03-01-09

Vastgeketend aan de operatietafel


,,Gevangenen nooit geboeid geopereerd''

handhoofd.vandeurzen.imagesstefaan_declerckkop.Vandeurzen.art_large_339674 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Brussel, 3.1.2009

In bijlage volgt een bijzonder interessant artikel dat destijds in Het Nieuwsblad verscheen en waarin dokter Francis Van Mol, hoofdgeneesheer-directeur van de penitentiaire gezondheidsdienst, ontkende dat gedetineerden vastgeklonken worden aan de operatietafel.

Dokter Van Mol vertelt immers leugens. De Werkgroep Morkhoven vernam namelijk dat de gevangenisbewakers die Marcel Vervloesem als een geboeide misdadiger naar het operatiekwartier brachten en hem aan de operatietafel vastketenden, een groene operatieschort aantrokken. Die operatieschort is enkel bedoeld voor het chirurgisch team.
De bewakers bleven in de operatiekamer staan tot Marcel Vervloesem, tengevolge van de narcose, volledig buiten bewustzijn was (en het is mogelijk dat zij ook nadien nog, gekleed als chirurgen, in de operatiekamer bleven).

Ook uit ons schrijven van 9.12.2008 over de spoedopname van Marcel Vervloesem in het AZ Sint-Jan te Brugge, blijkt dat dokter Van Mol de slechte gewoonte heeft om leugens te verzinnen.
Wij citeren: 'Het 8 dagen durende verblijf in het AZ Sint Jan te Brugge waar hij vanwege een ernstige bloeding aan zijn linkerlies geopereerd werd, is voor Marcel Vervloesem een echte hel geweest. Acht dagen lang lag hij er dag en nacht met zijn enkel aan het bed geboeid. Zelfs tijdens de operatie lag hij aan de operatietafel geboeid. Die boeien ging nooit af, alleen als hij onder de scanner lag. Hij moest het dan zelf nog vragen. Zelfs de artsen zaten er verveeld mee maar de bewakers zeiden dat zij enkel het reglement van justitieminister Vandeurzen en Hans Meurissen (directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen) opvolgden. Marcel vertelde ons dat hij met zijn pas geopereerde wonde eens gedurende vier uur en een half in een rolstoel heeft zitten wachten zonder dat hij zich kon bewegen omdat hij aan de rolstoelwagen geboeid was. Op een bepaald moment heeft hij zoveel pijn van die boeien aan zijn enkel gekregen dat hij een kous heeft aangetrokken om zijn enkel te beschermen. De boeien gingen nooit af, zelfs tijdens het wassen niet, en de bewakers bleven er gewoon bijstaan als hij gewassen werd. Als hij met de bewakers door de gangen ergens naar toe werd gevoerd, dan werd hij telkens als een echte gangster geboeid zodat iederéén daaruit kon opmaken dat hij een gevaarlijke misdadiger was. Waarschijnlijk is dit een ideetje van justitieminister Vandeurzen die 11 jaar lang ziekenhuisdirecteur is geweest en die, naar we uit vertrouwelijke bron vernomen hebben, perfect op de hoogte wordt gehouden van wat er met Marcel gebeurt. Toen Marcel op de brancard van de ziekenwagen werd gelegd om terug naar de gevangenis te Brugge gevoerd te worden omdat hij de manier waarop hij werd behandeld niet langer meer aankon en uit het ziekenhuis wegwilde, werd hij onmiddellijk aan de brancard geboeid terwijl er twee politiemannen, twee bewakers en een ambulancier bij hem waren. Dat is dus volledig krankzinnig.'

Dokter Van Mol liegt echter niet alleen over het vastketenen van mensen aan de operatietafel. Ook zijn medische verslagen blijken fout te zijn opgemaakt.
In zijn verslag aan bepaalde diensten spreekt hij bijvoorbeeld met geen woord over:
- het feit dat Marcel Vervloesem reeds voor zijn opsluiting in de gevangenis aan kanker geopereerd werd, een zware hartoperatie moest ondergaan en aan een zware suikerziekte leed enz. Van Mol wil de schuld van de gezondheidsproblemen van Marcel Vervloesem namelijk bij Marcel Vervloesem zelf leggen. Vandaar dat hij de gezondheidsproblemen van Marcel Vervloesem uitsluitend wijt aan diens honger- en (gedeeltelijke) dorststaking.
- het feit dat Marcel Vervloesem door zijn vermoedelijke tussenkomst en/of die van minister Vandeurzen, niet in het ziekenhuis van Turnhout werd opgenomen maar wekenlang in een onverluchte isoleercel in het medisch centrum van de gevangenis van Brugge werd opgesloten (met wekenlang geen recht op briefwisseling, enkel bezoek van zijn familie, geen briefwisseling, geen contact met medegevangenen, slechts korte gesprekken met zijn advocaten, slechts enkele minuten per dag uit de isoleercel voor een bloedcontrole enz.)
- het feit dat men Marcel Vervloesem ook na de beeindiging van zijn wekenlange honger- en dorststaking, zonder geneeskundig onderzoek of geneeskundige bijstand in zijn isoleercel liet liggen
- het feit dat Marcel Vervloesem na een paar weken, zonder medisch dossier naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht en daar opnieuw in een onverluchte isoleercel werd gestoken waarin enkel een plastieken emmer en een bed stonden
- het feit dat Marcel Vervloesem wekenlang zonder de nodige medische verzorging en vermoedelijk zonder voldoende insuline voor zijn suikerziekte, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten waardoor zijn suikerspiegel wekenlang op een levensgevaarlijke manier bleef schommelen en zijn voeten en benen zodanig opzwollen van het vocht dat hij tenslotte niet meer kon gaan en zijn voeten zelfs niet meer kon bewegen. Hij kreeg daarbij ook een infectie aan zijn linkerbeen.
- over het feit dat, nadat directeur Eric Geudens zei dat 'er geen enkele reden was om Marcel Vervloesem te laten opnemen', de ambulances van het Hulpcentrum 100 en van het MUG-team (dit is een ziekenwagen met een dokter en twee verplegers uit een erkend ziekenhuis met enkel medisch materiaal aan boord) met spoed moesten uitrukken om het leven van Marcel Vervloesem te redden
- het feit dat Marcel Vervloesem vervolgens naar de intensieve hulp van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vervoerd werd alwaar men hem 6 uur lang aan een hartmachine en andere toestellen moest koppelen.
- het feit dat de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, die na de spoedopname te Turnhout opnieuw overgebracht werd naar het medisch centrum van de gevangenis van Brugge, zo erg achteruit was gegaan dat hij verschillende keren met spoed in het AZ. Sint Jan te Brugge moest opgenomen worden.
- het feit dat Marcel Vervloesem op drie weken tijd tot driemaal moest geopereerd worden in het AZ Sint Jan en dat de dokters hierbij vaststelden dat de nieren van Marcel Vervloesem totaal geblokkeerd waren
- het feit dat Marcel Vervloesem verschillende weken na elkaar voor een nierdialyse naar het AZ Sint-Jan moest gevoerd worden
- het feit dat Marcel Vervloesem 6 dagen lang een bloedtransfusie (een halve liter bloed per dag) diende te krijgen
- het feit dat Marcel Vervloesem wekenlang moest rondlopen met een groot gat in zijn linkerlies en dat hij tengevolge van een onstelpbare bloeding aan deze wonde, tenslotte met spoed moest opgenomen en geopereerd worden.

Dokter Van Mol spreekt in zijn rapport natuurlijk ook niet over het feit dat Marcel Vervloesem bij zijn laatste operatie in het AZ. Sint-Jan gedurende 8 dagen en 8 nachten lang vastgeketend werd aan zijn bed, zijn rolstoel en de operatietafel. Ook over de vernederende en menstonterende wijze waarop Marcel Vervloesem als een geketende misdadiger door twee cipiers door de ziekenhuisgangen werd gevoerd, komt in het rapport van dokter Van Mol niet ter sprake. Er wordt ook niets gezegd over het vastketenen aan de ziekenwagenbrancard, richting gevangenis Brugge, terwijl er twee gevangenisbewakers en een politieman aanwezig waren. Geen woord over het folterend licht dat dag en nacht in de kamer van Marcel Vervloesem in het AZ. Sint-Jan te Brugge bleef branden en hem het slapen belette.
In het rapport van dokter Van Mol staat zelfs dat Marcel Vervloesem een 'roker' is terwijl hij totaal niet rookt. Ook daarmee probeert dokter Van Mol waarschijnlijk aan te tonen dat Marcel Vervloesem zelf verantwoordelijk is voor zijn ongeneeslijke toestand.

Het zal dokter Van Mol een zorg wezen dat men een ongeneeslijke zieke tot stervens toe en zonder rekening te houden met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in de gevangenis opgesloten houdt.
Men kan zich afvragen hoeveel zieke en ongeneeslijk zieke gevangenen er op deze wijze al het slachtoffer werden van dokter Van Mol. Hoeveel mensen hebben er zich al gezelfmoord in de gevangenissen omdat zij door de fout opgemaakte rapporten van Van Mol geen enkele uitweg meer zagen ? Hoevelen zijn er die door een gebrek aan medische verzorging en foutieve rapporten over hun gezondheidstoestand, een stille dood zijn gestorven in de gevangenis ? Hoeveel families moesten er zich bij het definitief verlies van een in de gevangenis omgekomen familielid in alle stilte en zonder protest neerleggen ?
Onder de omgekomen gevangenen bevonden zich ongetwijfeld ook mensen die volledig onschuldig waren. Hoe kan het anders dat een activist zoals Marcel Vervloesem tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld nadat de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat al de ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen waren ?

De Werkgroep Morkhoven verwacht dan ook van justitieminister Stefaan De Clerck dat hij deze zaak grondig laat onderzoeken.
Zij hoopt verder dat de minister laat uitzoeken of het inderdaad klopt dat Marcel Vervloesem dient opgeofferd te worden om de kinderpornozaak Zandvoort met haar bijna 90.000 slachtoffertjes, in de doofpot te kunnen steken.

vzw Werkgroep Morkhoven


Het Nieuwsblad 28/06/2002

,,Gevangenen nooit geboeid geopereerd'' - UZ, hoofdgeneesheer gevangenissen én advocate weerleggen kwakkel

GENT - ,,Pure nonsens, dat gedetineerden vastgeklonken worden aan de operatietafel'', reageren het Universitair Ziekenhuis en dokter Francis Van Mol, hoofdgeneesheer-directeur van de penitentiaire gezondheidsdienst op een bericht in Het Laatste Nieuws . Daarin stond dat Danny Talliman, die in januari in Zelzate zijn vrouw doodschoot, een levertransplantatie had ondergaan in het UZ terwijl hij met boeien vastgemaakt was aan de operatietafel.

Al worden er uiteraard bepaalde veiligheidsmaatregelen getroffen vooraleer gedetineerden onder narcose worden gebracht, en als ze eenmaal terug zijn uit het operatiekwartier.

Dokter Van Mol: ,,Volgens de bestaande reglementering wordt de ziekenhuiskamer waarin de gedetineerde verblijft, beschouwd als een cel van de gevangenis. Een bewaker zorgt ervoor dat de persoon in kwestie niet op de loop gaat of benaderd wordt door derden. Het is al gebeurd dat een gevangene vlak na de operatie het hazenpad kiest. De gevangene wordt altijd met een voetboei aan het bed vastgemaakt. Dat gebeurt niet enkel bij gedetineerden die als gevaarlijk worden bestempeld en waarbij veiligheidsmaatregelen zich opdringen.''

,,Als de patiënt/gedetineerde eenmaal onder narcose is, worden de boeien afgedaan. De bewakingsagent gaat evenmin het operatiekwartier binnen. We zouden wellicht meer last hebben met hem dan met de patiënt wanneer er een buik moet worden opengemaakt... Gevangenen die gevaarlijk zouden kunnen zijn en niet of slechts gedeeltelijk worden verdoofd, worden tijdens de ingreep doorgaans wel aan handen of voeten geboeid uit voorzorgsmaatregel. Het ziekenhuispersoneel moet per slot van rekening toch zonder risico's zijn werk kunnen doen.''

Brugge

Nathalie Arnaudts, de advocate van Danny Talliman die het bericht de wereld instuurde: ,,Mijn cliënt heeft het me zo verteld toen ik bij hem op bezoek ging in het ziekenhuis. Hij kon natuurlijk niet weten dat zijn boeien op de operatietafel zijn uitgedaan, want hij was onder narcose.''

UZ Gent liet gisteren weten dat er nog nooit gedetineerden onder narcose werden geopereerd, terwijl ze aan de operatietafel vastgeklonken waren.

Johannes Thuy, woordvoerder van minister van Justitie Marc Verwilghen: ,,Gedetineerden die een ingreep moeten ondergaan, worden meestal behandeld in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat is een volwaardig ziekenhuisje. Voor moeilijke ingrepen komen artsen van het Brugse ziekenhuis Sint-Jan over. Een levertransplantatie is echter iets helemaal anders, want er moet een orgaan worden aangevoerd en het medisch team moet groter zijn.'' (KVDS)

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=nbra28062002_006


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar Marcel Vervloesem die onschuldig vastzit. De actievoerder die vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen werd opgelegd, wordt nu eindelijk correct behandeld in de gevangenis van Brugge maar diende daarvoor eerst, zoals duizenden andere gevangenen en hun familieleden, door een echte hel te gaan. En alhoewel hij ongeneeslijk ziek is, hebben dokter Francis Van Mol en zijn geestesgenoten van justitie besloten om hem tot stervens toe in de 'overvolle' gevangenissen van Justitieminister Vandeurzen (Vlaamse Christen Democraten) op te sluiten.

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: ex-justiteminister Jo Vandeurzen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) wiens justitiebeleid (zonder te spreken over de Fortis fraudezaak) een echte flop werd en justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) die zijn taak als justitieminister 'voor en met Jo Vandeurzen' wil uitvoeren.

Na de publicatie van dit bericht werden de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven geblokkeerd.

12:36 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie declerck zieke gevangenen |  Facebook |

27-12-08

Patiëntenrechten: vastgeketend aan de operatietafel


,,Gevangenen nooit geboeid geopereerd''

handhoofd.vandeurzen.imageshand.kin.Vandeurzenkop.Vandeurzen.art_large_339674 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Brussel, 27.12.2008

TER INFORMATIE

In bijlage volgt een bijzonder interessant artikel dat destijds in Het Nieuwsblad verscheen en waarbij dokter Francis Van Mol, hoofdgeneesheer-directeur van de penitentiaire gezondheidsdienst, ontkende dat gedetineerden vastgeklonken worden aan de operatietafel.

Uit ons schrijven van 9.12.2008 over de spoedopname van Marcel Vervloesem in het AZ Sint-Jan te Brugge, blijkt namelijk dat dokter Van Mol leugens vertelt.
Wij citeren: 'Het 8 dagen durende verblijf in het AZ Sint Jan te Brugge waar hij vanwege een ernstige bloeding aan zijn linkerlies geopereerd werd ( hij heeft er nu een wonde waarin men een halve vuist kan insteken), is voor Marcel Vervloesem een echte hel geweest. Acht dagen lang lag hij er dag en nacht met zijn enkel aan het bed geboeid. Zelfs tijdens de operatie lag hij aan de operatietafel geboeid. Die boeien ging nooit af, alleen als hij onder de scanner lag. Hij moest het dan zelf nog vragen. Zelfs de artsen zaten er verveeld mee maar de bewakers zeiden dat zij enkel het reglement van justitieminister Vandeurzen en Hans Meurissen (directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen) opvolgden. Marcel vertelde ons dat hij met zijn pas geopereerde wonde eens gedurende vier uur en een half in een rolstoel heeft zitten wachten zonder dat hij zich kon bewegen omdat hij aan de rolstoelwagen geboeid was. Op een bepaald moment heeft hij zoveel pijn van die boeien aan zijn enkel gekregen dat hij een kous heeft aangetrokken om zijn enkel te beschermen. De boeien gingen nooit af, zelfs tijdens het wassen niet, en de bewakers bleven er gewoon bijstaan als hij gewassen werd. Als hij met de bewakers door de gangen ergens naar toe werd gevoerd, dan werd hij telkens als een echte gangster geboeid zodat iederéén daaruit kon opmaken dat hij een gevaarlijke misdadiger was. Waarschijnlijk is dit een ideetje van justitieminister Vandeurzen die 11 jaar lang ziekenhuisdirecteur is geweest en die, naar we uit vertrouwelijke bron vernomen hebben, perfect op de hoogte wordt gehouden van wat er met Marcel gebeurt. Toen Marcel op de brancard van de ziekenwagen werd gelegd om terug naar de gevangenis te Brugge gevoerd te worden omdat hij de manier waarop hij werd behandeld niet langer meer aankon en uit het ziekenhuis wegwilde, werd hij onmiddellijk aan de brancard geboeid terwijl er twee politiemannen, twee bewakers en een ambulancier bij hem waren. Dat is dus volledig krankzinnig.'

Ook (ex-) justitieminister Vandeurzen is een leugenaar. Dat bleek al toen hij tegenover senator Zoé Genot ontkende dat er ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's strafdossier en kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen waren verdwenen terwijl hij de schriftelijke bevestiging ervan door de Hoge Raad voor de Justitie, onder zijn neus geschoven kreeg.

Gewetenloosheid en met een platgestreken gezicht liegen is namelijk de enige manier in België om hogerbenoemd of minister van justitie te worden.

Het valt te hopen dat de Liga voor Mensenrechten en het VN-Comité tegen Folteringen die onlangs de 'subtiele folteringen in de belgische gevangenissen' aan de kaak stelden, nu eindelijk aandacht gaan besteden aan deze zaak. Het betreft hier immers niet enkel een 'individuele zaak' maar het gaat hier om de gezondheid en het welzijn van alle gevangenen (en hun vrienden + familieleden) ! Ook de wet op de patiëntenrechten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens worden hierbij ernstig in vraag gesteld.

Onze beste wensen voor het volgende jaar.

vzw Werkgroep Morkhoven


Het Nieuwsblad 28/06/2002

,,Gevangenen nooit geboeid geopereerd'' - UZ, hoofdgeneesheer gevangenissen én advocate weerleggen kwakkel

GENT - ,,Pure nonsens, dat gedetineerden vastgeklonken worden aan de operatietafel'', reageren het Universitair Ziekenhuis en dokter Francis Van Mol, hoofdgeneesheer-directeur van de penitentiaire gezondheidsdienst op een bericht in Het Laatste Nieuws . Daarin stond dat Danny Talliman, die in januari in Zelzate zijn vrouw doodschoot, een levertransplantatie had ondergaan in het UZ terwijl hij met boeien vastgemaakt was aan de operatietafel.

Al worden er uiteraard bepaalde veiligheidsmaatregelen getroffen vooraleer gedetineerden onder narcose worden gebracht, en als ze eenmaal terug zijn uit het operatiekwartier.

Dokter Van Mol: ,,Volgens de bestaande reglementering wordt de ziekenhuiskamer waarin de gedetineerde verblijft, beschouwd als een cel van de gevangenis. Een bewaker zorgt ervoor dat de persoon in kwestie niet op de loop gaat of benaderd wordt door derden. Het is al gebeurd dat een gevangene vlak na de operatie het hazenpad kiest. De gevangene wordt altijd met een voetboei aan het bed vastgemaakt. Dat gebeurt niet enkel bij gedetineerden die als gevaarlijk worden bestempeld en waarbij veiligheidsmaatregelen zich opdringen.''

,,Als de patiënt/gedetineerde eenmaal onder narcose is, worden de boeien afgedaan. De bewakingsagent gaat evenmin het operatiekwartier binnen. We zouden wellicht meer last hebben met hem dan met de patiënt wanneer er een buik moet worden opengemaakt... Gevangenen die gevaarlijk zouden kunnen zijn en niet of slechts gedeeltelijk worden verdoofd, worden tijdens de ingreep doorgaans wel aan handen of voeten geboeid uit voorzorgsmaatregel. Het ziekenhuispersoneel moet per slot van rekening toch zonder risico's zijn werk kunnen doen.''

Brugge

Nathalie Arnaudts, de advocate van Danny Talliman die het bericht de wereld instuurde: ,,Mijn cliënt heeft het me zo verteld toen ik bij hem op bezoek ging in het ziekenhuis. Hij kon natuurlijk niet weten dat zijn boeien op de operatietafel zijn uitgedaan, want hij was onder narcose.''

UZ Gent liet gisteren weten dat er nog nooit gedetineerden onder narcose werden geopereerd, terwijl ze aan de operatietafel vastgeklonken waren.

Johannes Thuy, woordvoerder van minister van Justitie Marc Verwilghen: ,,Gedetineerden die een ingreep moeten ondergaan, worden meestal behandeld in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat is een volwaardig ziekenhuisje. Voor moeilijke ingrepen komen artsen van het Brugse ziekenhuis Sint-Jan over. Een levertransplantatie is echter iets helemaal anders, want er moet een orgaan worden aangevoerd en het medisch team moet groter zijn.'' (KVDS)

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=nbra28062002_006


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar Marcel Vervloesem die onschuldig vastzit. De actievoerder die vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen werd opgelegd, wordt nu eindelijk correct behandeld in de gevangenis van Brugge maar diende daarvoor eerst, zoals duizenden andere gevangenen en hun familieleden, door een echte hel te gaan. En alhoewel hij ongeneeslijk ziek is, hebben dokter Francis Van Mol en zijn geestesgenoten van justitie besloten om hem tot stervens toe in de 'overvolle' gevangenissen van Justitieminister Vandeurzen (Vlaamse Christen Democraten) op te sluiten.

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

13:23 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vastgeketend aan de operatietafel |  Facebook |

23-12-08

Christen Democraten en 'overvolle' gevangenissen


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4handhoofd.vandeurzen.imagespatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Brussel, 23 december 2008

Gisteren nog een briefje van Marcel uit het medisch centrum te Brugge ontvangen.

