31-03-09

België: onmenselijke behandeling van zieke gevangenen


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 31 maart 2009

Gevangenis Brugge
De heer Luc Proot, hoofdgeneesheer Gevangenis
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem - verplaatsing naar Antwerpen op 1.04.2009

Zoals u waarschijnlijk weet, wil Marcel morgen voor de burgerlijke afhandeling van zijn zaak naar het hof van beroep te Antwerpen gebracht worden.

Hij doet dit omdat hij wil vermijden dat de rechter en/of de PSD hem achteraf zouden kunnen verwijten dat hij er niet naartoe is gegaan.

Ik vraag mij af of u dit als hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge wel verantwoord vindt.
Om het nog eens te herhalen: Marcel moest amper drie weken geleden een zware hartoperatie ondergaan waarvan hij alles behalve hersteld is. Zijn suikerspiegel is bovendien alles behalve gestabiliseerd.
En nu zou hij morgen dus naar het hof van beroep te Antwerpen gevoerd worden !
Dat zal dan waarschijnlijk op dezelfde manier als de afgelopen zaterdag gebeuren. En dat over een afstand van 200 kilometer !

Zoals u weet, werd Marcel bij de geblokkeerde transfert naar de gevangenis 'Leuven Centraal' van de afgelopen zaterdag, ook al gedurende de hele dag geboeid en zonder enige medicatie met de transfertwagen rondgereden terwijl hij in feite een revalidatie op het Medisch Centrum zou moeten krijgen. Na deze transfert kreeg hij (buiten 3 pilletjes, waarvan 1 voor het hart en 1 voor de cholesterol) zelfs geen enkele medicatie meer.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

Zieke gevangenen in België: vermoord of tot zelfmoord gedreven


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 30.3.2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. Dokter Proot, Hoofdgeneesheer
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem

Ik werd enkele uren geleden opgebeld door Marcel Vervloesem die na zijn geblokkeerde transfert naar de gevangenis te Leuven, nu 3 dagen geleden, waarop hij een hele dag geboeid werd en zonder medicatie bleef, totaal geen kinesitherapie of revalidatie meer krijgt in de gevangenis van Brugge.

U weet toch dat hij drie weken geleden een zware en riskante hartoperatie onderging ?
Of bent u dat misschien vergeten ?

Volgens de opgemaakte planning van het AZ Sint-Jan te Brugge, heeft Marcel 3 maanden kinesitherapie nodig en dat dient om ondermeer zijn borstbeen en de huid ervan die over een lengte van 40 cm is opengesneden, opnieuw aanéén te laten groeien.

Ik heb zelfs de indruk dat hij geen insuline meer krijgt voor zijn suikerziekte die compleet gedestabiliseerd is. Krijgt hij nog wel aangepaste voeding voor zijn suikerziekte ?

Het valt mij op dat iedere keer als er iets gebeurt (dat was ook na zijn hartoperatie bij zijn terugkomst in de gevangenis van Brugge deels het geval) men hem opzettelijk geen gepaste voeding of medicatie en/of zelfs geen insuline meer geeft.

Marcel vertelde mij dat hij nog maar drie pilletjes krijgt waaronder ééntje voor het hart en ééntje voor de cholesterol. Al de andere medicatie heeft men na de gruwelijke transfert naar Leuven, gewoonweg laten vallen.

Marcel zegt mij dat hij thans heel veel problemen heeft met zijn hart en met zijn suikerziekte en heeft echt de indruk dat men hem wil laten sterven.

Hij is zo gedeprimeerd geraakt door alles wat er gebeurde en zijn uitzichtloze toestand (de Psycho Sociale Dienst die zijn dossier blokkeert, het stilzwijgen van justitieminister De Clerck rond de onuitvoerbaarheid van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet enz.) dat hij bij justitieminister De Clerck, de directie van de gevangenis te Brugge en de Dienst Individuele Gevallen (DIG) opnieuw een euthanasieaanvraag heeft gedaan.

Als hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge bent u voor de gezondheid van de gevangenen verantwoordelijk.

Ik reken er dan ook op dat u onmiddellijk de gepaste maatregelen neemt.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), Els Deloof (gevangenisdirectrice Brugge),


Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)
stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be

Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33

Gevangenis Brugge
Dokter Proot, hoofdgeneesheer
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
Proot.Luc@pandora.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Gevangenis Brugge
Els Deloof, directrice
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
els.deloof@just.fgov.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Liga voor Mensenrechten vzw
Gebroeders De Smetstraat 75
9000 Gent
tel.: 09/223 07 38
www.mensenrechten.be
info@mensenrechten.be

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
raf.jespers@progresslaw.net

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Sectie 35, Cel 54
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

28-03-09

Geelse Bouwmaatschappij wil 78-jarige zieke vrouw uit woning zetten


image002Brussel, 27.3.2009

Een klein jaar geleden ontstond er in de wijk Koninkrijk te Morkhoven een burenruzie tussen een koppel (X) dat gedurende twee jaar een woning van de Geelse Bouwmaatschappij betrok en een gezin (Y) dat er al 20 jaar een woning van diezelfde maatschappij huurt.

X beweerde dat Y hun dochter had aangegeven voor zwartwerk, wat helemaal niet het geval was.

X plaatste daarop een veranda waarin honden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat liepen te bassen.

Y ging beleefd vragen om de honden op een andere plaats te zetten omdat hun 77-jarige zieke moeder van het gebas niet kon slapen.

X plaatste daarop een soort van Berlijnse muur tussen de twee tuinen.

Y zette een paar plantjes tegen de Berlijnse muur en bij het begieten van de plantjes vielen er enkele druppeltjes op Rambo, een nauwelijks zichtbaar hondje van 20 centimeters hoog.

X begon daarop luidruchtig te roepen en te tieren dat zij 'er alles ging aan doen om Y uit zijn woning te laten zetten'.

Zoals in de wijk de gewoonte is, startte X met een petitiecampagne waarin zij Y van 'lawaaihinder' beschuldigde. Zij kreeg daarbij de steun van enkele buren en de wijkagent die met de petitie metéén naar de Geelse Bouwmaatschappij stapten.

De Geelse Bouwmaatschappij nam de klachten metéén ernstig alhoewel er geen bewijzen van lawaaihinder waren. Zij stuurde een sociaal assistente en de wijkagent naar Y om een einde aan de zogenaamde lawaaihinder te maken. Over de lawaaihinder van X en de klachtindienende buren die anoniem wensten te blijven, werd er niet gesproken.

De Geelse Bouwmaatschappij die van in den beginne geloofde dat Y schuldig was, zei op een bepaald moment dat zij de klachten 'beu' was.

Zij startte met een gerechtelijke procedure om het huurcontract van Y te ontbinden.

Doordat de Geelse Bouwmaatschappij zich partijdig opstelde in deze zaak, wordt Y met uitzetting bedreigd en de inmiddels 78-jarige zieke moeder die volledig bedlegerig is geworden, op straat te worden gezet.

De leefbaarheidsproblemen in sociale woonwijken zijn al meermaals in het Vlaams Parlement aan bod gekomen.

Sociale woonwijken blijven leefbaar als de mensen goed samenleven en gezonde interacties hebben met elkaar.

Als er mensen op een onrechtmatige wijze een sociale woning toegewezen krijgen, zoals in het geval van X, dan is de kans echter groot dat zij ook andere voordelen op een onrechtmatige wijze trachten te bekomen.

Het is echter onaanvaardbaar dat bewoners die al 20 jaren zonder problemen in de wijk woonachtig zijn, daarvoor door hun Sociale Woonmaatschappij worden aangeklaagd en uit hun huis worden gezet.

19-03-09

De problemen met de skynetblogs zijn opgelost


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 19 maart 2009

Klantendienst Belgacom Skynet

Geachte Heer,

Enkele dagen geleden bleek het onmogelijk te zijn om commentaren op de skynetblogs (waaronder http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/) te plaatsen doordat er geen letters verschenen bij het plaatsen van een commentaar. Men is verplicht om die letters over te typen als men zijn commentaar of reactie gepubliceerd wil zien.
Zelfs de Skynet-klantendienst bleek om dezelfde reden onbereikbaar te zijn zodat wij genoodzaakt waren om deze problemen in een open brief aan de Skynet-klantendienst, rechtstreeks op onze skynet-blogs te publiceren.
De problemen werden snel opgelost, waarvoor nogmaals onze dank.
Nog even aanstippen dat deze problemen zich voordeden na een korte publicatie over de Fortis-zaak en rond de persoon van Maurice Lippens, ex-voorzitter van Fortis.

