12-10-08

Marcel Vervloesem is terug uit coma


marcel_action_bxl 126


From: Jan Boeykens
Date: 12 okt. 2008
Subject: Marcel Vervloesem was in coma
To: Raf Jespers

Brussel, 12.10.2008

Geachte Mter Jespers,

Zoals ik u in mijn mailtje van 8.10.2008 mededeelde, kon men Marcel Vervloesem op dinsdag 7.10.2008 zogenaamd niet naar de gevangenis van Turnhout overbrengen omdat men de transfertwagen zogezegd niet had kunnen vinden.

Vandaag heb ik echter uit goede bron vernomen dat Marcel Vervloesem in coma geweest is.

Hij werd met spoed naar het Sint-Jansziekenhuis te Brugge overgebracht waar hij gedurende twee dagen aan een fusie met serum heeft gelegen.

Hij zou zich thans terug op de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge bevinden.  Zijn toestand zou bevredigend zijn.

Marcel Vervloesem werd niet meer terug in de onverluchte isoleercel gestoken waarin hij gedurende bijna een maand lang was opgesloten en bijna volledig afgezonderd werd.

Zoals ik u herhaaldelijk heb geschreven, hoort Marcel Vervloesem vanwege zijn hart- suikerziekte en kanker (en zonder over de diefstallen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier te spreken), niet in een gevangenis maar in een ziekenhuis thuis en heeft hij, temeer door het feit dat hij nu volledig verzwakt is, dringend medische verzorging nodig.
Hij dient door een gespecialiseerde arts te worden opgevolgd.

Gezien er in België geen enkele dienst bestaat die zich van de eerbiediging van de mensenrechten iets schijnt aan te trekken, neem ik morgen opnieuw contact op met een aantal europese verenigingen en organisaties die rond de mensenrechten actief zijn.

In de hoop u hiermede voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be


Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Foto: Actie voor het Koninklijk Paleis te Brussel

10-10-08

Patiëntenvereniging: rapport IGZ 'verbazingwekkend'

UTRECHT - De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) noemt de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de gang van zaken tijdens operaties ,,verbazingwekkend en verontrustend''.

Adjunct-directeur Atie Schipaanboord van de NPCF noemt het ,,onbegrijpelijk dat er tijdens het hoogrisicovolle proces van operaties nog zo weinig oog is voor de patiëntveiligheid''. De NPCF concludeert uit het onderzoek dat de raden van bestuur van de ziekenhuizen en de beroepsbeoefenaren ,,onvoldoende invulling geven aan hun wettelijke plicht zorg te dragen voor kwalitatief goede zorg''.

De patiëntenverenging onderschrijft dat de problemen snel en effectief moeten worden aangepakt. Zij is verheugd dat de inspectie de ziekenhuizen tal van maatregelen oplegt die relatief snel dienen te zijn uitgevoerd.

Nederlands Dagblad 10 oktober 2008


Kritiek inspectie op ziekenhuizen

DEN HAAG - Ziekenhuizen gaan nonchalant om met het voorkomen van infecties in de operatiekamers. Ook ontbreekt het vaak aan een goed overleg over de patiënt en een goede overdracht rond de operatie.

Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een vrijdag gepubliceerd rapport na onderzoek in 22 operatiekamers en het ondervragen van 94 ziekenhuizen. Toch is in Nederland de operatieve zorg veelal op een aanvaardbaar niveau, stelt de inspectie. Ze ziet echter ook tekortkomingen, die om verbetering vragen.

Zo ontbreekt het aan discipline op het gebied van handen wassen en kledingvoorschriften en wordt de steriele lucht in de operatiekamers regelmatig verstoord doordat mensen regelmatig naar binnen of buiten lopen. Ook het gebruik van medische materialen, geneesmiddelen en apparatuur moet veiliger. De Inspectie wil dat de ziekenhuizen maatregelen nemen om de risico's op patiëntenschade te verminderen. Zo moet vanaf nu iedereen op elke operatieafdeling alle richtlijnen voor infectiepreventie strikt naleven. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat ziekenhuizen te weinig gebruik maken van goede checklists en 'stopmomenten' om te controleren of alles op orde is.

De teams gaan er vaak van uit dat geen nieuws, goed nieuws is. ,,De afloop van de operatie mag niet vooral afhankelijk zijn van goede bedoelingen en persoonlijke inzet'', stelt Gerrit van der Wal inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg. Wel zegt hij dat de meeste operaties gewoon goed verlopen. ,,De maatregelen die wij willen, zijn te vergelijken met veiligheidsgordels: ook zonder gebruik van autogordels komen heel veel mensen veilig op hun plaats van bestemming. Maar door gebruik van de gordel wordt de kans op schade wel duidelijk verminderd.''

De Inspectie vindt dat er landelijke richtlijnen moeten komen met daarin een eenduidige beschrijving van een checklist voor operaties, stopmomenten en de verslaglegging van het verloop van de operatie inclusief anesthesie. Het rapport is het tweede uit een serie van drie. In 2007 publiceerde de IGZ de studie naar het proces voorafgaand aan de operatie. De IGZ constateerde toen een gebrekkige communicatie tussen zorgverleners, onvolledige dossiervoering en onduidelijkheid over wie nu de eindverantwoordelijkheid draagt. In 2009 verschijnt een derde deelonderzoek over de periode na de operatie.

16:20 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inspectie gezondheidszorg |  Facebook |

01-10-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking


Marcel Vervloesem zet honger- en dorststaking stop

GevangenisBrugge.151041743


Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die, zonder dat de rechters van het hof van beroep te Antwerpen en van het hof van cassatie te Brussel rekening hielden met de door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde diefstallen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten, heeft gisteren, 30 september 2008 om 16h50, besloten om zijn honger- en dorststaking stop te zetten.

Hij deed dat in overleg met het bestuur van de Werkgroep Morkhoven dat hem gisteren ging bezoeken.

Marcel Vervloesem onderbrak zijn dorststaking weliswaar na een 7-tal dagen maar dronk sindsdien slechts enkele kopjes water per dag wat voor een hongerstaking verre van voldoende is.

Marcel Vervloesem ging ermee akkoord om zijn dorst- en hongerstaking die hij op 5 september in de gevangenis van Turnhout begon, te stoppen om de volgende redenen:

1. De druk van internationale verenigingen inzake de Bescherming van het Kind en van verschillende slachtoffers van het kinderpornonetwerk Zandvoort die hem verzochten om in leven te blijven, zodat hij kan getuigen

2. De procedures voor de rechtbank van strafvordering en voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

3. De ontvangst van de delegaties van de Verenigde Naties die opgeroepen werden om vast te stellen:
- op welke manier slachtoffers van kinderpornonetwerken en getuigen behandeld worden
- hoe hij als activist, zonder recht op verdediging, in de gevangenis werd opgesloten
- hoe hij in de gevangenis op een willekeurige manier zonder dat hij de gevangenisregels had overtreden bestrafd werd, in een isoleercel werd gesloten, afgesloten werd van de medegevangenen, geen bezoekrecht kreeg, geen recht op briefwisseling kreeg en slechts een uiterst beperkt contact met zijn advocaten mocht hebben
- dat het Internationaal Verdrag ter voorkoming van folteringen en andere vernederende of wrede behandelingen, overtreden werd
- dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geschonden werd

4. Om, samen met zijn vereniging, verder te strijden tegen de kinderpornonetwerken en voor de correcte toepassing van het Europees Verdrag van de Rechten in de Mens

Marcel Vervloesem heeft een ernstige hart- en suikerziekte en werd begin van dit jaar aan kanker geopereerd. Bij zijn bezoek, was hij niet meer in staat om te drinken zonder braken en kon hij niet meer slapen. Hij verloor ook al even het bewustzijn.
Het is niet zeker dat hij buiten levensgevaar is. De volgende dagen zullen beslissend zijn. Niemand kan voorspellen of hij al dan niet in coma zal vallen.


17:01 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: democratie en mensenrechten |  Facebook |

30-09-08

Marcel Vervloesem - honger- en dorststaking - 26ste dag


Brief 2 aan de Nederlandse Koningin

BeatrixImage


Van: Jan Boeykens Werkgroep Morkhoven
Aan: postbus@kabinetderkoningin.nl
Bcc: redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@parool.nl, redactie@nu.nl, redactie@spitsnet.nl, revu@tijdschriften.vnu.com, redactie.vn@weekbladpers.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, redactie@nd.nl
Datum: 30 sep. 2008
Onderwerp: Hoofdgetuige in kinderpornozaak Zandvoort moet beschermd worden

Aan de Nederlandse Koningin

Majesteit,

Zoals ik U op 25.9.2008 reeds mededeelde, bezorgde de Werkgroep Morkhoven U in 1998 enkele kopies van de kinderporno-cd-romsZandvoort.

Ook de Belgische Koning ontving een aantal kopies van deze cd-roms en hij liet deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Enkele maanden geleden stelde de Hoge Raad voor de Justitie echter vast dat deze cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren.Zowel de Belgische justitieminister als Z.M. de Koning werden van de verdwijning van de cd-roms alsook van de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem, per aangetekende brief van respectievelijk 30.5.2008 en 3.6.2008, van deze diefstallen op de hoogte gebracht.
De minister liet echter geen onderzoek instellen omdat hij vond dat deze diefstallen deel uitmaakten van de 'gerechtelijke procedure'.
Ook het parket-generaal te Antwerpen liet tot nogtoe geen onderzoek instellen en het College van procureurs-generaal te Brussel deelde ons schriftelijk mede 'niet bevoegd te zijn' onze brieven 'enkel door te sturen naar het parket-generaal te Antwerpen'.
De Hoge Raad voor de Justitie kan dan weer alleen maar vaststellingen doen en heeft verder geen enkele bevoegdheid gekregen.

Marcel Vervloesem werd een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort.