Zijn gezondheidstoestand blijft erbarmelijk alhoewel er een lichte verbetering waarneembaar is.

De vuistgrote wonde aan zijn linkerlies die ernstige bloedingen veroorzaakte, blijkt dank zij een speciaal aangebracht apparaatje, nu weer langzaam aan dicht te groeien.

Na enkele weken heeft men tevens besloten om met de nierdialyses te stoppen omdat de nieren van Marcel voor 60% terug schijnen te werken.

Er gaan nu speciale maatregelen worden genomen om de nieren te beschermen.

Volgens de specialist geraakten de nieren geblokkeerd door zijn zware suikerziekte.

Het gebrek aan verzorging (wekenlang schommelde de suikerspiegel van zeer laag tot zeer hoog en zaten Marcel's voeten en benen opgestapeld met vocht zonder dat men er iets aan deed) zal zeker mede een rol hebben gespeeld.

De specialisten maken zich bijzonder ongerust over de hoge bloeddruk van Marcel (boven de 18). Daarom zullen de cardiologen nu worden ingeschakeld. Men vreest immers dat het risico op een hartinfarct bijzonder groot en zelfs te verwachten is.

Om goed te zijn, zou er dus kortelings moeten ingegrepen worden en zou Marcel een hartoperatie moeten ondergaan (die door een tweede hartoperatie dient gevolgd te worden).

Probleem is echter dat hij van al de verwikkelingen die er zijn geweest en de 3 operaties die hij op een 3-tal weken tijd heeft gehad, enorm verzwakt is.

Marcel diende zopas ook gedurende 6 dagen lang bloedtransfusies (een halve liter per dag) te krijgen omdat zijn lichaam geen rode bloedcellen meer aanmaakt, wat er zou op kunnen wijzen dat de kanker waarvoor hij een paar jaren geleden geopereerd werd, opnieuw doorgebroken is.

Het is onbegrijpelijk dat men mensen die ongeneeslijk ziek zijn in de gevangenis houdt terwijl men voortdurend herhaalt dat de Belgische gevangenissen 'overvol' zijn.

Men kan zich ook afvragen waarom Bart Debie van het Vlaams Belang die tot 4 jaar gevangenis was veroordeeld, na 1 dag gevangenisstraf weer terug vrij kwam en nu thuis, gezond en wel, op een electonisch enkelbandje zit te wachten.

En om het voor de zoveelste keer nog eens te herhalen: Marcel werd gedurende 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' vervolgd op basis van de verhalen van K. en konsoorten over zogezegde 'folteringen en verkrachtingen' waaraan hij zich nu 30 jaar geleden schuldig zou gemaakt hebben. De verhalen waren onmogelijk te controleren en Marcel werd uiteindelijk voor die verhalen vrijgesproken. Maar doordat hij in 2005 door drie minderjarigen uit zijn wijk (die ondermeer wegens drugshandel en een gewapende roofoverval werden opgepakt en die contact onderhouden met de voorgenoemde kliek) opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd, werd hij tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Met de medische getuigschriften waaruit bleek dat Marcel onmogelijk iemand kon verkracht hebben en met de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, hield de rechter geen rekening.
Een paar bamboestokjes die nooit op DNA-sporen werden onderzocht, golden als 'bewijs' van de foltering.

Justitie onderzocht meer dan 10 jaar lang de nu 30 jaar oude verhalen over 'verkrachtingen en folteringen' omtrent Marcel Vervloesem maar de bijna 90.000 kinderen op de kinderporno-cd-roms Zandvoort werden niet geidentificeerd omdat de foto's zogenaamd te oud waren.

Het is overklaarbaar dat Marcel enkele maanden geleden door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag werd verhoord inzake de kinderpornozaak Zandvoort maar dat ook de nederlandse autoriteiten besloten hebben om deze zaak in de doofpot te steken zodat de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten vrijuit kunnen gaan...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----------

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's:
- De ongeneeslijk zieke Marcel Vervloesem
- De gewezen justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V - Christen-Democraten) die onvoorwaardeiijk door zijn partij wordt gesteund en die, binnen een volgende regering, opnieuw als minister wil aantreden op voorwaarde dat hij 'eerherstel krijgt'.

12:34 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: christen democraten zieke gevangenen |  Facebook |

11-12-08

'Patiëntenrechten': Justitie treedt op tegen Anne-Marie Lizin


Conferentie3.lizinpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Typisch voor justitie: iemand die pas voor een hartaanval op de operatietafel heeft gelegen een dolk in de rug planten zonder rekening te houden met de scheiding der machten. En dan maar hopen dat de persoon in kwestie aan een volgende hartoperatie bezwijkt...

------------

Lizin niet meer onschendbaar?

BRUSSEL (BELGA) - De procureur-generaal van Luik wil de parlementaire onschendbaarheid van Anne-Marie Lizin (PS) laten opheffen.
De procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé, vraagt in een brief aan de voorzitter van de Senaat de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van senator en burgemeester Anne-Marie Lizin (PS).

Lizin, die momenteel in een ziekenhuis in het Finse Helsinki herstelt van een zware hartaanval, zou zich moeten verantwoorden voor de zaak Charpentier. Charpentier, die advocaat aan de balie van Hoei is, verwijt Lizin dat ze de pers niet toeliet op de zitting van de gemeenteraad van Hoei van 24 maart 2005. De journalisten konden de zitting wel bijwonen, maar niemand mocht foto's nemen, geluidsfragmenten opnemen of beelden maken.

In een persbericht reageert de advocaat van Lizin, Serge Moureaux, dat de vraag van de procureur om verschillende redenen onontvankelijk is. Zo zou de Luikse procureur onder meer niet bevoegd zijn om de opheffing van de onschendbaarheid te vragen en is de procedure niet conform de wet Franchimont, omdat Lizin nooit officieel in verdenking is gesteld.

Meester Moureaux toont zich ook verbaasd over de timing van de vraag. Het persagentschap Belga vernam nochtans gisterenavond dat de procureur van plan is aan de raadkamer te vragen Lizin buiten vervolging te stellen.

DS 11 december 2008

08-12-08

Bezoek aan Marcel Vervloesem: 6.12.2008


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Beste vrienden,

Bedankt voor de informatie.

We wisten niet dat Marcel zelf naar de gevangenis wilde.

Als we het goed begrijpen dan voelde Marcel zich in het AZ Sint Jan in Brugge slechter dan in de gevangenis, en dat niet alleen vanwege het feit dat hij daar met spoed wegens inwendige bloedingen was opgenomen maar ook vanwege zijn behandeling.

Wij vinden dat niet normaal. We vinden het ook niet normaal dat het hospitaal ons verschillende malen gelogen heeft en ons zei dat men er 'geen Marcel Vervloesem kende'.

De gevangenis was deze keer correct op dat gebied want daar zei men ons dat Marcel inderdaad in het hospitaal was opgenomen.

Het feit dat Marcel zich slechter voelde en dat hij meer geisoleerd werd in Sint Jan dan in de gevangenis, zal natuurlijk deel uitmaken onze klacht aan de verschillende ministers (en niet alleen van onze klacht bij de ombudsdienst van Sint Jan).

Zulke zaken zijn onaanvaardbaar. Ook het feit dat Wendy totaal niet verwittigd werd van de opname van haar vader in Sint Jan, is totaal onaanvaardbaar.
Dan is er nog het feit dat men bij jullie aankomst in Sint Jan, eerst zei dat er 'geen Marcel Vervloesem in de computer stond'. Ook dit is geheel onaanvaardbaar.

Al deze zaken zullen dus deel uitmaken van onze klacht bij de minister van volksgezondheid en bij het kabinet van de Eerste Minister alwaar men ons correct behandelde.

We gaan nu morgen naar de gevangenis telefoneren zoals het medisch centrum van de gevangenis ons vroeg. Het is immers al twee weken geleden dat we Marcel gezien hebben en hij voelt zich altijd opgepept als we geweest zijn.

Als er nog problemen zouden zijn, laten we dat jullie ogenblikkelijk weten.

Nog eens bedankt voor de correcte informatie en de beste groeten aan iederéén die Marcel blijft ondersteunen.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

23:10 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bezoek vervloesem brugge 6 12 2008 |  Facebook |

Marcel Vervloesem - Actie isoleercellen Good Engels: Schellens 6.11.1989


De Werkgroep Morkhoven gaat alle brieven van en aan Marcel Vervloesem op het Internet plaatsen. Het wordt een gigantisch werk maar het zal de moeite waard zijn.

mailp

AZ Sint-Jan Brugge: patiënten verdwijnen er...


trappenhuis UMuspatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

In het AZ Sint Jan te Brugge schijnen er niet alleen bejaarde patiënten in liftkokers te vallen waar ze enkele weken later weer uitgevist worden.

Als ik de brief van Jan Boeykens aan het AZ Sint Jan te Brugge lees, dan kom ik tot de vaststelling dat het ziekenhuis Sint Jan patiënten opneemt zonder dat die geregistreerd worden terwijl dit wettelijk verplicht is.

Vandaar dat men kon zeggen dat men 'geen Marcel Vervloesem kende' terwijl die al drie dagen met inwendige bloedingen in hun ziekenhuis lag.

Het doet mij allemaal denken aan justitie die in de zaak Vervloesem de ontlastende stukken uit zijn strafdossier deed verdwijnen om hem te kunnen veroordelen en op te sluiten.

Het AZ Sint Jan neemt onvindbare patiënten op terwijl het parket van Turnhout met verdwenen dossiers werkt.

Het wordt tijd dat dit corrupte zootje eens wordt opgekuist, anders gaan daar nog veel meer mensen het slachtoffer van worden !


DS. maandag 2 mei 2005 | Bron: belga

Ziekenhuis schuldig aan dood patiënt na val in liftkoker

BRUGGE - De correctionele rechtbank in Brugge heeft het Brugse ziekenhuis AZ Sint-Jan veroordeeld tot een boete van 7.436 euro en 22.500 euro. Dat laatste bedrag moet het ziekenhuis betalen aan de familie van een 75-jarige patiënte die in het ziekenhuis om het leven kwam toen ze tijdens de nacht van 4 op 5 december 1999 van negen verdiepingen hoog in een buitenkoker viel. De algemeen directeur en een verpleegster van het ziekenhuis werden vrijgesproken.

Spelen met patiëntenrechten: telefoontje naar het kabinet van Yves Leterme


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4135875fkvandeurzenpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Van: Jan Boeykens Aan: eric.ingrid, peter, imichiels, Marleen_boeykens, dentisterie_sociale, m.dolphina.j.nl, roelie.post, carla.brite-group.eu, leclea.be, kamish, laviedeperes, droitfondamental.eu, snakeman.nl, ccvink.it, louishagemann.nl, jo.reymen, bert.boeykens, joris.boeykens, lieve.pepermans.progresslaw, jo.dereymaeker.progresslaw, jan.buelens.progresslaw, jan.delien.progresslaw, julie.tieleman.progresslaw, mieke.vanlaer.progresslaw, pascal.sertyn.standaard.be, bart.brinckman.standaard.be, redactie.vt4.be, hetvolk, antwerpen.belga.be, radionieuws.vrt.be, wim.pote.vrt.be, chris.denijs.vrt.be, wim.wilri.persgroep.be, antwerpen.streekkrant.be, steven.de.bock, hoofdredactie.demorgen.be, cie.just.tweedekamer.nl, ad.nl, nieuwsdienst.anp.nl, redactie.bijeen.nl, bnn.omroep.nl, k.leunissen.eerstekamer.nl, f.leijnse.eerstekamer.nl, janlaurier.eerstekamer.nl, m.y.linthorst.nl, l.kneppersheijnert.eerstekamer.nl, rlinden.nl, omroep.nl, nieuwsdienst.telegraaf.nl, tros.nl, redactie.trouw.nl, vara.nl, vermist.tros.nl, veronica.nl, redactie.volkskrant.nl, Voorzitter.tweedekamer.nl, vpro.nl, redactie.vn.weekbladpers.nl, vvdvoorlichting.tweedekamer.nl, wereldomroep.nl
Datum: 8 dec. 2008
Onderwerp: Spelen met patiëntenrechten: telefoontje naar het kabinet van Yves Leterme

Bedankt B.,

Heb zopas naar de gevangenis van Brugge gebeld waar (zoals ik verwachtte) Marcel een half uur voordien op het medisch centrum was binnengebracht terwijl men zaterdag in het hospitaal aan de schoonzoon van Marcel had gezegd dat hij 'minstens tot woensdag of donderdag in het ziekenhuis' zou blijven.
Maar ja, men wist dat Jacqueline en ik vandaag naar het hospitaal zouden komen. En men zal wel van alle kanten brieven en kritiek hebben gehad. Vandaar dus...

De artsen die verantwoordelijk zijn voor Marcel zullen echter goed uit hun doppen moeten zien want ik had hun volgende zet al voorzien en had hen daarom geschreven dat zij 'mee verantwoordelijk zouden gesteld worden indien men Marcel nu snel weer naar de gevangenis zou laten overbrengen en indien er opnieuw iets verkeerd zou gaan met Marcel'. Maar ja, als die medici zich ten koste van zichzelf en hun patiënten, liever door justitie onder druk willen laten zetten, dan is dat hun zaak.

Toen ik de gevangenis vroeg om Marcel te bezoeken, begon de verantwoordelijke van het medische centrum ook weer met wat het klassieke klungelachtig gelul van: 'Hebt u een afspraak gemaakt met het medisch centrum ?' 'De verantwoordelijke arts moet zien of dat mogelijk is'. 'U moet morgen maar terugbellen'.

Ik antwoordde dat ik ten volle begrip had voor dit lullige administratieve gedoe maar dat het bezoek aan Marcel geen probleem kon zijn gezien Marcel zaterdag reeds bezoek had gehad in het ziekenhuis en zijn toestand nu blijkbaar verbeterd was. Ik zei ook dat Marcel ons nadrukkelijk gevraagd had om op bezoek te komen maar dat het AZ Sint Jan te Brugge vijf dagen lang herhaald had dat men 'geen Marcel Vervloesem kende'. Ik zei verder dat ik morgen wel wilde terugbellen om hen de tijd te geven om iets nieuw te bedenken maar dat ik niet van plan was om nog eens twee dagen extra te wachten.

Ik heb vervolgens naar het kabinet van Eerste Minister Yves Leterme getelefoneerd en heb daar uitgelegd met welke kinderachtige spelletjes de gevangenisdirectie van Brugge en de directie van het AZ Sint Jan te Brugge zich tegenwoordig bezig houden. Ik heb zelfs nog een grapje gemaakt rond het AZ Sint Jan dat in haar onthaalfoldertjes beweert dat het 'belang van de patiënt op de eerste plaats komt'. De meeste patiënten zullen nu wel begrijpen dat het om een puur commercieel reclamefoldertje gaat dat op de eerste plaats bedoeld is om de bedden van het AZ Sint Jan flink gevuld te krijgen.

Ik hou je verder op de hoogte.


In het jaarverslag van de ombudsdienst van het A.Z. Sint-Jan te Brugge staat dat er 'al verschillende decennia een cultuur van willen verbeteren en openstaan voor kritiek in het ziekenhuis, heerst'.

De Werkgroep Morkhoven roept dan ook iederéén dringend op om de ziekenhuisdirectie en de ziekenhuisdiensten van het A.Z. Sint-Jan te contacteren over de manier waarop de bezoekers van Marcel Vervloesem behandeld worden en het bezoekrecht van Marcel Vervloesem wordt geschonden.

Contact

Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
8000 Brugge
info@azbrugge.be
Tel: 050 45 21 11 - Fax: 050 45 22 38

Nicole Vandecasteele
Ombudspersoon
050 45 20 42

Peter Vankersschaever
Ziekenhuisdirecteur
050 45 22 40

Dr. Hans Rigauts
Hoofdgeneesheer-Directeur
050 45 22 50

Dirk Pierens
Hoofd Patiëntenadministratie
050 45 20 72

Spoedgevallen: 050 45 20 00

Nierziekten
Tel: 050 45 23 10
Fax: 050 45 23 98
E-mail: nefrologie@azbrugge.be
Artsen:
Geneesheer-departementshoofd
Dr. Mario Schurgers
Geneesheer-afdelingshoofd
Dr. An De Vriese
Geneesheer-specialist
Dr. Erve Matthys
Dr. Stefaan Vandecasteele

Dialysecentrum
- Geneesheren nierziekten en dialyse:
° dr. A. De Vriese
° dr. E. Matthys
° dr. M. Schurgers
° dr. S. Vandecasteele
Tel: 050 45 22 00
Fax: 050 45 22 99
E-mail: hemodialyse@azbrugge.be

ombudsman@azbrugge.be, directiesecretariaathoofdgeneesheer-directeur@azbrugge.be, directiesecretariaat@azbrugge.be, operatiekwartier@azbrugge.be

http://www.azbrugge.be/pub/Custom/Diensten/az_DienstenDetail.aspx?id=276&afd=4&type=A&src=PRS/

------

Men kan ook een klacht indienen bij:

Administratie Gezondheidszorg - Vlaamse gezondheidsinspectie
Afdeling Preventieve & Sociale Gezondheidszorg
Markiesstraat 1
1000 Brussel
preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be


Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de gevangenis in Brugge te schrijven indien men Marcel Vervloesem wil contacteren.
Eén van de redenen om Marcel Vervloesem, in tegenstelling tot Bart Debie van het Vlaams Belang, ten allen koste in de gevangenis te houden, is dat Vandeurzen en zijn partijgenoten de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, willen blijven dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10 in één keer) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat is om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

-----------

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Foto's: Marcel Vervloesem, Dr. Stefaan Vandecasteele (AZ. Sint Jan Brugge), Justitieminister Jo Vandeurzen die gedurende 11 jaar voorzitter was van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg)

AZ Sint-Jan Brugge: 'in het belang van de patiënt'


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4135875fkvandeurzenpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Het A.Z. Sint Jan Brugge werkt in het 'belang van de patiënt'.
Dat doet men door:
- een patiënt die kan sterven, af te zonderen zodat hij zijn vrienden niet meer kan zien.
- de familie van een patiënt die kan sterven, niet in te lichten zodat de patiënt zelfs zijn eigen familie niet meer kan zien.
- de bezoekers van een patiënt die kan sterven, mede te delen dat men de patiënt 'niet kent' en 'nergens staat ingeschreven'.

Patiënten die kunnen sterven omdat:
- zij hartlijder zijn
- zij aan een zware suikerziekte lijden
- zij een tijdje geleden aan kanker geopereerd werden
- zij aan bloedarmoede lijden zodat zij weerloos zijn tegen infecties
- zij reeds een paar keren in coma geraakten
- zij reeds met spoed in het ziekenhuis moesten opgenomen worden en urenlang aan de hartmachine moesten liggen
- zij spoedoperaties hebben moeten ondergaan
- hun nieren volledig geblokkeerd zijn
- zij wegens inwendige bloedingen in het ziekenhuis liggen
- zij nog een paar hartoperaties zouden moeten ondergaan (als zij dat tenminste nog aankunnen) ...

worden, dank zij de 'nieuwe' wet op de patiëntenrechten van 2002, in het A.Z. Sint Jan te Brugge dus volledig geisoleerd zodat zij in alle 'geluk en vrede' kunnen sterven.

De wet op de patiëntenrechten heeft immers 'een groter hart dan de euthanasiewet', zoals Arsène Mullie, specialist palliatieve zorgen van het AZ St-Jan te Brugge, het kort en bondig wist samen te vatten.

-------

Arsène Mullie, specialist palliatieve zorgen, AZ St-Jan Brugge:

'De wet op de patiëntenrechten heeft een groter hart dan de euthanasiewet, daar geef ik Cosyns gelijk in.
In de euthanasiewet primeren de juridische aspecten vaak op de ethische. De nadruk ligt te weinig op het belang van de patiënt en te veel op de gestelde voorwaarden, zoals meerderjarigheid. Toch heeft de ‘administratieve rompslomp’ die Cosyns aanklaagt, ook voordelen. Een voorbeeld: een man die niet terminaal ziek was, diende een verzoek in om euthanasie. Daarvoor geldt een wachtperiode van ongeveer één maand. De wet vereist dat de arts nog twee andere artsen raadpleegt, vaak een psychiater.
Tijdens die maand veranderde de patiënt van gedachte. Euthanasie is een enorm ingrijpend fenomeen, het proces van wikken en wegen is essentieel. Daarom kan een ingewikkelde wetgeving de patiënt vaak juist beschermen.'

Bron: http://www.leif.be/nieuws/2906DS1-DS64-OPI.pdf


In het jaarverslag van de ombudsdienst van het A.Z. Sint-Jan te Brugge staat dat er 'al verschillende decennia een cultuur van willen verbeteren en openstaan voor kritiek in het ziekenhuis, heerst'.

De Werkgroep Morkhoven roept dan ook iederéén dringend op om de ziekenhuisdirectie en de ziekenhuisdiensten van het A.Z. Sint-Jan te contacteren over de manier waarop de bezoekers van Marcel Vervloesem behandeld worden en het bezoekrecht van Marcel Vervloesem wordt geschonden.