Sinds gisteren merkten wij dat de tellers die het aantal bezoekers aangeven op onze blogs (waaronder http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/), geblokkeerd werden.
Dit is merkwaardig omdat wij voordien nauwelijks problemen met onze skynet-blogs hebben gehad en omdat, om die specifieke functies te blokkeren, men vrij goed op de hoogte moet zijn van de codes die Skynet voor haar blogs gebruikt.
De tellers blijken nog altijd te zijn geblokkeerd.
De problemen met de tellers onstonden na de publicatie van een open brief aan Els Deloof, directrice van de gevangenis te Brugge. Marcel Vervloesem van onze vereniging wordt immers al verschillende maanden in mensonterende omstandigheden opgesloten.
Hij werd namelijk op een paar maanden tijd, een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd en bevindt zich, na zijn zware hartoperatie, op een afdeling waar hij medisch gezien niet kan opgevolgd worden. Het personeel op deze afdeling is correct maar kan niet optreden indien er zich onverhoeds problemen zouden voordoen met Marcel Vervloesem die -naast hartpatiënt- ook zwaar suikerziek is, aan kanker werd geopereerd, bloedarmoede heeft, over nieren beschikt die maar voor 60% werken, al maandenlang met een open wonde rondloopt enz.
Als hij in die omstandigheden in de gevangenis blijft, zal hij er dus zeker sterven.
Maar de PSD (Psycho Sociale Dienst) van de gevangenis van Brugge kan haar rapport over Marcel Vervloesem niet afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen het gerechtelijk dossier niet zou doorzenden.
De penitentiaire dienst van Dokter Van Mol van het ministerie van justitie te Brussel, maakte dan weer een verkeerd medisch rapport op over zijn gezondheidstoestand.
Dan is er nog artikel 72 e.v. van de Strafuitvoeringswet die geblokkeerd worden omdat justitieminister De Clerck in gebreke zou blijven.
En tenslotte is er de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie die een maandenlange achterstand heeft in de afwerking van haar dossiers.
Op die manier wordt het hele reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem geblokkeerd, worden zijn aanvragen voor een verlofregeling onmogelijk gemaakt, kan er niets beslist worden omtrent zijn voorlopige invrijheidsstelling vanwege gezondheidsredenen, kan hij geen begeleiding volgen op de Universitaire kliniek te Antwerpen zoals dit door dokter Cosyns werd voorgesteld enz.
Alles wordt geblokkeerd en alles lijkt erop te wijzen dat men de zieke actievoerder in de overvolle gevangenissen van minister De Clerck wil doen overlijden of, tengevolge van zijn uitzichtloze situatie, zelfmoord wil laten plegen.
Het is niet gezegd hoelang Marcel Vervloesem onder de genoemde omstandigheden nog in de gevangenis zal kunnen overleven. Zelfs buiten de gevangenis zijn er weinig toekomstperspectieven alhoewel we erin geslaagd zijn om zijn woning, waaruit men hem -zoals in 2005- wilde drijven, te behouden.
Alsof dit nog niet genoeg is, stelden wij vast dat zijn briefwisseling weer voor een deel wordt achtergehouden.

Marcel Vervloesem is niet de enige gevangene die onder die omstandigheden in de gevangenis-vergeetput verdwijnt.
Tal van zieke gevangenen worden op dezelfde manier behandeld. Vandaar dat er ook zoveel zelfmoorden zijn in de Belgische gevangenissen.
We vroegen justitieminister De Clerck waarom hij geen oplossing zoekt voor dit probleem omdat de minister altijd steen en been klaagt over zijn de 'overbevolking' in zijn gevangenissen.
Waarom discrimineert minister De Clerck die liever in een dure BMW rondrijdt, ook honderden gevangenen ?
Bart Debie, ex-politiecommissaris en lid van het Vlaams Belang die tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht bijvoorbeeld al na één dag gevangenisstraf naar huis gaan en wacht daar op zijn electronisch enkelbandje (dat er waarschijnlijk nooit zal komen omdat de minister er geen werk van laat maken).
Michel Nihoul werd, in tegenstelling tot Marcel Vervloesem die werd veroordeeld nadat de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen, op een voorbeeldige manier behandeld. Zijn dossier werd niet geblokkeerd en hij mocht al snel van allerlei gunstmaatregelen genieten.
Dat bewijst dat deze zaak politiek gebonden is en dat gevangenen met goede politieke contacten (wat automatisch ook goede relaties met de magistratuur inhoudt) op een extra goede behandeling en een snelle vrijlating of een vrijlating op grond van gezondheidsproblemen kunnen rekenen.

In de hoop dat de problemen met de skynetblogs snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Tijdens het opmaken van deze brief die bij het versturen geblokkeerd werd, liet de Klantendienst van Belgacom Skynet ons weten dat er zich gisteren een technisch probleem voordeed waardoor de tellers blokkeerden en dat er ondertussen voor een oplossing was gezorgd.

We danken de Klantendienst van Belgacom Skynet voor haar snelle service.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

18-03-09

AZ Sint-Jan Brugge: patiënten vastgeketend aan de operatietafel


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Mensenrechten in België - Droits de l'homme en Belgique - Human Rights in Belgium

Van: Jan Boeykens Werkgroep Morkhoven
Aan: els.deloof@just.fgov.be
Cc: Vlaamse Liga Voor Mensenrechten - info@mensenrechten.be, Redactie van stopkindersex - info.stopkindersex@gmail.com, justitieminister (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) - stefaan.de.clerck@pandora.be, persagentschap Belga - antwerpen@belga.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, Algemeen Dagblad - ad@ad.nl, Sarah Beweging - sarahbeweging@skynet.be, carla van der horst, Censored31, Maria D.J - Nederland, Willem Van den Panhuysen, persagentschap Belga - dirk.bulkmans@belga.be, Helsen Peter - Wendy Vervloesem, L.F. Hagemann - Nederland, hubert.brouns@vlaamsparlement.be, imichiels, vpro.nl, net5.nl, sbs6.nl, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Jo Reymen - acteur, journal@lesoir.be, kro@omroep.nl, Verberght Kathleen - secretariaat.bisdom.antwerpen@kerknet.be, hoofdgeneesheer gevangenis Brugge Luc Proot - Proot.Luc@pandora.be, luc.vandenbrande@vlaamsparlement.be, Ruf Nachtergaele, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nrc.nl, justitiedienst - onthaal@cawdepoort.be, Prinses de Croÿ - droitfondamental.eu, Europees Parlement - Roelie Post, redactie@parool.nl, persagentschap Belga - redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, hoofdredactie@demorgen.be, Premier België (CD&V) - herman.van.rompuy@telenet.be, Ministerie Vlaamse Gemeenschap - kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, Socialistische Partij Nederland - spfractie@tweedekamer.nl, tros@tros.nl, ex-justitieminister (CD&V) - Commissie Justitie Senaat - tony.van.parys@skynet.be, ambassade - uae-embassy@skynet.be, vermist@tros.nl, advocatenbureau Raf Jespers - verbeke.lawfirm, europees parlement - wpauwels@europarl.eu.int, nederlands kamerlid - w.huijbregts, kamerlid (VLD) - yolande.avontroodt@dekamer.be, avocatenbureau Raf Jespers - zohra.othman, Commissie Justitie Senaat - zoe.genot@ecolo.be, Chinese ambassade - human rights China - zhou_zhicheng@mfa.gov.cn

Gevangenis Brugge
t.a.v. Directrice Els Deloof
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw Deloof,

Mevrouw Poupard, woonachtig te Bordeaux, heeft de pijama die zij aan Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven zond en die door de gevangenis van Brugge geweigerd en zogezegd teruggezonden werd, nog altijd niet ontvangen.

Marcel Vervloesem wist ons te zeggen dat hij geen briefwisseling meer uit Italië heeft ontvangen.
Ik heb geinformeerd. De Italianen hebben minstens één maal per week een brief naar Marcel gezonden.
Daaruit blijkt dus dat er opnieuw (voor de zoveelste keer) iets misloopt met de briefwisseling en het huishoudreglement van de gevangenis dus overtreden wordt.

Verder begrijp ik niet waarom de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge er maar niet in slaagt van haar rapport over Marcel Vervloesem af te maken zodat zijn reclasseringsdossier en verlofaanvragen totaal geblokkeerd worden.
De PSD zei dat het hof van beroep van Antwerpen haar nog een gerechtelijk dossier moet opzenden. Maar ik heb de indruk dat het altijd iets anders is en dat men de afwerking van het rapport opzettelijk laat aanslepen.
Willen de gevangenisdirectie en de penitentiaire diensten van het ministerie van justitie nu werkelijk dat Marcel in de gevangenis van Brugge overlijdt ?

Ik heb Marcel enkele dagen geleden nog gezien. Alhoewel hij nog maar pas een 9 uren durende hartoperatie achter de rug had, plaatste men hem, na hem 2 dagen lang in het medisch centrum van de gevangenis opgenomen te hebben, reeds opnieuw op een afdeling waar hij medisch gezien niet kan worden opgevolgd. Ik vraag mij af of dit wel verantwoord is.
Direct na zijn terugkomst uit het hospitaal, werd Marcel -zoals gewoonlijk- weer in de cel gestoken waarop een gedetineerde verblijft die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die op één of andere manier psychologische hulp nodig heeft.
Is dat niet een beetje schandalig ?

Doordat Marcel een maand lang in een isoleercel van het medische centrum te Brugge werd opgesloten en men hem sindsdien (en na elke operatie) steeds opnieuw in de cel steekt waarop die hulpbehoevende man zit, ben ik ervan overtuigd geraakt dat het medisch centrum van de gevangenis te Brugge die als een 'supermoderne gevangenis' staat omschreven, onvoldoende cellen en personeel ter beschikking heeft. Vandaar dat ik justitieminister De Clerck en enkele parlementsleden daar vandaag over ga aanschrijven.