Hij begint vandaag aan zijn 26ste dorst- en hongerstakingsdag in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge en dreigt, als hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort, eerstdaags in een diabetische coma te geraken waar hij misschien niet meer levend of met een ernstige hersenbeschadiging uitkomt.

In bijlage zend ik U onze Open Brief aan Mter Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, die een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen zou ingediend hebben dat door een Belgische justitieambtenaar die plotseling 'ziek' is geworden en 'onvervangbaar' zou zijn, blijkbaar geblokkeerd wordt.

Mag ik U verzoeken om, vooraléér het te laat is voor Marcel Vervloesem die toch de hoofdgetuige is in de kinderpornozaak Zandvoort, contact te laten opnemen met de Nederlandse minister van justitie die dan ongetwijfeld zijn Belgische ambtsgenoot zal raadplegen ?

Rekenende op Uw tussenkomst in deze zaak en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

------------------

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT

Open Brief aan de advocaat van Marcel Vervloesem, hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Boeykens
Date: 30 sep. 2008
Subject: Marcel Vervloesem - DRINGEND !
To: Raf Jespers

Geachte Heer Jespers,

Hebt u het schrijven dat ik u vannacht opstuurde, ontvangen ?

Ik vernam zopas van Wendy, de dochter van Marcel Vervloesem, dat de vrouw van het justitiehuis te Turnhout die over het penitentiairverlof en de voorlopige invrijheidsstellingen moet beslissen en die gisteren reeds afzegde, heeft laten weten dat ze 'voor een week ziekzal zijn'.

En doordat zij de 'enige is die het dossier behandelt', zou niemand haar kunnen vervangen.

Van die voorlopige invrijheidsinstelling komt dus niets in huis en het is nu zeker (wat we reeds veronderstelden) dat men Marcel in coma wil laten geraken zodat men de onfrisse praktijken op het gerecht van Turnhout (dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, diefstal van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's dossier enz.) in de doofpot kan stoppen.

Normaal gezien zou justitieminister Vandeurzen, vermits het hier niets met de 'gerechtelijke procedures' heeft te maken, of hetparket-generaal te Antwerpen, een onderzoek in deze zaak moeten bevelen maar dat gebeurt om één of andere reden niet.

Van het parket-generaal te Antwerpen kan ik dit wel aannemen.  Dat zit verveeld met de door de Hoge Raad voor de Justitie tevens vastgestelde diefstallen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning in 1998 via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.  En rechter G. Van Craen die Marcel Vervloesem tot vier jaar gevangenisstraf veroordeelde was van het hof van beroep te Antwerpen.
Ik vermoed dat ook de Antwerpse advocaat-generaal Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde en de 'zwaarst mogelijke straf' voor Marcel Vervloesem eiste, niet bepaald zit te wachten op een onderzoek.

Maar als het parket-generaal van Antwerpen geen onderzoek laat instellen en als justitieminister Vandeurzen geen onderzoek naar dediefstallen laat instellen, wie moet die diefstallen dan wel onderzoeken ?
De Hoge Raad voor de Justitie heeft geen enkelebevoegdheid en het College van procureurs-generaal te Brussel liet ons schriftelijk weten dat zij 'niet bevoegd is om eventuele klachtente behandelen' en dat zij onze brieven 'enkel doorstuurd naar de procureur-generaal van het ressort te Antwerpen'.

Iederéén weet dus dat onze klachten over de diefstallen gegrond zijn maar niemand heeft de bevoegdheid om de klachten te (laten)onderzoeken.
Iederéén weet ook dat Marcel Vervloesem die op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld (wat voor het hof van cassatie te Brussel al een voldoende reden had moeten zijn om de uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen nietig te verklaren) ten onrechte in de gevangenis werd opgesloten en eerstdaags in de gevangenis van Brugge in coma kan geraken.  Toch wordt er niets ondernomen.
Is het werkelijk de bedoeling om Marcel Vervloesem, die -zoals u weet- zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd, uit de weg te ruimen vooraléér het College vanprocureurs-generaal met haar rapport van de hoorzitting klaar is en er een afschrift van aan Marcel Vervloesem kan laten geworden ?

Mag ik u nogmaals vragen om zo snel mogelijk de nodige stappen te ondernemen om Marcel Vervloesem vanwege gezondheidsredenen (en in afwachting van een onderzoek) in voorlopige vrijheid te laten stellen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
 Faiderstraat 10
 1060 Sint-Gilles (België)
 Erkenningsnr. 443.439.55
 Tel: 0032 (0)2 537 49 97
 WerkgroepMorkhoven@gmail.com
 http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
 http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

 PS. Door de voortdurende stakingen in de gevangenis te Brugge is het daar een echte chaos geworden. Er gebeuren ongelukken, de medicijnen komen niet op tijd, de gevangenen horen niets over wat er aan de hand is en wisten zaterdag rond bezoektijd pas dat het bezoek niet doorging. Zij mochten niet uit de cel en douchen kon ook helemaal niet.
Er is een constant gegil en de gevangenen worden langzaam aan gek. Er zijn gevangenen die zo beginnen door te slaan dat zij in een apart hok worden opgesloten waarin alleen een bed staat (zoals in het geval van Marcel Vervloesem) en waarin het licht 24 uur aan blijft.
Ik nam reeds opnieuw contact op met de Europese parlementsleden die deze zaak van dichtbij volgen en bracht de Belgisch en Nederlandse kamerleden op de hoogte.


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

11:16 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kindermisbruik nederlandse koningin |  Facebook |

29-09-08

Zwaar zieke gevangenen moeten eerst in coma geraken


De Vlaamse media

marcel_action_bxl 126


Gisteren publiceerde de Gazet van Antwerpen (+ Het Belang van Limburg) een opvallend objectief berichtje over de dorst- en hongerstaking van Marcel Vervloesem in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge.

Ook de commerciële zender VTM publiceerde een opmerkelijk neutraal berichtje.
VTM is de zender die in haar actualiteitsprogramma Telefacts destijds de gefantaseerde verhalen over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' de wereld instuurde.
De Telefacts-reportage werd gevolgd door een ware mediacampagne waarbij Marcel Vervloesem bijna 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald en de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes van kindermisbruik, zorgvuldig werd doodgezwegen.
Doordat Marcel Vervloesem in 2005 door drie minderjarigen uit zijn buurt die betrokken waren bij een gewapende roofoverval, opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd (met een bamboestokje als materieel 'bewijs' van folteringen) kon de Turnhoutse rechter Marcel Vervloesem in 2006 vrijspreken voor de reeks klachten uit 1998.
De Nederlandse krant De Telegraaf die in haar berichtje over de dorst- en hongerstaking van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge schreef dat 'Marcel Vervloesem van 1974 tot 1995 kinderen misbruikte', is daarvan echter niet op de hoogte.

Dat de Vlaamse pers besloten heeft om de jarenlange campagne tegen haar publieke vijand n° 1 stop te zetten, is een stap in de goede richting. Het probleem is echter dat Marcel Vervloesem thans zodanig verzwakt is dat hij eerstdaags waarschijnlijk in coma zal geraken en het is niet gezegd of hij daar nog levend of, indien zijn hart het niet begeeft, zonder ernstige hersenbeschadigingen zal uit geraken.

De Werkgroep Morkhoven die Marcel Vervloesem op 22.9.2008 voor het eerst kon spreken en daarbij vernam dat zijn maag nu zelfs het weinige water dat hij dagelijks drinkt niet meer aankan, nam op vrijdag 26.1.2008 contact op met Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem.
Volgens Mter Jespers zou een advocaat uit Brugge Marcel Vervloesem nog diezelfde dag gaan opzoeken in verband met een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling vanwege gezondheidsredenen. De Brugse advocaat zou Marcel Vervloesem op zaterdag 27.1.2008 opnieuw bezoeken.
De Werkgroep Morkhoven ontving zaterdag in de vroege namiddag echter een telefoontje van de ouders van enkele slachtoffers van sexueel misbruik die jarenlang door Marcel Vervloesem geholpen werden.
De Nederlandse ouders die, na wekenkang aan het lijntje te zijn gehouden, op donderdag 25.9.2008 plotseling een toelating tot bezoek kregen van de directrice van de gevangenis te Brugge, vertelden dat er opnieuw een staking was in de gevangenis te Brugge en dat zij voor een gesloten deur stonden.
De gevangenisdirectrice had hen nochthans verteld dat men alleen vrijdag zou staken.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich nu af of de advocaat wel toegang heeft gekregen tot de gevangenis en vreest dat de stakingsacties door justitieminister Vandeurzen en het parket-generaal van Antwerpen als een excuus zullen aangewend worden als Marcel Vervloesem één van deze dagen in coma geraakt.

De dochter van Marcel Vervloesem ontving vandaag een telefoontje van justitie waarin werd voorgesteld om 'eens over het penitentiair verlof te komen praten'. Dat zou er op kunnen wijzen dat het verzoek tot voorlopige invrijheidsinstelling van Marcel Vervloesem vanwege gezondheidsredenen, reeds op voorhand en nog voor de rechter uitspraak heeft gedaan, is verworpen.

De Werkgroep bracht inmiddels de Nederlandse Koningin en de Nederlandse kamerleden van de situatie op de hoogte.
Het College van procureurs-generaal in Den Haag nodigde Marcel Vervloesem immers een zestal weken geleden uit voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en werkt momenteel aan een rapport van deze hoorzitting waarvan zij Marcel Vervloesem een afschrift zou bezorgen.
Zij zou met haar rapport echter wel eens te laat kunnen komen indien Marcel Vervloesem één dezer dagen moest overlijden.

Is het werkelijk de bedoeling dat de kinderpornozaak Zandvoort verder wordt onderzocht of wil men dit dossier zonder verder onderzoek afsluiten zodat de Belgische en Nederlandse burger zich blijvende vragen stelt over deze zaak ?