Contact

Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
8000 Brugge
info@azbrugge.be
Tel: 050 45 21 11 - Fax: 050 45 22 38

Nicole Vandecasteele
Ombudspersoon
050 45 20 42

Peter Vankersschaever
Ziekenhuisdirecteur
050 45 22 40

Dr. Hans Rigauts
Hoofdgeneesheer-Directeur
050 45 22 50

Dirk Pierens
Hoofd Patiëntenadministratie
050 45 20 72

Spoedgevallen: 050 45 20 00

Nierziekten
Tel: 050 45 23 10
Fax: 050 45 23 98
E-mail: nefrologie@azbrugge.be
Artsen:
Geneesheer-departementshoofd
Dr. Mario Schurgers
Geneesheer-afdelingshoofd
Dr. An De Vriese
Geneesheer-specialist
Dr. Erve Matthys
Dr. Stefaan Vandecasteele

Dialysecentrum
- Geneesheren nierziekten en dialyse:
° dr. A. De Vriese
° dr. E. Matthys
° dr. M. Schurgers
° dr. S. Vandecasteele
Tel: 050 45 22 00
Fax: 050 45 22 99
E-mail: hemodialyse@azbrugge.be

ombudsman@azbrugge.be, directiesecretariaathoofdgeneesheer-directeur@azbrugge.be, directiesecretariaat@azbrugge.be, operatiekwartier@azbrugge.be

http://www.azbrugge.be/pub/Custom/Diensten/az_DienstenDetail.aspx?id=276&afd=4&type=A&src=PRS/

------

Men kan ook een klacht indienen bij:

Administratie Gezondheidszorg - Vlaamse gezondheidsinspectie
Afdeling Preventieve & Sociale Gezondheidszorg
Markiesstraat 1
1000 Brussel
preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be


Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de gevangenis in Brugge te schrijven indien men Marcel Vervloesem wil contacteren.
Eén van de redenen om Marcel Vervloesem, in tegenstelling tot Bart Debie van het Vlaams Belang, ten allen koste in de gevangenis te houden, is dat Vandeurzen en zijn partijgenoten de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, willen blijven dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10 in één keer) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat is om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

-----------

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Foto's: Marcel Vervloesem, Dr. Stefaan Vandecasteele (AZ. Sint Jan Brugge), Justitieminister Jo Vandeurzen die gedurende 11 jaar voorzitter was van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg)

07-12-08

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan te Brugge schendt patiënten- en mensenrechten


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4135875fkvandeurzenpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

From: Jan Boeykens
To: nefrologie.azbrugge.be; ombudsman.azbrugge.be; directiesecretariaathoofdgeneesheer-directeur.azbrugge.be; hemodialyse.azbrugge.be; directiesecretariaat.azbrugge.be, operatiekwartier.azbrugge.be, nefrologie.azbrugge.be, postmaster.droitfondamental.eu, AStunova.nhc.nl

Brussel, zaterdag 6.12.2008

AZ. Sint Jan
Dr. Vandecasteele Stefaan
Geneesheer-specialist
Dienst Inwendige ziekten
Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
8000 Brugge

Geachte Heer Vandecasteele,

Betreft: klacht - bezoek aan Marcel Vervloesem

Zoals ik u gisteren al schreef, telefoneerde ik op donderdag 4.12.2008 naar het A.Z. Sint-Jan te Brugge en vroeg ik of het mogelijk was om Marcel Vervloesem van onze vereniging die dag te bezoeken.

Men zei me echter verschillende malen achter elkaar dat men 'geen Marcel Vervloesem kende' terwijl Marcel die ons heeft laten weten dat hij ons zo spoedig mogelijk wil zien, ten gevolge van een interne bloeding in de kliniek was opgenomen.

Uiteindelijk moest men toegeven dat Marcel was opgenomen maar toen ik vroeg of het mogelijk was om hem te bezoeken, antwoordde men ons dat men 'geen informatie had' en dat er van 'hogerhand was gezegd dat het geen zin had om terug te bellen omdat men ons toch niet verder kon helpen'.

Prinses de Croÿ telefoneerde en vroeg aan de onthaaldienst van het A.Z. Sint-Jan of zij u kon spreken. Men zei haar dat u zogenaamd afwezig was en dat zij u de volgende dag kon bereiken.

Gisteren telefoneerde Prinses de Croÿ naar de onthaaldienst en vernam zij dat u zogenaamd weer niet in het ziekenhuis was.

Vandaag telefoneerde ik omstreeks 15.30 opnieuw naar het A.Z. Sint-Jan. Opnieuw deelde men mij mede dat de 'naam Marcel Vervloesem onbekend was en dat hij dus niet in het ziekenhuis lag' terwijl hij zich nog steeds in het ziekenhuis bevond.
Ik neem aan dat de onthaaldienst van u en/of van de directie van het A.Z. Sint-Jan dus de opdracht heeft gekregen om ons verkeerd voor te lichten.

Ik telefoneerde terug naar het A.Z. Sint-Jan en ik vroeg of ik u kon spreken. Zoals donderdag en gisteren werd er mij wijsgemaakt dat u afwezig was en dat er maandag consultaties waren zodat ik het best maandag kon terugbellen. De 'secretaresse zou mij dan kunnen zeggen of u er was'. Allemaal onzin natuurlijk om te verhinderen dat wij Marcel die ons nu juist extra hard nodig heeft, kunnen bezoeken. Hoopt de directie van het A.Z. Sint-Jan misschien dat zij op die wijze de definitieve genadeslag aan Marcel kan toedienen ?

Ik telefoneerde, zoals de voorbije dagen, ook naar de gevangenis van Brugge waar men nogmaals bevestigde dat Marcel zich inderdaad in het A.Z. Sint-Jan bevond.

Omdat Prinses de Croÿ en ik Marcel willen opzoeken voor dat het te laat kan zijn, telefoneerde ik opnieuw naar het A.Z. Sint-Jan.
Ik zei aan de vrouw van de onthaaldienst dat haar informatie niet klopte waarop zij op een stomme manier vroeg wie ik juist wilde opzoeken. 'Ik zal het even opzoeken', zei de vrouw.
Een directielid van het A.Z. Sint-Jan kwam vervolgens aan de lijn. Zij moest bekennen dat Marcel zich wél in het hospitaal bevond maar dat we 'hem niet konden bezoeken omdat hij reeds bezoek ontvangen had'. Zij zei ons ook dat Marcel een 'speciaal geval was' en dat zijn kamer 'als een cel' moest bekeken worden.
Op maandag 2.11.2008 bevond Marcel zich wegens een spoedopname en een bijna schierlijk overlijden echter in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout alwaar wij hem -gezien onze toelating tot bezoek- zonder problemen konden bezoeken.
Een directielid van de gevangenis van Brugge zei ons eergisteren trouwens dat ons bezoek aan Marcel in het A.Z. Sint-Jan, vermits wij een bezoekerstoelating hebben en wij Marcel reeds tal van keren in de gevangenis van Brugge bezocht hebben, geen enkel probleem kan vormen.

Toen ik het directielid van het A.Z. Sint-Jan vroeg of u zich in het ziekenhuis bevond, antwoordde zij mij dat u er wél was maar 'u komt er niet in!' voegde zij er op een enigszins agressieve wijze aan toe.

Ik vroeg de vrouw waarvoor die comedie en al die leugens eigenlijk nodig waren en waarom het ziekenhuis ons niet gewoon correct kon voorlichten. Maar ik kreeg geen antwoord op deze vraag.

Ik nam vervolgens telefonisch contact op met de Nederlandse ouders van slachtoffertjes van sexueel misbruik, die jarenlang op Marcel konden rekenen en hem vandaag in het A.Z. Sint-Jan gingen bezoeken. Zij deelden mij mede dat Marcel inderdaad al een paar dagen tengevolge van een interne bloeding in het ziekenhuis was opgenomen. Toen zij in het ziekenhuis kwamen, kregen ook zij te horen dat men 'geen Marcel Vervloesem kende' terwijl zij gisteren telefonisch de toelating kregen om Marcel vandaag in het ziekenhuis te gaan opzoeken.
Op een bepaald moment kwam er dan iemand van de directie zeggen dat zij 'binnen mochten'.
Dit verhaal werd door de schoonzoon van Marcel die erbij was, bevestigd.

Ik telefoneerde vervolgens naar Wendy, de dochter van Marcel. Zij bleek helemaal van niets te weten en werd door het A.Z. Sint-Jan zelfs niet op de hoogte gebracht van de spoedopname van haar vader, drie dagen geleden.

Ik telefoneerde opnieuw naar het A.Z. Sint-Jan te Brugge en diende een klacht in voor deze gang van zaken. Ik verwees hierbij naar de wet op de patiëntenrechten die -volgens het jaarverslag 2006 van het A.Z. Sint-Jan- 'voor heel wat verbeteringen zorgde'. Het directielid van het A.Z. Sint-Jan met wie ik door de vrouw van de telefooncentrale was doorverbonden, probeerde me echter wijs te maken dat ik een klacht bij de directie van de gevangenis moest indienen terwijl het duidelijk is dat de ziekenhuisdirectie van het A.Z. Sint-Jan voor deze gang van zaken verantwoordelijk is.

Zo dat was het ongeveer.

Mag ik u hierbij mededelen dat ik mijn klacht wens te handhaven en dat ik binnen de drie dagen (zoals in de onthaalbrochure van het ziekenhuis staat) een schriftelijke bevestiging van deze klacht verwacht ?

Mag ik u tevens mededelen dat Prinses de Croÿ en ik, op maandag 8.12.2008 naar het ziekenhuis zullen komen om Marcel te bezoeken en dat u persoonlijk mede verantwoordelijk zal gesteld worden indien er iets met Marcel gebeurt doordat u hem daarom snel en zonder zijn herstel af te wachten, terug naar de gevangenis laat overbrengen ?

In afwachting van uw antwoord teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


In het jaarverslag van de ombudsdienst van het A.Z. Sint-Jan te Brugge staat dat er 'al verschillende decennia een cultuur van willen verbeteren en openstaan voor kritiek in het ziekenhuis, heerst'.

De Werkgroep Morkhoven roept dan ook iederéén dringend op om de ziekenhuisdirectie en de ziekenhuisdiensten van het A.Z. Sint-Jan te contacteren over de manier waarop de bezoekers van Marcel Vervloesem behandeld worden en het bezoekrecht van Marcel Vervloesem wordt geschonden.

Contact

Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
8000 Brugge
info@azbrugge.be
Tel: 050 45 21 11 - Fax: 050 45 22 38

Nicole Vandecasteele
Ombudspersoon
050 45 20 42

Peter Vankersschaever
Ziekenhuisdirecteur
050 45 22 40

Dr. Hans Rigauts
Hoofdgeneesheer-Directeur
050 45 22 50

Dirk Pierens
Hoofd Patiëntenadministratie
050 45 20 72

Spoedgevallen: 050 45 20 00

Nierziekten
Tel: 050 45 23 10
Fax: 050 45 23 98
E-mail: nefrologie@azbrugge.be
Artsen:
Geneesheer-departementshoofd
Dr. Mario Schurgers
Geneesheer-afdelingshoofd
Dr. An De Vriese
Geneesheer-specialist
Dr. Erve Matthys
Dr. Stefaan Vandecasteele

Dialysecentrum
- Geneesheren nierziekten en dialyse:
° dr. A. De Vriese
° dr. E. Matthys
° dr. M. Schurgers
° dr. S. Vandecasteele
Tel: 050 45 22 00
Fax: 050 45 22 99
E-mail: hemodialyse@azbrugge.be

ombudsman@azbrugge.be, directiesecretariaathoofdgeneesheer-directeur@azbrugge.be, directiesecretariaat@azbrugge.be, operatiekwartier@azbrugge.be

http://www.azbrugge.be/pub/Custom/Diensten/az_DienstenDetail.aspx?id=276&afd=4&type=A&src=PRS/

------

Administratie Gezondheidszorg - Vlaamse gezondheidsinspectie
Afdeling Preventieve & Sociale Gezondheidszorg
Markiesstraat 1
1000 Brussel
preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be


Men kan Marcel Vervloesem, die een week geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en intussen reeds verschillende spoedoperaties onderging (terwijl er nog 2 hartoperaties zouden moeten volgen), nog steeds schrijven en ondersteunen.
Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de Guantanamo-gevangenis in Brugge te schrijven.
Eén van de redenen om Marcel, in tegenstelling tot Bart Debie van het Vlaams Belang, ten allen koste in de gevangenis te houden, is dat Vandeurzen en zijn partijgenoten de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, willen blijven dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10 in één keer) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat is om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: Marcel Vervloesem, Dr. Stefaan Vandecasteele (AZ. Sint Jan Brugge), Justitieminister Jo Vandeurzen die gedurende 11 jaar voorzitter was van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg)

06-12-08

A.Z. Sint-Jan Brugge schendt bezoekrecht en patiëntenrechten


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4135875fkvandeurzenpatientenrechtenbestaanniet

Brussel, 6.12.2008

AZ. Sint Jan
Dr. Vandecasteele Stefaan
Dienst Inwendige ziekten
8000 Brugge

Brussel, 6.12.2008

Geachte Heer Vandecasteele,

Omdat we met Marcel Vervloesem van onze vereniging gedurende meer dan 10 jaar rond kinderpornonetwerken gewerkt hebben die volgens de Belgische overheid niet bestaan, werd ons twee dagen geleden het bezoek aan Marcel Vervloesem in het A.Z. Sint-Jan te Brugge geweigerd.

Alhoewel de gevangenis van Brugge ons immers herhaaldelijk liet weten dat Marcel Vervloesem zich in het ziekenhuis bevond, werd dit verschillende keren door de ziekenhuisdiensten ontkend. Men zei dat er 'niets van een Marcel Vervloesem in de computer was weer te vinden en men die patiënt niet kende'.
Nadien zei men ons dat men Marcel Vervloesem 'wel kende' maar dat men 'ons geen informatie wenste te geven over het bezoek'.
Vervolgens deelde het secretariaat van het ziekenhuis ons 'op verzoek van hogerhand' (ministerie van justitie ?) mede dat het 'geen zin had om nog te bellen gezien men ons toch niet kon verder helpen'.
Uiteindelijk deelde men Mevrouw de Croÿ mede dat zij -gezien u niet te bereiken was- gisteren 'maar telefonisch contact met u moest opnemen'.
Gisteren bleek u echter ook niet bereikbaar.

De nederlandse ouders van slachtoffers van sexueel misbruikte kinderen die door Marcel Vervloesem voortgeholpen werden, hadden daarentegen geen enkel probleem. Zij lieten ons gisteren weten dat zij gisteren naar het ziekenhuis telefoneerden en dat hen, zonder problemen, gezegd werd dat zij vandaag op bezoek mochten komen.

Wij vinden dat het bezoekrecht van Marcel Vervloesem daarmee geschonden wordt en dat het A.Z. geen rekening houdt met de zogenaamde wet op de patiëntenrechten waarnaar zij in haar onthaalbrochure en op haar website verwijst.

In de hoop dat deze zaak zo spoedig mogelijk geregeld wordt (Marcel Vervloesem is zwaar ziek en vroeg ons dringend te zien), en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens,
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Doordat we Marcel Vervloesem niet kunnen bezoeken, zijn we met een nieuwe actie gestart. In bijlage vindt u het bewijs van het feit dat de Belgische regering omtrent het bestaan van de kinderpornonetwerken gelogen heeft.

-------------------------------------

Belgian Government: 'Pedocriminal Networks don't exist'

Children for fuck and babies for masturbation

Do you not belief in pedocriminal networks ? Here is a list of the fees for babies and children's prostitution, recently found by the Belgian Werkgroep Morkhoven

(Traduction française au-dessous du texte anglais)

Children for fuck and babies for masturbation : the fees ...

Hello my dear friend. Here is a new list of girls we can offer you. I hope you are satisfied with offer. We have new girl age 4 to 17.
Choose from list you see down.

1) Marija, age 5, you can do only blowjob, no sex, only masturbate, cum on her face, no swallow, no fuck, you can film her playing with older boys. price us-dollars 100.

2) Petra, age 14, you can do everything with her, she is doing blowjob, fuck, fuck in asshole, swollow cum, maximum 2 man at a time.
you can film her, you can show her, face on film. she is fucking with her dad also, you can film this ( price us-dollars 100). price for fuck us-dollars 150, fuck with 2 man us-dollars 250.

3) Pjotr, boy age 8, is doing blowjob, you can film him with other boy play and fuck. no fuck with too long cock. he swollow cum also pissing game. for more cash (us-dollars 300) his father travel with you in austria and stay 3-4 days with you. price for fuck or piss game
us-dollars 150.

4) Melija, age 7, is fucking, and doing blowjob. she swollows cum. only one man can do with her at a time. you fuck good with her, no force, because she is new girl. you can have her and sister
(Petra, age 5). Petra no fuck, only blowjob, no swollow cum. you can cum on face. she is virgine. if you want fuck her special price us-dollars 400. only fuck with care. fuck with Melija cost us-dollars 150.

5) Anika, age 10, ungarian girl. she is fucking and blowjob. if you fuck her you order 2 weeks ago. has to come from ungaria with mother.
You can cum on face, in pussy or swollow cum. cost us-dollars 200.
mother go to your country for us-dollars 300.6) a very special offer : baby for masturbation. you can lick baby pussy and blowjob possible. NO FUCK. you can cum on pussy and in face.
swollow cum is possible. price us-dollars 300.

7) new offer : only filming a fuck. you bring camera and make film. no fuck.

---

Réseau pédocriminel : tarifs pour viol d'enfants

Vous trouverez ci-joint le dernier document de l'horreur découvert par le Werkgroep Morkhoven : le tarif de la prostitution d'enfants, avec les actes permis selon l'âge et la récence de la mise en prostitution, ce qui démontre la connaissance parfaite des limites que l'enfant peut supporter. Le document est une lettre écrite par un fournisseur d'enfants.
Nous l'avons retranscrit tel quel, avec les fautes d'anglais révélatrices sur l'auteur, qui "espère voir son client satisfait par l'offre". Le fournisseur propose de nouvelles filles,âgées entre 4 et 17 ans:

:Marija, 5 ans, qui peut être abusée, non pas violée, mais filmée en train de jouer avec des garçons plus âgés pour un montant de 100$

;Petra, âgée de 14 ans avec qui les hommes, maximum deux à la fois, peuvent tout faire.
On peut la filmer en train de se faire violer par son père pour 100$, le prix du viol est de 150$ pour un homme, et de 250$ pour deux hommes.

Piotr, un petit garçon âgé de 8 ans peut être violé, mais pas par un organe trop long et se faire uriner dessus pour 150$. Son père voyage avec lui en Autriche durant 3 à 4 jours pour 300$.

Melija a 7 ans. Elle fait tout, mais on ne peut pas la forcer parce que c'est une "nouvelle" et elle ne peut supporter qu'un seul homme à la foi. Prix: 150$. Sa petite sœur de 5 ans est aussi disponible.
Vierge, elle peut être violée pour 400$, sans viol c'est 150$.

Anika a 10 ans. Pour la violer, il faut en faire la commande 10 jours à l'avance. Sa mère voyage avec elle pour 300$.

Une offre dite " très spéciale " : Un bébé qui peut avaler… pour 300$, mais il ne peut pas être violé.

Une dernière et nouvelle offre : film pur et simple de viol d'enfants avec caméra du client


http://www.fredigroup.org/site/news/archives/a-abject.htm

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Men kan Marcel Vervloesem, die een week geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en intussen reeds verschillende spoedoperaties onderging (terwijl er nog 2 hartoperaties zouden moeten volgen), nog steeds schrijven en ondersteunen.
Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de Guantanamo-gevangenis in Brugge te schrijven.
Wat meespeelt in deze zaak is dat Vandeurzen en zijn partijgenoten ook de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de cd-roms die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, willen blijven dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10 in één keer) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat is om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: Marcel Vervloesem, Dr. Stefaan Vandecasteele (AZ. Sint Jan Brugge), Justitieminister Jo Vandeurzen die gedurende 11 jaar voorzitter was van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg)

05-12-08

Scheiding der machten: Justitieminister Vandeurzen was vroeger ziekenhuisdirecteur


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4135875fkvandeurzenpatientenrechtenbestaanniet

Brussel, 5.12.2008

Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, wilden Morkhoven-lid Marcel Vervloesem die doodziek is en reeds drie maanden lang ten onrechte in de gevangenis is opgesloten (waarvan 1 maand in een onverluchte isoleercel te Brugge), gisteren gaan opzoeken omdat het al meer dan een week geleden is dat men hem gezien heeft en omdat hij en zijn dochter daar achter vroegen.
De maandenlange problemen met de bezoektoelatingen in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, lijken echter -dank zij justitie dat de Wet Borginon inzake de rechten van de gevangenen aan haar laars lapt- een vervolg te krijgen.
Jan Boeykens en Jacqueline de Croÿ kregen gisteren namelijk te horen dat zij Marcel Vervloesem niet mochten bezoeken.
Na een tiental telefoongesprekken kregen zij dan uiteindeijk te horen dat zij zich vandaag tot, dokter Van De Casteele, de verantwoordelijke arts in de zaak Vervloesem, moesten richten. Die bleek echter ook vandaag onbereikbaar voor de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven. Van De Casteele bevond zich vermoedelijk echter wel in het ziekenhuis. Een Nederlands echtpaar wiens kinderen sexueel misbruikt werden en daarbij beroep konden doen op Marcel Vervloesem, kreeg vandaag immers probleemloos de toelating om Marcel Vervloesem morgen in het ziekenhuis te gaan bezoeken.
Het is dus duidelijk dat justitie en niet de verantwoordelijke medicus beslist wie de patiënten in het Sint-Jansziekenhuis te Brugge mag bezoeken.

De Werkgroep Morkhoven is echter niet opnieuw van plan om op de kinderachtige spelletjes van justitie die bedoeld zijn om Marcel Vervloesem nogmaals te schaden, te reageren. Als de medici van het Sint-Jansziekenhuis zich door justitie onder druk willen laten zetten en daardoor de naam van hun ziekenhuis willen schaden, dan moet dat maar. De Werkgroep Morkhoven kan dan haar tijd steken in een actie die aantoont dat de Belgische regering loog over het bestaan van pedocriminele netwerken waarin zelfs baby's als koopwaar aangeboden werden.

Hier volgt een rapportje van de telefoons die gisteren met de gevangenis en het hospitaal St. Jan te Brugge werden gevoerd.

