24-11-09

Vaccinaties: geknoei met overheidsgelden ?


gezondheid coachHoorzitting openbaarheid ingrediënten H1N1 vaccins: 26 November MIN-VWS

Hoorzitting 26 November 2009 MIN-VWS

Wat is er aan de hand?

Minister Klink weigert categorisch om de documenten vrij te geven, die wij via de Wet Openbaarheid Bestuur opgevraagd hebben en die onontbeerlijk zijn om het door zijn ministerie inmiddels gevoerde vaccinatiebeleid te kunnen toetsen.

Dit heeft geleid tot nog meer onderzekerheid bij burgers. Omdat de ‘gewone’ media de afgelopen 2 weken alleen maar bezig zijn om reclame te maken voor de vaccinatie, is het logisch dat burgers vooral op internet op zoek gaan naar ‘andere’ informatie. Informatie die ook de andere kant van de medaille laat zien. Maar die is er volgens de minister en zijn ministerie niet.. Kritiek is hier kennelijk niet op zijn plaats.

Hoorzitting

Om te onderzoeken wat Klink met zijn geheimhouding probeert te verbergen, is een Hoorzitting bij ‘zijn’ ministerie een logisch vervolg op ons Kort Geding. Een speciale Commissie Bezwaarschriften, die niet voor zijn ministerie werkzaam is, gaat ons bezwaarschrift behandelen, wat wij ingediend hebben, tegen het besluit van minister Klink om ons de gevraagde informatie te geven.

De hoorzitting is openbaar, dus iedereen is van harte welkom!!!

26 November, 11.30 uur, Parnassusplein 5 in Den Haag, afdeling A-1308.

---

Bron:
Vaccinaties - hoorzitting Nederland

16:43 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nederland, vaccins, overheidsgelden, hoorzitting, geknoei |  Facebook |

Commentaren

Geknoei
Tja, de farmaceutische industrie is zoals de wapenindustrie 'big bussiness'.

Het is dus normaal dat er aan lobbying wordt gedaan, er via wereldgezondheidsorganisaties allerlei rapporten worden gepubliceerd en er hier en daar hoge ambtenaren worden omgekocht.

Het was van het begin af aan duidelijk dat er ook in Nederland geknoeid werd alhoewel men dit handig wist dicht te dekken.

Ik werkte vroeger voor een Vlaamse Vereniging voor Patiëntenrechten.
De vereniging voerde eigenlijk op de eerste plaats promotiecampagnes voor de
psychiatrische sector en de farmaceutische industrie die de vereniging, tesamen met de Vlaamse overheid, ruim sponserde.

Ik weet dus precies hoe dit in zijn werk gaat.

Dat de Nederlandse Minister van Volksgezondheid geen open kaart wil spelen, pleit niet direct in zijn voordeel en getuigt van weinig respect voor de belastingsbetaler.

Gepost door: Jan Boeykens | 24-11-09

Reageren op dit commentaar

internetfora De overheid schroomt niet gebruik te maken van "interactie op internetfora" om mensen over te halen zich te laten vaccineren.

Naast het "internetfora monitoren" worden ambtenaren betaald om, naar mag worden aangenomen vermomd als gewone deelnemer, informatie de gewenste richting op te duwen.
"Internetfora, vriendensites en peergrouppressure" hebben tenslotte "veel invloed".

Dat alles valt te lezen in het Landelijk Draaiboek vaccinatie H1N1 op de site van het RIVM,
http://www.rivm.nl/cib/binaries/Landelijk%20Draaiboek%20vaccinatie%20H1N1%20bijlagenboek%2015%20sep%2009_tcm92-63355.pdf

Weer een aardig voorbeeld hoe belastinggeld wordt besteed om ons te "helpen" bij onze vrije beslissing. Door aardige mensen die bewezen hebben het beste met ons voor te hebben.

Bron: http://zaplog.nl/zaplog/article/manipulatie_internetfora_door_overheid

Link:

Gepost door: Jaap | 24-11-09

Reageren op dit commentaar

media hype/hysterie CBS Reporter doet een boekje open over H1N1 media hype en hysterie

Link:

Gepost door: Jaap | 24-11-09

Reageren op dit commentaar

kritische geluiden
Wij van WC-eend… Media-oorlog om Mexicaanse griep


Het vaccinatieprogramma loopt niet zoals gewenst: ongeveer 20% van de zogenaamde risicogroepen wil zich niet laten inenten en van de ouders van kinderen onder de 4 jaar gaf slechts 53% aan hun kinderen te willen vergiftigen inenten. De reden voor deze opstandigheid zijn volgens ‘risicoanalyst’ Rob de Wijk en de directeur van de landelijke GGD Laurent de Vries zijn websites die foute informatie verspreiden. Volgens De Wijk – die we nog kennen van het Goebbels-bureau Clingendael die ons tijdens de Golfoorlog trakteerde op de meest afgrijselijk leugens en oorlogspropaganda – heeft dit te maken met ‘foute’ websites waar allerlei complot –en samenzweringstheorieën staan. Deze verspreiden gevaarlijke misinformatie onder de burgers. Volgens De Wijk is internet te gevaarlijk, aangezien iedereen er zijn mening op kan zetten en dus doet de overheid niet genoeg om deze meningen de kop in te drukken. Vervolgens maakt De Vries het een-tweetje af door meteen de meest onzinnige complottheorie ter illustratie aan te halen, namelijk die van een nanochip die geïmplanteerd zou worden. Standaard procedure als het gaat om debunken en lasteren: je pakt de meest uitzinnige theorieën eruit om alle criticasters in één klap te diskwalificeren. Denk vooral niet na mensen, geloof niet die rare complotsites (zoals Zapruder Inc. en Zaplog) en laat u informeren door betrouwbare informatie van uw nog betrouwbaardere overheid. Wij van WC-eend adviseren… WC-eend!

Je hoeft als bezorgde ouder niet eens allerlei ‘obscure’ websites en blogs door te nemen om te zien dat er iets niet in de haak is. Los van alle berichten van belangenverstrengeling tussen de betrokken instituten, pharmabedrijven en onheilsprofeten die er goed van vreten. De taal die gebruikt wordt om het gevaar van een nakende pandemie te roeptoeteren is handig verpakt in allerlei omzichtige formuleringen. In de uitzending van NOVA afgelopen maandag zegt Dick Tibboel van het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam dat vaccinatie een goed idee is “omdat er iedere winter kinderen worden opgenomen met problemen aan de luchtwegen en als daar bovenop ook nog H1N1 zou komen dit extra belastend zou zijn voor de kinderen”. Hierin wordt dus niets expliciets gezegd over een toenemende kans op H1N1 en alleen maar dat de combinatie met luchtwegaandoeningen – klachten die los van de griep staan – extra belastend zou zijn. Dat is hetzelfde als zeggen dat ze ieder jaar veel mensen binnen krijgen met botbreuken van de wintersport en dat de mazelen voor die mensen extra belastend zou zijn. Of een griepinfectie. Geen enkele directe correlatie en alleen bedoeld om ouders met jonge kinderen extra angst aan te jagen. In heel Nederland zouden slechts 5 kinderen met Mexicaanse griep op de IC liggen en sterven er ieder jaar tientallen kinderen aan de ‘gewone’ seizoensgriep (de aantallen zijn niet precies bekend aangezien er geen meldplicht is voor normale griep). Vaccineren is de enige oplossing en er wordt met geen enkel woord gerept over preventie of het precieze ziektebeeld.

Vaccinpooier Roel Couthino geeft in NOVA het voorzetje als het gaat om het marginaliseren van de burgers die kritisch staan tegenover de vaccinatiepropaganda. Hij noemt alleen de nanochip hoax als het gaat om alternatieve geluiden en niets over de meer relevante vragen omtrent adjuvanten, de wijze waarop de vaccins zijn samengesteld en de eventuele bijwerkingen. Het mediaoffensief gaat vervolgens lekker door met angst aanjagen in de uitzending van Netwerk afgelopen maandag. Mensen die het wagen zich te informeren buiten de overheidspropaganda van minster Klink, worden hier eventjes weggezet als complotdenkers en zelfs een gevaar voor de volksgezondheid. Het Politburo zou met minder al trots zijn geweest. Nee, de burger moet niet zelfdenkend en kritisch zijn als het om zijn gezondheid gaat, maar netjes de propaganda slikken van door de overheid goedgekeurde organen zoals het Voedingscentrum en het RIVM; het had zo in een fascistisch of communistisch regime plaats kunnen hebben.

Hoewel de grieppandemie een sprekend voorbeeld is van bangmakerij à la terroristendreiging en tsunamigevaar, legt het weldegelijk een ander groot gevaar bloot. Namelijk, dat de overheid de kritische geluiden op internet steeds meer vreest omdat deze niet stroken met hun angstpropaganda. De oude media hadden ze na enige decennia werk al volledig in de zak, maar die is inmiddels aan de kant gezet door de burger omdat die begint in te zien dat het één grote achter-de-feiten-aanlopende incestueuze bedoeling is. Kranten hebben het moeilijk en roepen om hun moeder en wijzen een beschuldigende vinger naar internet. Dit, terwijl ze beter de eer aan zichzelf zouden kunnen houden en zichzelf opheffen. De overheid ziet zich nu genoodzaakt de dissidente geluiden op het internet tot zwijgen te moeten brengen en dat zal dit keer niet door doodknuffelen gebeuren.