'Kinderpornojager' Marcel Vervloesem in kritieke toestand

Marcel Vervloesem is in kritieke toestand. De man uit Morkhoven (Herentals) is al 23 dagen bezig aan een hongerstaking omdat ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen zijn, weet voorzitter Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven.

'Kinderpornojager' Marcel Vervloesem (55) werd in februari veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar. Hij zit zijn straf uit in de gevangenis van Brugge. Hij begon zaterdag aan zijn 23ste honger- en dorststakingsdag in zijn isoleercel.

Verdwijning bevestigd

Vervloesem, die na een week honger- en dorststaking toch water is beginnen drinken, wil niet capituleren. Hij eist een duidelijk antwoord op de vraag waar de ontlastende stukken uit zijn strafdossier gebleven zijn, net als de kinderporno-cd-roms die de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken.

"De verdwijningen van deze documenten en cd-roms zijn door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd, maar aan die vaststelling werd geen gevolg gegeven", schrijft Boeykens in een open brief naar minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V).

Leven redden

Vervloesem, die volledig van zijn medegevangenen geïsoleerd wordt, heeft ook nog steeds geen volledig bezoekrecht. Een aanvraag tot voorlopige invrijheidsstelling wegens gezondheidsredenen kan niet ingediend worden door de staking van de cipiers in Brugge.

"Ik vrees dat Marcel Vervloesem eerstdaags in de gevangenis van Brugge of het ziekenhuis van Brugge zal overlijden indien er niets ondernomen wordt. Ik doe daarom dringend beroep op uw tussenkomst om het leven van Marcel Vervloesem te redden", besluit Boeykens zijn brief naar Vandeurzen.

Gazet van Antwerpen - Belang van Limburg - 27.9.2008
http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/default.asp?art=%7B1AEAC3C0-73EF-4CDA-98F5-41C90CD7F7BF%7D

-----------

Vervloesem in kritieke toestand

Marcel Vervloesem is in kritieke toestand. Dat schrijft de website van Gazet van Antwerpen. Vervloesem wierp zich na de zaak- Dutroux op als kinderpornojager, maar werd zelf veroordeeld tot 4 jaar cel voor kindermisbruik. Hij zit in de gevangenis van Brugge en is daar al 23 dagen in hongerstaking omdat er stukken uit zijn dossier verdwenen zouden zijn. Vervloesem heeft ook nog altijd geen volledig bezoekrecht.

VTM Nieuws - 29.9.2008


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.janettseemann.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.lepeededamocles.info/ censuré en date du 1.8.2008: 'suspended, suspendu'
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://antipedo.over-blog.com/15-index.html
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ censuré: 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(Belgique - Belgium)

Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: Actie voor het Koninklijk Paleis te Brussel

21:39 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwaar zieke gevangenen |  Facebook |

24-09-08

Belgische gevangenissen: isoleercellen voor zieken


Brief aan Sibylle Haesebrouck, directrice van de gevangenis van Brugge (2)

EedafleggingKoning.610x-3

Gevangenis Brugge
t.a.v. Mevrouw Haesebrouck

Brussel, 24 september 2008

Geachte Mevrouw Haesebrouck,

Betreft: doofpotpolitiek kinderpornozaak Zandvoort - Ouders van Nederlandse slachtoffers sexueel misbruik mogen Marcel Vervloesem niet bezoeken

Vandaag kreeg ik opnieuw een telefoontje van Erik en Ingrid Riksen, de ouders van de Nederlandse slachtoffers van sexueel misbruik die door Marcel Vervloesem jarenlang geholpen werden en die in hun schriftelijke verklaringen tegenover de Belgische justitie daarvan ook voortdurend getuigden zonder dat de rechters van de correctionele rechtbank te Turnhout en van het Hof van Beroep te Antwerpen daar vanzelfsprekend rekening mee hielden (dat kwam omdat die het te druk hadden met de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende dossierstukken opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die de Koning hen voor onderzoek had laten overmaken).

De heer en mevrouw Riksen die begrepen hebben dat men Marcel enkel veroordeelde om hem in de gevangenis te laten overlijden, wisten mij te melden dat hun bezoekaanvraag nog altijd niet geregeld is.
Zij telefoneerden vandaag opnieuw naar de gevangenis waar men hen mededeelde dat Marcel Vervloesem 'te moe was' om hun schriftelijke aanvraag naar de directeur te zenden en dat men 'vrijdag maar eens moest terugbellen als men niet in staking was'.

De heer en mevrouw Riksen zonden hun schriftelijke vraag tot bezoek, tesamen met een afschrift van hun identiteitskaart, op 12 september 2008 naar Marcel Vervloesem.
Op 15 september 2008 kwamen zij na 150 kilometer rijden in Brugge aan en de heer Riksen liet zich in de gevangenis van Brugge toen voor een bezoek aan Marcel Vervloesem inschrijven (vanaf de inschrijving is de bezoekregeling geregeld). Hij kreeg te horen dat het 'nog vijf dagen zou duren' en hij 'op vrijdag 19 september 2008 naar de gevangenis moest bellen'.
De heer Riksen belde op vrijdag 19.9.2008 dus naar de gevangenis van Brugge en vernam dat men 'in staking was' en dat hij 'de volgende dag maar eens moest terugbellen'.
Zaterdag 20.9.2008, zei men de heer Riksen dat men op 'maandag 23.9.2008 maar moest terugbellen'.
Vandaag, 24.9.2008, kreeg de heer Riksen dus te horen dat hij op vrijdag 27.9.2008 'maar eens moest terugbellen als men niet in staking was' en 'dat Marcel Vervloesem te vermoeid was om zijn aanvraag naar de directeur te zenden'.

Het is dan ook merkwaardig dat u ons op zondag 21.9.2008 (op een stakingsdag nog wel) een mail stuurde waarin u ons plotseling de toelating gaf om Marcel Vervloesem te bezoeken. Uit uw mail blijkt immers dat u de toelatingen tot het bezoek van Marcel Vervloesem onmiddellijk kan geven als het nodig is en dat heel die kinderachtige comedie rond het bezoekrecht niets met stakingen of de 'vermoeidheid van Marcel Vervloesem' te maken heeft.
U bent toevallig ook diegene die, na 16 dagen aandringen onzentwege, besliste om Marcel Vervloesem die u daarvoor speciaal naar 'Het Bad' in de gevangenis van Brugge liet roepen, zijn schrijfmachine te bezorgen.
U was toevallig ook weer de persoon die, er na 16 dagen, plotseling voor kon zorgen dat Marcel Vervloesem min of meer zijn brieven ontving.
U bent met andere woorden diegene die over al deze zaken beslist.

Zoals ik u gisteren ook schreef (zie kopie van deze brief in bijlage), wacht ook de italiaanse geneesheer Dr. Gagliardi nu al sinds zijn bezoekaanvraag die hij een maand geleden schriftelijk indiende, op uw toelating om Marcel Vervloesem te bezoeken.

Het kan misschien zijn dat u van justitieminister Vandeurzen die natuurlijk erg verveeld zit met het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, de opgezette klachten tegen Marcel Vervloesem, de door hem dichtgedekte diefstallen op de gerechtshoven enzovoorts...
rechtstreeks de opdracht hebt gekregen om Marcel Vervloesem, voor hij in coma geraakt en misschien overlijdt of hersenschade oploopt, volledig van de buitenwereld af te zonderen maar u vergeet dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat er in de gevangenis van Brugge gebeurt.

U zal dus, tesamen met justitieminister Vandeurzen die ongetwijfeld ook ten allen koste wil voorkomen dat het College van procureurs-generaal in Den Haag een rapport opmaakt van de hoorzitting rond de kinderpornozaak Zandvoort waarop Marcel Vervloesem zes weken geleden werd uitgenodigd, ten volle verantwoordelijk gesteld worden als het slecht afloopt met Marcel Vervloesem.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

----------------------

From: Jan Boeykens
Date: 23 sep. 2008
Subject: Marcel Vervloesem - gevangenis Brugge
To: sibylle.haesebrouck@just.fgov.be

Gevangenis Brugge

Geachte Mevrouw Haesebrouck,

Betreft: Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven

Hartelijk dank voor de toelating van het bezoek zodat we Marcel na de wekenlange durende problemen met het bezoekregeling, eindelijk in de gevangenis van Brugge konden gaan bezoeken.

Gelukkig was Marcel nog bij kennis want -zoals u weet (en zoals het parket-generaal van Antwerpen en ex-ziekenhuisdirecteur-justitieminister Deleuze die van deze zaak perfect op de hoogte zijn, weten)- dreigt Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 19e dorst- en hongerstakingsdag begint, in een diabetische coma terecht te komen van waaruit hij vanwege zijn hartproblemen niet meer levend zal uitgeraken.

Het is misschien daarop dat men juist rekent nu dat het College van procureurs-generaal in Den Haag die Marcel een zestal weken voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitnodigde aan een uitgebreid verslag werkt waarvan zij een copie aan Marcel beloofde te zenden.

