06-03-09

AZ Sint-Jan Brugge verhindert bezoek aan Marcel Vervloesem


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380DoofpotpolitiekBelgiëAZSint-JanBruggeisoleertMarcelVervloesem

Omdat Marcel Vervloesem die eergisteren een zware hartoperatie onderging, van Dokter Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, de toelating had gekregen om vier verschillende bezoekers (waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven) te ontvangen, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vandaag contact op met de Algemene Dienst van het AZ Sint-Jan te Brugge. De dienstdoende geneesheer-flik zei hem -zoals dit bij de vorige operaties in het AZ. Sint-Jan ook reeds het geval was- dat hij echter 'geen Marcel Vervloesem kende'.

Toen Jan Boeykens hem mededeelde dat Marcel Vervloesem van Dokter Proot, die tevens verbonden is aan het AZ. Sint-Jan, de toelating had gekregen om zijn bezoek te ontvangen en dat men daarvoor met de dochter van Marcel Vervloesem de nodige afspraken had gemaakt, antwoordde de geneesheer-flik hem dat 'HIJ daar de baas was' en dat men 'naar het Penitentiair Complex te Brugge (PCB) moest bellen'.

Jan Boeykens belde dus braafjes naar de gevangenis te Brugge alwaar men hem mededeelde dat de gevangenis inderdaad de toelating tot bezoek moet geven en dat de dokter 'niets gezegd had'.
Toen Jan Boeykens zei dat dokter Proot met de bezoekregeling had ingestemd en daarvoor een speciale lijst had opgesteld, deelde men hem mede dat men hem 'zou trachten door te verbinden met de directie'.
Jan Boeykens kreeg iemand van de P.A. aan de lijn die bevestigde dat er inderdaad vier personen, waaronder Jan Boeykens en Prinses J. de Croÿ, op de lijst stonden. De man beloofde dit aan het AZ Sint-Jan te zullen doorgeven alhoewel het feit dat Wendy Vervloesem en een nederlands koppel gisteren zonder problemen bij Marcel Vervloesem op bezoek konden gaan, bewees dat de bezoekerslijst reeds was doorgegeven geweest.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw naar de geneesheer-flik van de Algemene Dienst van het AZ Sint-Jan die, voor dat Jan Boeykens een enkel woord kon zeggen, riep dat hij 'bij zijn eerste beslissing bleef'.
Jan Boeykens zei hem dat hij, zoals gevraagd, naar de gevangenis had gebeld alwaar men hem had bevestigd dat men -tesamen met drie andere personen- op de bezoekerslijst stond. Jan Boeykens vroeg of het AZ. Sint-Jan misschien een andere bezoekerslijst had.
De man wenste daar echter niet op te antwoorden en riep dat hij 'orders had gekregen' waarop hij met een 'Dag Mijnheer' afhaakte.

Zoals men weet, werd Marcel Vervloesem bij zijn vorige operaties in het AZ Sint-Jan gedurende 8 dagen en nachten aan zijn ziekenbed, een rolstoel, allerlei medische apparaten, de ziekenwagenbrancard en de operatietafel vastgeketend. Dag en nacht bleef het licht bij hem branden zodat hij niet behoorlijk kon slapen en herstellen. De bewakers bleven overal bijstaan, zelfs tijdens het wassen, en begaven zich met een groene chirurgen-overall in de operatiekamer.
Het verblijf was een echte hel voor Marcel Vervloesem die dagenlang niemand op bezoek mocht hebben.

Jan Boeykens diende hiervoor een klacht in bij de ziekenhuisdirectie die deze zaak met een kort nietszeggend schrijven van de ombudsdienst 'oploste'.