Het voorstel van Ab Klink om op websites met kritische geluiden een banner te plaatsen waarmee ze zichzelf natuurlijk diskwalificeren voor het openbare discours, is een indicatie waar het naartoe gaat. Men zal net zoals de entertainmentindustrie omgaat met de downloaders de dissidente geluiden juridisch gaan aanpakken. Dat betekent dat men zal gaan zoeken naar incidenten die juridisch uitgebuit kunnen worden om dergelijke geluiden bij wet te verbieden. Net zoals de alternatieve geneeskunde in een kwaad daglicht kwam te staan na de Silvia Millecam-affaire, zal men zoeken naar een incident waarmee kritische blogs de das omgedaan kan worden. Tegen die tijd is het een burgerplicht om zo mogelijk nog kritischer uit de hoek te komen en de straat op te gaan.

12-11-2009

Link:

Gepost door: Jaap | 25-11-09

Reageren op dit commentaar

geheime contracten De goedbeluisterde nederlandse zender Fresh FM maakte een programma over de Nederlandse Minister van Volksgezondheid Ab Klink die mogelijks geheime contracten heeft ondertekend met vaccin-fabrikanten.
Contracten waarin de fabrikanten Ab Klink opleggen waarover het ministerie wel en waarover het niet mag communiceren. Onwettelijke contracten dus...

Gepost door: Jaap | 25-11-09

Reageren op dit commentaar

Open Brief
Open Brief aan de 2e Kamer en het kabinet

SPOED


Voormalig huisarts Dr. Jannes Koetsier

Open brief inzake pandemievaccinatie aan kabinet en leden tweede kamer.15 nov 2009.

Per adres: fax/mail naar ministerie VWS en AZ, kamerleden.

Bcc naar diverse media.Geachte leden van de regering, minister Klink en premier Balkenende,

Geachte leden van de tweede kamer,

Als regulier arts maak ik mij ernstig zorgen over de aanstaande H1N1-M-griep-vaccinaties van gezonde zwangeren en gezonde kleine kinderen. Als regering en volksvertegenwoordigers draagt u hiervoor een zware verantwoordelijkheid, daarom aan u deze spoedeisende brief.

Overzicht van de inhoud van de brief:

- Hoe kan de gezondheidsraad een foute inschatting maken van vaccinatie-voordeel versus vaccinatie-risico in het geval van de milde H1N1-Mexicaanse-griep?

- De afweging door de gezondheidsraad.

- Verantwoordelijkheid regering en volksvertegenwoordigers

- Gegevens en berichten uit andere landen

- Een greep uit literatuur gegevensHoe kan de gezondheidsraad een foute inschatting maken van vaccinatie-voordeel versus vaccinatie-risico in het geval van de milde H1N1-Mexicaanse-griep?

Om dit te begrijpen dient u te beseffen dat we te maken hebben met een wereldwijd nogal gesloten medisch systeem waarbinnen al tientallen jaren de vaste overtuiging heerst dat vaccins nuttig en veilig zijn. Voor de toonaangevende leden van dit systeem is het moeilijk oude inzichten te verlaten. Vrees voor reputatieschade, behoud van posities, etc. maakt het niet aantrekkelijk om het heersend geloof af te vallen. De persoonlijke mening van enkele topwetenschappers bepaalt in hoge mate welke studies in toonaangevende tijdschriften verschijnen. Invloed van de farmaceutisch industrie is hierbij herhaaldelijk aangetoond. Studies die haaks staan op de heersende inzichten en farma-belangen zijn binnen dit systeem veelal niet welkom. Bijvoorbeeld onderzoek dat wijst op de nog beperkte kennis over de fijnzinnigheid van ons immuunsysteem, of dat sterke aanwijzingen bevat over schade (neurologisch, immuunsysteem) die soms veroorzaakt wordt door vaccinaties, vooral bij jonge (ongeboren) kinderen.De afweging door de gezondheidsraad.