En nog iets om te besluiten: ik heb gezien dat Marcel over een lengte van bijna 40 centimeter boven zijn borstbeen, werd 'opengesneden'. Zijn linkerbeen is bijna volledig omwindeld omdat men voor de operatie ook aders uit zijn been heeft gebruikt.
Zijn suikerspiegel blijkt nog altijd niet gestabiliseerd te zijn en dat zal wel niet alleen het gevolg geweest zijn van het feit dat men op het medisch centrum 'vergeten' was om hem diabetische voeding te geven.
Wat doet iemand die er zo slecht aan toe is (en dan spreek ik nog niet over zijn nierproblemen, de bloedarmoede en de open wonde waarmee hij al maanden kampt) eigenlijk nog in de gevangenis ? Waarom doen de gevangenisdirectie en de PSD bovendien al het mogelijke om een voorlopige vrijlating op basis van gezondheidsredenen te voorkomen ? Waarom verhinderen zij de reclassering en de reintegratie van Marcel Vervloesem ? Waarom wordt de verlofregeling al maandenlang geblokkeerd ? Waarom laten de gevangenisdirectie en de PSD niet toe dat Marcel Vervloesem zich op de Universitaire kliniek van Antwerpen kan laten begeleiden zoals door professor-psychiater Cosyns onlangs werd voorgesteld ? Waarom maakte de penitentiaire dienst van Dokter Van Mol een verkeerd rapport op omtrent zijn medische toestand ? Waarom deze onmenselijkheid ? Waarom dit sadisme ? Waarom wil men Marcel Vervloesem ten allen koste in de gevangenis laten overlijden ? Maakt dit deel uit van jullie gevangenisbeleid ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

17-03-09

Gezondheidszorg: Stefaan De Clerck is de nieuwe voorzitter van de Eurometropool


soins_intensifs_002Minister van Justitie Stefaan De Clerck is de nieuwe voorzitter van de Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik geworden.
Bedoeling van de Eurometropool is dat de drie regio's nauw samenwerken en problemen aanpakken op vlak van ondermeer mobiliteit, arbeid en gezondheidszorg.

Dank zij De Clerck zal de gezondheidszorg en de gezondheid van de gevangenen binnen de drie regio's er ongetwijfeld op verbeteren.
De minister laat namelijk toe dat gevangenen aan operatietafels en, vlak na een zware operatie, met een zware ketting aan hun ziekenbed worden vastgeketend.

De anti-kinderpornoactivist Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, die veroordeeld werd na de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en 8 kinderporno-cd-roms op de gerechtshoven te Turnhout en Antwerpen, werd niet alleen 8 dagen en nachten lang op een mensonterende manier aan de operatietafel, het ziekenhuisbed, de medische toestellen enz. in het AZ. Sint-Jan te Brugge geketend. De minister heeft namelijk ook besloten dat Marcel Vervloesem niettegenstaande zijn zorgwekkende gezondheidstoestand (een 5-tal operaties en spoedopnames in enkele weken tijd, suikerziekte, nierproblemen, infectie, kanker enz.), tot stervens toe in de gevangenis moet worden opgesloten.
Minister De Clerck zorgt er zelfs voor dat Marcel Vervloesem geen beroep kan doen op artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet.

Door een aantal zieke gevangenen te laten overlijden, hoopt de minister de door hemzelf veroorzaakte 'overbevolking' in de Belgische gevangenissen te kunnen oplossen...


Kortrijk - Stefaan De Clerck, huidig minister van justitie, en tot eind vorig jaar ook burgemeester van Kortrijk, is de nieuwe voorzitter van de Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik. Hij is verkozen voor twee jaar, en is meteen de eerste Belg die de Eurometropool voorzit.

Hij volgt Martine Aubry op, zij is burgemeester van Rijsel, en boegbeeld van de socialisten in Frankrijk.

Bedoeling van de Eurometropool is dat de drie regio's nauw  samenwerken en problemen aanpakken op vlak van ondermeer mobiliteit, arbeid en gezondheidszorg. De algemene vergadering werd een goed jaar geleden geïnstalleerd in Kortrijk. Ze bestaat uit 84 leden en die vertegenwoordigen samen 14 overheden.

16.3.2009 - Regionieuws Kortrijk


LINKS:

- Stefaan De Clerck, voorzitter Eurometropool
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Tortures et suicides (2)


soins_intensifs_002Bruxelles, 9 mars 2009

Enchaîné à l’hôpital St Jean de Bruges

Marcel Vervloesem est si faible qu’il ne parvient pas à soulever un verre d'eau ; si faible qu’il ne s’était pas aperçu avoir un pied encerclé d'une fine menotte, attachée à une lourde chaîne de métal telle que celle-ci, d'environ 1.5 cm de large. Il sort d'une opération à coeur ouvert pour cautériser quatre blessures à ses valves cardiaques. Il est sous oxygène, trempé de fièvre. Des spasmes le défigurent et des toussotements le font suffoquer de temps à autre. L'hôpital et lui sont victimes de la guerre entre les médecins qui veulent soigner les prisonniers et le ministère de la justice veut réprimer les "dissidents".

----------

Les fausses erreurs judiciaires russes ont meilleure presse, peut-être du fait que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, basée à Strasbourg, y accorde plus d'importance. Elle est intervenu trois fois en deux ans, dont en décembre dernier, pour demander la libération de Vasily Alexanian de sa prison russe, mais n'a pas encore trouvé le temps de se pencher sur la procédure d'urgence de Marcel Vervloesem en près de sept mois.

Le belge a dénoncé l'industrie des images de torture et de pornographie d'enfants, impliquant un haut magistrat français. Il a alors été condamné pour des viols que la médecine le reconnaît incapable d’avoir exécuter. Le russe avait dénoncé le vol d'une compagnie pétrolière par un montage financier. Il a alors été emprisonné pour fraude et blanchiment d'argent.

Marcel Vervloesem et Vasily Alexanian ont été victimes des mêmes parodies de justice, puis incarcérés en dépit d’un état de santé qui ne leur permettait pas de survivre à la prison. Ils ont tout deux le cancer. Ils ont tout deux fait des grèves de la faim et sont devenus momentanément aveugles. Moscou et Bruxelles ont déclaré identiquement, que l'état de santé de leur prisonnier respectif, "ne justifiait pas l'hospitalisation". Ils ont tout deux finalement été hospitalisés dans des états critiques et enchaînés à leur lit d'hôpital.

La presse et les organismes humanitaires ont dénoncé "le système répressif poutinien" soviétique, mais pas le belge. Elle dénonce largement les dérives judiciaires en URSS, qui anéantissent ceux qui font barrage à l'enrichissement de personnes peu scrupuleuses. Le système est identique: le droit constitutionnel est nié, pour éliminer les gêneurs, en les déclarant coupables des faits qu'ils reprochent à la partie adverse. Les victimes russes sont qualifiées de prisonniers politiques en honneur à la guerre froide, alors que les européennes sont qualifiées de "victimes d’erreurs judiciaires", si elles atteignent Strasbourg.

Les Sénateurs belges répondent que la politique ne peut rien faire. Seule une instance supérieure peut aider.
Malheureusement, l’embouteillage judiciaire à Strasbourg cause un important retard aux affaires européennes.
Certains de ces dossiers ont été rejetés, sans même avoir été ouvert, de manière à ce que beaucoup de victimes pensent inutile d'en faire les frais.

En attendant, Vasily Alexanian serait un horrible personnage qui a volé le pauvre peuple russe, selon la presse soviétique, mais un malheureux prisonnier politique "enchaîné comme un animal", selon la presse internationale. Marcel Vervloesem, qui a apporté plus de 100.000 photos de pornographie et torture d'enfants à la justice, est qualifié de "chasseur de pédophiles 'autoproclamé' et "violeur d'enfants", en cachant son état de santé et 37 pièces absentes au dossier judiciaire. Seule une de ses six hospitalisations d'urgence a été relayée, en rajoutant "que son avocat ne pouvait pas confirmer s'il était aux soins intensifs." Le silence a été maintenu sur les menottes à la table d'opération. Le silence sera à présent maintenu sur les chaînes.

En Russie au moins, à en croire l'avocate de Vasily Alexanian, les gardiens de prison ont le droit d'enlever les chaînes des prisonniers hospitalisés quand ils reçoivent des visites. Ce n'est pas le cas en Belgique, où seuls les gardiens de prisons peuvent apparaître embarrassés des conditions délirantes que le Ministère de la justice impose aux prisonniers.

L'homme responsable de la taille des chaînes utilisées pour attacher les prisonniers aux lits d'hôpitaux est le Docteur Van Mol, médecin chef de toutes les prison belges, sous l'autorité directe du Ministre de la Justice: Stefaan De Clerck. C'est une manière très originale d'engager la campagne électorale pour les prochaines élections !


CONTACT:

N'hésitez pas à lui envoyer une carte postale, car ça le soulagera de savoir que sa vie n'a pas été écourtée en vain:
Gevangenis Brugge (Prison de Bruges)
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (Belgique)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles (Belgique)
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Réseau Zandvoort

09:34 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prisons belges torture et suicides |  Facebook |

15-03-09

Tortures et suicides


soins_intensifs_002Un jeune détenu se suicide à Moulins

Mineur, il avait déjà été incarcéré plusieurs fois. Cent quinze détenus se sont suicidés en 2008, un chiffre en augmentation par rapport à 2007 et 2006.

Un détenu récidiviste de 17 ans s'est suicidé à la maison d'arrêt de Moulins (Allier), vraisemblablement par pendaison. Son corps a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi dans sa cellule individuelle.

Le jeune détenu était incarcéré dans le quartier des mineurs depuis quelques jours seulement, en raison d'une révocation de sa peine avec sursis. «Il a déjà connu l'incarcération plusieurs fois», a précisé une source judiciaire, sans préciser l'affaire au terme de laquelle le mineur avait été condamné.

La direction régionale des services pénitentiaires Rhône-Alpes-Auvergne, jointe par l'AFP, a répondu ne «pas communiquer» au sujet des suicides. En raison du nombre de suicides commis depuis le début de l'année, l'administration pénitentiaire ne donne plus de détails sur ces cas.