1) Gevangenis Brugge - een vrouw: 'Hebt u bezoekrecht ? Marcel Vervloesem is momenteel opgenomen in het AZ St Jan.'
2) AZ St. Jan - een man: 'We hebben geen enkele informatie over die patiënt.'
3) Gevangenis Brugge - dezelfde vrouw: 'Marcel Vervloesem bevindt zich in ieder geval in St. Jan.'
4) AZ St. Jan - een vrouw: 'Ik zal even informeren bij een andere dienst. De dienst nierdialyze weet van niets.'
5) AZ St. Jan - dezelfde man: 'Ik weet dat alle informatie automatisch wordt geregistreerd maar ik heb geen gegevens over patiënt Marcel Vervloesem. Ik heb bij een andere dienst geinformeerd maar men heeft geen gegevens over die patiënt. Ik heb geinformeerd bij hogerhand waar men mij gezegd heeft dat het geen zin heeft om ons verder op te bellen. We hebben geen gegevens en kunnen u toch niet helpen !'
6) Gevangenis Brugge- 4 verschillende mensen: 'Dat wil zeggen dat ze daar niets over mogen zeggen. Hij is wél in het ziekenhuis. We zullen u iemand van de directie doorgeven. - U spreekt hier met het secretariaat PSD. De directie is in vergadering. Ik heb navraag gedaan. Het is niet zo evident dat men daarover informatie geeft. Ik kan niemand van de directie bereiken. Ik schakel u door naar de medische dienst. - Uw bezoektoelating is in orde maar organisatorisch is het misschien niet mogelijk. Ik weet niet welke procedure hierbij wordt gevolgd. Ik schakel u door. Blijf even aan de lijn. - U staat op de lijst van toegelaten bezoekers. U moet opnieuw contact opnemen met St. Jan. Het is de medische verantwoordelijke die beslist. Als uw bezoek wordt toegestaan, moet je rekening houden met de bezoekuren. U kan maximum maar 1 uur blijven. De beambten hebben een lijst met de namen van de toegelaten bezoekers. U moet dan alleen nog maar uw identiteitskaart laten zien. Zo dat is alles wat ik u kan zeggen.
7) AZ St. Jan - secretariaat en verantwoordelijke voor de dienst nierdialyze: 'Dokter Vande Casteele is verantwoordelijk voor Marcel Vervloesem. Hij is momenteel niet in het hospitaal. U kan hem morgen telefoneren.

-------

PS.: Jan Boeykens en Jacqueline de Croÿ bezochten Marcel Vervloesem op 3.11.2008 in het hospitaal St. Elisabeth te Turnhout waar hij, na wekenlang medisch verwaarloosd te zijn in de gevangenis van Turnhout, met spoed was opgenomen en men hem aan een hartmachine diende te sluiten. Het bezoek was toen blijkbaar geen probleem alhoewel de Werkgroep Morkhoven zich afvraagt waarom Marcel Vervloesem's dochter Wendy nooit werd/wordt ingelicht omtrent de gezondheidstoestand van haar vader.
De Werkgroep Morkhoven hoopt dat justitie de internetaansluiting, na het uitbengen van dit bericht, niet opnieuw blokkeert zoals de afgelopen dagen meermaals het geval was want dan wordt het voor iederéén te duidelijk dat de Belgische justitie ook het Internet, als een echt repressieorgaan censureert om actievoerders het zwijgen op te leggen.

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Men kan Marcel Vervloesem, die een week geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en intussen reeds verschillende spoedoperaties onderging (terwijl er nog 2 hartoperaties zouden moeten volgen), nog steeds schrijven en ondersteunen.
Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de Guantanamo-gevangenis in Brugge te schrijven.
Wat meespeelt in deze zaak is dat Vandeurzen en zijn partijgenoten ook de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de cd-roms die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, willen blijven dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10 in één keer) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat is om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: Marcel Vervloesem, Dr. Stefaan Vandecasteele (AZ. Sint Jan Brugge), Justitieminister Jo Vandeurzen die gedurende 11 jaar voorzitter was van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg)

De gezondheidszorg binnen de belgische gevangenissen


Turnhout.264277055Administratie Gezondheidszorg - Vlaamse gezondheidsinspectie
Afdeling Preventieve & Sociale Gezondheidszorg
Markiesstraat 1
1000 Brussel

Brussel, 5.12.2008

Geachte Heer,

Betreft: gezondheidszorg gevangenen

De gezondheidszorg binnen onze belgische gevangenissen laat te wensen over, zoals u in bijgevoegd bericht omtrent de gezondheidszorg in de gevangenis van Turnhout kan lezen.

Mag ik u dan ook verzoeken om een onderzoek in te laten stellen om te controleren of de Wet Borginon omtrent de behandeling van de gevangenen, wel correct wordt nageleefd ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Volgens een bericht dat de vzw Werkgroep Morkhoven zopas heeft ontvangen zijn er serieuze gezondheidsproblemen in de gevangenis van Turnhout.

Een gevangene, slaagde er na dagenlange pogingen en de tegenwerking van een lid van de gevangenisdirectie dat tevens voor rechtertje en doktertje speelt, in om zijn eigen huisarts te laten komen die niet kon geloven hoe het er in de gevangenis van Turnhout aan toegaat.

Een aantal gedetineerden zijn verplicht om op de grond of op rotte matrassen te slapen waardoor er een hevige ziekte is uitgebroken. Een aantal gedetineerden hebben overal puisten op hun lichaam gekregen die op een bepaald moment openbarsten en felle jeuk veroorzaken.

Ook Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die volledig onterecht in de gevangenis werd opgesloten (want veroordeeld op basis van een onvolledig strafdossier) had tal van problemen in de gevangenis te Turnhout. Zo werd er wekenlang geen rekening gehouden met de schommelingen van zijn suikerspiegel die mogelijks het gevolg waren van een gebrek aan insuline en met de vochtopstapeling in benen en voeten die door het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout alwaar Vervloesem op 31.9.2008 met spoed werd opgenomen, werd toegeschreven aan een verkeerd medicament terwijl nu blijkt dat het met de slechte werking van zijn nieren te maken had die nu totaal geblokkeerd zijn.
Marcel Vervloesem wordt nu tweedagelijks naar het Sint-Jansziekenhuis in Brugge gevoerd om een nierdialyze te ondergaan en werd een week geleden een aantal keren met spoed geopereerd terwijl hij ook nog twee hartoperaties zou moeten ondergaan (indien hij dit aankan).

In de gevangenis van Turnhout liep Marcel Vervloesem ook een infectie op aan zijn linkerbeen. Hij kreeg een slokdarmontsteking en bloedarmoede waardoor hij geen weerstand meer heeft tegen infecties. Bovendien diende hij zijn haar te laten afscheren omdat hij vlooien had overgekregen.

De Wet Borginon zegt nochthans dat de gevangenen even veel recht hebben op gezondheidszorg als 'buiten'.

Gezien er ook sprake was van suikerzieken die geen insuline kregen, wordt het hoog tijd dat de gezondheidsinspectie eens een kijkje komt nemen want de Commissies Voor Toezicht waarin de Wet Borginon voorzag, blijken toch niet op te treden.

Op gerechtelijk vlak zou het al niet veel beter gaan in de gevangenis van Turnhout. Het voornoemde directielid zou een persoon die in voorarrest zat en het bezoek van zijn huisbaas had gekregen, gedwongen hebben om eerst zijn achterstallige huur van twee maanden aan de huisbaas te betalen. Alhoewel de rechter de persoon in kwestie had vrijgesproken, mocht hij van het directielid de gevangenis niet verlaten zolang hij die huur niet had betaald.

Tenslotte zou het betreffende directielid dat ook door het personeel niet graag gezien zou zijn, nogal gemakkelijk een slecht reclasseringsrapport opmaken als een gevangene niet naar zijn pijpen danst.

29-11-08

Kindermisbruiken: Koning Albert II hield zijn belofte niet - brief dd. 17.4.1997 aan Marcel Vervloesem


Koning.17.4.97.mail

kindermisbruiknekoningbelgie
Toen de internationale pers (waaronder drie Japanse kranten) naar Morkhoven afzakte in verband met de kinderpornozaak Zandvoort, schreven de Belgische politici en de Belgische Koning hoe schandalig dit soort van kindermisbruik wel was.
Toen Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem via de commerciële nieuwszender VTM en een aantal Vlaamse kranten als 'folteraar en verkrachter' door het slijk werd gehaald, bestonden de -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes plotseling niet meer...

28-11-08

Brief van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem 27.11.08


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4


Brugge, woensdag 27.11.2008

Beste Jan en Jacqueline,

Ik heb jullie brief van 25.11.2008 goed ontvangen samen met de 10 postzegels, waarvoor mijn dank.

Ik las dat je nog zeer actief bent en dat de Liga je geantwoord heeft. Ook las ik over de hele lange brief aan de advocaat enzoverder. Bedank ervoor.
Op een paar van in je brief voorkomende opmerkingen kan ik je zeker al een goed antwoord geven.

Verleden week, vrijdag, is de hartcatherisatieoperatie doorgegaan in het A.Z. Sint-Jan in Brugge. Ze hebben eerst getracht om operatief die zaak via de rechterlies te doen maar dat mislukte. Men heeft dan beslist om de operatieve ingreep langs de linkerlies te doen, wat wel lukte. De zelfde dag ben ik dan met de ambulance terug naar mijn ziekenkamer van de gevangenis te Brugge gebracht. Het chirurgisch resultaat van deze inkijkoperatie en besluit was, dat er twee operatieve ingrepen zullen nodig zijn voor mijn hart.
In de loop van de avond zijn er dan koorstoestanden opgedoken en bleek dat m'n linkerlies aan het zwellen was. De verpleging heeft dan koortswerende medicatie gegeven en een drukverband gelegd. Ze zijn de toestand intensief blijven opvolgen. In de loop van de avond en het begin van de nacht. Omdat de koorts bleef stijgen en de zwelling nog toenam, ben ik met spoed die nacht met de ziekenwagen naar het A.Z. Sint Jan, Spoedgevallendienst vervoerd. Daar stelden de spoedartsen vast dat er een inwendige bloeding was ten gevolge van de kijkoperatie, de dag voordien.
Ze hebben dus eerst bloedstalen genomen en er zijn toen andere specialisten bijgekomen. Men wilde de inwendige bloeding met spoed opereren, maar toen werd door de bloedtesten ontdekt dat de nieren het begaven hadden, en de bloedmonocule gevaarlijk slecht was. Daarom werd die nacht eerst beslist om heelkundig in te grijpen voor de nieren omdat omdat dit zeer hoogdringend was. Als tussennoodoplossing heeft men de bloeding gestelpt met presverbanden. In de vroege morgen heeft men dan heelkundig de buisjes ingeplant in mijn nek en om 8 uur heb ik met spoed de eerste nierdialyse gehad die 4,5 uur heeft geduurd. Tot in de namiddag dus. Dan zijn er nieuwe medische onderzoeken gebeurd van het bloed en de bloeding met medische apparatuur. Door die nog steeds bestaande bloeding mocht ik niet recht komen en was liggen de algemene boodschap. Intussen waren de koortsen nog steeds niet weg en zelfs nog toegenomen. Daarom werd door de chirurgen beslist om mij de dag nadien in de morgen met spoed terug te opereren, ditmaal om de bloeding te stelpen. Die operatie is onder volle narcose gebeurd en dat heeft tot laat in de zondagnamiddag geduurd. Ik ben dus pas die zondagnamiddag terug wakker geworden. Gezien mijn toestand beslisten de chirurgen en de specialisten dat de ingeplante buisjes in mijn nek moesten blijven en ik maandagmorgen weer een nierdialyse moest ondergaan en medische controle van de geopereerde bloeding.
Gezien deze urgente medische toestanden werd dan door al de artsen in onderling overleg beslist dat de twee ingrepen aan het hart moeten wachten. Maandag in de late namiddag ben ik dan terug op mijn kamer in het medisch centrum beland.
Dinsdag heb ik pas de Riksen die op bezoek waren kunnen inlichten. Bezoek in het ziekenhuis had niet gekund omdat er die week al drie bezoeken waren geweest, en gezien de verschillende operaties die zijn uitgevoerd. Daarbij had ik de nacht dat ik plost vervoerd werd, zelfs mijn telefoonagenda niet kunnen meenemen, en ik zou ook niet hebben kunnen bellen want ik lag er als een dode bij en ik had geen enkel middel. In regel had de directie mijn dochter Wendy moeten verwittigen, maar dat is om een onbekende reden niet gebeurd.
Zo dat was dat. Een hele boterham, geef toe.
Nu woensdag ben ik van 6uur 30 in de morgen weer naar het AZ Sint-Jan gebracht en heb er tot de namiddag aan de machines gelegen. Prettig is anders. De koorts is is er af en toe nog. De vraag is nu hoe dit alles verder moet. En de vraag in je brief wanneer die ingrepen aan het hart zullen doorgaan is dus niet te beantwoorden geziien mijn medische situatie.
Ik voel me nu nog niet goed en heb nog veel pijn, stappen gaat moeilijk en ik heb soms ademnood. Hier komen de artsen geregeld langs, en ik mag van geluk spreken dat de verpleging hier die nacht ingreep. Ik had anders inwendig kunnen doodbloeden. Ze zijn nu allen zeer behulpzaam en m'n situatie wordt bestendig opgevolgd.
Ge zijt de eerste die ik deze week schrijf. Wat een rotte twee weken zijn dat geweest ! Hoelang nu weer die nierdialyses moeten en hoe alles nu verder moet, weet het zelf niet. Ik slaap nu veel op mijn zij, want anders duikt de ademnood van het hart weer op met lange hoestbuien tot gevolg.
Enfin, we zien wel. Ik heb vandaag ook voor de tweede keer de PDS gesproken. Ingrid en Eric zijn dan weer dinsdag op bezoek geweest, en nu vrijdag lig ik verdomme weer voor bijna 4 uren aan de machines. Het is me het leventje wel. Ik wens dit niemand toe. Mijn gerief in de gevangenis van Turnhout, is nog steeds niet hier, en ik stel me daar nu wel wat vragen bij. Dit is totaal niet normaal. Ik zie wel.
Zo beste Jan en Jacqueline. Ik schrijf jullie nog, veel liefs, dikke knuffel aan Jacqueline.

Van harte,

Marcel

Gevangenis Brugge
Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6104
Lege Weg 200, 8200 Brugge (Sint-Andries)

PS. bedankt voor de zegels

27-11-08

Guantanamo België: Justitie blokkeert Internet Werkgroep Morkhoven


affiche-Ilsa-la-louve-des-SS-Ilsa-She-Wolf-of-the-SS-1975-1Justitieminister Vandeurzen heeft blijkbaar problemen met het feit dat hij gelogen heeft over de zware problemen binnen onze Belgische gevangenissen en met name in de gevangenissen van Brugge en Turnhout waar de zwaar zieke Morkhoven-activist Marcel Vervloesem (hartziekte, twee hartoperaties in het vooruitzicht, zware suikerziekte, slokdarmontsteking, bloedarmoede met risico op infecties, vocht in benen en voeten die het gevolg waren van geblokkeerde nieren, kanker enz.) nu al drie maanden, na de diefstal van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, opgesloten zit.
Een bijkomend element in deze zaak is dat de wekenlange problemen met Vervloesem's suikerziekte en vocht in benen en voeten tengevolge van geblokkeerde nieren, er gekomen zijn doordat Marcel Vervloesem enkel maar een paar keren medisch onderzocht werd zonder dat men iets deed om de wekenlange schommelingen van zijn suikerspiegel (van 40 tot 640) en de vochtopstapeling in benen en voeten op te lossen.

Marcel Vervloesem geraakte daardoor na zijn 4 weken lange hongerstaking in een onverluchte isoleercel van degevangenis van Brugge (waarbij hij volledig afgezonderd werd van zijn medegevangenen, wekenlang slechts alleen familiebezoek mocht ontvangen enz.) even in coma en moest enkele weken nadat hij zonder medisch dossier in een isoleercel van de gevangenis van Turnhout was opgesloten, op 31.10.2008 met spoed opgenomen worden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout.

Marcel Verrvloesem is echter niet de enige gevangene die op dergelijke wijze mishandeld wordt. In de kelder van de gevangenis van Brugge bevinden zich bijvoorbeeld 5 cachotten waarin gevangenen volledig naakt en zichtbaar achter achter glas, tot 9 dagen lang opgesloten worden. Zij zijn met riemen aan polsen, buik en voeten aan hun bed geklonken en ontvangen iedere dag het bezoek van een geneesheer en een directeur of directrice.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat er zich onlangs twee gevangenen in de gevangenis van Brugge opgehangen hebben.

Justitieminister die de problemen in de belgische gevangenissen op een verontwaardigd gespeelde manier ontkende, liet verstaan dat de oorzaak van de zelfmoorden bij de gevangenen zelf ligt. Die zouden 'niet kunnen aanvaarden dat zij een misdaad begingen' en daardoor geestelijk gestoord geraken. Het 'agresssieve gedrag' van de gevangenen maakt deze opsluitingen noodzakelijk, aldus Vandeurzen die zei dat er nog meer 'speciale cellen' in de gevangenis van Brugge zouden bijgebouwd worden.

Om het grote publiek te misleiden, zei Vandeurzen in een recent interview met De Standaard ook dat de cipiers 'door middel van een rollenspel zouden aangeleerd worden om zelfmoordneigingen bij gevangenen tijdig te herkennen'. Cynischer kan het niet maar misschien hoopt Vandeurzen daarmee op een goed blaadje te komen staan met de gevangenisdirecties en het gevangenispersoneel dat de laatste tijd een hele reeks stakingen organiseerde waardoor zijn gevangenisbeleid en zijn uitleg dat heel wat problemen binnen de gevangenissen het gevolg waren van de 'overbevolking' niet bleken te kloppen.

En tenslotte was er onlangs nog een artikel in de krant De Morgen en het franse dagblad Le Monde waarin aangetoond werd dat er binnen de Belgische gevangenissen echte folterpraktijken worden toegepast doordat de Wet Borginon van 2004 inzake de rechten van de gevangenen en de zogenaamde controles door de Commissies voor Toezicht niet worden toegepast.

Tot overmaat van ramp pakten het Comité tegen Folteringen van de Verenigde Naties en de Liga voor Mensenrechten een paar dagen geleden met een rapport uit waaruit blijkt dat er in de belgische gevangenissen werkelijke guantanamo-toestanden bestaan.
Het VN-Comité tegen folteringen riep de belgische regering hierbij dringend op om een 'Nationaal Controleorgaan inzake de rechten van de gevangenen' op te richten.

Het is misschien om de voornoemde redenen dat de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ-Lancelotti die al maandenlang de onrechtvaardige opsluiting van de doodzieke Marcel Vervloesem en de mensonterende wantoestanden in onze belgische gevangenissen (in het bijzonder in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge) aanklagen, vandaag geen toegang meer hadden tot het Internet doordat hun server 'onvindbaar' was.
De twee organisaties gaan een klacht indienen bij Belgacom en hopen dat Belgacom en de Directie van de Post waarbij al een klacht werd ingediend in verband met het wekenlange achterhouden van de briefwisseling van Marcel Vervloesem, hun klachten grondig gaan onderzoeken.

25-11-08

VN-Comité tegen foltering: 'Ook problemen in gevangenis te Brugge'


GevangenisBrugge.151041743


00 size=2>Brussel, 25.11.2008

Beste B.,

Het VN-Comité tegen foltering dat het over een 'obscuur actiegroepje' heeft, geeft toe dat ook in de Brugse gevangenis het fenomeen foltering bestaat.

Alhoewel de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ zich maandenlang, zonder enige hulp van welke organisatie dan ook, hebben ingespannen om de situaties in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge te beschrijven, zijn zij toch uiterst tevreden met het feit dat de Liga voor de Mensenrechten en het VN-Comité hun stilzwijgen aangaande de wantoestanden en de folteringen binnen onze Belgische gevangenissen doorbroken hebben.

Misschien nog een kleine opmerking: Het VN-Comité hoopt dat België 'zo snel mogelijk een nationaal controleorgaan opricht om de wrede, onmenselijke en vernederende behandeling van gevangenen te voorkomen' maar vergeet te vermelden dat de Wet Borginon van 2004 reeds voorzag in de zogenaamde Commissies voor Toezicht die moesten toezien of de rechten van de gevangenen wel gerespecteerd werden. Die Commissies voor Toezicht bleven echter alleen op papier bestaan en normaal gezien zouden de Belgische parlementsleden die de Wet Borginon mee hebben onderschreven, zich nu moeten afvragen waarom die Commissies voor Toezicht nooit van de grond zijn geraakt.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhovenhttp://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/http://www.droitfondamental.eu/


Stadsomroep Brugge
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26160/

Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden - Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques - Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l'avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem - Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Vervloesem's lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Journal+Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Marcel+Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler - Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Alhoewel het intussen zeer slecht gesteld is met Marcel Vervloesem, kan men hem nog altijd schrijven om hem te ondersteunen.
Schrijf hem (het best aangetekend) met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

VN-Comité: Foltering, ook in Brugse gevangenis


GevangenisBrugge.151041743


In het nieuws in BRUGGE

BRUGGE, 25/11/2008. Ook in Brugse gevangenis bestaat het fenomeen foltering. Dat is geen uitlating van een gevangene die zich in de schijnwerpers wil stellen of van een obscure actiegroep. Wel een vaststelling van het VN-comité tegen foltering, dat zich in een rapport vrij kritisch uitlaat over de toestanden in Belgische gevangenissen.

Uit de officiële aanbevelingen van het "Committee Against Torture" (CAT) van de Verenigde Naties blijkt dat ons land slecht scoort op het vlak van vreemdelingenbeleid, de situatie in de Belgische gevangenissen en de behandeling van minderjarigen.

Gevangenis Brugge ook

Het VN-comité is daarin erg verontrust over de slechte omstandigheden waaronder mensen worden opgesloten. "Niet alleen in de verouderde gevangenissen, maar ook in Brugge, zegt Angela van de Wiel van de Liga Voor de Mensenrechten. Het Comité noemt de omstandigheden waarin geïnterneerden worden vastgehouden schrijnende, "en verwijst daarbij naar de algemeen gebrekkige opleiding van gevangenispersoneel en de wijze waarop gedetineerden met nood aan psychiatrische bijstand worden aangepakt."

