08-03-09

Justitieminister De Clerck: akkoord met folterpraktijken in ziekenhuizen


YuanXiangfan_1ZwaarZiekePatiëntenVastketenenAanBedOfOperatietafelMoetGezienWordenAlsEenFoltering

Brussel, 8.3.2009

Vanmorgen sprak ik met J. nog over het feit dat Marcel die zijn hartoperatie nauwelijks overleefd heeft en gisteren niet eens in staat was om een fles water op te pakken en water in zijn plastieken bekertje te gieten, opnieuw met een zware ketting aan zijn ziekenbed is vastgelegd terwijl er dag en nacht twee bewakers bij hem zijn.
Die ketting is zo dik dat men er zelfs een mensetende pitbull aan kan vastmaken.
Dokter Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge die als chirurg ook verbonden is aan het AZ Sint-Jan te Brugge, had nochthans beloofd dat het dag en nacht vastketenen (aan bedden, brancards, rolstoelen, geneeskundige toestellen en zelfs aan operatietafels) zoals dit tijdens de vorige operaties gebeurde, voorgoed zou afgelopen zijn...

Ik zei Marcel die soms nauwelijks in staat was om te spreken en er zich niet eens bewust van was dat hij weer als een beest lag vastgeketend (hij kan zich zelfs niet omdraaien in zijn bed indien hij dat zou willen), dat ze hem waarschijnlijk ook aan zijn doodskist zullen vastketenen als het zo ver gekomen is.

We hebben hier te maken met regelrechte folterpraktijken en het wordt tijd dat deze praktijken op internationaal vlak als folterpraktijken worden erkend en de Belgische Staat hiervoor wordt veroordeeld.
De Belgische Staat overtreedt zelfs haar eigen wetten. De Wet Dupont zegt immers dat een gevangene 'recht heeft op dezelfde medische verzorging als daarbuiten'. Folteringen die lichamelijke en geestelijke letsels kunnen veroorzaken, zijn daar niet inbegrepen.

Het vastketenen van zieke gevangenen in kritische toestand aan ziekenhuisbedden en operatietafels in België, doet veel denken aan de martelpraktijken in China die men de "ijzeren stoel" noemt. Daarbij worden ook de armen, polsen, benen en enkels vastgebonden. Deze marteling kan resulteren in slechte bloedcirculatie naar de onderste ledenmaten en zenuwbeschadiging vanaf het middel naar beneden.

Marcel werd bij de vorige operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge gedurende 8 dagen en nachten vastgeketend en kon bijna niet bewegen. Men liet ook het licht constant op zijn kamer branden zodat hij bijna niet kon slapen en zich nauwelijks van zijn operatie kon herstellen.
De ketening veroorzaakte een ondraaglijke pijn aan zijn enkel en tenslotte verkoos hij om voortijdig terug naar zijn cel in de gevangenis gevoerd te worden.

De gevangenisdirectie van Brugge, Dokter Proot als hoofdgeneesheer van de gevangenis, en dokter Francis Van Mol, adviseur-generaal-geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid valt van justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), zijn verantwoordelijk voor deze toegepaste marteltechnieken.

Volgens het ministerie van justitie zou het vastketenen van gevangenen die zware hartoperaties hebben ondergaan en nauwelijks in staat zijn om te bewegen, moeten verhinderen dat zij plotseling uit hun bed springen en gaan vluchten.
Maar die uitleg is gewoon potsierlijk.
Marcel werd op woensdag 4 maart 2009 aan zijn hart geopereerd (4 overbruggingen, twee lekkende hartkleppen, vlakbij de aorta). Op donderdag 5 maart 2009 en vrijdag 6 maart 2009 was hij volledig buiten westen. Vandaar dat elk bezoek eergisteren geweigerd werd. Gisteren, zaterdag 7 maart, was hij voor het eerst werkelijk bij kennis.
Marcel vertelde ons gisteren dat hij zich van de operatie niets meer herinnerde en dat hij gisteren had vernomen dat het reeds zaterdag was.
Bij het binnenkomen van de kamer zagen wij iemand die nauwelijks in staat was om te bewegen; aan een vijftal medische toestellen gekoppeld was; enorm opgezwollen was (hoofd, nek, borst); koorts had; spasmen in het gezicht vertoonde; bij momenten slokdarmproblemen had; totaal uitgeput en verzwakt was; nauwelijks kon spreken en enorm veel pijn had.
De zware enkelboei waarmee hij aan het ziekenhuisbed was geklonken, was dus op geen enkele wijze te verantwoorden.

