13-02-09

Gevangenis Brugge: Patiënten worden eerst doodgepest alvorens geopereerd te worden


BruggeWAW.6a00d8341c50dd53ef01053677d1eb970c-800wikinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 13.2.2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. de heer Luc Proot
Hoofdgeneesheer Gevangenis Brugge
8200 Sint-Andries-Brugge
(België)

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem - tuchtstraffen en pesterijen als voorbereiding op hartoperaties

Zoals u weet, was de situatie van uw patiënt gedurende de laatste paar weken weer wat gunstig geëvolueerd doordat hem allerlei beloftes waren gedaan en omdat men, door een beslissing van de Raad van State, verplicht was geweest om de onterechte tuchtsancties die men tegen hem had genomen, terug op te heffen.

Vandaar ook dat hij een beetje was losgeraakt uit de wanhopige situatie waarin men hem systematisch door middel van eindeloze pesterijen en tuchtstraffen had gedreven.

Het is om die reden ook dat hij voorlopig afzag van zijn verzoek tot euthanasie en akkoord was om over een paar weken de door u voorgestelde hoogdringende hartoperaties te ondergaan.

Omdat de Werkgroep Morkhoven hoopte dat het nu eindelijk de goede kant zou uitgaan, was zij de laatste dagen ook wat minder scherp uitgevallen naar de directie van de gevangenis van Brugge.

Het heeft helaas niet mogen baten.

Zoals te verwachten was, liet de PSD (Psycho Sociale Dienst van het ministerie van justitie), die een maand lang niets meer van zich liet horen, gisteren verstaan dat haar rapport over uw patiënt 'bijna klaar' was maar, voegde zij er fijntjes aan toe, 'we kunnen niet meer verder omdat het hof van beroep te Antwerpen ons het gerechtelijk dossier van mijnheer Vervloesem niet wil overmaken'.

Zoals dit de voorbije maanden herhaaldelijk het geval was, zal de PSD die waarschijnlijk werd opgericht om gevangenen systematisch dood te pesten, morgen weer met een ander verzinsel afkomen.

Het is dan ook niet te verbazen dat wij gisteren een totaal gedemoraliseerde Marcel Vervloesem aantroffen terwijl alles nu juist in de goede richting leek te evolueren.

Het spijt mij dan ook dat ik u op uw verantwoordelijkheid als hoofdarts van de gevangenis van Brugge moet wijzen.

Het heeft immers geen enkele zin en het is bovendien riskant dat u patiënten hartoperaties laat ondergaan terwijl u weet dat zij enkele weken voor die operaties, opgejaagd en gedemoraliseerd worden.

U bent reeds maandenlang op de hoogte van de geneeskundige toestand van uw patiënt en u weet ook dat de Dienst van dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst, het geneeskundig rapport dat voor de Dienst Individuele Gevallen bedoeld was, trachtte te vervalsen.

U weet dat Marcel Vervloesem hart- en suikerziek is, dat zijn nieren nog maar voor 60% werken, dat hij aan spiersterfte lijdt, dat hij op enkele weken tijd 5 maal met spoed in het AZ Sint-Jan te Brugge (waaraan u als arts verbonden bent) moest opgenomen en geopereerd worden enzoverder.

Ik verzoek u dan ook om uw verantwoordelijkheid als hoofdarts in deze op te nemen en ervoor te zorgen dat Marcel Vervloesem onder de beste omstandigheden en niet na wekenlange pesterijen die hem psychisch en lichamelijk volledig slopen, op de operatietafel terecht komt.

Alleen op die wijze kan hij overleven.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Kopie: stefaan.declerck.just.fgov, eric.ingrid.nl, hoofdredactie.demorgen, ccvink.it, antwerps.pershuis, christel breugelmans, m.dolphina.j.nl, carla van der horst, drsmkat.klokkenluiders.nl, deschamphelaere.senators, elke.tindemans.senaat, L.F. Hagemann.nl, F.Halsema.tweedekamer.nl, annemie.van.de.casteele.vlaams.parlement, Raf Jespers progresslaw, redactie.parool.nl, Wendy Vervloesem, rtbf, Redactie van stopkindersex, Liga Voor Mensenrechten, Roelie Post nl., redactie.nederlandsdagblad


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond de Morkhoven-onderzoekers Gina Bernaer en Marcel Vervloesem een studie maakten. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen.

