19-03-09

De problemen met de skynetblogs zijn opgelost


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 19 maart 2009

Klantendienst Belgacom Skynet

Geachte Heer,

Enkele dagen geleden bleek het onmogelijk te zijn om commentaren op de skynetblogs (waaronder http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/) te plaatsen doordat er geen letters verschenen bij het plaatsen van een commentaar. Men is verplicht om die letters over te typen als men zijn commentaar of reactie gepubliceerd wil zien.
Zelfs de Skynet-klantendienst bleek om dezelfde reden onbereikbaar te zijn zodat wij genoodzaakt waren om deze problemen in een open brief aan de Skynet-klantendienst, rechtstreeks op onze skynet-blogs te publiceren.
De problemen werden snel opgelost, waarvoor nogmaals onze dank.
Nog even aanstippen dat deze problemen zich voordeden na een korte publicatie over de Fortis-zaak en rond de persoon van Maurice Lippens, ex-voorzitter van Fortis.

Sinds gisteren merkten wij dat de tellers die het aantal bezoekers aangeven op onze blogs (waaronder http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/), geblokkeerd werden.
Dit is merkwaardig omdat wij voordien nauwelijks problemen met onze skynet-blogs hebben gehad en omdat, om die specifieke functies te blokkeren, men vrij goed op de hoogte moet zijn van de codes die Skynet voor haar blogs gebruikt.
De tellers blijken nog altijd te zijn geblokkeerd.
De problemen met de tellers onstonden na de publicatie van een open brief aan Els Deloof, directrice van de gevangenis te Brugge. Marcel Vervloesem van onze vereniging wordt immers al verschillende maanden in mensonterende omstandigheden opgesloten.
Hij werd namelijk op een paar maanden tijd, een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd en bevindt zich, na zijn zware hartoperatie, op een afdeling waar hij medisch gezien niet kan opgevolgd worden. Het personeel op deze afdeling is correct maar kan niet optreden indien er zich onverhoeds problemen zouden voordoen met Marcel Vervloesem die -naast hartpatiënt- ook zwaar suikerziek is, aan kanker werd geopereerd, bloedarmoede heeft, over nieren beschikt die maar voor 60% werken, al maandenlang met een open wonde rondloopt enz.
Als hij in die omstandigheden in de gevangenis blijft, zal hij er dus zeker sterven.
Maar de PSD (Psycho Sociale Dienst) van de gevangenis van Brugge kan haar rapport over Marcel Vervloesem niet afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen het gerechtelijk dossier niet zou doorzenden.
De penitentiaire dienst van Dokter Van Mol van het ministerie van justitie te Brussel, maakte dan weer een verkeerd medisch rapport op over zijn gezondheidstoestand.
Dan is er nog artikel 72 e.v. van de Strafuitvoeringswet die geblokkeerd worden omdat justitieminister De Clerck in gebreke zou blijven.
En tenslotte is er de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie die een maandenlange achterstand heeft in de afwerking van haar dossiers.
Op die manier wordt het hele reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem geblokkeerd, worden zijn aanvragen voor een verlofregeling onmogelijk gemaakt, kan er niets beslist worden omtrent zijn voorlopige invrijheidsstelling vanwege gezondheidsredenen, kan hij geen begeleiding volgen op de Universitaire kliniek te Antwerpen zoals dit door dokter Cosyns werd voorgesteld enz.
Alles wordt geblokkeerd en alles lijkt erop te wijzen dat men de zieke actievoerder in de overvolle gevangenissen van minister De Clerck wil doen overlijden of, tengevolge van zijn uitzichtloze situatie, zelfmoord wil laten plegen.
Het is niet gezegd hoelang Marcel Vervloesem onder de genoemde omstandigheden nog in de gevangenis zal kunnen overleven. Zelfs buiten de gevangenis zijn er weinig toekomstperspectieven alhoewel we erin geslaagd zijn om zijn woning, waaruit men hem -zoals in 2005- wilde drijven, te behouden.
Alsof dit nog niet genoeg is, stelden wij vast dat zijn briefwisseling weer voor een deel wordt achtergehouden.

Marcel Vervloesem is niet de enige gevangene die onder die omstandigheden in de gevangenis-vergeetput verdwijnt.
Tal van zieke gevangenen worden op dezelfde manier behandeld. Vandaar dat er ook zoveel zelfmoorden zijn in de Belgische gevangenissen.
We vroegen justitieminister De Clerck waarom hij geen oplossing zoekt voor dit probleem omdat de minister altijd steen en been klaagt over zijn de 'overbevolking' in zijn gevangenissen.
Waarom discrimineert minister De Clerck die liever in een dure BMW rondrijdt, ook honderden gevangenen ?
Bart Debie, ex-politiecommissaris en lid van het Vlaams Belang die tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht bijvoorbeeld al na één dag gevangenisstraf naar huis gaan en wacht daar op zijn electronisch enkelbandje (dat er waarschijnlijk nooit zal komen omdat de minister er geen werk van laat maken).
Michel Nihoul werd, in tegenstelling tot Marcel Vervloesem die werd veroordeeld nadat de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen, op een voorbeeldige manier behandeld. Zijn dossier werd niet geblokkeerd en hij mocht al snel van allerlei gunstmaatregelen genieten.
Dat bewijst dat deze zaak politiek gebonden is en dat gevangenen met goede politieke contacten (wat automatisch ook goede relaties met de magistratuur inhoudt) op een extra goede behandeling en een snelle vrijlating of een vrijlating op grond van gezondheidsproblemen kunnen rekenen.

In de hoop dat de problemen met de skynetblogs snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Tijdens het opmaken van deze brief die bij het versturen geblokkeerd werd, liet de Klantendienst van Belgacom Skynet ons weten dat er zich gisteren een technisch probleem voordeed waardoor de tellers blokkeerden en dat er ondertussen voor een oplossing was gezorgd.

We danken de Klantendienst van Belgacom Skynet voor haar snelle service.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

De commentaren zijn gesloten.