03-04-09

Gevangenis Brugge: zieke gevangenen tot zelfmoord gedwongen


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 3 april 2009

Gevangenis Brugge
tav. Dokter Proot, Hoofdgeneesheer Gevangenis
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem zonder medicatie

Ik wil u nogmaals vragen, vooraleer het te laat is, waarom Marcel Vervloesem sinds de al of niet door u gemeende transfert van 27.3.2009 naar de gevangenis te Leuven, geen medicatie, revalidatie en kinesitherapie meer krijgt.

Slechts 5 dagen na de door het ministerie van justitie afgebelde 'transfert' die verschrikkelijk was omdat Marcel gedurende een hele dag zonder medicatie en geboeid en opgesloten in een getraliede kooi zonder venster werd rondgevoerd, kreeg Marcel opnieuw even kinesitherapie en revalidatie.
De volgende dag was die echter al opnieuw afgeschaft.
En dat drie weken na zijn zware hartoperatie !

Ik begrijp niet waarom u zich nu wegsteekt.

Als Marcel geen medicatie meer krijgt en u hem ook al de andere zaken onthoudt, zal hij zeker sterven.

Of willt u hem misschien tot een zelfmoord dwingen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie (per email): Liga Voor Mensenrechten info@mensenrechten.be, Raf Jespers raf.jespers@progresslaw.net (advocaat Marcel Vervloesem), Sarah Beweging, stefaan.de.clerck@pandora.be (minister van justitie), Ruf Nachtergaele, Willem Van den Panhuysen, ccvink, eric.ingrid.nl, WendyVervloesem (dochter Marcel Vervloesem), postmaster@droitfondamental.eu, Roelie Post, els.deloof@just.fgov.be (directrice gevangenis Brugge), hoofdredactie.demorgen.be, carla van der horst, hugo.coveliers.be (vlaams parlementslid), andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement.be (sp.a), antwerpen@streekkrant.be, marleen Boeykens, joris boeykens, Bert Boeykens, emmanuelle.schouten@progresslaw.net (advocatenbureau Raf Jespers), meeus eric, m.dolphina.j.nl, journal@lesoir.be, johan.vandelanotte@s-p-a.be, johan.corthouts@demorgen.be, jorn.van.besauw@persgroep.be, justitieel.welzijnswerk@cawsonar.be, justitieelww@cawdepapaver.be, justitiehuis.leuven@just.fgov.be, justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be, justitiehuis.brussel@just.fgov.be, justitiehuis.ieper@just.fgov.be, justitiehuis.mechelen@just.fgov.be, julie.tieleman@progresslaw.net (advocatenbureau Raf Jespers), Jurgen.DeMets@ministerq.be, info@laurette-onkelinx.be (ex-minister van justitie - thans minister van sociale zaken), imichiels, louishagemann.nl, Redactie van stopkindersex info.stopkindersex@gmail.com, mieke.vandenbroeck@progresslaw.net (advocatenbureau Raf Jespers), kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, cie.just@tweedekamer.nl, caw.vreemdelingenwerking@deviersprong.be, Censored31, cabinet@mod.mil.be (minister van Defensie Pieter De Crem), redactie@parool.nl, redactie@trouw.nl, redactie@belga.be, redactie@volkskrant.nl, redactie@nd.nl, redactie.dng@persgroep.be, redaction@rtl.be, redactie.hln@persgroep.be, redactie@bijeen.nl, redactie@vt4.be, redactie@rotterdamsdagblad.nl, vara@vara.nl, voorzitter@eerstekamer.nl

PS. Men kan Dokter Proot mailen op: Proot.Luc@pandora.be of contact opnemen met het AZ Sint-Jan te Brugge waar dat Marcel Vervloesem reeds verschillende malen geopereerd werd en waar de hartoperatie werd uitgevoerd (Dokter Proot is als chirurg verbonden aan deze kliniek): AZ Sint-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge - Tel: 050 45 21 11 - Fax: 050 45 22 38 - info@azbrugge.be

Gisteren werd er ook al een mail, fax en aangetekende brief naar justitieminister De Clerck gestuurd (die sinds zijn aantreden, alhoewel hij zo'n 30 kabinetsmedewerkers ter beschikking heeft, geen enkele brief beantwoordde en zich liever beklaagt over de 'overbevolking' in de gevangenissen)