Afhankelijk van welke gegevens de GRaad gebruikte, achtte zij kennelijk het voordeel voor velen van de pandemievaccinatie opwegen tegen de risico’s voor enkelen. Risico’s die waarschijnlijk deels ook wel bekend zijn bij de GRaad. Met name voor gezonde kinderen en zwangeren zijn er ook veel deskundigen (zie literatuur) die voldoende bewezen achten dat de risico’s groter zijn waardoor de milde M-griep de vaccinatie-risico’s voor deze groepen niet rechtvaardigt.

Verantwoordelijkheid regering en volksvertegenwoordigers.

Indien u als regering en volksvertegenwoordigers na kennisneming van onderstaande berichten en literatuurgegevens verantwoordelijkheid wilt blijven nemen voor het volgen van het GRaad-advies, dan kunt u later (parlementaire enquete?) deze verantwoordelijkheid niet meer afschuiven op de GRaad. Dit is temeer van belang wetend dat burgers niemand aansprakelijk kunnen stellen voor eventuele pandemievaccin-schade, waarvan overheden en fabrikanten elkaar in geheime contracten vrijwaren, zoals bleek door een uitgelekt contract van de Franse overheid met een vaccinfabrikant.

Ook zult u ingeval van H1N1vaccinatie van gezonde kinderen en zwangeren op zijn minst zorg dienen te dragen voor een onafhankelijke follow-up van dit vaccinatie-experiment:


Gedurende meerdere jaren het opgroeien van de (ongeboren) kinderen die nu gevaccineerd gaan worden volgen en deze vergelijken met (ongeboren) kinderen die geen pandemievaccins kregen. Deskundigen voorzien op grond van de literatuur een minstens tweemaal zo vaak voorkomen van autisme en leerproblemen bij de groep gevaccineerde (ongeboren) kinderen.
Het aantal miskramen bij gevaccineerde zwangeren gedurende zes maanden na de vaccinatie vergelijken met dit aantal bij niet gevaccineerde zwangeren, ongeacht het wel of niet gehad hebben van de griep.

Het is absoluut noodzakelijk om deze statistische follow-ups niet door het heersend medisch systeem of uw advies-instanties te laten uitvoeren. De onderzoekers mogen geen enkel belang hebben bij de uitkomst. Het betreft bovendien geen medisch maar een statistisch onderzoek waarvoor geen medische kennis vereist is. De door minister Klink geplande monitoring door het medisch georiënteerde Lareb is in dezen absoluut onvoldoende, al was het maar vanwege de uitspraak van de baas van het Lareb in het Journaal, toen bekend werd dat hij deze taak kreeg. ”Het gaat meestal om toevallige samenlopen van omstandigheden”, zo zei hij bij voorbaat.

De onderzoekers mogen dus geen enkele verantwoordelijkheid voor of betrokkenheid hebben bij het vaccinatiebeleid of het heersende medisch-farmaceutisch systeem. Wellicht een taak voor de Raad voor de Veiligheid van de heer van Vollenhove?

Met mij wachten vele bezorgde burgers op uw spoedige reactie op deze brief.

Hoogachtend,

Jannes Koetsier, arts
21 november 2009


Link:

Gepost door: Jan Boeykens | 26-11-09

Reageren op dit commentaar

verkeerde informatie De Nederlandse minister van volksgezondheid Ab Klink zou op zijn minst verkeer voorgelicht zijn omtrent het vaccin tegen de Mexicaanse griep...

----

Ab Klink heeft stellig benadrukt dat het vaccin tegen de WHO-griep uitsluitend goedgekeurde stoffen bevat. Nu blijkt dat deze vaccins thiomersal bevatten. Dit is een biocide, dat wil zeggen een stof dat levende organismen doodt. In Nederland heeft de biocide thiomersal geen toelatingsnummer en dus is het een verboden stof.

Gepost door: Yves | 28-11-09

Reageren op dit commentaar

'WHO in de pocket van big pharma'
9 dec 2009

Uit documenten geplaatst op wikileaks blijkt dat de WHO, de wereldgezondheidorganisatie van de VN, in grote mate wordt gestuurd door "big pharma". Expertgroepen van de organisatie zijn gevoelig voor lobby, wat sinds dit jaar al werd vermoed aangezien WHO experten alleen aan tafel willen zitten met afgevaardigden van medicijnmakers en niet met andere groepen of critici.
Dit alles valt te concluderen uit een dossier opgesteld door de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA; "Big Pharma") over de WHO Expert Working Group (EWG) in verband met research&development.

Wikileaks ziet de documenten als belangrijk voor journalisten, beleidsmakers, overheden, patienten en het algemene publiek.

www.wikileaks.org

http://zaplog.nl/zaplog/article/who_in_de_pocket_van_big_pharma/

Gepost door: Jaap | 10-12-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.