Het is jammer dat men op de Liga voor de Mensenrechten, het VN-Comité tegen Folteringen en Amnesty International niet kan rekenen. Zij maken wel mooie rapportjes op die de pers halen maar lijken zich verder niets aan te trekken van de mensenrechtenschendingen in België en de andere europese landen.

Enkele positieve punten bij ons bezoek aan Marcel in het AZ Sint-Jan te Brugge:
- het onthaal van een verpleegster op de 4de verdieping (Intensieve)
- de bewakers die zich correct gedroegen en zich op geen enkele wijze opdrongen
- de kamer die piekfijn in orde was

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


450px-TM-Torture_chairZwaarZiekePatiëntenVastketenenAanBedOfOperatietafelMoetGezienWordenAlsEenFoltering

Toegepaste Marteltechniek IJzeren Stoel

Mevrouw Yuan Xiangfan was een Falun Gong beoefenaar uit het district Ruyang in de provincie Henan. Ze werd in 2001 ontvoerd naar het Shibalihe dwangarbeidskamp voor vrouwen in de provincie Henan. Sindsdien heeft ze hongerstakingen gehouden en geprotesteerd tegen haar ontvoering en illegale opsluiting.
Naast opsluiting, is mevrouw Yuan voortdurend gemarteld door de bewakers en gevangenen. Op 9 december 2002 werd de familie van mevrouw Yuan ingelicht en gevraagd of ze haar van het Shibalihe werkkamp naar huis wilden brengen omdat zij zich op de rand van de dood bevond.
Mevrouw Yuans toestand was kritiek en voorbij enige medische hulp en ze stierf op 8 september 2003.

-----------

Mevrouw Yuan Xiangfan stierf op de vroege leeftijd van 38 jaar. Voordien werkte ze in de Ruyang District Drukkerij in de provincie Henan.

De politie ontvoerde mevrouw Yuan Xiangfan in februari 2002 in Beijing toen ze probeerde haar grondwettelijk recht uit te oefenen door middels een beroep op te komen voor Falun Gong. De politie voerde haar terug af naar de provincie Henan en sloot haar op in de Ruyang districtsgevangenis zonder gerechtelijk proces. Daar dwong het personeel haar te knielen voor een lange tijd om te trachten haar geloof in Falun Gong op te geven. Toen mevrouw Yuan weigerde hierop in te gaan, werd ze voor drie hele dagen en nachten aan wat de "ijzeren stoel" genoemd wordt, geketend.
Haar armen, polsen, benen en enkels waren ook vastgebonden aan de "ijzeren stoel" zodat ze helemaal niet kon bewegen tijdens de foltering. Gedurende het proces van foltering, kwam het Henan Provinciale Departement, de Ruyang districtsgevangenis inspecteren. Om het bewijs van illegale marteling te verbergen, brachten de bewakers haar van kamer naar kamer gedurende de inspectie. Dus vele medegevangenen en Falun Gong beoefenaars waren getuige van de ondraaglijke pijn waarin mevrouw Yuan verkeerde, en allen konden het niet helpen te huilen.

[De foltering in de "IJzeren Stoel" wordt vaak gecombineerd met de persoon ervan te weerhouden te eten drinken, slapen en het toilet te gebruiken. Deze marteling kan resulteren in slechte bloedcirculatie naar de onderste ledenmaten en zenuwbeschadiging vanaf het middel naar beneden.]


