31-05-09

Dood van een activist: Minister De Clerck was op de hoogte


OK.tralies.tuin.59760Brussel, 31 mei 2009

Gevangenis Brugge
ter attentie van Els Deloof, directrice
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Mevrouw,

U weet waarschijnlijk wel hoe slecht het thans gesteld is met Marcel Vervloesem nadat de directie hem maandenlang aan het lijntje heeft gehouden met de Psycho Sociale Dienst (PSD) en tenslotte negatief adviseerde met de mededeling dat zijn dochter 'onvoldoende van hem hield' (wat precies één dag voor zijn noodzakelijke opname in het AZ te Brugge gebeurde). De directie is dus met justitieminister De Clerck mede verantwoordelijk als er iets met Marcel Vervloesem die er (nogmaals gezegd) thans zeer slecht aan toe is, gebeurt.

Ik heb intussen vernomen dat de PSD en directie ervoor hebben gezorgd dat de sociaal assistente van het ministerie van justitie die bij Jacqueline de Croÿ een enquête moest verrichten, te laat verwittigd werd. Zij werd pas op 21 april (terwijl Marcel Vervloesem zijn aanvragen op 5 maart 2009 deed en het personeelscollege op 7.5.2009 plaats vond) op de hoogte gebracht.
Daardoor kon er geen beslissing worden genomen en de zaak weer uitgesteld worden.

De PSD wist ook al de overdracht van het gerechtelijk dossier vanuit Antwerpen te vertragen en weigerde een kopie aan te vragen bij de advocaat van Marcel Vervloesem die dit spontaan voorstelde.

Ik heb nu vernomen dat de PSD en de directie ook de Universitaire Instelling te Antwerpen die een begeleiding voorstelde opzettelijk te laat verwittigd heeft zodat de directie die graag spelletjes met weerloze gevangenen speelt, ook daarin negatief kon adviseren.

Het schijnt dat er al heel wat klachten tegen de PSD in Brugge geweest zijn en dat de rotte appels uit de PSD naar de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van het Ministerie van Justitie werden overgeplaatst van waaruit men alle dossiers mede blokkeert.

Ik diende een tijdje geleden een klacht in bij u omdat u het gevangenisreglement liet overtreden.
Een pijama van Patricia Poupard uit Frankrijk, die als geschenk voor Marcel Vervloesem was bedoeld, werd immers zogezegd teruggestuurd terwijl hij had moeten gedeponeerd worden en in de kelder had moeten opgeslagen worden. Het feit dat mevrouw Poupard de pijama nooit heeft weergezien, laat veronderstellen dat hij door iemand van de gevangenis werd ingepikt. Ik vraag u nogmaals om een onderzoek terzake te laten instellen.

Ik meld u verder dat er heel wat brieven van de dochter en kleindochter van Marcel Vervloesem werden achtergehouden. Dat gebeurde waarschijnlijk ook met andere brieven. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik heb u daarvan reeds verschillende malen op de hoogte gebracht maar u wenst het gevangenisreglement blijkbaar niet te laten respecteren.

De postzegels en briefomslagen die door Patriza Tabanelli vanuit Italië naar Marcel Vervloesem werden opgezonden werden, om onbegrijpelijke reden, in de kelder gedeponeerd, tesamen met een doos geschenken voor Marcel Vervloesem.

Het verbaast mij helemaal niet dat er zoveel zelfmoordgevallen in de gevangenis van Brugge plaats vinden of dat mensen zoals Marcel Vervloesem die, vanwege hun gezondheidstoestand al niet veel levensverwaching meer hebben, er tot wanhoopsdaden worden gedwongen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Kopie: Minister Stefaan Declerck, Sarah Beweging, Baart Els (kabinet De Clerck), Andre Vannieuwkerke (vlaamsparlement), belga, Agnes Kant, bart aerts, Ilse Van de Wiele, drsmkat, fractie cdenv vlaamsparlement, gvaredactie, knack, Wendy Vervloesem, hvandenberghe (senaat), Raf Jespers, redactie dng

De commentaren zijn gesloten.