Ook justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) werd van deze folterende en vernederende behandeling van zeer ernstig zieke gevangenen in het AZ Sint-Jan op de hoogte gebracht. De minister antwoordde echter niet.
Nadat Vandeurzen vanwege de Fortisgate had moeten aftreden, werd aan justitieminister De Clerck (CD&V) gevraagd om een onderzoek te laten instellen naar deze handelswijze en het feit dat het geneeskundig rapport over Marcel Vervloesem door de Dienst van dokter Van Mol, adviseur-generaal-geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, verkeerdelijk werd opgesteld.
Maar ook De Clerck deed, zoals dat tevens het geval is met de verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, alsof hij niets gezien of gehoord had. Waarschijnlijk maakt dit deel uit van zijn ingenieus 'masterplan'.
Ook op andere gebieden doen Justitieminister De Clerck en het ministerie van justitie (en met name het hof van beroep te Antwerpen alwaar de 7 kinderporno-cd-roms verdwenen zijn) al het mogelijke om het dossier rond Marcel Vervloesem te blokkeren.
Gerechtelijke documenten zijn zogezegd niet ter beschikking zodat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van Brugge haar rapport niet kan afmaken; de Minister wil de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de Strafuitvoeringswet niet laten tekenen (verzoeken terzake van Vervloesem's advocaat aan de Minister blijven onbeäntwoord) en de Minister doet niets om de achterstanden van de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie op te lossen zodat Marcel Vervloesem en tal van andere gevangenen al een half jaar lang tevergeefs het antwoord op het door hen ingediende verzoek afwachten. We spreken dan nog niet van de Wet Dupont die sinds 2004 de rechten van de gevangenen zou moeten regelen terwijl dit niet het geval is.


Man1.fetch-15Belgiëiseeneuropesedoorgangshaveneneencentrumvankinderhandel

KAARTJES NAAR MARCEL VERVLOESEM:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (België, Belgique, Belgium, Belgio,)


CONTACT:

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

FOTO'S:

- Logo STOP KINDERSEX !
- een lichtjes paranoïa kijkende De Clerck
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en die door Marcel Vervloesem en de intussen vermoorde Gina Bernaer-Pardaens werd opgespoord. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de doofpot werd gestopt. Op de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort die, volgens justitie -in tegenstelling tot de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem- 'te oud' waren om te onderzoeken, zijn talrijke gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) te zien... Op één van de foto's staat ook een meisje van hooguit tien jaar dat gewurgd werd.
Omdat De Clerck met zijn diensten de fraude die er in dit dossier werd gepleegd, ten allen koste wil dichtdekken, dreigde hij onmiddellijk met 'gerechtelijke stappen' toen de Nederlandse vereniging 'Stop Kinderporno' bekend maakte dat zij een website, met daarop de verblijfplaatsen van Belgische pedofielen, wilde openen.
Door de Werkgroep Morkhoven te provoceren, zoals nu weer het geval is, proberen bepaalde topmagistraten ook de aandacht van hun malafide praktijken en van de jarenlange doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort af te leiden.
Het is echter dank zij hun kinderachtige provocaties dat iederéén op de hoogte blijft want het persagentschap Belga en de Vlaamse pers die Marcel Vervloesem 11 jaar lang aan de schandpaal nagelden om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te kunnen dekken, zwijgen op dit ogenblik. Daar mag men enkel nieuws van verwachten indien Marcel Vervloesem tengevolge van de pesterijen na zijn hartoperatie overleden is.

Commentaren

Dokter Luc Proot
Dokter Proot
Hoofdgeneesheer Gevangenis Brugge


Geachte Heer Proot,

Ik wens uw collega's nogmaals hartelijk te danken voor de geslaagde operatie maar -zoals gewoonlijk- zijn de kinderachtige spelletjes weer begonnen en zijn wij verplicht om erop te reageren.

U moet zich geen zorgen maken indien er weer wekenlange acties zouden volgen.  Bij ons is alles GRATIS !

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

---------


Brussel, 6 maart 2009

Marcel Vervloesem: hartoperatie geslaagd - pesterijen van justitie kunnen opnieuw beginnen

AZ Sint-Jan Brugge verhindert bezoek aan Marcel Vervloesem


Omdat Marcel Vervloesem die eergisteren een zware hartoperatie onderging, van Dokter Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, de toelating had gekregen om vier verschillende bezoekers (waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven) te ontvangen, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vandaag contact op met de Algemene Dienst van het AZ Sint-Jan te Brugge. De dienstdoende geneesheer-flik zei hem -zoals dit bij de vorige operaties in het AZ. Sint-Jan ook reeds het geval was- dat hij echter 'geen Marcel Vervloesem kende'.

Toen Jan Boeykens hem mededeelde dat Marcel Vervloesem van Dokter Proot, die tevens verbonden is aan het AZ. Sint-Jan, de toelating had gekregen om zijn bezoek te ontvangen en dat men daarvoor met de dochter van Marcel Vervloesem de nodige afspraken had gemaakt, antwoordde de geneesheer-flik hem dat 'HIJ daar de baas was' en dat men 'naar het Penitentiair Complex te Brugge (PCB) moest bellen'.