Subtiel folteren

"Wanneer men het woord foltering hoort, denkt men dikwijls aan martelpraktijken in gure gevangenissen in verre landen. Maar wrede, onmenselijke en onterende behandeling kan ook subtielere vormen aannemen en België is hier helaas niet vrij van. De aanbevelingen van het Committee Against Torture zijn hopelijk een aanmoediging voor België om foltering of wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen en volledig uit te bannen," zegt van de Wiel.

Het Comité dringt erop aan dat België zo snel mogelijk het Optioneel protocol bij het anti-folterverdrag ratificeert. Volgens dit protocol moet België een nationaal controle-orgaan oprichten dat regelmatig bezoeken brengt aan alle detentie-plaatsen om foltering of andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen.

(FN-Eigen Berichtgeving)
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26160/


Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden - Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques - Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l'avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem - Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Vervloesem's lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Journal+Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Marcel+Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler - Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Alhoewel het intussen zeer slecht gesteld is met Marcel Vervloesem, kan men hem nog altijd schrijven om hem te ondersteunen.
Schrijf hem (het best aangetekend) met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

19:43 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vn-comite foltering gevangenis brugge |  Facebook |

24-11-08

Guantanamo Brugge: advocaat Raf Jespers


p08_Raf_Jespers_pln_2008Brussel, 24.11.2008

TER KENNISGEVING

Geachte Mter Jespers,

Betreft: Marcel Vervloesem

Ik wens u het volgende mede te delen in verband met uw cliënt Marcel Vervloesem:

- We zijn Marcel vrijdag, 21.11.2008, gaan bezoeken en waren geschokt door zijn slechte gezondheidstoestand. Hij kwam pas een kwartier later dan verwacht in de ontmoetingszaal van de gevangenis te Brugge binnen omdat hij nog even bij de dokter was geroepen.
Vermoedelijk had dit ondermeer te maken met de felle bloedingen die hij had gekregen aan de lies tengevolge van de hart-inkijkoperatie van enkele dagen geleden in het Sint-Jan Ziekenhuis te Brugge.
Twee verplegers zouden, na ons bezoek, de wonde met snelverband trachten dicht te duwen. Dat zou een half uur duren. Zes uren later zou men de wonde opnieuw trachten te sluiten. Wat er 's nachts zou gebeuren, was onduidelijk.
- Marcel had zeer veel pijn gehad ten gevolge van deze bloeding en gelukkig had men hem een pijnstiller gegeven.
- De man die de cel waarin Marcel enkele dagen geleden werd gestoken, onderschijtte (wat niet bepaald gezond is voor iemand die totaal verzwakt is, operaties moet ondergaan en tengevolge van zijn bloedarmoede geen weerstand heeft tegen infecties), schijnt nu regelmatig onder de douche gezet te worden.
- De suikerspiegel van Marcel stond na de inkijkoperatie in het Sint-Jan ziekenhuis plotseling op 129 (wat normaal te noemen is). Ik vermoed dat hij de voorbije maanden onvoldoende insuline heeft gekregen waardoor zijn suikerspiegel voortdurend van 40 tot 620 schommelde zodat hij even in coma geraakte en tenslotte met spoed moest opgenomen worden in het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout.
Het was trouwens al vreemd dat de gevangenis van Brugge een maand geleden zijn medisch dossier vergat mee te geven naar de gevangenis van Turnhout zodat hij 2 dagen en nachten achter elkaar geen insuline kreeg terwijl er in de gevangenis van Turnhout geen medische dienst is en er 's nachts geen verpleging is. Ik vernam dat andere suikerzieke gevangenen soms helemaal geen insuline krijgen terwijl de Wet Borginon zegt dat de gezondheidszorg binnen de gevangenis evenwaardig moet zijn aan die van 'buiten'.
- De brieven van Marcel schijnen sinds enkele dagen normaal door te komen (voor hoelang weten we nog niet) terwijl in het bezoekersreglement van de gevangenis van Brugge duidelijk staat dat de briefwisseling 'vrij' is. Er waren ook wekenlange problemen met de briefwisseling tijdens zijn wekenlange opsluiting in een isoleercel in de gevangenis van Brugge. Normaal gezien zouden de Commissies van Toezicht die volgens de Wet Borginon op de rechten en de behandeling van de gevangenen zouden moeten toezien, moeten optreden maar ik heb de indruk dat die commissies enkel maar op papier bestaan.
- Marcel wacht nu al 20 dagen lang op zijn persoonlijke spullen, brieven en schrijfgerief die in zijn cel van de gevangenis van Turnhout zijn blijven liggen. Ik diende terzake een klacht in bij Hans Meurisse, directeur-generaal van het Gevangeniswezen.
- Het medisch dossier dat een week geleden plotseling opdook en dat ondermeer voor de behandeling van Marcel's zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank dient, is nog steeds niet bij Marcel gekomen. Via een verpleegster, een dokter en de directeur van de gevangenis had dit moeten gebeuren. U had ook al problemen met de samenstelling van uw dossier heb ik vernomen omdat men de antwoorden op uw schrijven steeds naar de gevangenis stuurde waar Marcel niet verbleef.
- 20 dagen geleden zei u naar aanleiding van de spoedopname van Marcel in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout, in een interview met de pers, dat de de behandeling voor de strafuitvoeringsrechtbank een kwestie van enkele 'dagen of weken' was. Waarschijnlijk worden het 'enkele maanden of jaren' (als Marcel nog leeft). Het zou niet slecht zijn indien er een bepaalde datum wordt vastgesteld. Bij ex-politieinspecteur Bart Debie van het Vlaams Belang, was de zaak reeds na 1 dag geregeld. Bart Debie die door het hof van beroep te Antwerpen tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht reeds na 1 dag gevangenis, thuis op een electronische enkelband zitten wachten. Is dit misschien een oproep om lid te worden van het Vlaams Belang ?
- Ik stel mij ernstige vragen rond de reeks tuchtmaatregelen die er de jongste weken in de gevangenis van Brugge tegen Marcel werd genomen. Directrice Deloof zou een negatief rapport hebben opgemaakt omdat Marcel 'de feiten niet wilde bekennen' en 'niet wenste af te zien van de procedure voor het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg'. Dit kan niet. Ik heb directeur-generaal Hans Meurisse hiervoor gecontacteerd.
- Marcel zou deze week een eerste hartoperatie ondergaan. Zoals gewoonlijk is niemand (ook Marcel of zijn eigen dochter niet) op de hoogte van de dag van de opname in het Sint-Jan Ziekenhuis. Dat schept onzekerheden en geeft tal van problemen, zowel voor de bezoekers als voor Marcel zelf. Vorige week kwamen de Nederlandse ouders van een paar slachtoffers van sexueel misbruik die door Marcel werden geholpen, na 200 kilometer rijden in Brugge aan om Marcel in de gevangenis te gaan bezoeken. Zij kregen te horen dat Marcel in het ziekenhuis was. In het ziekenhuis aangekomen moesten zij vernemen dat Marcel 'er niet was' en er werd hen gevraagd of zij wel een 'toelating tot bezoek hadden' terwijl deze mensen deze toelating al 2 maanden geleden hebben gekregen. Dit tast het bezoekrecht van Marcel aan en dreigt hem opnieuw te isoleren. Dat was trouwens ook de bedoeling van het blokkeren van zijn brieven en is waarschijnlijk de reden waarom zijn persoonlijke spullen en schrijfgerief nog steeds in de gevangenis van Turnhout liggen.
- Marcel weet nog altijd niet of het geld van zijn rekening in de gevangenis van Turnhout naar zijn rekening in de gevangenis van Brugge werd overgeschreven en moest zich onlangs fruit aanschaffen door middel van de postzegels die hij kreeg.
- Ik dacht dat de Wet Borginon de gevangenen toch bepaalde rechten toekende...
- De Liga voor de Rechten van de Mens lijkt zich niets van deze zaak aan te trekken en de federale ombudsman die me schreef dat ik mij in geval van tuchtmaatregelen tegen Marcel tot hem mocht richten, laat niets meer van zich weten.

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden - Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques - Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l'avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem - Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Vervloesem's lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Journal+Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Marcel+Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler - Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Alhoewel het intussen zeer slecht gesteld is met Marcel Vervloesem die enkele dagen geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en deze week, op een tot dusverre onbekende datum, zijn eerste hartoperatie moet ondergaan, kan men hem nog altijd schrijven om hem te ondersteunen.
Schrijf hem (het best aangetekend) met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

15-11-08

Gevangenis Brugge: Marcel Vervloesem vraagt euthanasie aan


Bijbel.kinderen.giotto


OMZENDBRIEF AAN DE NEDERLANDSE KAMERLEDEN

Brussel, 15.11.2008

Het wordt nu duidelijk waarom men de Morkhovenactivist Marcel Vervloesem die op vrijdagmorgen 31.10.2008 ten gevolge van een bewust gebrek aan medische verzorging in de gevangenisssen van Brugge en Turnhout, bijna overleden is, op 4.11.2008 in het allergrootste geheim (zelfs de famile was er niet van op de hoogte) van de dienst cardiologie van het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout naar de gevangenis te Brugge heeft overgebracht.
De Werkgroep Morkhoven begreep dat niet omdat Marcel maar amper kon rechtstaan en hij nog maar pas van de hartmachine en andere toestellen was losgekoppeld en de bedradingen nog overal in zijn lichaam staken.
Marcel die in een kamer tegenover de verpleegcabine lag, droeg nog een speciaal apparaat dat bij de minste hartproblemen, de verpleging moest alarmeren.
De onderzoeksresultaten (scans van hart enz.) zouden pas op 3.11.2008 's avonds binnenkomen.
Bovendien was Marcel's suikerspiegel op 2 en 3 november 2008 nog tot 40 gezakt (wat een absoluut minimum is en bewees dat de suikerspiegel alles behalve gestabiliseerd was).

Normaal gezien houdt men iemand die er, na een maand hongerstaking (+ een volledige dorststaking gedurende de eerste 5 dagen) en dan nog eens na een wekenlang gebrek aan medische zorg, zo zwaar aan toe is, gedurende enkele weken ter observatie en evaluatie in het ziekenhuis.
Het is daarom dat de Werkgroep ook herhaaldelijk naar de medische directie van het Sint-Elisabethziekenhuis heeft geschreven die met het schrijven van de Werkgroep Morkhoven echter geen rekening hield.

De Werkgroep begrijpt nu ook waarom Marcel Vervloesem op 5.11.2008 een bizarre fax van het ministerie van Justitie ontving waarin stond dat hij 'ook na zijn opname in de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge, in de gevangenis van Brugge zou moeten blijven'.

De Werkgroep begrijpt nu waarom tijdens het bezoek van haar voorzitter Jan Boeykens en de italiaanse arts Dr. Gagliardi op 6.11.2008, Marcel er zo bleek en afgetrokken uit zag en dat zijn suikerspiegel nog steeds van 60 tot 300 schommelde. Waarom zijn benen en voeten opnieuw vol vocht zaten.

De Werkgroep begrijpt waarom de voorzitter van de Italiaanse vereniging S.O.S. Antiplagio die verschillende italiaanse verenigingen vertegenwoordigde, Marcel niet mocht bezoeken terwijl hij reeds op 2.10.2006 een bezoekaanvraag deed bij de directie van de gevangenis van Brugge en de gevangenisdirecteur van Turnhout hem een toelating tot bezoek had gegeven die op 6.11.2008 echter 'nergens in de computer was weer te vinden'.

De Werkgroep begrijpt nu waarom men de brieven van Marcel grotendeels achterhoudt en men zijn persoonlijke spullen en in de gevangenis van Turnhout laat liggen terwijl men ook het geld van zijn rekening nog steeds niet op de rekening van de gevangenis van Brugge heeft overgeschreven.

De Werkgroep begrijpt waarom directrice Els De Loof van de gevangenis van Brugge, op 7.11.2008 en negatief rapport opmaakte voor de dienst 'Individuele Gevallen' van het ministerie van Justitie waardoor Marcel de reeds toegekende congédagen en de toegekende bezoekdag voor de doop van zijn kleinkind Yaro, kwijtspeelde.

De Werkgroep Morkhoven begrijpt waarom de medische toestand van Marcel zodanig is verslechterd en dat er nu meer vocht in zijn benen en voeten zit dan voor zijn opname in het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout.

Dit is dus een pure afrekening en men wil dat Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge sterft zodat de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes eindelijk in de doofpot kan worden gestoken.

Al deze zaken werden waarschijnlijk door een team specialisten dat verbonden is aan het ministerie van justitie, zorgvuldig uitgekiend.
Het is immers justitieminister Vandeurzen (CD&V-Vlaamse christen-democraten) zelf die geen onderzoek wil laten voeren naar de diefstallen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en de verdwijning van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.
Terwijl deze verdwijningen door de Hoge Raad voor de Justitie werden bevestigd, was het wederom justitieminister Vandeurzen zelf die in zijn antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot, de verdwijningen botweg ontkende.
Het is op het kabinet van justitieminister Vandeurzen tenslotte dat men de aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dd. 30.5.2008 inzake de voornoemde verdwijningen kwijtspeelde en men alleen maar wist te zeggen dat deze brief 'waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'.

Het enige wat men niet verwacht had, is dat Marcel Vervloesem euthanasie zou aanvragen en dat deze zaak wereldwijd bekend zal geraken. De justitiespecialisten zijn nu waarschijnlijk aan het uitzoeken hoe zij dit netelige probleem kunnen oplossen.

- In bijlage volgen de brieven aan de medische directie (en het antwoord van Jo Leysen) van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout.

----------------------------------------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: med.directeur@sezkturnhout.be
Datum: 31 okt. 2008 21:01
Onderwerp: Opname Marcel Vervloesem

Ziekenhuis Turnhout
t.a.v. Medische Directeur

Geachte Heer Directeur,

Betreft: Opname Marcel Vervloesem

Ik vernam dat Marcel Vervloesem van onze vereniging eindelijk in het ziekenhuis werd opgenomen alhoewel dit -gezien zijn medische toestand- reeds op 9.9.2008 had moeten gebeuren en het kabinet van minister Vandeurzen daar blijkbaar een stokje voor gestoken heeft (volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad) zodat hij bijna voor een maand lang ineen onverluchte isoleercel van de gevangenis van Brugge zat opgesloten alwaar hij bijna volledig werd afgezonderd.

Zoals u waarschijnlijk hebt kunnen vaststellen is Marcel Vervloesem, een lichamelijk wrak geworden. In de gevangenis van Brugge liet men hem na de stopzetting van zijn hongerstaking en gedeeltelijk verder gezette dorststaking op 31.9.08 immers gewoon zonder medische verzorging aan zijn lot over waardoor hij even in coma belandde en zijn suikerspiegel niet meer gestabiliseerd geraakte.
Toen besloot men hem terug over te brengen naar de gevangenis van Turnhout terwijl men wist dat daar geen medische voorziening was en er tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging was.
Ter plaatse aangekomen gaf men hem gedurende twee dagen geen insuline omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in Brugge vergeten was.
Zelfs toen de problemen met de suikerspiegel toenamen (schommelingen van 70 tot 350 en zelfs van 60 tot 420) en hij bijna 2 'hypos' had vond men het niet nodig van hem in het ziekenhuis te laten opnemen.
Ook toen het vocht in zijn benen en voeten zich zo opstapelde dat hij niet meer kon gaan en zijn voeten niet meer kon bewegen, deed men niets. Men hield ook geen rekening metde één van zijn benen die ontstoken was en sloot hem enkele dagen geleden zelfs gedurende verschillende uren in een kamer vol schimmels op zonder dat daartoe enige reden was.
Eergisteren belde ik naar één van de directieleden van de gevangenis te Turnhout (Geudens) die me zei dat er 'geen enkele reden was om hem in het ziekenhuis op te nemen'.
En vandaag vernam ik dan dat Marcel Vervloesem eindelijk in het ziekenhuis werd opgenomen.

Intussen vernam ik dat de dochter van Marcel totaal niets van zijn toestand zou weten en hem niet zou mogen komen bezoeken hebben. Zij zou morgen terug naar het ziekenhuis bellen.

In de hoop dat deze zaak geregeld wordt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: med.directeur@sezkturnhout.be
Datum: 1 nov. 2008 07:56
Onderwerp: Opname Marcel Vervloesem

Ziekenhuis Turnhout
t.a.v. Medisch Directeur

Geachte Heer Directeur,

Betreft: Opname Marcel Vervloesem

Ik hoop dat u mijn schrijven van gisteren goed heeft ontvangen.

Mag ik van u weten of Wendy Vervloesem, de dochter van Marcel, hem mag komen bezoeken ? Klopt onze informatie (die we van een derde hebben ontvangen) dat Wendy Vervloesem niet weet hoe het thans met haar vader gesteld is omdat u geen informatie, zelfs niet aan directe familieleden, mag doorgeven van justitie ?

Mevrouw de Croÿ en ik, wilden Marcel vandaag gaan bezoeken in de gevangenis van Turnhout omdat we dachten dat men Marcel in de gevangenis zou laten sterven.
Hoe staat het nu met ons bezoekrecht ?
Heeft Marcel nu geen bezoekrecht meer omdat hij in het ziekenhuis is opgenomen ?
Hoe is dit nu geregeld ?

In de hoop dat deze zaken geregeld worden zonder dat justitieminister Vandeurzen die ziekenhuisdirecteur was in uw plaats beslist, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw-asbl Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

------

Van: Jo Leysen
Aan: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Datum: 3 nov. 2008 16:59
Onderwerp: Re: Opname Marcel Vervloesem

Geachte Heer,

Ik heb uw mail goed ontvangen.
Patiënten en hun directe familie kunnen bij mij terecht mochten er problemen zijn met de bezoekregeling.
Anderzijds ben ik gebonden door het beroepsgeheim betreffende wie er in al dan niet in ons ziekenhuis is opgenomen en kan dus verder over concrete patiënten geen vragen beantwoorden en zeker niet via mail.

Met vriendelijke groet,

Jo Leysen

------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: Jo Leysen
Datum: 4 nov. 2008 17:42
Onderwerp: Opname Marcel Vervloesem

Geachte Heer Leysen,

Betreft: Marcel Vervloesem -- kamer 164 cardiologie

Alhoewel Marcel Vervloesem van onze vereniging er bij ons bezoek van gisteren, 3.11.08 wel weer terug beter uitzag, vind ik het onverantwoord dat men hem (onder druk van justitie) nu opnieuw naar de gevangenis van Brugge zou overbrengen.

Zijn suikerspiegel blijft immers gevaarlijk laag staan. Eergisteren stond die even op 47.
Gisterenmorgen stond die even op 40. Dat zijn absolute dieptepunten. Het gevaar is dus helemaal niet geweken.

Hij werd ook nog maar pas van de hartmachine gekoppeld en het is nog maar enkele dagen geleden dat hij in een erg zorgwekkende toestand (nadat hij gedurende een maand medisch verwaarloosd werd) op intensieve terecht kwam waar hij, als ik het goed begrepen heb, eerst gedurende 6 uur lang behandeld is geweest.

De onderzoeksresultaten zijn pas sinds gisterenavond binnen.

Zou het niet beter zijn van even af te wachten en te kijken hoe het verder met hem evolueert en of zijn suikerspiegel verbetert ?In de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge werd hij trouwens helemaal niet verzorgd en behandeld. Hij heeft er wel gedurende een maand lang in een onverluchte isoleercel gelegen zonder contact met medegevangenen enz.
Toen hij op 30.9.2008 zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking stopzette, liet men hem aan zijn lot over zodat hij even in coma geraakte.
Daarna liet de gevangenis van Brugge hem terug (zonder medisch dossier) naar de gevangenis van Turnhout overbrengen alwaar zijn medische lijdensweg voorgoed begon.
Hij kwam daar, om te beginnen opnieuw in een onverluchte isoleercel terecht en omdat men zijn medisch dossier zogenaamd 'vergeten' was, kreeg hij de eerste 2 dagen en nachten geen insuline. 's Nachts is er in de gevangenis van Turnhout geen verpleging aanwezig...
Zijn suikerspiegel heeft wekenlang tussen 78 en 350 en zelfs van 60 tot 420 geschommeld zonder dat men er iets aan deed.
Ook de vochtopstapeling in benen en voeten heeft twee weken lang geduurd. Dan was er nog de infectie aan zijn linkerbeen.

Ik vrees dat Marcel over enkele weken weer opnieuw in een ziekenhuis kan opgenomen worden als men dezelfde weg opgaat.

In de hoop dat u rekening houdt met deze gegevens, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

11:53 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: euthanasie gevangenis brugge |  Facebook |

12-11-08

Journée mondiale du Diabète - Werelddag van de Suikerziekte


mail


La journée mondiale du Diabète sera se tiendra le 14 novembre prochain.
Saviez-vous que 300.000 diabétiques s'ignorent en Belgique ?
Le diabète devient une véritable épidémie mondiale, avec des complications invalidantes et mortelles qui touchent de plus en plus d'enfants. A l'heure actuelle, près de 250 millions de personnes sont attentes de diabète dans le monde.
A l'occasion de la journée du diabète, rendez-vous durant la semaine du 10 au 14 novembre 2008 à votre mutualité neutre (pendant les heures d'ouverture) pour évaluer gratuitement et rapidement à l'aide de notre questionnaire votre risque à développer le diabète. Nous vous donnerons également le pins de la journée mondiale du Diabète, ainsi vous pourrez afficher votre soutien à la campagne.
World diabetes day: Famille, voisins et connaissances... Venez nombreux, on compte sur vous !