Ik hou eraan om u er mede van in kennis te stellen dat Marcel zijn dorst- en hongerstaking in de gevangenis begon omdat:
- de kinderpornozaak Zandvoort, nadat hij alle materiaal in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan justitie had overgemaakt, nooit werd onderzocht
- de -volgens een politierapport- 88.539 kinderen (en zelfs baby's) nooit geidentificeerd werden
- de kinderpornoproducenten en kinderverkrachterrs + folteraars in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd werden
- men hem via enkele gefantaseerde klachtjes van zijn halfbroer en zijn vriendjes uit de wijk, wel jarenlang zonder enig bewijsmiddel en zonder onderzoek naar de bewijzen en getuigenissen ter zijner ontlasting, als 'kindermisbruiker' liet vervolgen terwijl er tegen de halfbroer, die inmiddels tot voorzitter van de commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd, zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan
- men hem voor het 'bezit van kinderporno' liet vervolgen terwijl het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort aan justitie was overgemaakt
- men hem, nadat de klachtjes aan geloofwaardigheid begonnen te verliezen, in 2005 opnieuw van 'verkrachtingen en folteringen' liet beschuldigen en men hem daarvoor toen direct liet opsluiten terwijl er niet eens een DNA-onderzoek van de bamboestokjes (het enigste zogezegde bewijsmateriaal) was gebeurd en de medische experten bevestigden dat hij ten tijde van deze zogezegde verkrachtingen tengevolge van zijn zware suikerziekte inderdaad impotent was
- men op het gerechtshof van Turnhout alle ontlastende documenten uit zijn dossier deed verdwijnen, wat door de Hoge Raad voor de Justitie die 3 keer onderzoek voerde, schriftelijk werd bevestigd
- dat men dit uitsluitend deed om de kinderpornozaak Zandvoort en de zaak van zijn halfbroer dicht te dekken en hem als zogezegd kindermisbruiker te kunnen veroordelen
- men op het hof van beroep te Antwerpen alwaar hij tot 4 jaar cel werd veroordeeld, de 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort deed verdwijnen, wat tevens door de Hoge Raad voor de Justitie werd bevestigd. (De 7 van de in totaal 21 cd-roms, waren in 1998 aan door de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgd die ze via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys die thans lid is van de senaatscommissie Justitie, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken)
- justitieminister Vandeurzen geen onderzoek naar deze verdwijningen, die niets met de gerechtelijke procedures' te maken hebben, laat voeren waardoor de kindermisbruikers en zij die het onderzoek belemmerden worden beschermd, terwijl hij als zogezegde kindermisbruiker in de gevangenis zou moeten wegkwijnen
- Minister Vandeurzen en zijn vrienden van justitie het rapport van het College van procureurs-generaal in Den Haag niet wensen af te wachten en zij er op rekenen dat hij, nog voor dit rapport opgemaakt werd, overleden is
- hij niet wil dat Minister Vandeurzen en zijn vrienden van justitie, de kinderpornozaak Zandvoort, de opgezette klachten tegen hem en de gepleegde diefstallen op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout, definitief in de doofpot kunnen stoppen

Verder wens ik u van de volgende zaken op de hoogte te brengen:
- De Italiaanse geneesheer Dr. Gagliardi die nu al bijna een maand lang zijn best doet om Marcel in de gevangenis te gaan opzoeken, zal een afschrift van zijn identiteitskaart aan Marcel bezorgen zodat zijn bezoek geen probleem meer kan zijn.
- Ook Erik en Ingrid Riksen waarvan de kinderen door Marcel werden geholpen, proberen Marcel reeds een maand lang te bezoeken. Zij zonden een tiental dagen geleden een brief naar Marcel (met in bijlage een copie van hun identiteitskaart) waarin zij hun bezoek aanvroegen.
Zij telefoneerden reeds een 5-tal keren naar de gevangenis van Turnhout maar staan nog steeds niet ingeschreven en kunnen Marcel dus nog altijd niet bezoeken. Waarom krijgen deze mensen geen toelating tot bezoek ? Komt dat misschien omdat zij positief getuigden opzichtens Marcel ? Waarom is justitieminister Vadeurzen daarmee akkoord ?
- In opdracht van Marcel Vervloesem's advocaat Mter Raf Jespers kwamen er twee advocaten op bezoek bij Marcel maar die kregen slecht 5 en 10 minuten spreektijd. Waarom tracht justitie te voorkomen dat Marcel in de gevangenis beroep kan doen op zijn advocaat ? Heeft dit misschien te maken met de hoorzitting in Den Haag, de niet-onderzochte diefstallen, de spoedprocedure voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het feit dat Mter Jespers het parket-generaal te Antwerpen per aangetekende brief op de hoogte bracht van het feit dat Marcel tengevolge van zijn hart- en suikerziekte + zijn kanker in de gevangenis van Brugge kan overlijden ? Waarom is justitieminister Vandeurzen daarmee akkoord ?
- Marcel die thans slechts een paar kopjes water drinkt wat onvoldoende is om in geval van een hongerstaking en met een hart-en suikerziekte te overleven, zou alleen maar water krijgen aangeboden dat zo warm is dat het ondrinkbaar is.
- Marcel heeft twee dagen geleden eindelijk zijn schrijfmachine gekregen. Moest men werkelijk wachten totdat hij bijna niet meer in staat is om een brief te schrijven ? Waarom gaf justitie deze opdracht ? Waarom was justitieminister Vandeurzen, die -zoals gezegd- perfect op de hoogte is van dit dossier, daarmee akkoord ?
- Marcel die gisteren gelukkig nog aanspreekbaar was, kan ieder moment in een diabetische coma geraken waar hij niet meer levend uitgeraakt. Waarom nemen justitie en justitieminister Vandeurzen geen gepaste maatregelen (onderzoek van de diefstallen, voorlopige invrijheidsstelling onder electronisch toezicht,) en wachten zij totdat Marcel aan zijn honger- en dorststaking ten onder gaat ?
- Marcel ontvangt nu eindelijk zijn briefwisseling. In wiens opdracht werd zijn briefwisseling in de gevangenis geblokkeerd ?
- Marcel is thans opgesloten in een cel die eigenlijk bedoeld is voor mensen die een besmettelijke ziekte hebben. Er is geen enkele verluchting in zijn cel. Hij heeft geen enkel contact met medegevangenen. Drie keren per dag komt er een verpleegster langs om zijn bloed te controleren (omdat men zijn aders bijna niet meer vindt, staan de armen van Marcel vol blauwe plekken). Marcel verlaat zijn kamer slechts als hij bezoek heeft. Hij wordt dus volledig geisoleerd.
Wie van justitie is er verantwoordelijk voor deze onmenselijke en folterende behandeling. Waarom gaat ex-ziekenhuisdirecteur-justitieminister hiermee akkoord ? Heeft men nog nooit van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens gehoord dat door België mede werd ondertekend ?
- Op 8.9.2008 stond de suikerspiegel van Marcel op 460. Op 9.9.2008 ('smorgens) bleek zijn suikerspiegel reeds op 560 te staan en werd er besloten om Marcel naar de gevangenis van Brugge over te brengen. Waarom werd de familie van Marcel daarvan niet ingelicht zodat de schoonzoon van Marcel voor een gesloten gevangenis stond ? Waarom duurde het een hele dag vooraléér Marcel eindelijk per ziekenwagen werd weggevoerd en bleek de ziekenwagen op een bepaald moment zonder hem te zijn vertrokken om dan twee uur later weer terug te komen ?
Waarom schreef Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad dat Marcel dat het ziekenhuis van Turnhout werd overgebracht terwijl Marcel zich daarvan niets herinnert ?
- Hoelang denken de medici dat Marcel die besloten heeft om zijn dorst- en hongerstaking tot het einde te blijven doorzetten, zijn honger- en dorststaking kan volhouden zonder kans op overlijden ?
Waarom reageert justitieminister Vandeurzen niet die, via een speciale briefing, dagelijks van de stand van zaken op de hoogte wordt gehouden ? Waarom neemt de minister geen gepaste maatregelen (onderzoek van dediefstallen, voorlopige invrijheidstelling, onder electronisch toezicht,) terwijl hij in zijn beleidsverklaring justitie stelde dat de 'mens centraal moet staan binnen justitie' ?
- De 3 kleinkinderen van Marcel (waaronder een gehandicapte jongen) worden op school uitgemaakt voor 'Jullie grootvader is een vuile pedofiel' enzoverder. De vader van de kinderen nam reeds contact op met de schooldirecteur. Waarom moeten ook de familie en kleinkinderen van Marcel het slachtoffer worden van de moedwil en onbekwaamheid van het parket-generaal van Antwerpen en justitieminister Vandeurzen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Jan@janmarijnissen.nl, rvraak@sp.nl, skarabulut@sp.nl, pjansen@sp.nl, f.luijben@tweedekamer.nl, r.poppe@tweedekamer.nl, A.Gerkens@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, p.lempens@tweedekamer.nl, m.langkamp@tweedekamer.nl, e.roemer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, h.polderman@tweedekamer.nl, KvanVelzen@sp.nl, E.Irrgang@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, C.Aptroot@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, A.vMiltenburg@tweedekamer.nl, F.Teeven@tweedekamer.nl, j.remkes@tweedekamer.nl, S.Blok@tweedekamer.nl, h.kamp@tweedekamer.nl, L.Griffith@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, a.nicolai@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, J.Snijder@tweedekamer.nl, J.vBaalen@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, P.dKrom@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, W.vanBeek@tweedekamer.nl, I.Dezentjehamming@tweedekamer.nlCc: kro@omroep.nl, redactie@metronieuws.nl, ncrv@omroep.nl, redactie@nd.nl, info@net5.nl, radionieuws@nos.nl, publiek@nps.nl, nps@omroep.nl, nrc@nrc.nl, panorama@spaarnestad.nl, redactie@parool.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, amsterdam.newsroom@reuters.com, revu@tijdschriften.vnu.com, eric.ingrid@home.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, 5inhetland@rtl5.nl, rvu@omroep.nl, info@sbs6.nl, sgp@tweedekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, redactie@spitsnet.nl, r.verdonk@tweedekamer.nl, teleacnot@omroep.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, tros@tros.nl, redactie@trouw.nl, pix@upi.nl, vara@vara.nl, vermist@tros.nl, publiek@veronica.nl, redactie@volkskrant.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, info@vpro.nl, redactie.vn@weekbladpers.nl, vvdvoorlichting@tweedekamer.nl, wereldomroep@rnw.nl


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

15:56 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: gevangenis isoleercelllen zieken |  Facebook |

21-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 17de dag


De internationale gemeenschap mag niet langer toekijken

Rights.mail-3PotenAFMarcel.mail-3Zestien dagen na zijn opsluiting kreeg de Werkgroep Morkhoven in een spoedbericht dat haar vandaag werd toegezonden, eindelijk de toelating om Marcel Vervloesem te bezoeken.