Au cours des quinze premiers jours de l'année 11 détenus ont mis fin à leurs jours selon l'administration pénitentiaire, contre six en janvier 2008. Un chiffre contesté par l'Observatoire international des prisons (OIP) qui dit avoir répertorié 13 suicides en quinze jours et s'est alarmé d'un taux de suicide en détention «le plus élevé» d'Europe.

L'administration pénitentiaire avait reconnu le 15 janvier que la progression du nombre de suicides en prison constituait une «situation préoccupante», dans un contexte de surpopulation carcérale record dénoncée depuis des mois par syndicats et associations.

Cent quinze détenus se sont suicidés en 2008, un chiffre en augmentation par rapport à 2007 et 2006, selon le bilan de l'administration pénitentiaire, qui ne précise pas la part des mineurs parmi ces suicidés.

Certains cas avaient fait cependant grand bruit en 2008, comme celui d'un mineur suicidé dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Meyzieu (Rhône) en février ou celui d'un adolescent de 16 ans en octobre à Metz.

Le Sénat a adopté la semaine dernière la réforme pénitentiaire, qui vise à mettre les prisons françaises en conformité vec les normes européennes.

Société 14/03/2009
http://www.liberation.fr/societe/0101555419-un-jeune-detenu-se-suicide-a-moulins
(Source AFP)


Photo: 'Marcel Vervloesem est si faible qu’il ne parvient pas à soulever un verre d'eau; si faible qu’il ne s’était pas aperçu avoir un pied encerclé d'une fine menotte, attachée à une lourde chaîne. Il sort d'une opération à coeur ouvert pour cautériser quatre blessures à ses valves cardiaques. Il est sous oxygène, trempé de fièvre. Des spasmes le défigurent et des toussotements le font suffoquer de temps à autre.' (Source: http://www.droitfondamental.eu/)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.levif.be/actualite/belgique/72-56-30517/pedophilie--la-tentation-des-listes.html#
http://www.stopkinderporno.be

13-03-09

Mensenrechten België: onmenselijke en vernederende behandelingen


soins_intensifs_002Omdat mensen zoals Marcel Vervloesem van onze vereniging, soms slechter behandeld worden dan beesten, schreven we ook naar de Nederlandse dierenpartij...

---------

11 maart 2009

Geachte mevrouw,

Betreft: Marcel Vervloesem wéér geketend op ziekenhuisbed !

Hartelijk dank voor uw email. Uw vraag over Marcel Vervloesem hebben wij in goede orde ontvangen.

Als Partij voor de Dieren richten we ons vooral op onze speerpunten, namelijk zaken die te maken hebben met dierenwelzijn, natuur en milieu. Op deze terreinen is veel belangrijk werk te verzetten, en daaraan werken wij met man en macht. Andere onderwerpen voor zover die niet in ons verkiezingsprogramma aan de orde komen, beoordelen wij per geval wanneer die in de kamer aan de orde komen.

Als relatief kleine politieke partij zijn we niet altijd in de gelegenheid ons grondig te verdiepen in dossiers die geen direct verband houden met onze speerpunten. Uiteraard streven we er wel naar om – indien mogelijk - goedgefundeerde standpunten over diverse onderwerpen te formuleren. De vraag die u ons stelt over Marcel Vervloesem kunnen we echter tot onze spijt nog niet beantwoorden.

In algemene zin is het zo dat mededogen, duurzaamheid en opkomen voor de zwakkeren de uitgangspunten zijn van ál onze standpunten - ook als deze niet direct zijn gerelateerd aan dierenwelzijn, natuur en milieu.

We hopen dat u begrip hebt voor het feit dat wij uw vraag niet inhoudelijk kunnen beantwoorden. Graag wijzen we u wel op ons beginselprogramma en ons verkiezingsprogramma, waarin we 220 maatregelen voorstellen die goed zijn voor dier, mens, natuur en milieu. U vindt beide programma’s op onze website http://www.partijvoordedieren.nl

Met vriendelijke groet,

Roza Vink
Partij voor de Dieren


http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

17:30 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marcel vervloesem partij voor de dieren |  Facebook |

12-03-09

Onmenselijke en vernederende behandeling


soins_intensifs_002De Werkgroep Morkhoven kreeg geen enkele reactie op haar schrijven aan Mter Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten (zie kopie hiervan in bijlage).
Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem en zelf lid van de Liga voor Mensenrechten, liet enkele weken terug nog weten dat hij zijn collega/vriend Jos Vander Velpen reeds tweemaal over de mensenrechtenschendingen in de zaak Vervloesem, gesproken had maar toen de Werkgroep bij de Liga voor Mensenrechten informeerde, bleek men echter van niets te weten.
De Werkgroep Morkhoven nam vervolgens terug contact op met Jespers en vroeg hem of hij Vander Velpen nu inderdaad gesproken had en of de Liga voor Mensenrechten aandacht wenste te besteden aan het dossier Vervloesem.
Jespers antwoordde echter niet op deze vraag.

De Werkgroep Morkhoven vindt het merkwaardig dat zij, inzake de mensenrechtenschendingen in de zaak Vervloesem, nooit rechtstreeks antwoord krijgt van de Liga voor Mensenrechten.
De Liga voor Mensenrechten die met het VN-Comité tegen folteringen een rapportje opmaakte over de folteringen in de Belgische gevangenissen, reageerde ook al niet op de langdurige isolaties van Marcel Vervloesem; de voortdurende tuchtmaatregelen en pesterijen; het bewust verwaarlozen van Marcel Vervloesem's medische toestand; de problemen met het bezoekrecht en de briefwisseling; het vastketenen aan de operatietafel, rolstoel, medische toestellen, ziekenwagenbrancard, ziekenhuisbed enzoverder.
Zij liet aan bepaalde mensen weten dat zij 'niet rond individuele dossiers werkt' terwijl Mter Vander Velpen en Mter Jespers zich wel hebben ingezet voor de koerdische actievoerders die in de gevangenis van Brugge werden gefolterd en die vervolgens met een hongerstaking waren begonnen.
Wat deze zaak helemaal te gek maakt, is dat Mter Vander Velpen enkele dagen voor dat Marcel Vervloesem zich aanbood in de gevangenis van Turnhout, uitriep dat de vrijlating van de Koerden een 'overwinning was voor de democratie'. Hij noemde de beslissing van de rechter van het hof van beroep te Antwerpen 'het beste bewijs dat onze rechtsstaat wel degelijk functioneert'.
Misschien zond Vander Velpen, als dank voor de uitspraak, wel een tuiltje bloemen aan de voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen. Wie weet...

Zoals gezegd, wordt er geen enkele brief van de Werkgroep Morkhoven door de Liga voor de Mensenrechten beantwoord, zelfs niet als het over structurele problemen binnen de gevangenissen gaat.
Komt dit misschien omdat de Liga voor Mensenrechten door de Vlaamse overheid ondersteund wordt en er bepaalde afspraken werden gemaakt met justitie ?

Marcel Vervloesem ligt nu al een week lang opnieuw, als een hond, met een ijzeren ketting aan zijn ziekenhuisbed vastgeketend in het AZ Sint-Jan te Brugge terwijl hij enkele dagen geleden (vlak na zijn riskante hartoperatie) zelfs te zwak was om zich te bewegen of een fles water op te pakken.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge en als geneesheer verbonden aan het AZ Sint-Jan te Brugge, had nochthans voor de operatie laten verstaan dat men dit bij deze opname 'zou vermijden'. Maar ja, sommige beloftes worden snel gedaan en weer even snel vergeten...

Het betreft hier echter nogmaals een onmenselijke en vernederende behandeling en omdat noch de Liga voor Mensenrechten, noch justitieminister De Clerck, noch Mter Jespers, noch de leden van de Commissie Justitie van de Senaat op deze mensonterende praktijken reageren, heeft de Werkgroep maar een klacht ingediend bij het VN-Comité tegen Folteringen en bij verschillende Europese instanties.

Intussen werd bekend dat Marcel Vervloesem over enkele dagen al terug naar het medisch centrum van de gevangenis te Brugge zal overgebracht worden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom Mter Jespers zo laks blijft in deze kwestie.
- Het medisch rapport dat door de ministriële dienst van dokter Francis Van Mol over de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem voor de Dienst Individuele Gevallen werd opgemaakt, bleek bijvoorbeeld volledig onjuist te zijn. Mter Jespers schreef weliswaar enkele keren naar dokter Van Mol maar deze zaak wordt nu stilgezwegen. Minister De Clerck die door de Werkgroep Morkhoven terzake schriftelijk werd gecontacteerd, vindt deze werkwijze binnen zijn diensten blijkbaar normaal want ook hij vond het niet de moeite om te reageren. Dit maakt ongetwijfeld deel uit van zijn 'Masterplan' voor Justitie.
- Het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van Brugge over Marcel Vervloesem, wordt al maandenlang geblokkeerd. Een paar weken geleden beweerde de PSD dat zij haar rapport niet kon afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen (alwaar de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort verdwenen zijn en alwaar Marcel Vervloesem tot drie jaar gevangenis werd veroordeeld), het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem niet zou kunnen doorzenden. De zaak zal geblokkeerd blijven omdat de PSD en het hof van beroep te Antwerpen nog nooit van een 'kopieermachine' hebben gehoord. Ook deze zaak wordt op de lange baan geschoven en als het rapport eindelijk af zou geraken, zal men weer een half jaar mogen wachten omdat de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van Justitie, een enorme achterstand kent in haar dossiers.
- Verder zijn er nog artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet. Die wetsartikelen kunnen niet uitgevoerd worden omdat minister De Clerck nalaat om het Koninklijk Besluit terzake te laten tekenen. Mter Jespers verklaarde een maand geleden dat hij de minister zou laten dagvaarden als hij in gebreke blijft maar ook daarvan is niets meer te horen. Marcel Vervloesem riskeert daarmee zijn aanvraag tot zijn verlofregeling te missen.
Mter Jespers verklaarde op 4.11.2008 in een interview met een bepaalde krant ook al dat de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank in de zaak Vervloesem, een kwestie van 'enkele dagen of weken' zou zijn. We zijn nu 4 maanden verder en er is nog niets gebeurd. Dat zegt voldoende.

