéén dringend op om de ziekenhuisdirectie en de ziekenhuisdiensten van het A.Z. Sint-Jan te contacteren over de manier waarop de bezoekers van Marcel Vervloesem behandeld worden en het bezoekrecht van Marcel Vervloesem wordt geschonden.

Contact

Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
8000 Brugge
info@azbrugge.be
Tel: 050 45 21 11 - Fax: 050 45 22 38

Nicole Vandecasteele
Ombudspersoon
050 45 20 42

Peter Vankersschaever
Ziekenhuisdirecteur
050 45 22 40

Dr. Hans Rigauts
Hoofdgeneesheer-Directeur
050 45 22 50

Dirk Pierens
Hoofd Patiëntenadministratie
050 45 20 72

Spoedgevallen: 050 45 20 00

Nierziekten
Tel: 050 45 23 10
Fax: 050 45 23 98
E-mail: nefrologie@azbrugge.be
Artsen:
Geneesheer-departementshoofd
Dr. Mario Schurgers
Geneesheer-afdelingshoofd
Dr. An De Vriese
Geneesheer-specialist
Dr. Erve Matthys
Dr. Stefaan Vandecasteele

Dialysecentrum
- Geneesheren nierziekten en dialyse:
° dr. A. De Vriese
° dr. E. Matthys
° dr. M. Schurgers
° dr. S. Vandecasteele
Tel: 050 45 22 00
Fax: 050 45 22 99
E-mail: hemodialyse@azbrugge.be

ombudsman@azbrugge.be, directiesecretariaathoofdgeneesheer-directeur@azbrugge.be, directiesecretariaat@azbrugge.be, operatiekwartier@azbrugge.be

http://www.azbrugge.be/pub/Custom/Diensten/az_DienstenDetail.aspx?id=276&afd=4&type=A&src=PRS/

------

Men kan ook een klacht indienen bij:

Administratie Gezondheidszorg - Vlaamse gezondheidsinspectie
Afdeling Preventieve & Sociale Gezondheidszorg
Markiesstraat 1
1000 Brussel
preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be


Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de gevangenis in Brugge te schrijven indien men Marcel Vervloesem wil contacteren.
Eén van de redenen om Marcel Vervloesem, in tegenstelling tot Bart Debie van het Vlaams Belang, ten allen koste in de gevangenis te houden, is dat Vandeurzen en zijn partijgenoten de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, willen blijven dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10 in één keer) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat is om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

-----------

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Foto's: Marcel Vervloesem, Dr. Stefaan Vandecasteele (AZ. Sint Jan Brugge), Justitieminister Jo Vandeurzen die gedurende 11 jaar voorzitter was van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg)

Commentaren

Nederlandse kamerfractie
Publieksvoorlichting PvdA

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw mail van 8/12/08. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 260873.

Mailtjes die bij ons binnenkomen worden allemaal gelezen. In voorkomende gevallen zullen wij uw opmerkingen voor kennisgeving aannemen en de informatie doorgeven aan de fractie.

Wij streven ernaar vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Graag wijzen wij op onze uitgebreide standpuntenencyclopedie De kans is groot dat u hier de informatie vindt waarnaar u op zoek bent. Uiteraard kunt u ook veel informatie terugvinden op onze website www.pvda.nl


Met vriendelijke groet,


PvdA Publieksvoorlichting


Meld je aan voor de wekelijkse e-mail nieuwsbrief van de PvdA: http://pvda.nl/nieuwsbrief

Gepost door: Jan Boeykens | 08-12-08

Reageren op dit commentaar

Rechten patiënt onvoldoende gerespecteerd

Vooral ouderen en sociaal zwakkeren zijn de dupe

De rechten van de patiënt worden onvoldoende gerespecteerd. Dat blijkt uit de resultaten van onze enquête over de patiëntenrechten. De patiënten worden onvoldoende geïnformeerd over hun medische behandeling en de hieraan verbonden kosten. Ze zijn ook onvoldoende op de hoogte van hun rechten. Opvallend is dat vooral ouderen en sociaal zwakkeren hiervan de dupe zijn.

Het socialistische ziekenfonds bevroeg in december 2007 en januari 2008 zijn leden over de patiëntenrechten. De enquête werd ook in dit magazine gepubliceerd. Ruim 7.000 leden vulden de vragenlijst in. Een ruime respons, die het mogelijk maakt algemene conclusies te trekken.


Rechten vaak dode letter

De patiëntenrechten zijn sinds 2002 bij wet beschermd. Patiënten hebben op zijn minst zeven rechten, die ervoor moeten zorgen dat ze goed en respectvol behandeld worden. Het gaat onder meer over het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening, op informatie, op inzage in een patiëntendossier, op klachtenbemiddeling, …

Deze rechten zijn positief, maar helaas blijven ze nog al te vaak dode letter, blijkt uit de enquête. Minder dan de helft van de patiënten is op de hoogte van zijn rechten als patiënt. Ze weten niet dat ze met klachten over hun ziekenhuisverblijf bij een ombudsdienst terechtkunnen en ze weten niet dat ze hun medisch dossier mogen inkijken.

De wet wordt overigens niet altijd nageleefd. Bijna 1 op de 5 patiënten die vroegen hun medisch dossier te mogen inkijken, werd dit geweigerd.


Te weinig informatie

Uit onze enquête komt patiënten te weinig informatie krijgen. 65 procent van de gehospitaliseerde patiënten is onvoldoende ingelicht over de te verwachten kosten, en 1 op de 4 is door de dokter vooraf onvoldoende geïnformeerd over de behandeling.