Dit is een stapje in de goede richting maar dit lost de zaak niet op.
Marcel moet onmiddellijk vrijgelaten worden !

Wat hebben de Werkgroep Morkhoven en de ouders van de misbruikte kinderen eraan als Marcel Vervloesem één van de volgende dagen in de gevangenis van Brugge overlijdt en zij hem daar mogen gaan bezoeken ?

Waarom nodigt men ons niet rechtsstreeks voor zijn begrafenis uit ?

Hierbij volgt onze volgende omzendbrief

INTERNATIONALE GEMEENSCHAP MAG NIET LANGER TOEKIJKEN

Brussel, 21.9.2008 - Vandaag begint Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge aan zijn 17de dorst- en hongerstakingsdag (Hij drinkt weliswaar sinds een 10-tal dagen 4 kopjes kraantjeswater per dag maar dat is, in geval van een hongerstaking, verre van voldoende om te overleven).

De Werkgroep Morkhoven die Marcel Vervloesem als een politieke gevangene en gewetensgevangene beschouwt, vreest voor zijn leven omdat hij ieder ogenblik in een diabetische coma kan vallen of aan een hartstilstand kan overlijden.

Zij roept de internationale gemeenschap op, om rekening houdende met de europese en internationale verdragen die België mee ondertekende, de onmiddellijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem bij de Belgische regering te bepleiten.

De Belgische autoriteiten weten dat de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische justitie nooit onderzocht werd en dat men Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven door middel van een aantal inééngestoken verhaaltjes en klachtjes en een gemediatiseerd megaproces, gedurende 10 jaar lang criminaliseerde.

De Belgische autoriteiten weten ook dat:

- de Hoge Raad voor de Justitie de diefstallen van de ontlastende stukken uit het dossier van Marcel Vervloesem schriftelijk bevestigde
- de Hoge Raad voor de Justitie de diefstallen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken, schriftelijk bevestigde nadat de Antwerpse advocaat-generaal/openbare aanklager Mark Tack de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een luchtbel' noemde
- justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) van deze diefstallen op de gerechtshoven te Antwerpen en Turnhout op de hoogte is maar schriftelijk verklaarde dat hij zich 'niet kan mengen in gerechtelijke procedures' (terwijl er bij diefstallen van 'gerechtelijke procedures' geen sprake is)
- justitieminister Vandeurzen de klachtbrief van de heer Hugo Mertens van de Werkgroep Morkhoven aangaande deze diefstallen enkel doorstuurde naar de procureur-generaal te Antwerpen
- justitieminister Vandeurzen de aangetekende brief met rode antwoordkaart van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dd. 3 juni 2008 aangaande deze diefstallen en de talrijke gerechtelijke onregelmatigheden, niet beantwoord heeft
- de procureur-generaal in Antwerpen onbevoegd is om deze zaak binnen zijn eigen magistratuur te onderzoeken
- de procureur-generaal in Antwerpen geen initiatief nam waardoor Marcel Vervloesem door de veroordeling op basis van een ondermeer onvolledig dossier, in de gevangenis van Brugge dreigt te overlijden
- ex-justitieminister Laurette Onkelinx de vraag van Ecolo-senator Zoé Genot aangaande de stand van het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort niet wenste te beantwoorden nadat het gerecht van Turnhout haar wijsmaakte dat het 'enkel een individueel dossier' betrof
- het rapport van de federale politie spreekt over 88.539 unieke foto's van kinderen (en baby's) op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort
- op deze foto's niet alleen verkrachte of gefolterde kinderen en baby's te zien zijn maar men er ook een meisje op aantreft dat op een gewelddadige manier om het leven kwam
- de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op naam van de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem waarvan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers op 23.10.2006 een afschrift kreeg, nooit werden onderzocht
- deze kindermisbruikende hoofdaanklager zelfs tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd aangesteld
- er nooit een onderzoek werd gevoerd naar de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort terwijl de procureur van het gerecht te Turnhout dit 3 jaar geleden in een interview met de krant Het Laatste Nieuws beloofde
- de destijds in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot, de zaak rond deze jeugdmagistraat door middel van zijn schriftelijke verklaring dat deze magistraat een zekere 'Marcel Danze uit Charleroi' was, dichtdekte
- er op het hof van beroep te Antwerpen een apart dossier werd opgemaakt waarin alle gevoelige stukken van de kinderpornozaak Zandvoort werden weggestoken
- de advocaten van Marcel Vervloesem geen inzage kregen in dit zogenaamd administratief dossier
- Marcel Vervloesem enkele maanden geleden per aangetekende brief aan de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois nog inzage en kopijname vroeg van dit 'administratief' dossier maar geen antwoord ontving
- dat rechter-voorzitter G. Van Craen van het hof van beroep van Antwerpen die Marcel Vervloesem tot 4 jaar gevangenis veroordeelde, niet onpartijdig kon zijn omdat hij ook de rechter was in de zaak Good Engels, de Antwerpse kinderkliniek waarrond de Werkgroep Morkhoven actie voerde en die de Werkgroep op het spoor bracht van het kinderpornonetwerk Temse-Madeira-Zandvoort
- Marcel Vervloesem door middel van het gerechtelijk vonnis te Turnhout een ongrondwettelijk 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd
- Marcel Vervloesem twee jaar geleden één van zijn aanklagers dagvaardde maar dat het gerecht van Turnhout de dagvaarding nog altijd niet op de rol inschreef zodat de gedaagde nog altijd niet opgeroepen werd
- Marcel Vervloesem een half jaar geleden een klacht met burgerlijke partijstelling tegen X bij de rechter te Turnhout neerlegde maar dat er geen gevolg aan deze klacht werd gegeven
- Marcel Vervloesem door zijn advocaat een spoedprocedure bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg liet inleiden en dat de Belgische Staat op verschillende vlakken dreigt veroordeeld te worden
- de medische dienst van de gevangenis van Turnhout reeds in 2005 kankercellen in het bloed van Marcel Vervloesem vaststelde maar zij deze zaak niet opvolgde zodat Marcel Vervloesem begin dit jaar aan kanker diende geopereerd te worden
- Marcel Vervloesem een zware hartoperatie onderging, aan een ernstige suikerziekte lijdt en kanker heeft
- men Marcel Vervloesem, niettegenstaande men maar al te goed op de hoogte is van al de voornoemde gegevens, in de gevangenis opsloot
- men het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (door België mede ondertekend) schendt door zwaar zieke personen in de gevangenis op te sluiten
- het in de gevangenis steken van zwaar zieke personen geen middel is om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan
- het parket-generaal te Antwerpen door Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, via een aangetekend schrijven van de gezondheidstoestand en de zogoed als niet bestaande overlevingskansen van Marcel Vervloesem in de gevangenis, op de hoogte werd gebracht
- justitie besloten heeft om het dossier Zandvoort af te sluiten en de kinderporno-cd-roms te vernietigen van zodra Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge moest overlijden
- het laten overlijden van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge terwijl men de kindermisbruikers en dieven nooit opspoorde en vervolgde, een misdaad is waarvoor de Belgische Staat en justitieminister Vandeurzen zullen moeten opdraaien
- deze zaak door de Europese parlementsleden, mensenrechtenorganisaties en talrijke kinderrechtenorganisaties, aandachtig opgevolgd wordt
- het positief imago dat België na de zaak Dutroux via Child Focus opbouwde, met de dood van Marcel Vervloesem en het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort zal vernietigd worden
- de Belgische Staat met de dood van Marcel Vervloesem elke credibiliteit inzake haar justitie en de bestrijding van kindermisbruiken zal verliezen
- er vragen gesteld zullen worden omtrent de betrokkenheid van het Belgische Koningshuis in deze zaak omdat het Belgische Koningshuis de diefstal van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen niet eens in vraag stelde en zij de minister van justitie zelfs niet heeft gevraagd waar de 7 cd-roms die de Belgische Koning voor 'onderzoek' liet overmaken, gebleven zijn
- Marcel Vervloesem 16 dagen lang geisoleerd werd en in de gevangenis geen bezoek mocht ontvangen van de Werkgroep Morkhoven en de ouders van misbruikte kinderen
- de briefwisseling van en naar Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven deels geblokkeerd wordt
- Marcel Vervloesem zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd
- tijdens deze hoorzitting ter sprake kwam dat de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische justitie nooit onderzocht werd en de Belgische justitie uitsluitend belastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem opvroeg om hem te kunnen veroordelen en op te sluiten
- Marcel Vervloesem niet alleen werd veroordeeld op basis van een onvolledig dossier (diefstal van ontlastende stukken) maar men ook documenten gebruikte waarvoor Marcel Vervloesem door de Nederlandse justitie werd vrijgesproken
- het College van procureurs-generaal in Den Haag momenteel een rapport opmaakt over deze hoorzitting maar men door Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge te laten overlijden, wil voorkomen dat dit rapport er tijdig komt
- de justitieminister de politieke verantwoordelijkheid in deze zaak van zich probeert af te schuiven en de 'scheiding der machten' misbruikt om de diefstallen op de gerechtshoven die, zoals gezegd niets met 'gerechtelijke procedures' hebben te maken, dicht te dekken
- de minister met het dichtdekken van de diefstallen ook de kindermisbruikers uit de zaak Zandvoort beschermt. Het zijn deze kindermisbruikers immers die er baat bij hadden om de 7 kinderporno-cd-roms en de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem op de gerechtshoven te doen verdwijnen
- medische experten vaststelden dat Marcel Vervloesem in 2005 impotent was en de hem in 2005 ten laste gelegde 'verkrachtingen' niet kon gepleegd hebben
- Marcel Vervloesem aan een leugendetector werd onderworpen waaruit bleek dat hij de waarheid had gesproken maar dat er in het vonnis over de resultaten van die leugendetectortest niet werd gesproken
- De Turnhoutse rechter-voorzitter F. Caers, na 8 jaar besloot om ook de aanklagers van Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen maar dat deze op verzoek van de openbare aanklager Peter Vander Flaasch van het gerecht van Turnhout, nooit werden opgeroepen en justitie haar geloofwaardigheid in deze zaak trachtte terug te winnen door Marcel Vervloesem voor drie nieuwe klachten te vervolgen
- er nooit een onderzoek werd gevoerd naar de schriftelijke verklaring van de door de Antwerpse rechter-voorzitter G. Van Craen geloofwaardig genoemde aanklager waarin staat dat alle aanklagers van Marcel Vervloesem voor hun verhalen en klachten betaald werden
- een van de drie psychiatrische onderzoeken van Marcel Vervloesem (waarbij men vaststelde dat hij vrouwgericht en normaal was) werd uitgevoerd door Dr. Cosyns die voorzitter was van de naar hem genoemde commissie Cosyns die onderzoek moest voeren naar de klachten van de Werkgroep Morkhoven in de zaak Good Engels.
- de commissie Cosyns geen wantoestanden in deze Antwerpse kinderkliniek vaststelde terwijl er in het politierapport sprake is van kinderen met gebroken armen en benen in de isoleercellen waarin zij soms verschillende weken werden opgesloten
- in het politierapport ook sprake is van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed
- deze zaken, zoals de kindermisbruiken in de kinderpornozaak Zandvoort en die van de aanklager van Marcel Vervloesem, tevens in de doofpot werden gestopt en minister Weckx enkel een isoleerreglement liet opstellen dat door geen enkele instelling werd nageleefd