Het stilzwijgen rond al deze zaken bevalt de Werkgroep Morkhoven niet. Het is immers niet geweten hoelang Marcel Vervloesem die op enkele maanden tijd reeds een vijftal operaties moest ondergaan, die zwaar suikerziek is, die aan kanker werd geopereerd en bloedarmoede heeft, wiens nieren maar voor 60% werken, die al 4 maanden een open wonde aan zijn rechterlies heeft die maar niet wil genezen enzoverder, enzoverder... nog zal leven.
De Morkhoven-activist hoort met zijn huidige gezondheidstoestand trouwens niet in de gevangenis thuis. Justitieminister De Clerck die perfect van dit dossier op de hoogte is en ook vernomen heeft dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren, weet dat. Maar misschien wacht de minister gewoon het overlijden van Marcel Vervloesem af zodat hij zich niets meer van de mensenrechtenschendingen en het overtreden van de Europese Verdragen betreffende de Rechten van de Mens in de zaak Vervloesem hoeft aan te trekken.
België dat zopas opnieuw wegens foltering van een gevangene werd veroordeeld, ziet de Europese Verdragen trouwens als een 'hoop brol'.
En ze hebben gelijk want voor de Europese politieke leiders in Brussel is een Verenigd Europa alleen maar interessant voor zover het geld opbrengt.

De Belgische politici zitten tevens in zoveel stinkende zaakjes betrokken dat hun sympathie op de eerste plaats uitgaat naar figuren zoals Michel Nihoul die reeds na enkele maanden gevangenisstraf van allerlei gunsten kon genieten.

------------

Brussel, 18.1.2009

Liga voor Mensenrechten
t.a.v. de heer Jos Vander Velpen, Voorzitter

Geachte Heer Vander Velpen,

Marcel Vervloesem werd in de gevangenissen van Turnhout en Brugge gefolterd en mishandeld.

Hij is ongeneeslijk ziek (kanker, hartziekte, suikerziekte enz.) en door zijn behandeling in de gevangenis tot een levend wrak gereduceerd.

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde, voor zijn opsluiting, de verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier op het gerechtshof te Turnhout en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal had laten overmaken.

De dienst van dokter Van Mol, de adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die in rechtsstreeks contact staat met justitieminister De Clerck, heeft een verkeerd medisch rapport over Marcel Vervloesem opgemaakt en verschafte uw collega Mter Jespers die maandenlang op het medische dossier moest wachten, onvolledige en foute gegevens.

Op 1.2.2008 start Marcel Vervloesem met een euthanasieprocedure die in feite niets meer dan een, tengevolge van zijn uitzichtloze toestand, gedwongen zelfmoord is.

Mag ik om uw dringende tussenkomst verzoeken in deze zaak en u mogen vragen om geen onderscheid te willen maken tussen de koerdische activisten die in de gevangenis van Brugge werden gefolterd, en Marcel Vervloesem die eveneens werd gefolterd (isoleercellen, geen contact met medegevangenen, naaktfouillering, vastgeketend aan de operatietafel, eindeloze pesterijen, wekenlang geen medische verzorging) ?

Laat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat door België mee werd onderschreven, folteringen en mensonwaardige opsluitingen van terminaal zieke patiënten in gevangenissen, toe ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


http://www.levif.be/actualite/belgique/72-56-30517/pedophilie--la-tentation-des-listes.html#
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto: 'Intensieve zorgen' - Marcel Vervloesem werd reeds vanaf de eerste dag van zijn hartoperatie (4 overbruggingen, 2 lekkende hartkleppen) in het AZ Sint-Jan te Brugge, met zijn linker-enkel aan het ziekenhuisbed vastgeketend terwijl hij volledig buiten bewustzijn was en er dag en nacht twee cipiers de ziekenkamer bewaken.

10-03-09

AZ Sint-Jan Brugge: familieleden van patiënten krijgen geen informatie


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380OK.hartMarcel.mailkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Antwerpen, 10 maart 2009

Gevangenis Brugge
Dokter Proot
hoofdgeneesheer

Geachte heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem - AZ Sint-Jan Brugge

Ik heb zopas nog contact gehad met Wendy, de dochter van Marcel Vervloesem.

Het schijnt dat zij aan geen enkele informatie kan geraken over de zorgwekkende toestand van haar vader.

Dat is toch niet normaal te noemen !

Worden de ouders, kinderen en familieleden van patiënten in het AZ Sint-Jan te Brugge allemaal op deze manier behandeld ?

Indien Marcel Vervloesem nu op sterven moest liggen, verneemt Wendy Vervloesem dat dan pas na zijn dood ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: raf.jespers.advocaat.Marcel.Vervloesem.progresslaw, els.deloof.gevangenisdirectrice.just.fgov.be, stefaan.declerck.justitieminister.just.fgov, tsalon.cawdepoort, jwb.cawdepoort, gezinsconsult.cawdepoort, delane.cawdepoort, cgso.cawdepoort, debrug.cawdepoort, bw.cawdepoort, bezoekhuis.cawdepoort, onthaal.cawdepoort, Maatschappelijke.begeleiding.brugge, filip.lersberghe, Guido.Maertens, buurtwerk.sint-jozef.brugge, patrick.anthone.brugge, Buurtwerk.st-pieters.brugge, buurtwerk.zeebrugge.brugge, fgp.brugge, kinderrechtswinkel, jac.cawdepoort, cbj.brugge.vlaanderen, henk.debbaut.wvc.vlaanderen, binnenland.standaard, kinderrechtenhuis.vzw, redactie.dng.persgroep, gvaredactie, redactie.belga, redactie.parool.nl, kinderrechten.vlaamsparlement, redactie.nu.nl, antwerpen.belga, radionieuws.vrt, vermist.tros.nl, redactie.webwereld.nl, KRW.Koepel.kinderrechtswinkel, droitfondamental.eu, Roelie Post, Ruf Nachtergaele, ccvink.it, eric.ingrid.nl, Helsen Peter.Wendy.Vervloesem, Maria D.J..nl, marleen Boeykens, Bert Boeykens, joris boeykens


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's: Logo Stop Kindersex, Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die politiek verantwoordelijk is voor het gevangenisbeleid, hart

08-03-09

Justitieminister De Clerck: akkoord met folterpraktijken in ziekenhuizen


YuanXiangfan_1ZwaarZiekePatiëntenVastketenenAanBedOfOperatietafelMoetGezienWordenAlsEenFoltering

Brussel, 8.3.2009

Vanmorgen sprak ik met J. nog over het feit dat Marcel die zijn hartoperatie nauwelijks overleefd heeft en gisteren niet eens in staat was om een fles water op te pakken en water in zijn plastieken bekertje te gieten, opnieuw met een zware ketting aan zijn ziekenbed is vastgelegd terwijl er dag en nacht twee bewakers bij hem zijn.
Die ketting is zo dik dat men er zelfs een mensetende pitbull aan kan vastmaken.
Dokter Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge die als chirurg ook verbonden is aan het AZ Sint-Jan te Brugge, had nochthans beloofd dat het dag en nacht vastketenen (aan bedden, brancards, rolstoelen, geneeskundige toestellen en zelfs aan operatietafels) zoals dit tijdens de vorige operaties gebeurde, voorgoed zou afgelopen zijn...

Ik zei Marcel die soms nauwelijks in staat was om te spreken en er zich niet eens bewust van was dat hij weer als een beest lag vastgeketend (hij kan zich zelfs niet omdraaien in zijn bed indien hij dat zou willen), dat ze hem waarschijnlijk ook aan zijn doodskist zullen vastketenen als het zo ver gekomen is.

We hebben hier te maken met regelrechte folterpraktijken en het wordt tijd dat deze praktijken op internationaal vlak als folterpraktijken worden erkend en de Belgische Staat hiervoor wordt veroordeeld.
De Belgische Staat overtreedt zelfs haar eigen wetten. De Wet Dupont zegt immers dat een gevangene 'recht heeft op dezelfde medische verzorging als daarbuiten'. Folteringen die lichamelijke en geestelijke letsels kunnen veroorzaken, zijn daar niet inbegrepen.

Het vastketenen van zieke gevangenen in kritische toestand aan ziekenhuisbedden en operatietafels in België, doet veel denken aan de martelpraktijken in China die men de "ijzeren stoel" noemt. Daarbij worden ook de armen, polsen, benen en enkels vastgebonden. Deze marteling kan resulteren in slechte bloedcirculatie naar de onderste ledenmaten en zenuwbeschadiging vanaf het middel naar beneden.

Marcel werd bij de vorige operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge gedurende 8 dagen en nachten vastgeketend en kon bijna niet bewegen. Men liet ook het licht constant op zijn kamer branden zodat hij bijna niet kon slapen en zich nauwelijks van zijn operatie kon herstellen.
De ketening veroorzaakte een ondraaglijke pijn aan zijn enkel en tenslotte verkoos hij om voortijdig terug naar zijn cel in de gevangenis gevoerd te worden.