Foto: Minister De Clerck, die verantwoordelijk is voor het gevangenisbeleid

Commentaren

Premier Van Rompuy
Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Aan: herman.vanrompuy@premier.fed.be
Cc: Postmaster , hoofdredactie@demorgen.be, redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@parool.nl, guy.swennen@skynet.be, patrik@vankrunkelsven.be, crombe@senators.senate.be, s.themont@skynet.be, contact@christophe-collignon.be, alaincourtois@hotmail.com, hugo@coveliers.be, contact@christinedefraigne.be, lambert@senators.senate.be, geert.lambert@yucom.be, phm@swing.be, courrier@philippe-mahoux.be, carine.russo@ecolo.be, senaat@helgastevens.be, dirkdb.mt@skynet.be, martine.taelman@skynet.be, mr.hvandenberghe@skynet.be, hvandenberghe@senaat.cdenv.be, pvdd2206@yahoo.com, info@ankevandermeersch.be, tony.van.parys@skynet.be, vanparys@senators.senate.be, sbouarfa@parlbru.irisnet.be, yves.buysse@skynet.be, jurgen.ceder@telenet.be, info@dirkclaes.be, collas.bernard@skynet.be, jose.daras@ecolo.be, debethune@senators.senate.be, delperee@hotmail.com, destexhe@destexhe.be, josy.dubie@ecolo.be, kapompole@senators.senate.be, nahima.lanjri@stad.antwerpen.be, nahimalanjri@senaat.cdenv.be, philippe.monfils@skynet.be, pmoureaux@skynet.be, jean-paul@jpprocureur.be, f.roelantsduvivier@skynet.be, schelfhout@senators.senate.be, joris.vanhauthem@vlaamsbelang.org, elke.tindemans@telenet.be, vanlerberghe@senators.senate.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, senator@marcverwilghen.be, paulwille@pandora.be (al deze parlementsleden zetelen in de commissie justitie van de Senaat)
Datum: 3 apr. 2009
Onderwerp: Brief Minister De Clerck: Marcel Vervloesem krijgt geen medicatie meer


Premier Herman Van RompuyGeachte Premier,

Ik kreeg een bericht dat Uw oude emailadres niet meer valabel was.

Hierbij onze brief aan justitieminister De Clerck waaruit U duidelijk kan opmaken dat er gevangenen in de gevangenis van Brugge vermoord en/of tot zelfmoord gedwongen worden.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

---------------


---------- Forwarded message ----------
From: Jan Boeykens
Date: 2 apr. 2009
Subject: Brief Minister De Clerck: Marcel Vervloesem krijgt geen medicatie meer


Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)


Geachte Heer Minister,

Betreft: Marcel Vervloesem


Zoals U weet, werd Marcel Vervloesem van onze vereniging op 27.3.2009 op transfert gezet naar de gevangenis 'Leuven Centraal'. De transfert ging echter, na een telefoontje 'vanuit Brussel', niet door en Marcel Vervloesem die drie weken geleden een zware hartoperatie onderging in het AZ Sint-Jan, werd gedurende de hele dag zonder medicatie met de
transfertwagen rondgereden.
Hij was daarbij geboeid en bevond zich in een kleine getraliede kooi zonder glas.
Gedurende de hele dag zat hij zonder medicatie.

De zaak doet enigszins terugdenken aan september 2008. Marcel Vervloesem die zich in de gevangenis van Turnhout bevond en daar met een honger- en dorststaking begonnen was, diende toen met spoed in het ziekenhuis van Turnhout te worden opgenomen. De ziekenwagen van het ziekenhuis te Turnhout arriveerde toen aan de gevangenis maar vertrok
weer, zonder Marcel Vervloesem. Een uur later kwam er een andere ziekenwagen aangereden en Marcel Vervloesem werd onder begeleiding van een politiewagen naar de gevangenis van Brugge gereden (we hebben de ziekenwagen daar per toeval zien aankomen). In de gevangenis van Brugge werd hij gedurende 4 weken lang in een onverluchte isoleercel van het Medisch Centrum opgesloten. Hij werd volledig afgezonderd,
mocht zijn cel niet verlaten, mocht geen contact hebben met
medegevangenen, had geen enkele ontspanning op zijn cel, mocht niet telefoneren, mocht gedurende wekenlang geen brieven verzenden of ontvangen, mocht zijn advocaat slechts kortstondig spreken en mocht wekenlang enkel het bezoek van zijn familie (dochter) ontvangen.
De overplaatsing naar Brugge en de daaropvolgende isolatie volgden na een telefoontje dat, volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad, van het Ministerie van Justitie te Brussel kwam.

Sinds het door uw diensten afgebelde transfert van 27.3.2009, krijgt Marcel Vervloesem geen enkele medicatie meer. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt maar, gezien de huidige gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, is de kans groot dat hij zal overlijden, wat waarschijnlijk ook de bedoeling is. Vandaar dat Marcel Vervloesem die uiterst wanhopig is, besloten heeft om zich vanaf maandag 6 april 2009
te beginnen zelfmoorden als hij geen medicatie meer krijgt.