Copie: Amnesty International, Premier Leterme, Nederlandse parlementsleden, Europese parlementsleden, mensenrechtenverenigingen en commissies,

Gelieve deze omzendbrief zoveel mogelijk door te zenden. Dit is een kwestie van leven of dood !


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

-----

Foto's: Eergisteren organiseerden enkele nederlandse slachtoffers een actie voor Marcel Vervloesem - 'Blijf met jullie poten af van Marcel Vervloesem. Hij is onze held' en 'Get up for your rights' waren de slogans.

14:45 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: politieke gevangenen belgie |  Facebook |

19-09-08

Marcel Vervloesem, 15e dag gevangenis - Verspreid onze omzendbrief - Dringend !


De kinderpornozaak Zandvoort en de vooraf beraamde moord op Marcel Vervloesem - Omzendbrief

vervloesem


Brussel, 18.9.2008 - In 1998 bezorgde de Werkgroep Morkhoven de Koning (het kabinet van de Koning) 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort. De Koning liet die via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, die zoals de huidige justitieminister Jo Vandeurzen een 'justitieexpert' is van de CD&V (Christen Democraten), voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Reeds een half jaar geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er op geen enkele wijze nog naar deze cd-roms werd verwezen. Hij concludeerde daaruit dat de cd-roms, zoals de tal van documenten ter zijner ontlasting, gestolen waren.

De verdwijning van de ontlastende documenten en de 7 kinderporno-cd-roms werd door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij omdat de Hoge Raad voor de Justitie alleen maar kan vaststellen en verder geen enkele bevoegdheid heeft gekregen.

Justitieminister Vandeurzen deelde in zijn antwoord van 7.4.2008 aan Hugo Mertens van de Werkgroep Morkhoven die om een grondig onderzoek vroeg naar de gestolen documenten en de cd-roms, mede: 'Het grondwettelijk principe staat de Minister van Justitie niet toe op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren. Evenwel maak ik kopie van uw schrijven over aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen.'

De diefstallen hadden echter niets met de 'gerechtelijke procedure' te maken en men kon van de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen moeilijk verwachten dat hij de diefstallen die mogelijks door zijn eigen magistraten op het gerecht te Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen gepleegd werden, zou laten onderzoeken.

Het was ook niet het juiste moment omdat procureur-generaal Mark Tack, openbare aanklager op het hof van beroep te Antwerpen, pas de 'zwaarste straf' voor Marcel Vervloesem had geëist en de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes, 'enkel een luchtbel' had genoemd.

Er werd, zoals in het geval van de Open Brief met de 27 processen-verbaals inzake zedenfeiten op kinderen en minderjarigen van Vervloesem-aanklager Victor V. die door Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven op 23 oktober 2006 op het kabinet van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd afgegeven, dan ook niets meer van de aan de procureur-generaal overgemaakte klacht van de heer Hugo Mertens, vernomen.

De Werkgroep Morkhoven bracht in haar aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van 30 mei 2008 de Koning van deze feiten op de hoogte. De Werkgroep kreeg echter enkel de rode kaart terug die op het kabinet van de Koning als bewijs van ontvangst werd afgetekend.

Het schrijven terzake van de Werkgroep Morkhoven aan Jacques van Ypersele, de kabinetschef van de Koning, bleef eveneens onbeäntwoord.

De Werkgroep Morkhoven diende in haar aangetekende brief met rode antwoortkaart van 3 juni 2008 tevens een klacht in bij justitieminister Vandeurzen. Zij vroeg de minister om de diefstallen te laten onderzoeken. De Werkgroep kreeg echter alleen de rode kaart terug die op het kabinet Vandeurzen als bewijs van ontvangst werd afgetekend.

Marcel Vervloesem werd kort nadien, zonder rekening te houden met de diefstallen van de ontlastende documenten uit zijn strafdossier en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort, in de gevangenis opgesloten.
Ook met de tal van getuigenissen, bewijzen, expertiseverslagen... die de advocaten van Marcel Vervloesem in hun conclusies opnamen, werd geen rekening gehouden en rechter-voorzitter G. Van Craen van de 14de Kamer van het hof van beroep van Antwerpen die tevens rechter was in de zaak rond de isoleercellen in het Antwerps ziekenhuis Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven destijds aktie voerde, nam er zelfs geen notitie van in zijn vonnis.

Op 8.9.2008 (de derde honger- en dorststakingsdag van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout) nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens telefonisch contact op met het kabinet van justitieminister Vandeurzen. Op de vraag van Jan Boeykens waarom justitieminister Vandeurzen zijn klachtbrief van 3 juni 2008 niet beäntwoord had, deelde de secretaresse mede dat zij 'zou laten uitzoeken op welke dienst deze brief terecht gekomen was'.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist te achterhalen dat kabinetsmedewerker Koen De Busser alle binnenkomende brieven ontvangt en het dossier van de Werkgroep Morkhoven binnen het kabinet opvolgt. 'Om de één of andere reden' had Koen De Busser 'de brief niet kunnen beantwoorden', werd hem gezegd.
Tenslotte kreeg Jan Boeykens Koen De Busser zelf aan de lijn.
Debusser reageerde op de vraag van Jan Boeykens met de dooddoeners dat hij 'zoveel brieven binnenkreeg' en 'dat hij iedere dag geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden'. Jan Boeykens antwoordde hem dat het enkel over zijn aangetekende brief van 30 mei 2008 in verband met de diefstallen aan justitieminister Vandeurzen ging en dat hij geen zin had om over andere brieven te discussiëren.

Gezien De Busser hem niet verder wilde helpen, telefoneerde Jan Boeykens opnieuw naar het kabinet Vandeurzen. Er werd hem medegedeeld dat 'de brieven' aan de juridische dienst van justitie werden doorgegeven en hij werd geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de heer Anthony Christians van het kabinet Vandeurzen.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw en kreeg Anthony Christians aan de lijn die hem zei dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet, verantwoordelijk was voor het dossier. Jan Boeykens werd opnieuw naar De Busser doorverwezen.
Toen Jan Boeykens zei dat De Busser hem niet verder wilde helpen, liet Anthony Christians weten dat hij Koen De Busser 'zou vragen om de brief van 30 mei 2008 te beantwoorden'.

Jan Boeykens wacht nog altijd het antwoord af van justitieminister Vandeurzen terwijl Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge alwaar hij in een isoleercel zo groot als een hondenhok werd opgesloten, vandaag aan zijn 14de dorst- en hongerstakingsdag begon.

Het leven van de zwaar zieke Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) hangt nu aan een zijden draadje. Hij kan ieder moment in een diabetische coma vallen waaruit hij (zeker met zijn hartproblemen) niet meer levend uitgeraakt. Zijn nieren kunnen op elke ogenblik blokkeren.

Marcel Vervloesem die eergisteren (terug) bij bewustzijn was, schijnt ondraaglijke pijnen te lijden waardoor hij bijna niet meer kan slapen.

Alles wijst er dus op dat hij, met medeweten van justitieminister Vandeurzen, op een berekende manier uit de weg wordt geruimd zodat de misdaden binnen justitie en de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek in de doofpot kunnen gestoken worden.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat de justitieminister die in zijn vorig leven een ziekenhuisdirecteur was en die als justitie- en gezondheidsexpert van de CD&V bekend staat, bij deze doofpotpolitiek effectief betrokken is.

Misschien hoopt Vandeurzen met de schending van de mensenrechten en het opsluiten en laten doodgaan van onschuldige zieken in de gevangenissen, het probleem van de 'overbevolking' in de gevangenissen op te lossen.

Marcel Vervloesem werd zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag (Nederland) nog uitgenodigd voor een hoorzitting in verband met de kinderpornozaak Zandvoort. Het rapport dat het College van procureurs-generaal beloofde op te maken en aan Marcel Vervloesem beloofde te bezorgen, zal wellicht na de dood van Marcel Vervloesem klaar zijn...