Les Mutualités Neutres en collaboration avec la Fédération internationale du Diabète - 68-70 av. de Tervuren, 1040 Bruxelles


- Pour voir comment les diabétiques gravement malade (de surcroît cardiaque et avec un cancer) sont traités dans les prisons belges:
- Indien u wil weten hoe de zwaar zieke suikerzieken (die bovendien een hartziekte en kanker hebben) in onze Belgische gevangenissen worden behandeld:

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

07-11-08

La médecine traditionnelle chinoise


microscopy


La médecine traditionnelle contribue beaucoup au système de santé chinois

La médecine traditionnelle chinoise a largement contribué au système de santé chinois, a déclaré Carissa F. Etienne, sous-directrice de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), jeudi à Beijing.

Durant la décennie passée, le gouvernement chinois a mené des réformes concernant son système de santé, dont la promotion de l'utilisation de la médecine traditionnelle pour améliorer la santé du public, a dit Carissa F. Etienne à la cérémonie d'ouverture de l'Exposition de la médecine traditionnelle chinoise.

Elle a hautement apprécié le principe fondamental de la politique nationale de la santé de la Chine qui accordait une importance égale à la médecine traditionnelle et à la médecine occidentale.

La médecine traditionnelle est une partie composante des soins médicaux chinois, a-t-elle dit, ajoutant qu'elle jouait un rôle important dans plusieurs domaines allant des soins médicaux primaires aux services spéciaux avancés.

"L'OMS apprécie les efforts du gouvernement chinois pour améliorer et promouvoir la médecine traditionnelle", a-t-elle affirmé.

6.11.2008

http://www.chine-informations.com/actualite/chine-la-medecine-traditionnelle-contribue-beaucoup-au-systeme-de-sante_11536.html

08:43 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: medecine traditionnelle chinoise |  Facebook |

02-11-08

Marcel Vervloesem had nog maar hartslag 20 !


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


OMZENDBRIEF 2.11.2008 - MARCEL VERVLOESEM HAD NOG MAAR HARTSLAG 20 !

Door al de drukte had ik het berichtje van Wendy, dochter van Marcel, niet gelezen.

Ik dacht eerst dat Marcel's suikerwaarde die in de gevangenis van Turnhout al wekenlang van 78 tot 350 en zelfs tot 420 schommelde (+ al verschillende keren op 60 terugviel) zonder dat hij daarvoor in het ziekenhuis werd opgenomen, nu op 20 had gestaan.
Maar het was zijn hartslag die amper nog maar 20 bedroeg !

En dan proberen ze ons in het Belga-berichtje van 1.11.2008, via een 'fatsoenlijk' gesprek met de advocaat van Marcel, wijs te maken dat het 'allemaal niet zo erg was' en dat het 'zelfs niet zeker is dat hij op intensieve is opgenomen' !

Dat zijn regelrechte maffiapraktijken en zoiets verwacht men niet van een persagentschap. Maar ja van een persagentschap dat steeds over een 'zelfverklaarde kinderpornojager' spreekt alsof men met 12-jarigen te doen heeft (alhoewel een aantal 12-jarigen wel een stuk volwassener zullen zijn) moet men ook niet meer verwachten...

Ook justitieminister Vandeurzen zelf heeft een erg bedenkelijke rol gespeeld in heel deze zaak.
1) Hij wilde geen onderzoek laten voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel
2) Hij wilde geen onderzoek laten voeren naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstal van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen
3) Volgens zijn kabinetsmedewerker speelde hij mijn aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van 30.5.2008 aangaande die diefstallen zogezegd kwijt. Dat verklaarde waarom ik nog steeds geen antwoord ontving
4) Hij verhinderde de overbrenging van Marcel op 9.9.2008 naar het ziekenhuis van Turnhout.
5) Hij liet Marcel in de plaats daarvan gedurende een maand in een onverluchte isoleercel opsluiten in de gevangenis van Brugge (zonder contact met medegevangenen enzoverder)
6) Heeft hij misschien ook 20 dagen lang mee verhinderd dat Marcel naar het ziekenhuis van Turnhout werd overgebracht terwijl Marcel zijn suikerwaarden op een levensgevaarlijke manier schommelden, zijn benen en voeten barstensvol vocht zaten en zijn been geinfecteerd geraakte (wat opnieuw levensgevaarlijk is en tot amputaties kan lijden bij suikerzieken) ?

In ieder geval, het is niet gezegd of Marcel die een hartziekte, zware suikerziekte, kanker enz. heeft, nu nog lang zal leven en de gangsterachtige manier waarop hij nu ook via medische weg werd vernietigd, bewijst nog eens dat het leven van bepaalde mensen geen enkele waarde heeft voor onze Belgische machthebbers.

Het betekent ook een waarschuwing voor andere actievoerders die enkel van op afstand hebben zitten toekijken.

---

BRIEF VAN WENDY dd. 1.11.2008

Beste Jan,

Mijn vader is door de dokter in de gevangenis onderzocht, bij de cardiogram had hij maar amper 20 hartslag niet meer. De MUG is er vrijdag ook bij geweest, ze hebben hem de medische zorgen toegediend, en toen hij stabiel was hebben ze hem overgebracht naar het ziekenhuis. Hij ligt nu aan het hartmachine, zijn hart is heel hard achteruitgegaan, zijn polsslag blijft heel laag en ook zijn suikerspiegel is laag.

Voor de rest zullen nog onderzoeken worden gedaan, als hij terug beter is wordt hij ofwel terug naar turnhout of naar brugge overgebracht.

Wij vragen maandag via de griffie, om de behandelende arts te mogen spreken over zijn gezondheidstoestand.

Wendy

Foto's:
Marcel Vervloesem in volle actie - Marcel Vervloesem op zijn ziekenhuisbed in het ziekenhuis van Lier waar hij 7 overbruggingen kreeg voor zijn hart - justitieminister Jo Vandeurzen die als vroegere ziekenhuisdirecteur, predikt dat de 'mens centraal staat binnen justitie' en de mislukte hervorming van justitie steeds aan de Paarse regering wil toeschrijven

18:43 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenrechten patientenrechten belgie |  Facebook |

Marcel Vervloesem op intensieve: de pers


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


Brussel, 1.11.2008 - Vanavond zal de opname van Marcel Vervloesem op de intensieve van het Sint Elisabethziekenhuis te Turnhout even op het 22 uren avondnieuws te zien of te horen zijn.

Ook de krant De Morgen berichtte met een vrij neutraal bericht over de opname van Marcel Vervloesem op intensieve alhoewel men de infantiele omschrijving 'zelfverklaarde kinderpornojager' toch niet kon laten.

Hopelijk komt de pers niet te laat met haar berichtgeving over deze zaak. Om het een beetje cynisch uit te drukken: het is nog een wonder dat de pers zijn begrafenis niet heeft afgewacht want dat noemen ze het 'echte' nieuws. Het kan ook als een laatste vorm van menselijkheid beschouwd worden. Dat is iets wat men bij justitie niet aantreft.

Interessant om op te merken is hoe het onderstaande Belga-bericht zegt dat Marcel Vervloesem 'al enkele dagen na het begin van zijn honger- en dorststaking moest overgebracht worden naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge, omdat hij na een honger- en dorststaking verzwakt was' maar met geen woord rept over het feit dat justitieminister Vandeurzen de opname van Marcel Vervloesem in het ziekenhuis van Turnhout verhinderde. Ook over het feit dat Marcel Vervloesem op de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge onmiddellijk in een onverluchte isoleercel werd gestoken en gedurende een maand geen enkel contact mocht hebben met zijn medegevangenen, wordt met geen woord gesproken. Ook de tuchtmaatregelen en de grove schendingen van de mensenrechten in de gevangenis van Brugge komen niet ter sprake (wekenlang zonder briefwisseling, wekenlang met een uiterst beperkt bezoek, geen mogelijkheid om werkelijk met zijn advocaten te spreken, gedurende een maand dagelijks slechts gedurende 3 x 2 minuten de cel uit voor een bloedprikje van de verpleegster, geen enkele medische opvang na de stopzetting van zijn honger- en (deels verdergezette) dorststaking enz.). Het is natuurlijk gemakkelijker om over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' te spreken in plaats van op een degelijke manier te informeren...

In het Belga-berichtje zegt Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, dat Marcel Vervloesem op dit moment eigenlijk niet thuishoort in een strafinrichting. Dat is volstrekt juist en het zou geen slecht idee zijn indien Jespers zijn cliënt op de intensieve van het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout even zou gaan bezoeken en een klacht indient tegen de gevangenisdirecties van Brugge en Turnhout wegens het nalaten van hulp van een persoon in nood. Want Mter Jespers weet dat zijn cliënt sinds de stopzetting van zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking op 31.9.2008 geen werkelijke hulp kreeg terwijl zijn suikerspiegel van 60 tot 420 en zelfs tot 460 schommelde. Hij weet door zijn bezoek aan Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout dat zijn cliënt daar gedurende de eerste twee dagen en nachten in de isoleercel, geen insuline kreeg omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in de gevangenis van Brugge vergeten was.
Mter Jespers zegt in het Belga-berichtje voorts: "We hebben dan ook een verzoekschrift ingediend om hem voorlopig uit de gevangenis te ontslaan. De zaak wordt een van de komende dagen/weken behandeld voor de strafuitvoeringsrechtbank."
Het verzoekschrift voor de spoedprocedure werd inderdaad een tiental dagen geleden ingediend maar er werd blijkbaar nog geen preciese datum voor de behandeling ervan vastgesteld en het blijkt nu zelfs nog weken te kunnen duren vooraléér de zaak voorkomt. Tegen die tijd kan Marcel Vervloesem natuurlijk al lang overleden zijn.
Dat geldt ook voor de zogezegde spoedprocedure voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Bart Debie van het Vlaams Belang had daar blijkbaar minder problemen mee. Die werd reeds na zijn eerste dag gevangenis vrijgesteld alhoewel hij geen hartziekte, zware suikerziekte, kanker en andere gezondheidsproblemen had en de Hoge Raad voor de Justitie niet vaststelde dat de ontlastende stukken uit zijn dossier gestolen waren.

Het is dan ook jammer dat het extreem-rechtse principe van het 'recht op discriminatie' dat justitie huldigt, niet in vraag wordt gesteld. Heel wat gevangenen hebben niet de minste rechten terwijl Bart Debie van het Vlaams Belang die door het hof van beroep tot vier jaar gevangenis werd veroordeeld, al na 1 dag vrijkwam en een electronische enkelband kreeg toegezegd. Het 'recht op discriminatie' maakt waarschijnlijk deel uit van het justitie- en gevangenisbeleid van justitieminister Vandeurzen en zijn christen-democratische Partij.

Tenslotte valt het op hoe weinig aandacht de Nederlandse pers aan heel deze zaak schenkt terwijl Marcel Vervloesem vlak voor hij zich op 5.9.2008 ging aanbieden in de gevangenis van Turnhout, door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag nog werd uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort. Het College van Procureurs-Generaal ging daarvan een rapport opstellen maar dat blijkt na twee maanden nog altijd niet klaar te zijn.


VTM 1.11.2008

Vervloesem ligt in ziekenhuis

De zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens zijn Werkgroep Morkhoven is hij in de gevangenis van Turnhout slecht behandeld voor zijn suikerziekte. Vervloesem wierp zich na de zaak- Dutroux op als kinderpornojager, maar werd zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor kindermisbruik. Zijn advocaat heeft een verzoek ingediend om hem uit de gevangenis te ontslaan.

------

Belga/lb 1.11.2008 21u11

Marcel Vervloesem in kritieke toestand op intensieve zorgen"

Marcel Vervloesem, de zelfverklaarde kinderpornojager die begin dit jaar vier jaar cel kreeg voor kindermisbruik, is van de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt zijn advocaat Raf Jespers. Volgens de Werkgroep Morkhoven ligt Vervloesem op intensieve zorgen.

Honger- en dorststaking
Vervloesem werd begin dit jaar veroordeeld tot vier jaar cel voor kindermisbruik. Begin september bood de man zich aan in de gevangenis van Turnhout om zijn straf uit te zitten. Kort daarna werd hij al overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge, omdat hij na een honger- en dorststaking verzwakt was. Intussen was Vervloesem opnieuw naar de gevangenis van Turnhout gebracht, maar nu ligt hij dus weer in het ziekenhuis.

"Niet lang meer te leven"
"Lang zal Marcel Vervloesem niet meer leven. Hij is op vrijdag 31 oktober overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis", zegt de Werkgroep Morkhoven in een persbericht. "Hij ligt op intensieve zorgen en is verbonden aan allerlei toestellen."

Meester Jespers bevestigt dat zijn cliënt in het ziekenhuis ligt. "Ik had vorige week een brief gestuurd met de vraag hem over te brengen naar het ziekenhuis van Lier, omdat hij daar al langer in behandeling is", aldus Jespers. "Dat was toen niet nodig volgens de directie, maar nu moet hij plots wel overgebracht worden. Ik kan niet bevestigen dat hij op intensieve zorgen ligt. Volgens de directie was een overbrenging eigenlijk zelfs niet strikt noodzakelijk."

Naar strafuitvoeringsrechter
Meester Jespers blijft erbij dat Marcel Vervloesem op dit moment eigenlijk niet thuishoort in een strafinrichting. "We hebben dan ook een verzoekschrift ingediend om hem voorlopig uit de gevangenis te ontslaan. De zaak wordt een van de komende dagen/weken behandeld voor de strafuitvoeringsrechtbank."

13:24 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marcel vervloesem op intensieve |  Facebook |

01-11-08

Marcel Vervloesem ligt op intensieve


'Democratische rechtsstaat' vermoordt actievoerder Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


Bruxelles, 1 november 2008

Lang zal Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven niet meer leven. Justitie is er namelijk zo goed in geslaagd van een menselijk wrak van hem te maken dat hij misschien zelfs niet meer naar het Hof van Straatsburg zal kunnen gaan. De Vlaamse pers, politici en magistraten die hem jarenlang aan de schandpaal nagelden om de kinderpornozaak dicht te dekken, mogen dus gerust zijn. Ook de Nederlandse politici en het College van Procureurs-Generaal dat hem enkele maanden geleden hoorde in verband met de kinderpornozaak Zandvoort en beloofde om hiervan een rapport op te maken (dat er nooit kwam) mogen nu gerust zijn. Zij zullen de kinderpornozaak Zandvoort waarin -volgens de federale politie- zo'n 87.539 kinderen en baby's voorkomen (waarvan 75% duidelijk gefolterd en misbruikt) zonder onderzoek kunnen afsluiten. Het worden nog heerlijke dagen voor al de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers die nooit opgespoord en vervolgd werden en die op speciale bescherming mochten rekenen !


Marcel Vervloesem werd gisterenmorgen, 31 oktober 2008, om 8.30 met een speciale ploeg van de MUG per ambulance naar het Sint-Elisabeth ziekenhuis te Turnhout gevoerd nadat directeur Geudens van de gevangenis van Turnhout had gezegd dat er 'geen enkele reden was om hem in het hospitaal op te nemen'. Hij mocht even naar zijn dochter bellen om te zeggen dat hij naar het zikenhuis werd gevoerd. Dat moest de indruk wekken dat alles goed ging met hem terwijl zijn suiker nog maar op 20 stond en hij veel kans had om te overlijden.

Marcel Vervloesem ligt thans op intensieve en is aan allerlei toestellen verbonden. Zo is er een machine die ook gebruikt werd bij zijn hartoperatie waarbij hij 7 overbruggingen kreeg. Zijn hartslag en polsslag is zeer laag en ook zijn suiker staat zeer laag. Hij heeft nog steeds water in benen, knieen en voeten waaraan men niets kan doen zolang zijn hart niet gestabiliseerd is en lijdt daardoor ondraaglijke pijnen.

Men zou nog allerlei medische 'testen' aan het doen zijn. Kinderen (zijn kleinkinderen) worden vanzelfsprekend niet toegelaten omdat hij dit niet zou aankunnen.

Men mocht geen enkele informatie geven over zijn toestand en dochter Wendy mag de behandelende geneesheer pas maandag, na toestemming van de griffie (en van het kabinet Vandeurzen misschien) spreken.

De Bezoeken gebeuren onder bewaking. Marcel is met één van zijn opgezwollen voeten met een ketting aan het bed vastgesloten. Men is vermoedelijk bang dat hij met de hartmachine zou gaan lopen.
Er zit een bewaker in de kamer en er bevindt zich een bewaker buiten de kamer.
Indien zijn hart opnieuw normaal zou kloppen, zijn suiker zou gestabiliseerd zou geraken en het vocht uit zijn benen en voeten zou verdwijnen, wordt hij terug naar de gevangenis van Brugge of Turnhout overgebracht (waar justitieminister Vandeurzen waarschijnlijk een speciale isoleercel heeft gereserveerd).
Doordat er geen informatie gegeven wordt, moeten de bezoekers telkens naar het hospitaal bellen om te weten of hij daar nog ligt.


INFO DU WERKGROEP MORKHOVEN

Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Interviews Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt omdat hij klokkenluider Marcel Vervloesem via de gevangenis (en een mogelijk overlijden) voorgoed de mond wil snoeren.

18:05 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: mensenrechten patientenrechten belgie |  Facebook |

Mensenrechten en Patiëntenrechten in België


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

D_DW-b9a5ffkvandeurzen


Hierbij volgt een artikel uit het Laatste Nieuws van 31.10.2008 waarin staat hoe Bart Debie, ex-commissaris van de Antwerpse politie en lid van Vlaams Belang, na één dag in de gevangenis van Vorst, reeds wacht op een elektronische enkelband.

Bart Debie die, zoals Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, door het hof van beroep te Antwerpen tot vier jaar gevangenis veroordeeld werd, is blijkbaar reeds vrij want hij beschrijft de onmenselijke omstandigheden in de gevangenis van Vorst vanop zijn persoonlijke weblog.

Het enige verschil tussen de behandeling van Debie en Vervloesem is dat de doodzieke Marcel Vervloesem die door het hof van beroep van Antwerpen veroordeeld werd op basis van een onvolledig dossier (het hof van beroep en het hof van cassatie te Brussel hielden geen rekening met de schriftelijke vaststelling van de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen) gedurende bijna 2 maanden bijna als een varken in de gevangenissen van Turnhout en Brugge werd behandeld:
- Toen hij op 9.9.2008 even in kritieke toestand geraakte, zorgde justitieminister Vandeurzen ervoor dat hij niet in het ziekenhuis van Turnhout kon opgenomen worden maar gedurende bijna een maand in een onverluchte isoleercel van de gevangenis van Brugge werd opgesloten (waar hij geen contact mocht onderhouden met zijn medegevangenen, waar hij gedurende de eerste weken bijna geen bezoek kreeg, waar hij zijn advocaten bijna niet mocht spreken, waar hij gedurende de eerste weken geen brieven mocht versturen of ontvangen, een isoleercel die hij slechts enkele minuten per dag voor een bloedprikje van de verpleegster mocht verlaten enz.)
- Na de stopzetting van zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking werd hij aan zijn lot overgelaten, geraakte daardoor even in coma, werd zonder medisch dossier naar de gevangenis van Turnhout teruggestuurd waar er geen medische dienst is en er tijdens de nacht geen verpleging is, kreeg hij gedurende de eerste dagen in zijn isoleercel in Turnhout geen insuline voor zijn zware suikerziekte enz.
- Toen zijn suikerspiegel na zijn aankomst in de gevangenis van Turnhout op een levensgevaarlijke manier tussen 78 en 350 bleef schommelen, zijn suikerspiegel zelfs naar 60 zakte en tot 420 steeg waardoor hij bijna tweemaal een hypo (voorafgaande aan een comateuze toestand) kreeg, hij water in benen en voeten kreeg waardoor hij tenslotte bijna niet meer kon gaan, één van zijn benen geinfecteerd geraakte wat in geval van diabetici tot amputatie kan lijden enz. werd hij gedurende enkele uren in een zonderlinge kamer vol schimmels op plafond en muren gestoken, 'vergat' men hem zijn langdurig werkende insuline voor de nacht te geven, zei gevangenisdirecteur Geudens dat er 'geen enkele reden was om hem naar het ziekenhuis over te brengen' enz.

Dit waren dus pure moordpogingen te noemen zonder dat de minister van justitie het nodig vond om op te treden.
Het verschil in behandeling tussen Debie en Vervloesem bewijst nog eens dat het hier een pure politieke kwestie betreft.
Het feit dat justitieminister Vandeurzen de overbrenging van Marcel Vervloesem naar het ziekenhuis te Turnhout blokkeerde, toont tevens aan dat de justitieminister als ex-ziekenhuisdirecteur, zijn wettelijk toegestane macht ver te buiten gaat zonder dat dit door de parlementsleden in vraag wordt gesteld.

Het bewijst ook dat Vandeurzen en zijn Vlaamse Christen Democratische Partij achter het principe van de Vlaamse katholieke hoogleraar Matthias Storme staat. Die zegt namelijk dat 'discrimineren een mensenrecht is'.
Vandaar dat Marcel Vervloesem en zovele andere gevangenen geen enkel recht hebben en niet op een voortijdige invrijheidsstelling, een onderbreking van strafuitvoering of een electronische enkelband moeten rekenen. Die is immers enkel voor hooggeplaatste ambtenaren en politici bedoeld (alhoewel deze laatsten meestal zelfs niet eens vervolgd worden).

Debie noemde zijn dag in Vorst zijn dag in de gevangenis van Vorst "de hel van Vorst" en stelde vast dat de gevangenen in vaak mensonwaardige omstandigheden zijn opgesloten omdat mensenrechten in de gevangenis onbestaande zijn.
Men kan zich dus best voorstellen wat de doodzieke Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren,) en duizenden andere gevangenen in onze Belgische gevangenissen meemaken.

De Werkgroep Morkhoven nam reeds contact op met het Comité tegen folteringen van de UNO en informeert de europese parlementsleden dagelijks over wat er in de Belgische gevangenissen gebeurt.


Bart Debie, ex-commissaris van de Antwerpse politie en lid van Vlaams Belang, zat afgelopen woensdag één dag in de gevangenis van Vorst en wacht nu op een elektronische enkelband. Debie werd door het hof van beroep veroordeeld tot vier jaar, waarvan één jaar effectief, wegens racisme, het vervalsen van pv's en het mishandelen van arrestanten. Debie noemt zijn dag in "de hel van Vorst" "leerrijk" en zegt dat mensenrechten er "een grap" zijn.