Sinds 27.3.2009 krijgt Marcel Vervloesem ook geen revalidatie en kinesitherapie meer. Alleen eergisteren kreeg hij (na 5 dagen) nog even revalidatie en kinesitherapie maar die werd gisteren alweer terug stopgezet. Het AZ. Sint Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem gedurende de laatste maanden met spoed diende te worden opgenomen en verschillende operaties onderging (waaronder de zware hartoperatie van
3 weken geleden) voorzag dat de revalidatie en kinesitherapie drie maanden zou duren. Het borstbeen en het rechterbeen van Marcel Vervloesem zijn immers elks over een lengte van zowat 40 centimeters opengesneden geweest.
Marcel Vervloesem krijgt ook geen insuline meer voor zijn suikerziekte terwijl zijn suikerspiegel totaal gedestabiliseerd is geraakt. Hij krijgt geen medicatie meer ter bescherming van zijn nieren die nog maar voor 60% werken en al de medicatie die het ziekenhuis van Lier (alwaar hij ook verschillende keren werd geopereerd) hem voorschreef,
zijn afgeschaft.
Hij krijgt alleen nog maar drie pilletjes (waarvan één voor het hart en één voor de cholesterol).
Hij bevindt zich op afdeling 35 (dus niet in het Medisch Centrum) waar dat er geen medisch personeel is. Hij werd daar enkele weken geleden toe gedwongen omdat men hem direct na elke operatie in een cel van het Medisch Centrum opsluit waarop zich een gedetineerde bevindt die dag en nacht tegen zichzelf en de muren loopt te praten en die destijds
ernstige problemen met zijn stoelgang had.
Medische controles (bloed, suikerspiegel, cardiogram) zijn volledig afgeschaft.
Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en arts-specialist aan het AZ Sint-Jan te Brugge verbonden, die de afgebelde transfert naar Leuven organiseerde en Marcel Vervloesem medisch behandelde, blijkt spoorloos te zijn verdwenen.
Gevangenisdirecteur VandeCandelaere die mee bij de afgebelde transfert was betrokken is enkele dagen geleden plots op pensioen gegaan.
Dokter VandeCasteele, de 'behandelende geneesheer' van Marcel Vervloesem die eveneens als arts aan het AZ Sint-Jan is verbonden, is nergens meer te zien.

Ik weet dat U een brief naar Marcel Vervloesem en zijn advocaat Raf Jespers, hebt geschreven over één of andere Toezichtscommissie maar als Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en een wanhoopsdaad begaat, dan is Uw brief nutteloos geweest en kan U hem alleen nog maar
gebruiken om U zelf in te dekken. Vermits U in deze zaak ernstig in gebreke bent gebleven, denk ik zelfs dat U hem daarvoor geschreven hebt.

Ik weet ook dat er een vergadering in Brussel zou georganiseerd worden die binnen de 10 dagen een oplossing in de zaak Vervloesem zou moeten kunnen vinden.
Gezien Marcel Vervloesem geen medicatie meer krijgt en hij daardoor gedwongen wordt om zich te zelfmoorden, zal U met deze 'oplossing' te laat komen.

Ik vernam dat de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en het hof van beroep te Antwerpen zich reeds op de dood van Marcel Vervloesem hebben voorbereid.
De PSD die het reclasserings- en reintegratiedossier van Marcel Vervloesem al maandenlang blokkeert en al 3 weken lang niets meer van zich laat horen, beweerde dat zij haar rapport over Vervloesem slechts kon afmaken als zij op 1 april 2009 het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem van het hof van beroep te Antwerpen zou krijgen. Op het verzoek van advocaat Raf Jespers om een kopie van het dossier bij hem aan te vragen, wilde de PSD niet ingaan.
Welnu, gisteren besliste de Antwerpse rechter dat de rechtszaak rond de burgerlijke partijen tot in december 2009 zal worden uitgesteld.
Tegen die tijd zal Marcel Vervloesem die geen medicatie, revalidatie en kinesitherapie meer krijgt en tot zelfmoord wordt gedwongen, al lang niet meer leven.

Ik verzoek U dan ook dringend om Uw politieke verantwoordelijkheid inzake het gevangenisbeleid op te nemen.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Opdat U achteraf niet zou kunnen zeggen dat U van deze kwestie 'niet op de hoogte was', wordt deze brief U zowel per E-mail, fax als per aangetekende brief toegestuurd.

Kopie: pers, parlementsleden, stafhouder van Antwerpen, Voorzitter College van Procureurs-Generaal, Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie

Gepost door: Jan Boeykens | 03-04-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.