KAARTJES - OP VERZOEK VAN MARCEL VERVLOESEM NAAR:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Sectie 35 Cel 61
Legeweg 200
8200 Sint-Andries Brugge (België, Belgique, Belgium, Belgio,)

CONTACT:

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Commentaren

Foltering België
Federale regering Belgie


Foltering
(2005-05-27)

Persbericht van de Ministerraad

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot invoeging van een nieuw lid in artikel 417ter van het Strafwetboek goedgekeurd.

Het voorontwerp van wet beoogt aan te sluiten bij de aanbevelingen van het Comité tegen foltering opgesteld ter uitvoering van artikel 19 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Bij de voorstelling van het oorspronkelijke verslag van België in mei 2003, was het Comité bezorgd over "het ontbreken van een wetsbepaling waarin het aanvoeren van de noodtoestand om foltering te verantwoorden duidelijk wordt verboden". Voornoemd Comité heeft de Belgische wetgever aanbevolen "in het Strafwetboek een bepaling in te voeren waarin uitdrukkelijk wordt verboden de noodtoestand aan te voeren ter verantwoording van foltering" (*). Overeenkomstig deze aanbeveling bekrachtigt het ontwerp van wet op wettelijke wijze dat het onmogelijk is de noodtoestand aan te voeren om foltering te verantwoorden.

(*) document CAT/G/CR/30/6.

Gepost door: Morkhoven | 08-03-09

Reageren op dit commentaar

AZ Sint-Jan Brugge: onmenselijke en vernederende behandeling
Van: Jan Boeykens
Aan: Raf Jespers, stefaan.de.clerck@pandora.be, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, stefaan.declerck@just.fgov.be, Luc Proot <Proot.Luc@pandora.be>
Cc: Roelie Post, Ruf Nachtergaele, redactie.parool.nl, redactie.trouw.nl, redactie.belga.be, redactie.volkskrant.nl, redactie.nd.nl, radionieuws.nos.nl, rtlnieuws.rtl4.nl, rvu.omroep.nl, hoofdredactie.demorgen.be, Redactie van stopkindersex <info.stopkindersex@gmail.com>, eric.ingrid.nl>, imichiels, droitfondamental.eu, publiek.veronica.nl, Wendy.Vervloesem, Sarah Beweging, senaat.helgastevens.be, ordomedic, Censored31, cie.just.tweedekamer.nl
Datum: 11 mrt. 2009
Onderwerp: Belgische justitie: onmenselijke en vernederende behandelingen


Dokter Proot en Justitieminister De Clerck: onmenselijke en
vernederende behandelingen


De Werkgroep Morkhoven kreeg nog altijd geen antwoord op haar schrijven in verband met het vastketenen van Marcel Vervloesem aan zijn ziekenhuisbed.

Gezien Justitieminister De Clerck en dokter Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge + tevens als arts verbonden aan het AZ Sint-Jan te Brugge, de onmenselijke en vernederende behandeling van de
zopas aan zijn hart geopereerde Marcel Vervloesem normaal vinden, heeft de Werkgroep Morkhoven contact opgenomen met het VN-Comité tegen folteringen en een aantal Europese instanties.

De Werkgroep betreurt het dat advocaat Raf Jespers en de door de Vlaamse overheid financieel gesteunde Liga voor de Mensenrechten (waarvan Raf Jespers lid is), zich in een stilzwijgen hullen omtrent deze situatie.


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Jan Boeykens | 11-03-09

Reageren op dit commentaar

Raf Jespers heeft het bericht gelezen
Reporting-UA: progresslaw.net; Microsoft Office Outlook 11

----- Original Message ----- From: "Raf Jespers" raf.jespers@progresslaw.net
To: Laura
Sent: Wednesday, March 11, 2009

Subject: Gelezen: Marcel Vervloesem wéér geketend op ziekenhuisbed?!


Final-Recipient: rfc822;raf.jespers@progresslaw.net
Original-Message-ID: <5D5E4F22680F45D58AA9D9396174A626@veriton>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed

Gepost door: Morkhoven | 12-03-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.