De gevangenisdirectie van Brugge, Dokter Proot als hoofdgeneesheer van de gevangenis, en dokter Francis Van Mol, adviseur-generaal-geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid valt van justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten), zijn verantwoordelijk voor deze toegepaste marteltechnieken.

Volgens het ministerie van justitie zou het vastketenen van gevangenen die zware hartoperaties hebben ondergaan en nauwelijks in staat zijn om te bewegen, moeten verhinderen dat zij plotseling uit hun bed springen en gaan vluchten.
Maar die uitleg is gewoon potsierlijk.
Marcel werd op woensdag 4 maart 2009 aan zijn hart geopereerd (4 overbruggingen, twee lekkende hartkleppen, vlakbij de aorta). Op donderdag 5 maart 2009 en vrijdag 6 maart 2009 was hij volledig buiten westen. Vandaar dat elk bezoek eergisteren geweigerd werd. Gisteren, zaterdag 7 maart, was hij voor het eerst werkelijk bij kennis.
Marcel vertelde ons gisteren dat hij zich van de operatie niets meer herinnerde en dat hij gisteren had vernomen dat het reeds zaterdag was.
Bij het binnenkomen van de kamer zagen wij iemand die nauwelijks in staat was om te bewegen; aan een vijftal medische toestellen gekoppeld was; enorm opgezwollen was (hoofd, nek, borst); koorts had; spasmen in het gezicht vertoonde; bij momenten slokdarmproblemen had; totaal uitgeput en verzwakt was; nauwelijks kon spreken en enorm veel pijn had.
De zware enkelboei waarmee hij aan het ziekenhuisbed was geklonken, was dus op geen enkele wijze te verantwoorden.

Het is jammer dat men op de Liga voor de Mensenrechten, het VN-Comité tegen Folteringen en Amnesty International niet kan rekenen. Zij maken wel mooie rapportjes op die de pers halen maar lijken zich verder niets aan te trekken van de mensenrechtenschendingen in België en de andere europese landen.

Enkele positieve punten bij ons bezoek aan Marcel in het AZ Sint-Jan te Brugge:
- het onthaal van een verpleegster op de 4de verdieping (Intensieve)
- de bewakers die zich correct gedroegen en zich op geen enkele wijze opdrongen
- de kamer die piekfijn in orde was

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


450px-TM-Torture_chairZwaarZiekePatiëntenVastketenenAanBedOfOperatietafelMoetGezienWordenAlsEenFoltering

Toegepaste Marteltechniek IJzeren Stoel

Mevrouw Yuan Xiangfan was een Falun Gong beoefenaar uit het district Ruyang in de provincie Henan. Ze werd in 2001 ontvoerd naar het Shibalihe dwangarbeidskamp voor vrouwen in de provincie Henan. Sindsdien heeft ze hongerstakingen gehouden en geprotesteerd tegen haar ontvoering en illegale opsluiting.
Naast opsluiting, is mevrouw Yuan voortdurend gemarteld door de bewakers en gevangenen. Op 9 december 2002 werd de familie van mevrouw Yuan ingelicht en gevraagd of ze haar van het Shibalihe werkkamp naar huis wilden brengen omdat zij zich op de rand van de dood bevond.
Mevrouw Yuans toestand was kritiek en voorbij enige medische hulp en ze stierf op 8 september 2003.

-----------

Mevrouw Yuan Xiangfan stierf op de vroege leeftijd van 38 jaar. Voordien werkte ze in de Ruyang District Drukkerij in de provincie Henan.

De politie ontvoerde mevrouw Yuan Xiangfan in februari 2002 in Beijing toen ze probeerde haar grondwettelijk recht uit te oefenen door middels een beroep op te komen voor Falun Gong. De politie voerde haar terug af naar de provincie Henan en sloot haar op in de Ruyang districtsgevangenis zonder gerechtelijk proces. Daar dwong het personeel haar te knielen voor een lange tijd om te trachten haar geloof in Falun Gong op te geven. Toen mevrouw Yuan weigerde hierop in te gaan, werd ze voor drie hele dagen en nachten aan wat de "ijzeren stoel" genoemd wordt, geketend.
Haar armen, polsen, benen en enkels waren ook vastgebonden aan de "ijzeren stoel" zodat ze helemaal niet kon bewegen tijdens de foltering. Gedurende het proces van foltering, kwam het Henan Provinciale Departement, de Ruyang districtsgevangenis inspecteren. Om het bewijs van illegale marteling te verbergen, brachten de bewakers haar van kamer naar kamer gedurende de inspectie. Dus vele medegevangenen en Falun Gong beoefenaars waren getuige van de ondraaglijke pijn waarin mevrouw Yuan verkeerde, en allen konden het niet helpen te huilen.

[De foltering in de "IJzeren Stoel" wordt vaak gecombineerd met de persoon ervan te weerhouden te eten drinken, slapen en het toilet te gebruiken. Deze marteling kan resulteren in slechte bloedcirculatie naar de onderste ledenmaten en zenuwbeschadiging vanaf het middel naar beneden.]


KAARTJES - OP VERZOEK VAN MARCEL VERVLOESEM NAAR:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Sectie 35 Cel 61
Legeweg 200
8200 Sint-Andries Brugge (België, Belgique, Belgium, Belgio,)

CONTACT:

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

06-03-09

AZ Sint-Jan Brugge verhindert bezoek aan Marcel Vervloesem


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380DoofpotpolitiekBelgiëAZSint-JanBruggeisoleertMarcelVervloesem

Omdat Marcel Vervloesem die eergisteren een zware hartoperatie onderging, van Dokter Luc Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, de toelating had gekregen om vier verschillende bezoekers (waaronder de voorzitter en de ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven) te ontvangen, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vandaag contact op met de Algemene Dienst van het AZ Sint-Jan te Brugge. De dienstdoende geneesheer-flik zei hem -zoals dit bij de vorige operaties in het AZ. Sint-Jan ook reeds het geval was- dat hij echter 'geen Marcel Vervloesem kende'.

Toen Jan Boeykens hem mededeelde dat Marcel Vervloesem van Dokter Proot, die tevens verbonden is aan het AZ. Sint-Jan, de toelating had gekregen om zijn bezoek te ontvangen en dat men daarvoor met de dochter van Marcel Vervloesem de nodige afspraken had gemaakt, antwoordde de geneesheer-flik hem dat 'HIJ daar de baas was' en dat men 'naar het Penitentiair Complex te Brugge (PCB) moest bellen'.

Jan Boeykens belde dus braafjes naar de gevangenis te Brugge alwaar men hem mededeelde dat de gevangenis inderdaad de toelating tot bezoek moet geven en dat de dokter 'niets gezegd had'.
Toen Jan Boeykens zei dat dokter Proot met de bezoekregeling had ingestemd en daarvoor een speciale lijst had opgesteld, deelde men hem mede dat men hem 'zou trachten door te verbinden met de directie'.
Jan Boeykens kreeg iemand van de P.A. aan de lijn die bevestigde dat er inderdaad vier personen, waaronder Jan Boeykens en Prinses J. de Croÿ, op de lijst stonden. De man beloofde dit aan het AZ Sint-Jan te zullen doorgeven alhoewel het feit dat Wendy Vervloesem en een nederlands koppel gisteren zonder problemen bij Marcel Vervloesem op bezoek konden gaan, bewees dat de bezoekerslijst reeds was doorgegeven geweest.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw naar de geneesheer-flik van de Algemene Dienst van het AZ Sint-Jan die, voor dat Jan Boeykens een enkel woord kon zeggen, riep dat hij 'bij zijn eerste beslissing bleef'.
Jan Boeykens zei hem dat hij, zoals gevraagd, naar de gevangenis had gebeld alwaar men hem had bevestigd dat men -tesamen met drie andere personen- op de bezoekerslijst stond. Jan Boeykens vroeg of het AZ. Sint-Jan misschien een andere bezoekerslijst had.
De man wenste daar echter niet op te antwoorden en riep dat hij 'orders had gekregen' waarop hij met een 'Dag Mijnheer' afhaakte.

Zoals men weet, werd Marcel Vervloesem bij zijn vorige operaties in het AZ Sint-Jan gedurende 8 dagen en nachten aan zijn ziekenbed, een rolstoel, allerlei medische apparaten, de ziekenwagenbrancard en de operatietafel vastgeketend. Dag en nacht bleef het licht bij hem branden zodat hij niet behoorlijk kon slapen en herstellen. De bewakers bleven overal bijstaan, zelfs tijdens het wassen, en begaven zich met een groene chirurgen-overall in de operatiekamer.
Het verblijf was een echte hel voor Marcel Vervloesem die dagenlang niemand op bezoek mocht hebben.

Jan Boeykens diende hiervoor een klacht in bij de ziekenhuisdirectie die deze zaak met een kort nietszeggend schrijven van de ombudsdienst 'oploste'.