Ook de ziekenfondsen moeten een tandje bijsteken. Meer dan 3 op de 4 van de gehospitaliseerde respondenten heeft vooraf niet om informatie gevraagd bij het ziekenfonds, en meer dan 2 op de 3 is nog nooit bij het ziekenfonds langs geweest om informatie over de ziekenhuisfactuur. Als reden hiervoor vermeldt 1 op de 3 dat ze niet weet dat dit kan. Positief is dat de overgrote meerderheid van de patiënten die wel bij het ziekenfonds langsgingen, zegt dat die informatie geholpen heeft.


Goed behandeld

Het beste nieuws uit de enquête is dat de meeste patiënten met voldoende respect behandeld werden in het ziekenhuis, en tevreden zijn over hun ziekenhuisopname. 90 procent zegt menswaardig behandeld te zijn, en 91 procent is matig tot zeer tevreden over zijn verblijf.

Maar elke keerzijde heeft zijn medaille. Guy Peeters, algemeen secretaris van het socialistische ziekenfonds: “Als België echt trots wil zijn op zijn gezondheidszorgsysteem, is het ontoelaatbaar dat 1 op de 10 patiënten zegt onvoldoende menswaardig behandeld te zijn in het ziekenhuis. Dat blijft een te hoog percentage.”


Arme en oudere mensen zijn de dupe

Onze enquête peilde ook naar de financiële situatie van de mensen. Iets minder dan de helft van de respondenten heeft een netto maandelijks gezinsinkomen dat tussen de 1.000 en 2.000 euro ligt. Een kwart van de ondervraagden heeft meer dan 2.000 euro per maand, en nog eens zoveel moet zien rond te komen met 1.000 euro per maand.

En dat lukt niet altijd. Meer dan 1 op de 5 ondervraagden zegt moeilijk te kunnen rondkomen met zijn of haar gezinsinkomen. Ook dat blijft een jammerlijke vaststelling in een welvarend land als België.

Deze vaststelling wordt des te schrijnender omdat uit onze enquête blijkt dat de patiëntenrechten minder gerespecteerd worden bij sociaal zwakkere mensen en ouderen.

Armere mensen zijn doorgaans minder goed geïnformeerd over hun behandeling en hun factuur. Ze worden minder menswaardig behandeld en zijn minder goed op de hoogte van de patiëntenrechten dan rijkere mensen. Er is één uitzondering op de regel. Armere mensen leggen hun ziekenhuisfactuur vaker voor aan het ziekenfonds dan rijkere mensen.

Ook de leeftijd speelt een rol in de naleving van de patiëntenrechten, maar in mindere mate dan de fi nanciële situatie. Ouderen zijn over het algemeen minder goed geïnformeerd en ze kennen hun rechten minder goed. Eén belangrijke nuance. Ouderen zeggen met meer respect behandeld te zijn en zijn meer tevreden over hun ziekenhuisopname dan jongere respondenten.

Voor Guy Peeters zijn deze cijfers veelzeggend. “Ze bewijzen eens te meer dat vooral de zwakkere groepen in de toekomst meer dan ooit informatie, ondersteuning en begeleiding zullen nodig hebben. Ze tonen aan dat het verminderen van de gezondheidskloof tussen arm en rijk niet alleen een kwestie is van betaalbare zorg, maar ook van verstaanbare en respectvolle zorg.” Peeters beklemtoont dat het socialistische ziekenfonds zich zal blijven inzetten voor een toegankelijke, kwalitatieve, betaalbare en menswaardige zorg, en dit voor iedereen.


Een warme dank

Langs deze weg willen we alle lezers die hun steun verleenden aan de enquête ‘Ken uw rechten als patiënt’ hartelijk danken. Dankzij deze medewerking kunnen we gerichte acties en aanbevelingen uitwerken om bestaande knelpunten inzake de patiëntenrechten weg te werken.

Evelyne Hens


Socialistisch ziekenfonds onderneemt actie


Het socialistische ziekenfonds neemt de resultaten van de patiëntenrechtenenquête au sérieux. “De cijfers zijn duidelijk. De patiëntenrechten worden onvoldoende gerespecteerd”, zegt Guy Peeters, algemeen secretaris. Hij roept alle partijen op om actie te ondernemen.

Het ziekenfonds zal nog meer inspanningen leveren om zijn leden te informeren over patiëntenrechten. “We zullen dit doen via al onze geledingen en via al onze publicaties. We zullen hierbij extra aandacht besteden aan kwetsbare leden, zoals ouderen, chronisch zieken en kansarmen”, zegt Guy Peeters.

Belangrijk is voorts dat het ziekenfonds zijn leden die in het ziekenhuis worden opgenomen voortaan automatisch zal informeren over hun rechten, en over de dienstverlening van het ziekenfonds.

Betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg

Het socialistische ziekenfonds roept de zorgverstrekkers en de zorginstellingen op een duit in het zakje te doen. “Wij pleiten vooral voor een attitudewijziging. Pa tiëntenrechten mogen niet langer gezien worden als een noodzakelijk kwaad, maar moeten als evident beschouwd worden”, beklemtoont Guy Peeters.

Ook van de overheid verwacht het ziekenfonds maatregelen. Guy Peeters: “We vragen om de patiëntenrechten minder vrijblijvend te maken. Patiëntenrechten vormen een cruciaal onderdeel van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg en moeten door alle betrokkenen worden nageleefd. Als het kan zonder, maar als het moet via sancties.”

De betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg blijven voor het socialistische ziekenfonds een prioriteit. “We ijveren voor een verstaanbare en een betaalbare ziekenhuisfactuur. In dat opzicht eisen we een verbod op ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers, en een beperking van deze supplementen tot 100 procent van het offi ciële ereloon in eenpersoonskamers”, legt Guy Peeters uit.


Laatste aanpassing: 07/05/2008

Bron:

Gepost door: Jan Boeykens | 08-12-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.