23-01-09

Zieke gevangenen: folteringen, pesterijen, chantages en tuchtstraffen


GevangenisBrugge.151041743declerck300patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

TUCHTCOMMISSIE ZONDERT MARCEL VERVLOESEM VAN DE BUITENWERELD AF

Brussel, 22.1.2009

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die als onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort gedurende 11 jaar lang door de Belgische justitie werd vervolgd en tot vier jaar gevangenis veroordeeld werd nadat, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde, men de ontlastende stukken uit zijn strafdossier had laten verdwijnen, moest vandaag voor de tuchtcommissie van de gevangenis van Brugge verschijnen.

Die besliste dat Marcel Vervloesem, zoals bij zijn 32-dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel van de gevangenis te Brugge, enkel nog maar zijn familie (zijn dochter Wendy die zich nauwelijks kan verplaatsen) op 'bezoek' kan krijgen. Marcel Vervloesem mag zijn dochter (die geen lid is van de Werkgroep Morkhoven) enkel achter een glazen wand zien en het is niet gezegd of ook zijn kleinkinderen kunnen meekomen. Er werden nog andere tuchtstraffen genomen. Marcel Vervloesem kan niemand meer telefoneren, heeft geen recht meer op briefwisseling enzoverder.
De tuchtstraffen die werden genomen, zijn niet meer dan de verderzetting van maandenlange pesterijen, de medische verwaarlozing gedurende de eerste maanden van zijn opsluiting en de mensonterende behandelingen en folteringen (isoleercellen, naaktfouillering, vastgeboeid aan de operatietafel in het A.Z Sint-Jan te Brugge,). Er werden trouwens ontelbare willekeurige tuchtstraffen uit puur sadisme of als pure wraakactie voor de publicaties van de Stichting Prinses de Croÿ en/of Werkgroep Morkhoven, zonder tussenkomst van de tuchtcommissie (alhoewel dit geen verschil uitmaakt) genomen.
De volledige afsluiting van de buitenwereld, komt neer op een soort doodsvonnis voor Marcel Vervloesem die uit het bezoek van zijn vrienden juist de moed wist te putten om voor zijn rechten te blijven vechten en de wil vond om te blijven overleven alhoewel hij door het onmenselijke gevangenissysteem en de willekeurige tuchtmaatregelen die de totale vernietiging van zijn persoon beoogden, zodanig gekraakt werd dat hij steeds meer in de richting van zelfmoord en zelfs van euthanasie is beginnen te denken.

Zo werd Marcel Vervloesem enkele dagen geleden nog, omwille van de kritiek van de Werkgroep Morkhoven op dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst, die een volledig foutief medisch rapport over Marcel Vervloesem opmaakte, plotseling uit zijn cel van het medisch centrum gehaald en opgesloten in een isoleercel van een afdeling die over geen enkele medische voorziening beschikt.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, zei dat het geen tuchtmaatregel betrof maar dat was het duidelijk wel want Marcel Vervloesem werd 24 uren op 24 uren, zonder enige ontspanning of afleiding, in de piepkleine isolatiecel (een 'observatiecel' genoemd) opgesloten.
Op een bepaald moment werd hij plotseling op het bureau van gevangenisdirecteur Vandecandelaere ontboden die hem ervoor waarschuwde dat er 'nog meer sancties zouden volgen' indien bepaalde gezegdes over dokter Van Mol, niet van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven verwijderd zouden worden.
De Werkgroep Morkhoven weigerde toe te geven aan deze chantage en vond niet -zoals zij justitieminister De Clerck (die zich weinig van deze zaak aantrekt) per aangetekende brief liet weten- dat het geknoei met het medische rapport over de medische toestand van Marcel Vervloesem moest dichtgedekt worden.
Kort daarop werd Marcel Vervloesem terug naar zijn cel op het medisch centrum overgebracht. Om de nuchtere waarnemer wat zand in de ogen te strooien, werd Marcel Vervloesem vanwege de 'problematische toestand met zijn suikerziekte' die men grotendeels opnieuw door middel van de chantage en de 24-uren-op -24-uren-isolatie had veroorzaakt, eerst naar een specialist gestuurd die een insulinepomp voorschreef.
Vervolgens zorgde dokter Proot ervoor dat Marcel Vervloesem antibiotica kreeg om de infectie van zijn reeds wekenlange wonde in de linkerlies te stoppen.
Het leek weer de goede kant op te gaan. Maar dan kwam de aap uit de mouw. Toen Marcel Vervloesem vroeg om naar de ontmoetingsruimte te mogen gaan (ook wel 'rokerszaaltje' genoemd omdat er geen andere ruimte ter beschikking is), werd hem dat zonder enige reden geweigerd.
De stoppen sloegen even door bij Marcel Vervloesem die zopas opnieuw dagenlang geisoleerd was geweest en zwaar onder druk was gezet door directeur Vandecandelaere. Marcel Vervloesem vreesde dat men hem opnieuw 24-uren-op-24-uren zou opsluiten. En daar had de tegenpartij met haar geraffineerde spelletjes nu net op gerekend.
Het regende metéén tuchtrapporten en Marcel Vervloesem moest voor de tuchtcommissie verschijnen die er natuurlijk van profiteerde om de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven vanwege hun ongewenste publicaties op het Internet, het bezoek aan Marcel Vervloesem te ontzeggen. Dit was dus een pure wraakactie. Het zegt ook iets over de chantagepraktijken binnen de gevangenissen en de manier waarop sommige leden van de gevangenisdirectie met persvrijheid omgaan.