Jan Boeykens belde dus braafjes naar de gevangenis te Brugge alwaar men hem mededeelde dat de gevangenis inderdaad de toelating tot bezoek moet geven en dat de dokter 'niets gezegd had'.
Toen Jan Boeykens zei dat dokter Proot met de bezoekregeling had ingestemd en daarvoor een speciale lijst had opgesteld, deelde men hem mede dat men hem 'zou trachten door te verbinden met de directie'.
Jan Boeykens kreeg iemand van de P.A. aan de lijn die bevestigde dat er inderdaad vier personen, waaronder Jan Boeykens en Prinses J. de Croÿ, op de lijst stonden. De man beloofde dit aan het AZ Sint-Jan te zullen doorgeven alhoewel het feit dat Wendy Vervloesem en een nederlands koppel gisteren zonder problemen bij Marcel Vervloesem op bezoek konden gaan, bewees dat de bezoekerslijst reeds was doorgegeven geweest.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw naar de geneesheer-flik van de Algemene Dienst van het AZ Sint-Jan die, voor dat Jan Boeykens een enkel woord kon zeggen, riep dat hij 'bij zijn eerste beslissing bleef'.
Jan Boeykens zei hem dat hij, zoals gevraagd, naar de gevangenis had gebeld alwaar men hem had bevestigd dat men -tesamen met drie andere personen- op de bezoekerslijst stond. Jan Boeykens vroeg of het AZ. Sint-Jan misschien een andere bezoekerslijst had.
De man wenste daar echter niet op te antwoorden en riep dat hij 'orders had gekregen' waarop hij met een 'Dag Mijnheer' afhaakte.

Zoals men weet, werd Marcel Vervloesem bij zijn vorige operaties in het AZ Sint-Jan gedurende 8 dagen en nachten aan zijn ziekenbed, een rolstoel, allerlei medische apparaten, de ziekenwagenbrancard en de operatietafel vastgeketend. Dag en nacht bleef het licht bij hem branden zodat hij niet behoorlijk kon slapen en herstellen. De
bewakers bleven overal bijstaan, zelfs tijdens het wassen, en begaven zich met een groene chirurgen-overall in de operatiekamer.
Het verblijf was een echte hel voor Marcel Vervloesem die dagenlang niemand op bezoek mocht hebben.

Jan Boeykens diende hiervoor een klacht in bij de ziekenhuisdirectie die deze zaak met een kort nietszeggend schrijven van de ombudsdienst 'oploste'.

Ook justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) werd van deze folterende en vernederende behandeling van zeer ernstig zieke gevangenen in het AZ Sint-Jan op de hoogte gebracht. De minister antwoordde echter niet.
Nadat Vandeurzen vanwege de Fortisgate had moeten aftreden, werd aan justitieminister De Clerck (CD&V) gevraagd om een onderzoek te laten instellen naar deze handelswijze en het feit dat het geneeskundig rapport over Marcel Vervloesem door de Dienst van dokter Van Mol, adviseur-generaal-geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, verkeerdelijk werd opgesteld. Maar ook De Clerck deed, zoals dat tevens het geval is met de verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, alsof hij niets gezien of gehoord had. Waarschijnlijk maakt dit deel uit van zijn ingenieus 'masterplan'.
Ook op andere gebieden doen Justitieminister De Clerck en het ministerie van justitie (en met name het hof van beroep te Antwerpen alwaar de 7 kinderporno-cd-roms verdwenen zijn) al het mogelijke om het dossier rond Marcel Vervloesem te blokkeren. Gerechtelijke documenten zijn zogezegd niet ter beschikking zodat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van Brugge haar rapport niet kan afmaken; de Minister wil de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de Strafuitvoeringswet niet laten tekenen (verzoeken terzake van Vervloesem's advocaat aan de Minister blijven onbeäntwoord) en de Minister doet niets om de achterstanden van de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie op te lossen zodat Marcel Vervloesem en tal van andere gevangenen al een half jaar lang tevergeefs het antwoord op het door hen ingediende verzoek afwachten.
We spreken dan nog niet van de Wet Dupont die sinds 2004 de rechten van de gevangenen zou moeten regelen terwijl dit niet het geval is.


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Gepost door: Jan Boeykens | 07-03-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.