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
België - Belgique - Belgium
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Enkele adressen:

cie.just@tweedekamer.nl, ad@ad.nl, nieuwsdienst@anp.nl, redactie@bijeen.nl, bnn@omroep.nl, werkgroepmorkhoven@gmail.com, cda@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl, cie.bzk@tweedekamer.nl, cie.buza@tweedekamer.nl, cie.eu@tweedekamer.nl, cie.jeugd@tweedekamer.nl, cie.ocw@tweedekamer.nl, cie.szw@tweedekamer.nl, cie.vz@tweedekamer.nl, cie.vws@tweedekamer.nl, d66@tweedekamer.nl, redactie.elsevier@ebi.nl, eo@omroep.nl, p.vgeel@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, F.Halsema@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, B.vdVlies@tweedekamer.nl, agneskant@sp.nl, m.rutte@tweedekamer.nl, groene@groene.nl, groenlinks@tweedekamer.nl, redactie@haagschecourant.nl, hpdetijd@worldonline.nl, hos@omroep.nl, ikon@ikon.nl, redactie@katholieknieuwsblad.nl, f.koserkaya@tweedekamer.nl, a.vietsch@tweedekamer.nl, M.dePater@tweedekamer.nl, H.Jager@tweedekamer.nl, F.Joldersma@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, N.vVroonhoven@tweedekamer.nl, F.dNeree@tweedekamer.nl, B.vBochove@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, J.Schreijer@tweedekamer.nl, C.Coruz@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, a.koppejan@tweedekamer.nl, J.Mastwijk@tweedekamer.nl, E.vHijum@tweedekamer.nl, a.willemse-vanderploeg@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, j.schermers@tweedekamer.nl, r.vheugten@tweedekamer.nl, J.vanDijk@tweedekamer.nl, j.schinkelshoek@tweedekamer.nl, M.Smilde@tweedekamer.nl, K.Ferrier@tweedekamer.nl, J.Atsma@tweedekamer.nl, W.vandeCamp@tweedekamer.nl, c.jonker@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, JandeVries@tweedekamer.nl, G.Koopmans@tweedekamer.nl, J.tenHoopen@tweedekamer.nl, J.Hessels@tweedekamer.nl, j.biskop@tweedekamer.nl, M.Sterk@tweedekamer.nl, I.Aasted@tweedekamer.nl, e.bilder@tweedekamer.nl, H.Ormel@tweedekamer.nl, M.Haverkamp@tweedekamer.nl, L.Spies@tweedekamer.nl, e.blanksma@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, e.cramer@tweedekamer.nl, c.ortega@tweedekamer.nl, e.wiegman@tweedekamer.nl, e.anker@tweedekamer.nl, B.vHam@tweedekamer.nl, C.Vendrik@tweedekamer.nl, W.vGent@tweedekamer.nl, N.Azough@tweedekamer.nl, m.besselink@tweedekamer.nl, J.Boelhouwer@tweedekamer.nl, t.heerts@tweedekamer.nl, J.Leerdam@tweedekamer.nl, M.Kraneveldt@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl, s.bouchibti@tweedekamer.nl, A.Timmer@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl, J.Tichelaar@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, H.Waalkens@tweedekamer.nl, L.Blom@tweedekamer.nl, M.vDam@tweedekamer.nl, m.vdijken@tweedekamer.nl, e.vdveen@tweedekamer.nl, p.kalma@tweedekamer.nl, P.Smeets@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, S.Depla@tweedekamer.nl, h.spekman@tweedekamer.nl, l.roefs@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, p.heijnen@tweedekamer.nl, c.gillard@tweedekamer.nl, p.tang@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, jdewit@sp.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, n.drooij@tweedekamer.nl, Jan@janmarijnissen.nl, rvraak@sp.nl, skarabulut@sp.nl, pjansen@sp.nl, f.luijben@tweedekamer.nl, r.poppe@tweedekamer.nl, A.Gerkens@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, p.lempens@tweedekamer.nl, m.langkamp@tweedekamer.nl, e.roemer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, h.polderman@tweedekamer.nl, KvanVelzen@sp.nl, E.Irrgang@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, C.Aptroot@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, A.vMiltenburg@tweedekamer.nl, F.Teeven@tweedekamer.nl, j.remkes@tweedekamer.nl, S.Blok@tweedekamer.nl, h.kamp@tweedekamer.nl, L.Griffith@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, a.nicolai@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, J.Snijder@tweedekamer.nl, J.vBaalen@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, P.dKrom@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, W.vanBeek@tweedekamer.nl, I.Dezentjehamming@tweedekamer.nl, kro@omroep.nl, redactie@metronieuws.nl, ncrv@omroep.nl, redactie@nd.nl, info@net5.nl, radionieuws@nos.nl, publiek@nps.nl, nps@omroep.nl, nrc@nrc.nl, panorama@spaarnestad.nl, redactie@parool.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, amsterdam.newsroom@reuters.com, revu@tijdschriften.vnu.com, eric.ingrid@home.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, 5inhetland@rtl5.nl, rvu@omroep.nl, info@sbs6.nl, sgp@tweedekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, redactie@spitsnet.nl, r.verdonk@tweedekamer.nl, teleacnot@omroep.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, tros@tros.nl, redactie@trouw.nl, pix@upi.nl, vara@vara.nl, vermist@tros.nl, publiek@veronica.nl, redactie@volkskrant.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, info@vpro.nl, redactie.vn@weekbladpers.nl, vvdvoorlichting@tweedekamer.nl, wereldomroep@rnw.nl


Schrijf naar Marcel Vervloesem (best per aangetekende brief) en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem (registred mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

----------

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

18:51 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kindermisbruik hoorzitting nederland |  Facebook |

17-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 13de dag


Het Belga-berichtje voor Marcel Vervloesem ligt reeds klaar

vervloesem


Ik schreef dat Marcel zich samen met een mede-gevangene in eenzelfde cel bevindt.

Deze informatie is echter verkeerd.

Marcel ligt in een cel die zo groot is als een hondenkot. Hij ligt er moederziel alleen en kan alleen maar door een gesloten venstertje zonder tralies naar de buitenlucht staren.

Alhoewel hij (terug) bij bewustzijn is, hangt zijn leven aan een zijden draadje omdat hij elke ogenblik van de dag in een diabetische coma kan geraken waaruit hij (zeker met zijn hartproblemen) niet meer uit zou kunnen geraken.
De overheid, waaronder justitieminister Vandeurzen die geen onderzoek naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende stukken uit het dossier van Marcel heeft laten voeren en die ook geen onderzoek liet openen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, is perfect op de hoogte van Marcel's toestand. De justitieminister vindt echter dat het probleem van de 'overbevolking in de gevangenissen' het best kan opgelost worden door zwaar zieke mensen als Marcel in de reeds volgepropte gevangenissen te steken. Vandeurzen was in zijn vorig leven een ziekenhuisdirecteur. Hij was voor de CD&V (Christen Democraten) de 'expert' inzake justitie en volksgezondheid.

Marcel lijdt op dit ogenblik ondragelijke pijnen. Vandaar dat hij besloten heeft om elke dag een paar kopjes water te drinken terwijl hij dagelijks eigenlijk verschillende liters water zou moeten drinken om in leven te blijven.
De kans is groot dat zijn slechtwerkende nieren eerstdaags zullen blokkeren.
Hij lijdt zoveel pijn op dit ogenblik dat hij er 's nachts bijna niet meer van kan slapen.
Dag en nacht hoort hij het gezoem van een ventilator omdat zijn (honden-)isoleercel op geen enkele wijze verlucht wordt.

Blijkbaar wordt Marcel gevaarlijker dan Marc Dutroux geacht want in tegenstelling tot Marc Dutroux mocht hij zelfs zijn schrijfmachine niet in de cel hebben.

Marcel heeft zo goed als geen bezoekrecht. Gisteren geraakte zijn schoonzoon binnen. Zijn dochter was verplicht om met een uittreksel van haar geboorteakte te bewijzen of zij wel degelijk de dochter van Marcel was.
Alle andere bezoeken worden systematisch geweigerd.
Doordat de briefwisseling geblokkeerd wordt, kan Marcel ook geen toelating verlenen om hem te komen bezoeken. Marcel heeft gevraagd om hem met een bewijs van verzending te schrijven.

In de gevangenis zei men mij dat het hoop en al drie dagen zou duren vooraléér men, na een schriftelijke aanvraag, Marcel zou kunnen gaan bezoeken.

De Italiaanse arts die hem wil gaan bezoeken, schreef echter reeds twee weken geleden naar de directie van de gevangenis.
Na 10 dagen werd er hem medegedeeld dat de bezoekregeling 'veranderd' was.
Gisteren faxte hij nog eens opnieuw naar de directie van de gevangenis van Brugge en naar justitieminister Vandeurzen.
Hij kreeg geen antwoord.
Ook ikzelf schreef reeds twee weken geleden per aangetekende brief naar de directies van de gevangenis te Turnhout en te Brugge + naar justitieminister Vandeurzen.
Na 10 dagen kreeg ik eveneens het bericht dat het gevangenisreglement zogezegd gewijzigd was.
Mevrouw Dekkers van de Regionale Dienst van het Gevangeniswezen zei dat dit reeds 'jaren het geval was' maar in 2005 kon ik Marcel na een schrijven aan de directie van de gevangenis van Turnhout, zonder problemen in de gevangenissen van Turnhout en Brugge gaan opzoeken.
Mevrouw Dekkers maakte mij wijs dat de gevangenisdirectie van Turnhout zolang wachtte met haar antwoord 'omdat het bezoekreglement veranderd was'.
Nadien wist men ons te zeggen dat we voor ons bezoek verplicht waren om naar Marcel te schrijven en een copie van ons paspoort bij ons verzoek te voegen.
Kort daarop werd ons gezegd dat we ook een bewijs van goed gedrag en zeden aan ons verzoek moesten toevoegen.
Iemand anders moest dan weer haar trouwboekje meenemen om te bewijzen dat haar naam 'Vervloesem' was.
Nog iemand anders schreef reeds twee maal naar Marcel met de vraag om zijn verzoek tot bezoek aan de directeur van de gevangenis van Brugge over te maken. Hij heeft reeds een zestal keren naar de gevangenis gebeld waar men hem telkens wist te melden dat hij nog steeds niet werd ingeschreven (wat een voorwaarde tot het bezoeken is).
De Nederlandse ouders die door Marcel ontzettend goed werden geholpen, schreven enkele dagen geleden ook al naar Marcel. De afgelopen zondag kwamen deze mensen na 250 kilometer rijden in Brugge aan. Een van de ouders werd ingeschreven maar mocht Marcel niet gaan opzoeken. Men zou hem vrijdag bellen terwijl een toelating tot bezoek, zoals ons werd gezegd, 'maar drie dagen zou duren'.
Uit onze informatie in de gevangenis van Brugge leerden we dat bijna iederéén zonder voorafgaandelijke aanvraag, zonder copie van zijn paspoort, zonder bewijs van goed gedrag en zeden (wat onnodig is omdat men door middel van het paspoort onmiddellijk kan natrekken of iemand een strafblad heeft) en direct na de inschrijving, de gevangene kan bezoeken.