Ook justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) werd van deze folterende en vernederende behandeling van zeer ernstig zieke gevangenen in het AZ Sint-Jan op de hoogte gebracht. De minister antwoordde echter niet.
Nadat Vandeurzen vanwege de Fortisgate had moeten aftreden, werd aan justitieminister De Clerck (CD&V) gevraagd om een onderzoek te laten instellen naar deze handelswijze en het feit dat het geneeskundig rapport over Marcel Vervloesem door de Dienst van dokter Van Mol, adviseur-generaal-geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, verkeerdelijk werd opgesteld.
Maar ook De Clerck deed, zoals dat tevens het geval is met de verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, alsof hij niets gezien of gehoord had. Waarschijnlijk maakt dit deel uit van zijn ingenieus 'masterplan'.
Ook op andere gebieden doen Justitieminister De Clerck en het ministerie van justitie (en met name het hof van beroep te Antwerpen alwaar de 7 kinderporno-cd-roms verdwenen zijn) al het mogelijke om het dossier rond Marcel Vervloesem te blokkeren.
Gerechtelijke documenten zijn zogezegd niet ter beschikking zodat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van Brugge haar rapport niet kan afmaken; de Minister wil de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de Strafuitvoeringswet niet laten tekenen (verzoeken terzake van Vervloesem's advocaat aan de Minister blijven onbeäntwoord) en de Minister doet niets om de achterstanden van de Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie op te lossen zodat Marcel Vervloesem en tal van andere gevangenen al een half jaar lang tevergeefs het antwoord op het door hen ingediende verzoek afwachten. We spreken dan nog niet van de Wet Dupont die sinds 2004 de rechten van de gevangenen zou moeten regelen terwijl dit niet het geval is.


Man1.fetch-15Belgiëiseeneuropesedoorgangshaveneneencentrumvankinderhandel

KAARTJES NAAR MARCEL VERVLOESEM:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (België, Belgique, Belgium, Belgio,)


CONTACT:

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

FOTO'S:

- Logo STOP KINDERSEX !
- een lichtjes paranoïa kijkende De Clerck
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en die door Marcel Vervloesem en de intussen vermoorde Gina Bernaer-Pardaens werd opgespoord. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de doofpot werd gestopt. Op de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort die, volgens justitie -in tegenstelling tot de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem- 'te oud' waren om te onderzoeken, zijn talrijke gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) te zien... Op één van de foto's staat ook een meisje van hooguit tien jaar dat gewurgd werd.
Omdat De Clerck met zijn diensten de fraude die er in dit dossier werd gepleegd, ten allen koste wil dichtdekken, dreigde hij onmiddellijk met 'gerechtelijke stappen' toen de Nederlandse vereniging 'Stop Kinderporno' bekend maakte dat zij een website, met daarop de verblijfplaatsen van Belgische pedofielen, wilde openen.
Door de Werkgroep Morkhoven te provoceren, zoals nu weer het geval is, proberen bepaalde topmagistraten ook de aandacht van hun malafide praktijken en van de jarenlange doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort af te leiden.
Het is echter dank zij hun kinderachtige provocaties dat iederéén op de hoogte blijft want het persagentschap Belga en de Vlaamse pers die Marcel Vervloesem 11 jaar lang aan de schandpaal nagelden om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te kunnen dekken, zwijgen op dit ogenblik. Daar mag men enkel nieuws van verwachten indien Marcel Vervloesem tengevolge van de pesterijen na zijn hartoperatie overleden is.

05-03-09

Marcel Vervloesem: operazione riuscita! - comunicato stampa


coeur_005Bruxelles, 5.3.2009

comunicato stampa

l'operazione al cuore dell'attivista Morkhoven Marcel Vervloesem, il rivelatore del caso pedocriminale di zandvoort, è riuscita bene.

Marcel Vervloesem ha infatti avuto 4 interventi riparativi al cuore e non si è ancora svegliato.

Il gruppo WM inviava un piccolo ringraziamento al dokter Proot, capo della direzione di bruges, con la domanda di trovare abbastanza rapidamente possibile una soluzione alla situazione di MV che con le circostanze attuali (malattia cardiaca, problemi renali, diabete, metastasi, 6 operazioni in qualche mese solo) non può più restare in prigione.

Il problema di questo caso è che il ministro de clerck e il ministero della della giustizia (specialmente con la corte d'appello di anversa dove sono spariti i 7 cd-di pedopornografia del caso Zandvoort ) restano bloccati col dossier.

---------

Inviate delle cartoline a:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (België, Belgique, Belgium, Belgio,)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

03-03-09

Marcel Vervloesem: opération à coeur ouvert N°4


mailMarcel Vervloesem est hospitalisé ce 3 mars 2009, pour subir sa quatrième opération à cœur ouvert, la première de deux, qui lui ont été préconisée en octobre 2008. Elle avait été retardée par une gangrène, contractée en prison faute de soin utile, en l’attente que la Cour Européenne des Droit de l’Homme ne le libère de crimes qu’il était physiquement incapable d’exécuter, notamment en raison de l’état de son cœur.

Ses recherches sur la criminalité organisée menaient constamment à des éléments nouveaux sur les bas-fonds de la prostitution où se rejoignent la pédopornographie, trafic d’armes, de drogue et d’êtres humains, sectes et escroqueries massives, à travers des galeries d’arts, des institutions pour enfants des bonnes œuvres et services sociaux, qui tourbillonnent vers les hautes sphères, via les couloirs des palais de Justice.

Les romans qui décrivent des maffieux sympathiques à la gâchette trop facile, le pacte du sang et la loi du silence qui se paye par la mort de celui qui la brise, ont pris une toute autre apparence. Les rafales de mitraillettes ont été remplacées par les fausses erreurs judiciaires. Les "repentis" sont des victimes ou témoins, qu'un juge envoie en prison, pour un diamant, un tableau de valeur, ou une faveur à un ministre.

Le schéma judiciaire identique permet de prévoir la prochaine étape du sort réservé à Marcel : la vente publique de tous les biens qu’il acquis avec son épouse défunte pour leur fille pour "dédommager" les fausses victimes. Ils sont quatre jeunes, actuellement tous majeurs. L'un a assuré avoir porté une fausse plainte sous la menace ; un autre lui a demandé pardon pour en avoir fait de même ; un troisième, suite à cette affaire, est tombé dans la drogue dure et un quatrième dont le tribunal a reconnu que ses parents avaient été payés pour porter une fausse plainte.
Les juges décideront le lendemain de l'opération, l’échéance à laquelle ils déshériteront Wendy Vervloesem, avant que l’Europe ne puisse innocenter son père. Il sera alors trop tard pour qu'elle puisse retrouver un souvenir de ses parents.

La menace vient des autorités, et non des maffias. Tous ont appris que soutenir Marcel amenait à de sérieux problèmes. Le jeune qui a rétracté ses accusations a été condamné à la maison de redressement jusqu’à sa majorité, tandis que celui qui n’a rien osé dire, est laissé libre de faire ses trafics, pour se payer ses doses de cocaïne. Celui qui a admis que neuf plaignants et lui-même avaient été payés, a été menacé de voir ses enfants enfermés en institution. D’autres sont menacés de perdre leurs logements sociaux.

Marcel est d’avantage un héro à la prison de Bruges, où les hommes sont durs et ne craignent pas les autorités. Ils sont marqués par des conditions de détentions les plus lourdes de Belgique. Certains ont été bernés par la presse à pédos, d’autres pas.

- Ah, Vervloesem, le pédophile, dit un prisonnier.
- Tu répètes ça et je te casse la gueule, explose un autre.
- Allez, Laurent, dit le premier interloqué.
- Ce n’est pas un pédophile, c’est un activiste, et il est ici pour avoir dénoncé un magistrat déculotté, identifié sur une photo avec un garçon de onze ans, lui a-t-il répondu furieux.

Le premier est parti confus. Il est revenu à Marcel. Il lui a demandé pardon et donné un bloc de papier, pour qu’il puisse continuer à écrire ses mémoires.

Petit à petit, tous les criminels les plus craints de Belgique découvrent le magistrat déculotté… "zonder onderbroek", disent-ils en Flamand. Ils saluent le courage de Marcel dans son combat pour la protection de l’enfance, en lui offrant une orange, un kiwi ou un yogourt tous les jours. Les gardes ne sont pas plus dupes.
Un homme dans un tel état de santé n’est maintenu en prison que pour raison politique. Ils lui donnent les portions des prisonniers envoyés au cachot: double dose de soupe et de croquettes.

Le Dr Van Mol, médecin chef de toutes les prisons belges, a estimé qu’il pouvait très bien être soigné en prison. Certains pensent qu’il n’osera plus mettre sa vie en danger. Il n'a pourtant pas jugé utile de le faire soigner à l'hôpital, d’une blessure qui saigne continuellement depuis trois mois, sachant qu'il doit subir une opération particulièrement délicate, près de la aorte. Il a décidé de sa convalescence en prison, en l’attente de la deuxième opération… pour régler la surpopulation carcérale et le défaut de moyen pour les soins de santé aux prisonniers !

"Là-bas, ce ne sont pas des psychologues qu'il faut envoyer, mais des sociologues ou des ethnologues...", comme dirait Didier Beauvais, ancien président de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Douai concernant la pédophile dans le Nord de la France.

Marcel s'en va, préparé à la mort et terriblement triste d'être si loin de ceux qu'il aime. L'opération de ses métastases en 2006, avait déjà été l'occasion d'une tentative de meurtre, par une infirmière qui lui avait sciemment injecté des overdoses d'insuline durant trois jours. L’hôpital, la justice et la presse avaient réagi en fermant les yeux sur un crime. Il sera opéré dans un autre hôpital, par d’autres médecins qui semblent très attentifs, mais ne peuvent pas garantir sa sécurité, parce que ce sont les autorités belges qui veulent sa mort.

Vous pouvez lui envoyer une carte postale à l’hôpital St Jean de Bruges:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (Belgique)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Marcel Vervloesem: open-heart operations N°4


mailMarcel Vervloesem is hospitalized this March 3, 2009, to undergo his fourth open-heart operations, the first of two that were recommended in October 2008. It had been delayed by gangrene, contracted in prison by lack of useful medical treatment, in waiting that the European Court of the Human Right releases him, of crimes which he was physically unable to carry out, among which, due to the state of his heart.