Twee op drie

Op zijn weblog doet Debie het relaas van zijn dag in de gevangenis van Vorst. Hij klaagt er onder meer over dat nauwelijks iemand van het gevangenispersoneel Nederlands spreekt en dat de gevangenen er in vaak mensonwaardige omstandigheden opgesloten zijn. "Die wachtcel was ongeveer twee op drie meter groot. Er was geen raam en er stond welgeteld één houten zitbank. In de hoek van de cel was een soort open urinoir. De stank die eruit kwam, valt nauwelijks te beschrijven. (...) Het was verschrikkelijk heet in dat 'kot'.", schrijft Debie.

Niet overnacht

Op het einde van de dag mocht Debie de gevangenis verlaten. Hij is nu "in onderbreking van strafuitvoering", in afwachting van een elektronische enkelband. "Ik ben vooral opgelucht dat ik daar niet de nacht moest doorbrengen. Door het plaatsgebrek slapen veel gedetineerden op matrassen op de grond tussen de bedden van de anderen in. De hygiëne is er ver te zoeken en er heerste recentelijk een tbc-plaag", zegt Debie.

--

HLN België - Bart Debie na één dag cel: "Vorst is een hel" (472227)

31 okt 2008 ... Bart Debie na één dag cel: "Vorst is een hel" - Bart Debie, ex-commissaris van de Antwerpse politie en lid van Vlaams Belang, zat afgelopen ...www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/472227/2008/10/31/Bart-Debie- na-een-dag-cel-Vorst-is-een-hel.dhtml -

Bart Debie getuigt over verblijf in gevangenis Vorst: Nieuws.be
Vlaams Belanger Bart Debie kaart de mensonwaardige leefomstandigheden in de gevangenis van Vorst aan. De 'mensenrechten' zouden er gewoon een grap. ...www.nieuws.be/nieuws/Bart_Debie_getuigt_over_verblijf_in_gevangenis_ Vorst_322efd3e.aspx -


De fascistische achtergronden van de christen-democratie en ons 'democratisch' rechtsstelsel

----

'Discrimineren is een mensenrecht'
Een interview met Matthias Storme

De Vlaamse hoogleraar Matthias Storme staat op de bres voor de persoonlijke vrijheid. Paradoxaal genoeg vindt hij daarin het mensenrechtenactivisme tegenover zich. Storme verwijt hun simplisme en een gebrek aan historisch inzicht. Op 2 januari krijgt de rechtsgeleerde de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel22/kn2217d2.htm

Foto's:
- Bart Debie en Filip De Winter van het Vlaams Belang
- Justitieminister Vandeurzen (CD&V - Vlaamse Christen-Democraten)

De vzw Werkgroep Morkhoven merkt op dat er nu, via justitie, hier en daar klachtjes tegen leden of sympathisanten van de vzw Werkgroep Morkhoven worden georganiseerd. De Werkgroep contacteerde hiervoor reeds verschillende leden van het Europees Hof van de Rechten van de Mens omdat ze vindt dat dergelijke praktijken een democratische rechtsstaat onwaardig zijn.

10:30 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mensenrechten patientenrechten belgie |  Facebook |

31-10-08

Zieke gevangenen worden niet geholpen maar doodgefolterd


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


OPEN BRIEF

Brussel, 31 oktober 2008

Beste vrienden,

Marcel werd eindelijk in het ziekenhuis (van Turnhout) opgenomen.
Dat wist Wendy, de dochter van Marcel, mij zopas telefonisch te zeggen.
Marcel had haar gebeld, net voor dat hij met de ziekenwagen werd weggevoerd.

De vraag is of we dat als een soort 'overwinning' moeten zien.
We kunnen misschien tevreden zijn en elkaar de hand geven omdat we er samen in geslaagd zijn dat hij niet als een varken in de gevangenis is gestorven.
Maar de infantiele en perverse spelletjes van de Belgische justitie kennende, kan hij morgen reeds terug in de gevangenis worden opgesloten terwijl zijn gezondheidstoestand zelfs nog verslechterd is.

De toestand van Marcel is kritisch.
Zijn benen en voeten barsten open van het vocht omdat men er tien dagen lang niets in de gevangenis van Turnhout aan gedaan heeft en hij, omdat het kabinet Vandeurzen in Brussel dat niet wilde, geen recht had op medische verzorging of een directe opname in het ziekenhuis.
Ook zijn suikerspiegel schommelt al 10 dagen lang tussen 70 en 350 (en ging op bepaalde momenten zelfs van 60 naar 420) en hij zou reeds bijna tweemaal een 'hypo' hebben gehad wat wil zeggen dat hij in coma had kunnen geraken zonder dat hij die misschien -zoals in het ziekenhuis van Lier- na 7 uren reanimatie had overleefd.
Iedere mens die zich in zijn toestand op de spoeddienst van een hospitaal zou aanbieden, zou onmiddellijk naar de spoedafdeling gevoerd worden maar gevangenen en mensen die op een zeer discutabele manier veroordeeld werden, hebben blijkbaar geen recht op medische hulp.
Marcel heeft ook infecties gekregen op één van zijn benen, wat voor een suikerzieke onder die omstandigheden dodelijk kan zijn (vandaar dat men hem enkele dagen geleden, na een naaktfouillering, waarschijnlijk gedurende enkele uren opzettelijk in een kamer vol schimmels opsloot).

Ik vraag mij af wat de medische sector van zoiets denkt.  Hebben geneesheren soms geen eed van Hyppocrates moeten afleggen ?  Zijn zij niet verplicht om iemand te helpen en om alles te doen om te voorkomen dat iemand kan overlijden ?  Waarom reageert de Orde van Geneesheren niet ?  Waar zijn al die medische organisaties en inspecties ? Oh ja, justitieminister Vandeurzen was in zijn vroegere leven een ziekenhuisdirecteur. Vandaar misschien.

Door zijn hartziekte maakte Marcel de voorbije dagen een ernstige kans om in de gevangenis van Turnhout te overlijden.  Het opgestapelde vocht in zijn lichaam moest maar tot zijn hart komen en het was gebeurd geweest alhoewel hij natuurlijk evengoed tengevolge van zijn suikerziekte kon sterven.  Vandaar dat de hoofdgeneesheer waarschijnlijk nog een nachtje wachtte vooraléér hem naar het ziekenhuis te laten brengen.
Zoals gezegd, had hij ook aan zijn suikerziekte kunnen sterven.
Vandaar dat men hem bij zijn aankomst in de gevangenis van Turnhout gedurende 2 dagen geen insuline gaf omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in de gevangenis van Brugge 'vergeten' was.
Vandaar waarschijnlijk dat men Marcel ook eens een keer langwerkende insuline vergat te geven voor de nacht zodat hij 's nachts zonder insuline kwam te zitten.

Marcel was reeds doodziek toen hij de gevangenis inging en daar uit principe aan zijn dorst- en hongerstaking begon.  Het was een schande om hem onder die omstandigheden (hartziekte, zware suikerziekte, kanker, nieren,) in de gevangenis op te sluiten. Men weet immers maar al te goed dat iemand die zo ziek is, een opsluiting niet kan overleven.  Zijn veroordeling en opsluiting op basis van een onvolledig dossier (de door de Hoge Raad voor Justitie vastgestelde gestolen documenten uit zijn strafdossier) betekende dan ook een regelrecht doodsvonnis dat men ten allen koste van alles wilde bespoedigen.
Misschien wilde Marcel wel doodgaan voor zijn standpunten en overtuiging maar heeft de liefde voor zijn dochter en kleinkinderen en de hulp die hij van zijn vrienden ontving, hem daarvan kunnen weerhouden.

We kunnen ons afvragen hoe dit alles mogelijk is in een zogezegd democratisch land als België dat zich het centrum van Europa waant.
Ik vraag mij ook af waarom er, buiten de parlementaire vraag van Zoé Genot, geen enkele vraag werd gesteld door onze parlementsleden.
Waarom reageerden de leden van de commissie van justitie van de Senaat niet terwijl ik hen voortdurend op de hoogte bracht ?
Moesten zij soms zwijgen ?  Hebben zij geen recht meer om parlementaire vragen aan de minister van justitie te stellen ?  Heeft het soms te maken met Tony Van Parys die in de commissie van justitie zetelt en mij enkele maanden geleden nog probeerde wijs te maken dat er een 'onderzoek' liep terwijl alle bestaande onderzoeken op dat moment waren afgesloten ?
Waarom reageerde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) niet meer nadat zij liet weten dat zij deze zaak 'zeer ernstig vond' en zij onze brief aan minister Vandeurzen overmaakte ?
Waarom liet Premier Leterme (CD&V) niets meer van zich horen terwijl hij ons mededeelde dat hij ons schrijven aan minister Vandeurzen doorstuurde en hij bij minister Vandeurzen zou informeren ?
Waarom was de pers (ook de Nederlandse pers) nauwelijks geinteresseerd in deze zaak terwijl het hier toch ook om de kinderpornozaak Zandvoort ging ?
De commissies Justitie van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer die voortdurend werden geinformeerd omdat Marcel een paar maanden geleden door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag werd gehoord omtrent de kinderpornozaak Zandvoort, namen onze brieven wel 'ter kennisgeving' aan maar wat gebeurde er verder met deze brieven ?
Besefte men niet hoe ernstig Marcel er aan toe was en begreep men niet dat Marcel in onze gevangenissen op een vakkundige wijze werd afgemaakt ?

Een land laat zijn ware gezicht zien aan de manier waarop het zijn zieken, ouderen, gevangenen (die allemaal niet zo schuldig of misdadig zijn als we allemaal wel denken) behandelt.  En het gezicht van België is onmenselijk en dit van een democratisch land onwaardig.

Ook het stilzwijgen van de politici en de pers die medeplichtig zijn aan het jarenlange in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort en het aan de schandpaal nagelen van Marcel Vervloesem, laat zien hoe bitter slecht het met dit land waarvan ik ooit hield, gesteld is.

Waarom vroeg de Koning zich niet af waar de kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven kreeg en die hij door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers had laten overmaken, gebleven waren ?  Waarom stelde hij zich geen vragen en willigde hij het genadeverzoek dat Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, enkele maanden geleden voor Marcel bij hem indiende, niet in ?  Had hij daar soms de moed niet voor terwijl zijn brieven volstaan over de strijd tegen het kindermisbruik en hij de ouders van de vermoorde kinderen met hoopgevende woorden op het Koninklijk Paleis heeft ontvangen ?
Waarom liet justitieminister Vandeurzen geen onderzoek verrichten naar de gestolen documenten en kinderporno-cd-roms en maakte hij er zich van af door te stellen dat de verdwijningen en diefstallen uit de gerechtelijke dossiers deel uitmaken van de 'gerechtelijke procedures' zodat hij als minister niet kan optreden ?
Waarom ontkende Vandeurzen de verdwijningen in zijn antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot terwijl hij de schriftelijke bevestigingen ervan door de Hoge Raad voor de Justitie, onder zijn neus had liggen ?  Waarom liet Vandeurzen Marcel op basis van een onvolledig dossier opsluiten terwijl hij door een onderzoek te laten openen, ervoor had kunnen zorgen dat Marcel in voorlopige vrijheid werd gesteld ?

Er zijn duizenden vragen in deze zaak die onbeantwoord blijven.

We kunnen ons tevens afvragen hoeveel mensen er onschuldig in de gevangenis zijn gestorven of vermoord werden doordat ze elk recht op medische hulp kregen ontzegd.
Hoevelen werden er niet tot zelfmoord gedreven omdat ze geen enkele hoop meer hadden en zich liever van kant maakten dan als een varken in de gevangenis te moeten sterven ?

We kunnen ons afvragen hoeveel onschuldige vrienden en familieleden (waaronder kinderen en kleinkinderen) van deze gevangenen, mede het slachtoffer zijn geworden van dit onmenselijk, mensonwaardig en voor een democratische rechtsstaat totaal onwaardig beleid.

In België zijn er zo'n tienduizend mensen in gevangenissen opgesloten en de justitieministers zemelen al meer dan 20 jaar over de zogenaamde overbevolking in de gevangenissen. Aan de rechten van de gevangenen en hun vrienden en familieleden werd er niet gedacht.
Justitieminister Vandeurzen (CD&V - christen-democraten) die predikt dat de 'mens centraal staat binnen justitie' en die met zijn waardeloze 'waardenpartij' steeds herhaalt dat de paarse regering de schuld is van de mislukking van de hervorming van het justitiebeleid, probeerde enkele maanden geleden zelfs van zijn verbeterde contacten met de Nederlandse regering, gebruik te maken om Belgische gevangenissen in Nederland te openen.
Hoe die gevangenen dan door hun vrienden en familieleden moesten bezocht worden, was bijzaak. Gevangenen worden immers enkel als objecten gezien.
Gelukkig hield de Nederlandse regering de bal van zich af.

Ik wil hierbij iederéén die nog iets om dit land geeft en die wil voorkomen dat straks iederéén (ook vakbondsmilitanten en journalisten die zich onschendbaar wanen) willekeurig kan worden beschuldigd, aan de schandpaal kan worden genageld, in de gevangenis opgesloten en doodgemarteld kan worden, oproepen om zijn stem te laten horen. Zeg de politici van dit land dat het zo niet verder meer kan.
Niet alleen op sociaal, politiek, financieel en economisch gebied maar ook op menselijk gebied moet er dringend iets veranderen.
De recente financiële crisis heeft immers aangetoond hoe snel het soms kan gaan en hoe snel de politieke controle over dit corrupte beleid volledig verloren kan gaan.

Ik weet dat mijn oproep nogal vrij patetisch overkomt en er zal hier en daar wel om gelachen worden.  Toch heb ik het gevoel dat het nu vijf voor twaalf is en wanneer de klok 12 uur slaat, zal zij misschien niet meer zijn terug te draaien.

Voor Marcel zullen de komende dagen beslissend zijn. Men heeft zoveel bewuste fouten gemaakt en heeft zolang verhinderd dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen dat hij nu een menselijk wrak is geworden.
Het is niet gezegd hoelang hij nog zal leven.
En het ziekenhuis kan maar best een oogje in het zeil houden want er zijn te veel mensen, waaronder ook diegenen die de klachten tegen Marcel georganiseerd hebben, die zijn spoedige dood wensen.

Laat ons een dikke kaars branden voor Marcel en laat ons hopen dat het licht ervan het reptielenbrein van zijn gewetenloze folteraars een beetje verlicht.

Ik wens jullie veel sterkte.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie aan de Nederlandse pers en kamerleden


Intussen gaat justitie verder met haar infantiele praktijken. De dochter van Marcel weet niets van zijn toestand. Ze mag haar vader ook niet gaan bezoeken. Morgen belt ze naar de gevangenis om uitleg te vragen over Marcel zijn toestand. Een Nederlanse ouder merkte terecht op: 'Is dat de gang van zaken, dat zijn dochter hem niet mag bezoeken?????'


Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt. Hopen zij dat klokkenluider Marcel Vervloesem via de gevangenis (en een mogelijk overlijden tengevolge van bewuste medisch fouten) voorgoed zal zwijgen ?

30-10-08

Brief aan Wendy, dochter van Marcel Vervloesem


Gevangenen en hun familie zijn ook mensen !

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


De Werkgroep Morkhoven heeft niets te verbergen. Als er iets met Marcel Vervloesem van haar vereniging moest gebeuren, dan vindt u al de gegevens tot in de details op het internet.

--------

Beste Wendy en Peter,

Wij gaan zaterdag op bezoek bij Marcel. We hebben hem dat ook pas meegedeeld omdat hij ons telefoneerde.
Dat kon hij nu blijkbaar zonder problemen nadat hij twee dagen lang geen toelating kreeg om jullie te bellen.

Marcel zei ons nog het volgende:

- de gewone dokter zei hem gisteren dat hij hem zogezegd niets kan geven (wat onzin is want Marcel moest 10 dagen geleden reeds, dringend opgenomen, onderzocht en behandeld worden)
- de hoofddokter (Vander Valck) is vandaag langsgekomen om naar zijn benen te zien. Hij zou morgen terug komen. (ik begrijp niet waarom dat allemaal zo traag moet gaan. Wil men misschien tijd winnen in de hoop dat het nog slechter met hem zal gaan ?)
- Marcel heeft het formulier voor de dokter die hem wil komen bezoeken, ingevuld. De directie moet nu de toelating geven.
- een andere dokter zei dat hij 'waarschijnlijk terug naar Brugge moest' (om zijn medisch dossier nog eens te 'vergeten' zeker?)
- Na 10 dagen uitstel van verzorging, is alles ontstoken bij Marcel, alles is opgezwollen. Ook zijn knieën zitten vol vocht, zijn spieren zijn ontstoken, hij kan zijn voeten dikwijls helemaal niet meer bewegen.
Zelfs mensen die geen geneeskunde gestudeerd hebben, weten dat in zo'n geval een dringende opname nodig is ! Want als het vocht tot aan zijn hart komt (Marcel heeft dan ook nog een hartziekte), kan het zo gebeurd zijn. Iemand die suikerziek is en zich met een ontsteking op de spoedhulp van een ziekenhuis aanbiedt, wordt onmiddellijk opgenomen en onderzocht !
- Marcel heeft bijna tweemaal een 'hypo' gehad (suiker op 60) en zoals je weet is hij de vorige keer tengevolge van een 'hypo' helemaal blind geweest en is hij 7 dagen lang in reanimatie geweest in het ziekenhuis van Lier. De expert-geneeskundigen van het ziekenhuis van Lier kunnen dat gemakkelijk natrekken en de dokters van Turnhout hoeven alleen maar te telefoneren en het medisch rapport op te vragen maar dat doen zij dus niet. Men blijft liever besluiteloos en volgens directeur Geudens is 'er geen enkele reden om hem naar het ziekenhuis te doen'. (Als er iets met Marcel gebeurt, zullen we deze man ongetwijfeld via onze advocaten aanspreken)
- Marcel heeft de politie even op bezoek gehad voor DNA-stalen (nu kunnen ze blijkbaar wel DNA-stalen nemen. Tijdens hun zogezegd onderzoek naar die klachten van die drie minderjarige roofovervallers in 2005, werd het bamboestokje dat de rechter het 'bewijs' van foltering noemde, zelfs niet eens op DNA-sporen onderzocht)
- ik stuur een kopie van dit briefje ondermeer naar het kabinet van justitieminister Vandeurzen omdat -volgens Ivoke Meulemans van de krant Het Nieuwsblad die we niet direct één van onze vrienden kunnen noemen- Vandeurzen op 9.9.2008 verhinderde dat Marcel in het ziekenhuis te Turnhout werd opgenomen.
- onze acties gaan door zoals gepland

Groeten,

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Vermoord worden door justitie


De moord op Marcel Vervloesem - Le Meurtre de Marcel Vervloesem - The Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


De gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die men vanwege de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen uit gerechtelijke dossiers door justitie, het zwijgen wil opleggen, verslechtert met de dag.
Nadat zijn suiker reeds 10 dagen lang van 78, over 350 tot 420 schommelde, zakte die een paar dagen geleden verder tot 60 en kreeg Marcel Vervloesem een 'hypo'.
(Bij de laatste 'hypo' in het ziekenhuis van Lier werd Marcel Vervloesem volledig blind en bracht hij 7 dagen in reanimatie door)

Marcel Vervloesem heeft ook al 10 dagen lang vocht in de benen en voeten en het vocht dreigt nu naar boven te komen.

Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, bezocht hem afgelopen zaterdag en diende onmiddellijk een verzoek in bij Eric Geudens, directeur van de gevangenis te Turnhout, om hem in het ziekenhuis te laten opnemen.
Eric Geudens zei dat men 'ermee bezig was' maar gaf verder geen gevolg aan het verzoek zodat Marcel Vervloesem een 'hypo' kreeg waarvan hij in coma kon geraken en sterven.

Op het linkerbeen van Marcel Vervloesem is thans een wonde te zien, wat op een ontsteking wijst. Dit kan levensgevaarlijk zijn voor een diabeticus omdat deze ontsteking de suikerspiegel volledig oncontroleerbaar kan maken.
Een suikerzieke die in dergelijke gevallen naar een ziekenhuis gaat, wordt onmiddellijk naar de eerste hulp overgebracht.

Alhoewel de directie van de gevangenis te Turnhout beweert dat men Marcel Vervloesem 'niet in de gevangenis wil laten sterven, doet men dus alles om het zover te laten komen.
Een tiental dagen geleden' werd Marcel Vervloesem van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout overgebracht. Dat deed men nadat hij even in coma was geraakt en terwijl men wist dat er in de gevangenis van Turnhout geen medische afdeling is en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.

De eerste dagen kon men hem geen insuline geven omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge 'vergeten' was.

Marcel Vervloesem krijgt 2 à 3 x per dag een inspuiting met kortwerkende insuline en 's avonds krijgt hij voor de nacht een inspuiting met langwerkende insuline. Volgens de informatie die we ontvingen, zou men die langwerkende insuline enkele dagen geleden 'vergeten' zijn geweest zodat Marcel Vervloesem gedurende de hele nacht zonder insuline was en de suiker in zijn bloed weer gevaarlijk steeg.

Er gebeuren ook nog andere zaken in de gevangenis van Turnhout die bijna met geen pen zijn te beschrijven.
Zo werd Marcel Vervloesem gisterennamiddag met zijn celgenoot plotseling uit de cel gehaald. De hele cel werd leeggehaald en Marcel Vervloesem en zijn celgenoot moesten zich helemaal uitkleden omdat men zogezegd wilde onderzoeken of zij 'niets te verbergen hadden'.
Zij werden in een kamer, vol schimmel aan plafond en muren, gestoken. Dat is namelijk zeer gezond voor doodzieke patiënten met infecties.
Doordat het lampje kapot was, kon men niemand oproepen en niet naar het toilet gaan. Daardoor waren zij verplicht om op de muren te kloppen.
Nadat zij ongeveer twee uren lang in deze dodenkamer hadden gezeten, werd er op de deur geklopt en kwam een bewaker op een onozele manier vragen wat zij 'daar zaten te doen'.