06-02-09

Gevangenis Brugge: medische verzorging


GevangenisBrugge.151041743Marcel.dood.mail-4patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 6.2.2009

Luc PROOT
A.Z. St Jan
Department Algemene, Vaat- en Kinderheelkunde
Ruddershove 10
8000 Brugge

Geachte Heer Proot,

Mag ik u, gezien u hoofdgeneesheer bent van de gevangenis van Brugge, er op wijzen dat de wonde in de linkerlies waarvoor Marcel Vervloesem nu bijna een paar maanden geleden met spoed in het Sint-Jan opgenomen en geopereerd moest worden (en waarvoor u een week geleden antibiotica voorschreef) bij ons bezoek van gisteren, sinds 2 dagen niet meer verzorgd werd ?

Ook zijn bloeddruk werd sinds twee dagen niet meer genomen terwijl dit tengevolge van zijn ernstige hartproblemen, waarvoor twee opéénvolgende operaties worden voorzien, urgent is.

Ik begrijp ook niet waarom men Marcel Vervloesem opnieuw in een gesloten afdeling van een niet-medische dienst alwaar hij medisch gezien niet kan opgevolgd worden, heeft opgesloten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be


Antwoord van Dokter Proot:

Beste,

Patiënt werd door mij deze middag gezien.
De wonde ziet er goed uit en zal verder verzorgd worden.

Ik heb enkele weken terug na overleg met de Heer Vandecandelaere voor De heer Vervloesem een cel alleen gevraagd om medische redenen. Deze cel was alleen ter beschikking op een gesloten afdeling. De heer Vervloesem was hiermede akkoord zolang hij maar rust kreeg. Hij blijft op deze afdeling evenwel onder de supervisie van de medische dienst.

De heer Vervloesem verzekerde mij deze morgen dat het een rustige afdeling, dat hij gerust gelaten wordt en zich er beter voelt dan op het medisch centrum.

Dr. Luc Proot

-------

Geachte Heer Proot,

Toch nog een vraagje.

Is het niet mogelijk om hem naar een meer open afdeling te verplaatsen ?

Het betreft hier tenslotte toch geen Marc Dutroux (of erger zelfs want zelfs de journalisten krijgen geen toelating om hem te bezoeken).

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

-------

Geachte Heer Proot,

Er zijn nog een aantal zaken die mij van het hart moeten.

Als gespecialiseerde arts weet u beter dan wie ook dat mensen zoals Marcel Vervloesem (geopereerd voor hart en kanker, zwaar suikerziek, nieren die slechts voor 60% werken, de voorbije maanden reeds 5 maal met spoed in het ziekenhuis opgenomen en 4 maal geopereerd terwijl hij nog 2 hartoperaties zou moeten ondergaan), helemaal niet in de gevangenis thuishoren en zeker niet in een volledig gesloten afdeling waar dat er geen medische voorzieningen zijn.

Ik vraag mij bovendien af waarom er nog steeds geen onderzoek is gebeurd naar het foutieve medische rapport dat door de dienst van dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, over de medische toestand van Marcel Vervloesem voor de Dienst Individuele Gevallen werd opgemaakt.

Mag ik u dan ook verzoeken om uw verantwoordelijkheid als hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, op te willen nemen en u noch door de gevangenisdirectie, noch door justitie onder druk te laten zetten ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

-------

Brussel, 7.2.2009

Geachte Heer Proot,

U schreef mij dat u enkele weken terug, na overleg met gevangenisdirecteur Vandecandelaere en om medische redenen, een cel alleen gevraagd had voor De heer Vervloesem en dat deze cel alleen ter beschikking was op een gesloten afdeling.
U zei dat De heer Vervloesem hiermede akkoord ging zolang hij maar rust kreeg.
Maar u vergeet er wel bij te zeggen dat hij gedurende de eerste dagen 24-uren-op-24-uren geisoleerd werd (waarmee hij niet akkoord ging).
U vergeet ook te melden dat gevangenisdirecteur Vandecandelaere hem toen bij hem geroepen heeft en toen eiste dat bepaalde uitspraken over Dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, van het Internet zouden verdwijnen, zoniet zouden er 'nog meer tuchtmaatregelen worden genomen'. Kort daarop moest Marcel Vervloesem voor de tuchtcommissie verschijnen.

Maken het 24-uren-op-24-uren opsluiten in een isoleercel en het chanteren en bedreigen van zwaar zieke patiënten, misschien deel uit van de moderne geneeskunde ?

Zoals ik u reeds schreef (en als geneesheer weet u dit beter dan ik), horen mensen die zo zwaar ziek zijn als Marcel Vervloesem niet in een gevangenis thuis en is het foutief opmaken van het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Dienst van Dokter Van Mol, indien er kwaadwilligheid mee is gemoeid, een ernstig misdrijf.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven


Man1.fetch-15patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Marcel Vervloesem
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Marcel Vervloesem een studie maakte. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.

10:02 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenis brugge medische verzorging |  Facebook |