Wat gevangenisdirecteur Vandecandelaere en zijn achterban echter vergeten, is dat zij verantwoordelijk zullen gesteld worden indien Marcel Vervloesem eerstdaags zou komen te overlijden. En ook justitieminister De Clerck zal zich moeten komen verantwoorden want hij werd zowel door de advocaat van Marcel Vervloesem als door de Werkgroep Morkhoven op een gedetailleerde wijze van de voornoemde feiten op de hoogte gesteld.

Zowel Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), als dokter Van Mol en de gevangenisgeneesheren + directeurs weten dat Marcel Vervloesem:
- onlangs wegens een hartziekte en kanker werd geopereerd
- lijdt aan een zware vorm van suikerziekte en maar voor 60% werkende nieren heeft
- tijdens zijn 4 maanden durende opsluiting in de gevangenis, een vijftal keren met spoed in het ziekenhuis diende te worden opgenomen (waarbij hij 1 keer gedurende 6 uren lang door middel van een hartmachine gereanimeerd diende te worden)
- tijdens zijn 4 maanden durende opsluiting in de gevangenis, een vijftal keren op drie weken tijd geopereerd diende te worden in het AZ Sint Jan te Brugge (waarbij hij zelfs met zijn enkel aan de operatietafel werd geboeid)
- verschillende bloedtransfusies kreeg in de gevangenis omdat zijn lichaam, misschien tengevolge van kanker, onvoldoende rode bloedcellen aanmaakt
- wekenlang aan een nierdialysetoestel in het AZ Sint-Jan te Brugge lag
- al bijna twee maanden lang behandeld wordt voor de infectie van een gapende open wonde in zijn linkerlies
- regelmatig serum krijgt toegediend
- thans een insulinepomp moet dragen
- een ongewoon hoge bloeddruk heeft wat zijn kans op een hartinfarct verhoogt
- eigenlijk zo snel mogelijk twee hartoperaties (lekkende hartkleppen en verstropte leidingen) zou moeten ondergaan die er misschien niet meer zullen komen omdat men hem, ondermeer door het opmaken van een foutief medisch rapport dat hem geen enkel vooruitzicht biedt, in een bijna totale auto-destructieve richting heeft gedreven (euthanasie,). De vooraf geregiseerde tuchtmaatregel dwingt Marcel Vervloesem nog verder in die richting zodat men eerder van een als zelfmoord vermomde moord zou kunnen spreken.

Er waren reeds talrijke mysterieuze overlijdens en zogezegde zelfmoorden in de gevangenis van Brugge die steeds vergezeld gingen van de mededeling dat justitie een 'onderzoek zou instellen' (zonder dat men er achteraf nog iets van hoort).
Enkel jaren geleden begonnen enkele koerdische activisten een hongerstaking in de gevangenis van Brugge omdat zij in de ondergrondse cachotten gefolterd werden (24 uren-op-24-uren-isolatiecel, geen contact met de buitenwereld, geen bezoek, geen briefwisseling, dag en nacht een folterend licht, om de vijf minuten wakker gemaakt, naaktfoullieringen enz.)
De rechter deed tot drie maal toe uitspraak in deze zaak maar de gevangenisdirectie mocht het gerechtelijke vonnis telkens naar de prullenmand verwijzen. Dat gebeurde onder het goedkeurend oog van de minister van justitie die wel direct klaar staat als er gevangenen vanwege procedurefouten worden vrijgelaten.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat de Brugse gevangenis vaak met Guantanamo wordt vergeleken waar gevangenen, zonder rekening te houden met de Conventie van Génève, gefolterd worden.
De Belgische justitie heeft reeds beslist om nog meer speciale cellen en folterkamers te laten bouwen. Die zijn immers zeer bruikbaar in tijden dat het economisch slechter gaat.
Er is ook voorzien in een tweede Guantanamo op Belgisch grondgebied nadat de nederlandse regering liet verstaan dat zij niet bereid was om een deel van de 10.000 Belgische gevangenen in nederlandse gevangenissen op te sluiten.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

Kopie: Mter Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem - Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V- Vlaamse Christen-Democraten) - ...

------

CONTACT:

Stefaan De Clerck
Minister van Justitie - Ministre de la Justice
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel - Boulevard de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles
stefaan.declerck@just.fgov.be
Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33 - E-mail adres: burgemeester@kortrijk.be

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum - K 6104
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


GroepBrugge.mail-2patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's: Gevangenis Brugge, Justitieminister De Clerck, Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis te Brugge

De commentaren zijn gesloten.