Normaal gezien vraagt Marcel Vervloesem om 21 uur 's avonds naar zijn insuline voor de nacht. Dat vraagt hij nu om 20 uur 's avonds omdat hij om 21 uur 's avonds niet meer kan gaan.

Een suikerzieke moet gemiddeld om de drie maanden een HBAIC ondergaan om de gemiddelde suikerspiegel te bekijken.
Bij Marcel Vervloesem die een type 1 Patiënt is, staat die suikerspiegel ongetwijfeld veel te hoog. Een onderzoek naar de suikerspiegel wordt er niet gevoerd terwijl een diabeticus 5 x meer kans heeft op een hartaanval (Marcel Vervloesem heeft ook een hartziekte) dan een gezonde persoon die reeds een hartaanval heeft gehad. Ook de kansen op een hersenbloeding en een beroerte zijn bij een diabeticus veel groter.

Dokter Van Der Valck die Marcel Vervloesem ook in 2005 onder zich had (toen was er sprake van een kanker die niet werd opgevolgd zodat Marcel Vervloesem nadien geopereerd diende te worden), houdt het momenteel bij het spreekwoordelijk pilletje en zalfje dat, zoals in het geval van de langwerkende insuline, wel eens wordt overgeslagen.

Vreemd is dat men Marcel Vervloesem bij de overbrenging van de gevangenis van Turnhout had beloofd om hem naar het ziekenhuis te brengen indien zijn gezondheid het liet afweten terwijl dat niet gebeurt.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat het kabinet van justitieminister Vandeurzen de opname in het ziekenhuis blokkeert.

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vandaag in een open brief aan de leden van de commissie Justitie van de Senaat (België) en naar de Nederlandse kamerleden schreef (met kopie aan de pers), belette men op 9.9.2008 vanuit het kabinet Vandeurzen te Brussel dat Marcel Vervloesem in het ziekenhuis werd opgenomen. In de plaats daarvan werd hij bijna een maand lang zonder contact met medegevangenen, in een isoleercel van de gevangenis te Brugge gestoken.

Vanavond telefoneerde Jan Boeykens naar directeur Eric Geudens van de gevangenis van Turnhout en vroeg hem of Marcel Vervloesem inderdaad nog altijd niet in het ziekenhuis werd opgenomen. Geudens antwoordde bevestigend en zei dat er 'geen enkele medische reden was om Marcel Vervloesem in het ziekenhuis op te nemen'.

De Werkgroep Morkhoven gaat de volgende dagen acties organiseren in Turnhout. Geudens liet immers weten dat hij 'daar geen enkel probleem mee heeft'.

Als de medische hulp aan Marcel Vervloesem geblokkeerd blijft, dan zal dat ongetwijfeld tot de dood van de kinderrechtenactivist leiden.

Vermoord worden door justitie ? Het kan allemaal in België !

09:42 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vermoord door justitie |  Facebook |

27-10-08

OPROEP TOT ACTIE: 27.10.08


Moord op Marcel Vervloesem - Meurtre de Marcel Vervloesem - Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen


SCHRIJF EEN AANGETEKENDE BRIEF (MET EVENTUELE RODE ANTWOORDKAART) NAAR DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS VAN TURNHOUT

Toen Marcel Vervloesem zijn honger- en dorststaking in de gevangenis van Brugge stopzette, werd hij gewoon aan zijn lot overgelaten. Men liet hem in zijn isoleercel liggen en hij kreeg geen dokter te zien. Hij werd niet medisch onderzocht voor zijn hartziekte, zware suikerziekte, kanker, nieren. Zijn medicatie werd niet terug op punt gezet. Hetzelfde wat zijn voeding betrof.
Het gevolg hiervan was dat hij in coma geraakte en aan een infuus moest gelegd worden. Toen hij zijn ogen opendeed, werd er beslist om hem terug naar de gevangenis van Turnhout te laten brengen. Dat werd uitgesteld omdat de Werkgroep Morkhoven daar tegen was. Hij was alles behalve gerecupereerd van zijn 26 dagen dorst- en hongerstaking zonder medicatie, hij was niet medische onderzocht geweest, zijn medicatie stond niet terug op punt, zijn suikerschommelingen waren nog steeds levensgevaarlijk, hij was op geen enkele manier medisch opgevolgd geweest, hij was pas in coma geweest, in Turnhout is er geen ziekenafdeling en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens is er geen verpleging enz.
Uiteindelijk besliste men in Brugge, na dat men de familie en vrienden een week lang in de onzekerheid had gehouden, om Marcel Vervloesem toch naar de gevangenis van Turnhout over te brengen.
Daar aangekomen, werd hij (opnieuw op vraag van justitieminister Vandeurzen misschien?) als een varken in een isoleercel gesmeten omdat er zogezegd plaatsgebrek was terwijl men al een week lang van de overbrenging afwist.
Gedurende twee dagen en nachten gaf men hem geen insuline omdat men zijn medische dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge vergeten was. Het betrof een isoleercel zonder enige verluchting, met alleen een plastieken emmer om naar het toilet te gaan.
Opnieuw een levensgevaarlijke situatie dus, zeker voor iemand die pas uit coma is gekomen, doodziek is en alles behalve hersteld is van zijn dorst- en hongerstaking.

Het leek allemaal weer sterk op een berekende doodslag en het lijkt erop of justitie en de Belgische overheid blijven dromen van de dood van Marcel Vervloesem om hem aldus het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
Alhoewel zijn suiker niet te stabiliseren is en zijn suikerspiegel van 350 naar 78 blijft schommelen (wat levensgevaarlijk is) en alhoewel zijn benen en voeten al een week lang barstenvol water zitten, laat men hem opnieuw aan zijn lot over. Hij wordt niet grondig onderzocht en men wacht het moment af dat hij terug in coma geraakt.
Bij zijn aankomst in Turnhout was hem nochthans beloofd geweest dat hij in het hospitaal zou verzorgd worden indien het nodig was maar ja, justitieminister Vandeurzen die zich steeds meer als justitieminister-arts opstelt was daar op 9.9.2008 reeds tegen en verkoos een wekenlange opsluiting in een isoleercel in de gevangenis van Brugge.

Omdat er vanuit de Belgische politieke hoek te weinig vragen worden gesteld en men op de mensenrechtenverenigingen in België niet hoeft te rekenen, doet de Werkgroep Morkhoven opnieuw een dringende oproep tot de burger om het leven van Marcel Vervloesem te redden.

Iederéén wordt opgeroepen om een klachtbrief (liefst aangetekend) naar de directeur van de gevangenis te Turnhout te schrijven want deze directeur is tenslotte verantwoordelijk voor wat er in zijn gevangenis gebeurt. Een kopie van zijn brief kan men naar de Werkgroep Morkhoven sturen.

Ook naar de personen en diensten die hierbij vermeld staan, kan men een protestbrief schrijven (best aangetekend) met kopie ervan naar de Werkgroep Morkhoven.
Roep andere mensen op om hetzelfde te doen en publiceer en verspreid de oproep van de Werkgroep Morkhoven.


AANGETEKEND

Plaats waar u woont, 26.10.2008

Gevangenis Turnhout
t.a.v. de heer Directeur
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België)

Geachte heer directeur,

Betreft: gevangenen hebben recht op een menswaardige behandeling en een medische verzorging - Marcel Vervloesem

De laatste weken heb ik me nogal wat zorgen gemaakt over meneer Vervloesem. Zijn gezondheid laat immers sterk te wensen over.
Hij lijdt niet alleen aan een hartziekte en kanker maar is ook zwaar suikerziek heb ik begrepen en de suikerwaarden zijn behoorlijk aan het schommelen.
Daarbij komt dat meneer Vervloesem een hartpatient is en als die suikers niet in balans worden gebracht, kan dat zware en zelfs dodelijke gevolgen hebben.
Ik ben zelf suikerziek (geen hartpatiënt) en ik weet dat schommelingen tussen 350 en 78 iemand kunnen doden.

Ook heb ik begrepen dat meneer Vervloesem al een week lang vocht in zijn benen en voeten heeft zitten en dat is gevaarlijk als daartegen niets wordt ondernomen.

Hij is voor zijn vertrek uit de gevangenis van Brugge reeds in coma geraakt omdat men hem niet wilde onderzoeken en behandelen. Toen hij in de gevangenis van Turnhout aankwam werd hij direct zonder medische begeleiding in een isoleercel met een plastieken emmer als toilet gestoken.
Hij heeft toen gedurende twee dagen geen insuline gekregen omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge was vergeten. Hij had toen opnieuw in coma kunnen geraken.
En nu is het weer zover. Ik heb vernomen dat hij al koorts heeft gehad en met felle pijnen te maken heeft gehad. Zijn suiker was enkele dagen tot een absoluut minimum gedaald (78). Ook nu loopt hij de kans om weer in coma te geraken. Is dat misschien de bedoeling ?
Er wordt al wekenlang met zijn leven gespeeld.

Zo kan het in ieder geval niet verder en gevangenen die ziek zijn, kunnen niet op een dergelijke manier worden behandeld. Dat gaat in tegen het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en tegen alle internationale verdragen die België mee heeft ondertekend.

Ik begrijp dat U geen arts bent maar ik neem aan dat er bij U in de gevangenis toch een medische dienst is en daar heeft U toch wel de verantwoordelijkheid over als Directeur zijnde.

Dus vraag ik U via deze weg dringend en beleefd of U aan Marcel Vervloesem wilt vragen hoe hij zich voelt en aan de medische dienst vraagt of er geen dringende maatregelen getroffen moeten worden om de gezondheidstoestand van Marcel vervloesem te verbeteren.

Ik mag er van uit gaan dat U Uw verantwoordelijkheid terzake opneemt en Marcel Vervloesem als het nodig mocht zijn (en ik denk dat dit nu zeker het geval is) voor onderzoek en behandeling in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Anders zou het misschien wel eens verkeerd kunnen aflopen en dat risico wilt U toch zeker niet lopen, vermoed ik.

Hopende op een snelle beslissing Uwentwege en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Uw Naam + adres


Andere personen die men (het best) per aangetekende brief kan schrijven:

Minister Jo Vandeurzen
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)
Tel.: 02 542 80 21 - (Voor Europa: 0032 2 542 80 21)
Fax: 02 542 80 00 - (Voor Europa: 0032 2 542 80 00)
(werd op 30 mei 2008 omtrent de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, aangetekend geschreven maar reageerde niet. Speelde de brief kwijt, volgens de informatie van zijn kabinetsmedewerker. Ontkende enkele weken geleden in antwoord op de parlementaire vraag van parlementslid Zoé Genot dat de documenten en kinderporno-cd-roms verdwenen waren.)

Federale Ombudsman
Hertogstraat 43
1000 Brussel
Tel: 02 289 27 27
Fax: 02 289 27 28
email@federaalombudsman.be
(liet de Werkgroep Morkhoven in zijn antwoord van 29.8.2008 weten: 'Ik begrijp uit uw brief dat uw actiegroep zich zorgen maakt over het mogelijk ondernemen van tuchtsancties tegen de heer Marcel Vervloesem door de directie van de gevangenis van Turnhout. Indien dit het geval zou zijn kan U opnieuw contact nemen met de Federale ombudsman. Mijn diensten zijn bevoegd om na te gaan of een administratieve beslissing wettelijk is en niet kennelijk onredelijk of ongegrond.' Reageerde echter niet meer toen de Werkgroep Morkhoven hem schreef over de tuchtmaatregelen in de gevangenis van Brugge en het feit dat Marcel Vervloesem tengevolge van een totaal gebrek aan medische hulp in coma geraakte.)

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85
(de heer Meurisse is verantwoordelijk voor wat er in de Belgische strafinrichtingen gebeurt)

Hoge Raad voor de Justitie
t.a.v. Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie
Louizalaan 65/1
1050 Brussel
Tel: 02 535 16 16
Fax: 02 535.16.20
info@csj.be

Herman Van Rompuy
Kamervoorzitter
Hoevestraat 41
1640 Sint-Genesius-Rode
Tel.: 02/380.97.44
Fax: 02/380.89.54
herman.van.rompuy@telenet.be
herman.van.rompuy@pandora.be
(verschool zich in zijn antwoord van 16 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven achter het grondwettelijk principe van de scheiding der machten' en vindt dat de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- duizenden gefolterde en misbruikte kinderen en zelfs baby's, een gerechtelijke zaak is die slechts te maken heeft met een 'individueel dossier'. Zei dat men zich bij klachten over het functioneren van Justitie tot de Hoge Raad voor de Justitie kon richten wat de Werkgroep Morkhoven reeds verschillende malen gedaan had met als enige resultaat dat de verdwijningen van dossierstukken en cd-roms werden vastgesteld.)

Secretariaat van de Koningin
t.a.v. Caroline Vermeulen, Secretaris van de Koningin
Koninklijk Paleis
1000 Brussel
(liet in haar brief van 13 augustus aan de Werkgroep Morkhoven enkel weten: 'Hare Majesteit de Koningin heeft mij gevraagd U te danken voor de boodschap die U haar toegestuurd heeft')

Palais Royale - Palais de Bruxelles - Koninklijk Paleis
t.a.v. Chantal Cooreman
Chef du Département Requêtes
1000 Bruxelles
(liet in haar brief van 15 juli 2008 aan Prinses de Croÿ weten dat de 'scheiding der machten, een koninklijke interventie onmogelijk maakte'. Lag blijkbaar niet wakker van de verdwijning van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen had laten overmaken.)

Zijne Majesteit de Koning
Koninklijk Paleis
1060 Brussel
(werd op 3 juni 2008 aangeschreven omtrent de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die Zijne Majesteit in 1998 voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal van het hof van beroep van Antwerpen had laten overmaken, maar reageerde niet. De heer J. van Ypersele, Kabinetschef van de Koning liet in zijn brief van 19.9.2008 aan de Werkgroep Morkhoven wel weten dat de Vorst hem opgedragen had om het schrijven van de Werkgroep betreffende de gevangenhouding van de heer Marcel Vervloesem over te maken aan justitieminister Vandeurzen die blijkbaar toelaat dat Marcel Vervloesem niet de nodige medisch hulp krijgt en in coma en levensgevaar geraakt.)

Europees Parlement
t.a.v. Rita Van Droogenbroeck (correspondentie met de burger)
L-2929 Luxembourg
Luxemburg
Tel: 00352 43 00 23 940
Fax: 00352 43 00 27 072
(liet in haar antwoord van 21.7.2008 weten dat men klacht kon neerleggen bij de federale ombudsman. Reageerde niet meer nadat men haar meldde dat men bij de federale ombudsman blijkbaar niet terecht kon)

Laurette Onkelinx
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Handelsstraat 76-80
1040 Brussel
Tel: 02 233 51 11
Fax: 02 230 10 67
info@laurette-onkelinx.be
(schreef in haar brief van 14 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven dat zij de brief van de Werkgroep 'onmiddellijk naar justitieminister Vandeurzen had gestuurd' en het 'belang van deze brief onderstreept had'. De brief van minister Onkelinx is op het kabinet Vandeurzen waarschijnlijk verloren gegaan.)

Maria Arena
Minister van Maatschappelijke Integratie
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel: 02 238 28 11
Fax: 02 230 38 95
patrick.huion@minsoc.fed.be
(liet de Werkgroep Morkhoven op 24 juni 2008 weten dat zij het schrijven betreffende Marcel Vervloesem aan justitieminister Vandeurzen overmaakte met het verzoek om de Werkgroep Morkhoven een antwoord te bezorgen. De Werkgroep Morkhoven kreeg echter geen antwoord.)

Minister Pieter De Crem
Lambermontstraat 8
1000 Brussel
Tel: 02 550 28 11
Fax: 02 550 29 19
cabinet@mod.mil.be
(liet de brief van de Werkgroep Morkhoven met betrekking tot de situatie van Marcel Vervloesem op 20.6.2008 aan justitieminister Vandeurzen overmaken die deze brief waarschijnlijk ook kwijtspeelde)

Yves Leterme
Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 Brussel
pim.vanwalleghem@premier.fed.be
(zei ondermeer in zijn antwoord van 11 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven, dat hij 'inlichtingen bij de Minister van Justitie zou inwinnen' en was ervan overtuigd dat Minister Vandeurzen 'daarover een antwoord zou bezorgen'. De Werkgroep Morkhoven heeft echter niets meer vernomen.)

Jean-Marc Delizée
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding
Ernest Blériotstraat, 1
1070 Brussel
Tel.: 02 238 28 11
Email: sec.delizee@minsoc.fed.be
(schreef in zijn antwoord van 10.9.2008 aan de Werkgroep Morkhoven dat het hem 'niet toekwam zich in te laten met dossiers die door onafhankelijke, bevoegde diensten behandeld werden of worden'. En daarmee was deze zaak voor deze Staatssecretaris afgesloten.)

Melchior Wathelet
Staatssecretaris Gezinsbeleid
Wetstraat 51
1040 Brussel
Tel.: 02 790 57 11
Fax: 02 790 57 99
info@wathelet.fed.be
(schreef in zijn brief van 25 juli 2008 de brief van de Nederlandse vereniging 'Belangengroep Minderjarigen' aan justitieminister Vandeurzen in verband met de doofpotpolitiek in de kinderpornozaak Zandvoort in België, 'goed te hebben ontvangen' en zei dat deze brief 'zijnde bijzondere aandacht had weerhouden'. Deelde mee dat er een samenwerkingsprotocol bestond tussen justtieminister Vandeurzen en hemzelf en dat er 'intensief' werd samengewerkt. Verwees naar de samenwerking met 'Child Focus'. Liet nadien echter niets meer weten en alles wijst erop dat de aandacht van Melchior Wathelet voor de 88.539 kinderen op de kinderporno-cd-roms Zandvoort beperkt zal blijven tot dit beleegde antwoord.)

Kardinaal Danneels
t.a.v. Luc Van Hilst, secretaris
Wollemarkt 15
B-2800 Mechelen
Tel.: 015 21 65 01
Fax: 015 20 94 85
secretariaat.aartsbisdom@kerknet.be
(liet de Werkgroep Morkhoven in zijn antwoord van 22 juli 2008 weten dat, wat betreft kindermishandeling en seksueel misbruik, het standpunt van de Katholieke Kerk 'duidelijk' was. Dat dit 'niet mag en kan en dat wie zich hieraan begeeft de gepaste straf dient te krijgen, ongeacht over wie het gaat'. Verwees naar recente uitspraken van Paus Benedictus in Amerika en Australië. Zei dat de Kerk in België 'dit standpunt deelde en het Gerecht steeds haar werk heeft laten doen'. Zei over de werking van het Gerecht geen uitspraken te mogen doen maar 'al het mogelijke te doen opdat Justitie haar werk zou kunnen doen'. Sprak met geen woord over de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 kinderen op de cd-roms Zandvoort waarvan 75% duidelijk misbruikt. Sprak met geen woord over het feit dat de kinderpornoproducenten + folteraars en verkrachters in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd werden.)

College van Procureurs-Generaal
t.a.v. Sophie Morel, Adjunct-Adviseur
Ernest Allardstraat, 42
1000 Brussel
Tel: 02 500 86 01
Fax: 02 500 86 13
(Het College van Procureurs-Generaal zou de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen moeten onderzoeken. Liet in haar antwoord van 16.7.2008 enkel weten dat het College van Procureurs-Generaal 'niet bevoegd was om eventuele klachten te behandelen' en dat de brieven van de Werkgroep 'enkel doorgestuurd werden naar de Procureur-Generaal van het ressort Antwerpen.)

CD&V
t.a.v. Marianne Thyssen
Algemeen Voorzitter CD&V
Wetstraat 89
1040 Brussel
Tel: 02 238 38 10
Fax: 02 238 38 39
voorzitter@cdenv.be
(liet in haar brief van 24 juni 2008 aan de Werkgroep Morkhoven weten dat zij het standpunt van de Werkgroep met 'aandacht had gelezen' en 'goed had genoteerd'. Weet bljkbaar niet dat de brieven op het kabinet van haar partijgenoot justitieminister Vandeurzen verloren gaan en de minister verdwijningen ontkent die door de Hoge Raad voor de Justitie worden vastgesteld)

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de D.S. Nava
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
(Nederland)
070 318 22 11 (telefoon)
cie.just@tweedekamer.nl
(deelde in het antwoord van 8.10.2008 mede dat de brieven van de Werkgroep Morkhoven door de vaste commissie voor Justitie in een procedurevergadering was behandeld en dat de commissie besloten om deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Eerste Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. Hester Menninga
plv. griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
(Nederland)
070 - 3129200 (telefoon)
070 - 3129390 (fax)
postbus@eerstekamer.nl (e-mail)
(deelde in zijn schrijven van 23.10.2008 mede dat het schrijven van de Werkgroep Morkhoven dd. 12 oktober 2008 inzake de kinderpornozaak Zandvoort, ter kennis werd gesteld van de vaste commissie voor Justitie zodat de leden van deze commissie hierdoor in de gelegenheid gesteld werden om dit geschrift in hun beschouwingen te betrekken. Deelde mede dat het geschrift ook in de openbare vergadering der Kamer van 21 oktober 2008 voor kennisgeving werd aangenomen.)


Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres:
Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Voor Nederland: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Geld storten: Op postchequenummer 679-2005528-53
Voor stortingen vanuit het buitenland IBAN NR BE 679-2005528-53 vermelden.
Bij een geldstorting de naam 'Marcel Vervloesem' vermelden in het vak mededeling.


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10 - Faiderstraat 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgium - Belgio
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - issakaba@skynet.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt.

12:23 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: morkhoven oproep tot actie |  Facebook |