His research on organized criminality has constantly been leading to new elements on the hollows of prostitution, where joins paedopornography, trafficking of weapons, of drugs and of human beings, sects and massive swindles, throughout art galleries, institutions for children, private charities and social services, which are whirling towards the higher realms, via the corridors of law courts.

The novels which describe sympathetic gangsters too quick at the trigger, the pact of blood and the law of silence whose breach is paid by death, have taken a very different appearance. The gusts of machine-guns where replaced by false miscarriages of justice. The "repented criminals" are victims or witnesses that judges send in prison, for a diamond, a valuable painting, or a favour to a minister.

The identical legal diagram makes it possible to predict the next stage of the fate reserved to Marcel: the public sale of all the belongings that he has acquired with his late wife for their daughter to "compensate" false victims.
They are four young men, now all major of age. One ensured to have carried a false complaint under threat; another asked him forgiveness for having done the same; a third one, following the case, fell into hard drugs; and a fourth one of whom the court has recognized that his parents had been paid to carry a false complaint. The judges will decide the day following the surgery, about the expiry to which they will disinherit Wendy Vervloesem, before Europe Court may clear her father. It will then be too late for her to be able to get a souvenir of her parents.

The threat comes from the authorities, and not from the Mafias. All learned that to support Marcel brings to serious problems. The young man who had retracted his charges was condemned to the reformatory until he was major of age, while that who did not dare to say anything is left free make his traffics, to treat to his cocaine doses. The one who admitted that nine plaintiffs and him had been paid to file false complaints, was threatened to see his children locked up in an institution. Others are threatened to lose their social housing.

Marcel is more of a hero in the prison of Bruges, where men are tuff and do not fear the authorities. They are marked by the most heavy detention conditions of Belgium. Some were fooled by the paedo press, others not.

- Ah, Vervloesem, the paedophile, said a prisoner.
- You repeat that and I knock you out, exploded another.
- Well, Laurent? said the first one disconcerted.
- He is not a paedophile, he is an activist, and he is here for having denounced an underpants-less magistrate, identified on a photograph with an eleven year old boy, he answered furious.

The first one left confused. He came back to Marcel, said sorry and gave him a block of paper, so that he can continue to write his memoirs.

Gradually, all the most feared criminals of Belgium discover the underpants-less magistrate… "zonder onderbroek", they call him in Flemish. They salute the courage of Marcel in his fight for the child welfare, by offering him an orange, a kiwi or a yoghourt every day. The wardens have not either been fooled. A man in such health condition is only maintained in prison for political reason. They give him the portions of the prisoners sent to the dungeon: double dose of soup and croquettes.

Dr. Van Mol, chief consultant of all the Belgian prisons, estimated that he could very well be treated in prison. Some think that he will no more dare to put his life in danger. He however did not find important to have him healed in a hospital of a wound which has been continuously bleeding for three months, knowing of tomorrow’s particularly delicate surgery, close to the aorta. He decided of his convalescence in prison, pending the second operation… to regulate the prison overpopulation and the defect of means for the health care to the prisoners!

"Over there, it is not psychologists that are necessary to be sent, but sociologists or ethnologists… ", as would say Didier Beauvais, former president of the Chamber of the instruction of the Court of Appeal of Douai concerning paedophilia in the North of France.

Marcel goes, prepared with dead and terribly sad to be so far from those he loves. The surgery of his metastases in 2006, had already been the opportunity of an attempted at murder, by a nurse who had knowingly injected him overdoses of insulin during three days. The hospital, Justice and the press had reacted by closing the eyes. He will be operated in another hospital, by other doctors who seem very attentive, but cannot guarantee his security, because in fact, the Belgian authorities encourage his murder.

You can send him a postcard at Hospital St John of Bruges:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (Belgium)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Marcel Vervloesem: operazione a cuore aperto n.4


mailMarcel Vervloesem è stato ricoverato in ospedale questo 3 marzo 2009, per subire la sua quarta operazione a cuore aperto, la prima di due, di cui l'altra prevista nell' ottobre 2008. Questa era stata posticipata per una cancrena, conseguente in prigione e non prevista dopo la coronarografia, nell'aspettativa che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non lo liberasse dai crimini di cui era fisicamente incapace di compiere, soprattutto, tra l'altro, per lo stato del suo cuore.

Le sue ricerche sulla criminalità organizzata conducevano inevitabilmente ad elementi nuovi dei bassi fondi della prostituzione dove confluiscono la pedopornografia, il traffico di armi, di droga e di esseri umani, sette e imbrogli alla grande, per mezzo di gallerie d'arte, istituzioni per bambini di "opere pie" e servizi sociali, che volteggiano verso le alte sfere, attraverso i corridoi dei palazzi di giustizia.

I romanzi che descrivono i mafiosi simpatici dal grilletto troppo facile, il patto di sangue e la legge del silenzio che si paga con la morte di colui che l'infrange, hanno preso tutt'altra apparenza. Le raffiche delle mitragliette sono state rimpiazzate dai falsi errori giudiziari. I "pentiti" sono delle vittime o testimoni, che un giudice mette in prigione, per un diamente, un quadro di valore, o per un favore ad un ministro.

Lo schema giudiziario identico permette di prevedere la prossima tappa della sorte riservata a Marcel : la vendita pubblica di tutti i suoi beni che lui ha acquisito con la sua sposa ora morta per la loro figlia, per "risarcire" le false vittime. Queste sono quattro,attualmente tutte maggiorenni. Uno ha assicurato di aver sporto denuncia sotto minaccia ; un altro gli ha chiesto perdono per aver fatto lo stesso ; un terzo, a seguito di queste angherie, è caduto nella dipendenza dalla droga pesante ed un quarto di cui il tribunale ha riconosciuto che i genitori erano stati pagati per sporgere una falsa denuncia. I giudici decideranno dopodomani dall'operazione, la scadenza nella quale toglieranno l'eredità a Wendy Vervloesem, prima che l'Europa possa dichiarare suo padre innocente.
Sarà allora troppo tardi perchè lei possa riavere un ricordo dei suoi genitori.

La minaccia arriva dalle autorità e non dai mafiosi. Tutti ormai hanno imparato che sostenere Marcel conduce a seri problemi. Il giovane che ha ritrattato le sue accuse è stato condannato ad entrare in un riformatorio fino alla maggior età, tanto che quello che non ha osato dire nulla è lasciato libero di fare i suoi traffici, per pagarsi le sue dosi di cocaina.
Quello che ha ammesso che lui ed altri nove giovani erano stati pagati, è stato minacciato di rinchiudere i suoi figli in una istituzione.Altri sono stati minacciati di perdere i loro appartamenti sociali.

Marcel è allora un eroe nella prigione di Bruges, dove gli uomini sono duri e non temono le autorità. Loro subiscono delle condizioni di vita che sono le più pesanti del Belgio. Alcuni sono stati presi in giro come pedofili, altri no.

- Ah, Vervloesem, il pedofilo, dice un prigioniero.
- Tu ripeti questo ed io ti spacco la gola, esplose un altro.
- Stai attento, Laurent? dice il primo che parla.
- Questo non è un pedofilo,ma un attivista, ed è qua per aver denunciato un magistrato senza mutande, identificato su una foto con un ragazzo di undici anni, gli ha risposto furioso.

Il primo se ne è andato tutto confuso. Poi è ritornato da Marcel. Gli ha chiesto perdono e gli ha regalato un blocco di fogli, perchè lui possa continuare a scrivere le sue memorie.

Poco a poco, tutti i criminali i più temuti del Belgio scoprono l'esistenza del magistrato senza mutande… "zonder onderbroek", dicono loro in fiammingo. Loro sono contenti del coraggio di Marcel nel suo combattimento per la protezione dell'infanzia, offrendogli un arancio, un kiwi o uno yogurt tutti i giorni. I secondini non sono più vittime di inganno. Un uomo in quello stato di salute non può essere messo in prigione se non per ragioni politiche. Loro gli regalano le porzioni dei prigionieri messi in segregazione: doppia dose di zuppa e di polpette.

Il Dr Van Mol, medico capo di tutte le prigioni belghe, ha valutato che lui poteva ben essere curato in prigione. Certuni pensano che lui non oserà più mettere la sua di vita in pericolo. Lui non ha ritenuto opportuno farlo curare in ospedale, di una ferita che sanguina in continuazione dopo tre mesi dall'intervento, sapendo che lui deve subire ancora un intervento delicato, vicino all'aorta. Lui ha deciso per la sua convalescenza in prigione, nell'attesa del secondo intervento… il tutto per regolamentare la sovrapopolazione carceraria ed la mancanza di mezzi per le cure della salute ai prigionieri !

"Là-in carcere, non ci sono psicologi da inviare per supporto, ma solo sociologi o etnologi ...", come dirà Didier Beauvais, anziano presidente della camera dell’istruttoria della Corte d'appello di Douai concernente la pedocriminalità nel Nord della Francia.

Marcel se ne va, pronto a morire e terribilmente triste di essere lontano da coloro cui vuole bene. L'operazione sulle sue metastasi nel 2006, era già stato un tentativo di farlo fuori, da una infermiera che gli aveva coscientemente iniettato una overdose di insulina per tre giorni consecutivi. L’ospedale,la giustizia e la stampa avevano reagito a ciò chiudendo gli occhi e le orecchie. Lui sarà operato in un altro ospedale, da altri medici che sembrano molto più attenti, ma non possono garantirne la sua sicurezza, perchè le autorità belghe incoraggiano il suo assassinio.

Voi potete inviare una cartolina all'ospedale St Jean de Bruges:

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (Belgio)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/