Ik schreef herhaalde malen naar de federale ombudsman die me een paar weken geleden nog schriftelijk liet weten dat ik mij in geval van tuchtmaatregelen tegenover de gevangene, tot hem mocht richten. Ik kreeg geen antwoord.

Mijn schrijven en mijn telefonische contactname met het kabinet van justitieminister Vandeurzen veranderde niets aan deze situatie, wat nog eens bewijst dat men van daaruit de zaken blokkeert.

Ik heb de indruk dat men met heel de comedie rond de bezoekregeling, op de eerste plaats wil voorkomen dat we aandacht zouden schenken aan levensbedreigende situatie waarin Marcel zich thans bevindt.
Als Marcel zou overlijden wil men daar namelijk zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan geven.

Ik ben er bijna zeker van dat het persagentschap Belga reeds een berichtje heeft klaarliggen met als titel: 'zelfverklaarde kinderpornojager in de gevangenis van Brugge overleden'.
Het nederlands persagentschap ANP zal dit berichtje trouw copiëren en doorzenden.

Eergisteren ontving de Werkgroep Morkhoven nog een brief van het College van procureurs-generaal uit Den Haag dat Marcel Vervloesem meer dan zes weken geleden voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort uitnodigde. In de brief werd medegedeeld dat het rapport dat van deze hoorzitting zou worden opgemaakt 'nog enkele dagen op zich zou laten wachten'...

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

Schrijf naar Marcel zolang er nog hoop is:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Voor Nederland: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: Marcel Vervloesem

18:52 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: marcel vervloesem gevangenis brugge |  Facebook |

16-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 11de dag - Brief aan justitieminister Vandeurzen


Bezoekrecht totaal afgeschaft - Marcel Vervloesem zou opnieuw in coma zijn

mail-3


Per mail + per fax + per aangetekende brief

Brussel, 15.09.2008

Justitieminister Jo Vandeurzen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Mijn brief van 30 mei 2008 + de afschaffing van het bezoekrecht van Marcel Vervloesem

Ik ontving nog altijd geen antwoord op mijn aangetekende brief van 30 mei 2008 waarin ik U vroeg om een onderzoek te laten opstarten naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die door de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen werden overgemaakt.

Alleen de door U ondertekende rode antwoordkaart waaruit blijkt dat U deze brief hebt ontvangen, werd mij teruggestuurd.

Vorige week telefoneerde ik naar uw kabinet waar de kabinetsmedewerker die het dossier behandelt, mij wist mede te delen dat hij 'van niets wist' en dat mijn brief 'waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'.

Een andere kabinetsmedewerker beloofde mij dat hij zou vragen dat mijn brief die niet over de gerechtelijke procedures maar wel over de diefstallen gaat, zou beantwoord worden.

Ik ontving echter geen antwoord

Vandaag, omstreeks 12.00 u 's middags, belde Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem, mij op en zei mij dat zij het 'ergste vreesde'.

Zij wilde haar vader, zoals dit de voorbije weken het geval was, vandaag gaan bezoeken maar door een ziekte van één van haar kinderen, was zij verplicht om dit bezoek naar morgen te verplaatsen.

Tot haar verwondering kreeg zij van de gevangenisdirectie van Brugge echter te horen dat zij haar vader niet meer kan bezoeken omdat zij niet kan bewijzen dat zij Marcel's dochter is.

De politie van Herentals zei haar dat het een week kan duren vooraléér deze administratieve zaak door het gemeentebestuur van Borgerhout waar zij geboren werd, geregeld is. Daardoor zal zij haar vader dus morgen niet meer kunnen opzoeken.

Wendy Vervloesem is nu in paniek omdat zij veronderstelt dat haar vader (opnieuw) in coma is geraakt en dat dit de werkeiijke reden is om haar het bezoek te weigeren.

Ik vind het volledig onverantwoord dat U als justitieminister die steeds over de 'overbevolking van onze gevangenissen' spreekt, zwaar zieke personen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) in de gevangenis opsluit en laat overlijden. U schendt daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat door België mede werd ondertekend.

Mag ik om Uw dringende tussenkomst verzoeken in deze zaak ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer: 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

------

Afschrift: Belga, ANP, Justitieminister Vandeurzen, Minister Sabine Laruelle, Minister Marino Keulen, Minister Laurette Onkelinx, Minister Kris Peeters, Minister Maria Arena, Minister Pieter De Crem, Minister Paul Magnette, Minister Vincent Van Quickenborne, Minister Patrick Dewael, Yves Eerste Minister Yves Leterme, Jean-Marc Delizée, Melchior Wathelet, Kardinaal Danneels, Federale Ombudsman, Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen (Hans Meurisse), College van Procureurs-Generaal, Hof van Cassatie, Hof van Beroep (C. De Vel, Eerste Voorzitter), Hoge Raad voor de Justitie, Herman Van Rompuy, Secretariaat van de Koningin, Koninklijk Paleis, Europees Parlement, Marianne Thyssen, Belgische en europese parlementsleden, mensenrechtenorganisaties, kinderrechtenverenigingen + ...


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

Schrijf naar Marcel zolang er nog hoop is:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Voor Nederland: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: 9.9.2008 - Actie met Prinses de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, voor de gevangenis van Turnhout - Marcel Vervloesem bleek juist per ziekenwagen naar de gevangeniskliniek te Brugge te zijn overgebracht

00:40 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: moord kinderrechten activist belgie |  Facebook |

13-09-08

Action pour la libération de Marcel VervloesemEn refusant de boire et de manger, ainsi que la prise de ses médicaments, alors qu’il est cardiaque et diabétique, Marcel Vervloesem, qui s’est présenté de lui-même à la prison de Turnhout, met volontairement sa vie en danger. Une vie consacrée tout entière à la dénonciation des réseaux pédo-criminels. Affaibli et plongé dans une lassitude extrême, ayant été attaqué de toutes parts cet homme a besoin de notre solidarité. Nous ne pouvons rester indifférents.

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

21:30 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: lutte anti-pedocriminelle, marcel vervloesem |  Facebook |

07-09-08

België stopt zieken in volgepropte gevangenissen (2)


De moord op Marcel Vervloesem

crimineletrekjes.vandeurzenkop1aDekkers.large_379568OMZENDBRIEF

Vandaag begint de zwaar zieke Marcel Vervloesem aan zijn derde dorst- en hongerstakingsdag in de gevangenis van Turnhout (België).

Door zijn gezondheidstoestand (hartziekte, ernstige suikerziekte, kanker) en het feit dat hij zijn medicatie en medische behandeling weigert, kan het dinsdag al met hem afgelopen zijn alhoewel de Belga- en ANP-berichtjes dat verzwegen.

Ik stel mij de volgende pertinente vragen:
- Waarom besloot men om, in overtreding met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de zwaar zieke Marcel Vervloesem in één van de volgepropte Belgische gevangenissen op te sluiten ?
- Waarom werd hij niet vanaf de eerste dag van zijn dorst- en hongerstaking naar de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge gebracht ?
- Waarom lieten het parket-generaal van Antwerpen en het kabinet van de minister van justitie aan enkele Nederlandse journalisten weten dat er 'gepaste maatregelen werden uitgewerkt' terwijl dit helemaal niet het geval is ?
- Waarom krijgt Marcel Vervloesem het bezoekrecht van de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven en van een bevriende Italiaanse arts ontzegd ?
- Waarom werd er niet gereageerd op hun aangetekende brieven terzake die zij reeds een week geleden naar de Koning, de minister van justitie en de directeurs van de gevangenissen van Turnhout en Brugge zonden ?
- Waarom wil het parket-generaal van Antwerpen niet antwoorden op de brieven van advocaat Raf Jespers waarin deze wijst op de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en het risico van een overlijden ?

Wil men het misschien zover laten komen dat Marcel Vervloesem zonder getuigen in de gevangenis van Turnhout sterft ?

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

------------------

Hierbij volgt de brief die ik gisteren naar de federale ombudsman stuurde:

Federale Ombudsman
t.a.v Mevrouw Valerie Goffin

Geachte Mevrouw,

Uw ref.: 08 HN 1979/VG

Hartelijk dank voor uw antwoord aan de heer Mertens van onze vereniging.

Wij werden door de Europese ombudsman naar de federale ombudsdienst doorverwezen en nu blijkt de federale ombudsdienst niet bevoegd te zijn.

Waarvoor is die federale ombudsdienst eigenlijk wél bevoegd ?

U schrijft verder dat we in geval van 'tuchtsancties' tegen de heer Marcel Vervloesem door de gevangenisdirectie van Turnhout, contact met u mogen opnemen.

Welnu, zowel Mevrouw de Croÿ die voorzitster is van onze vereniging, als ikzelf en een Italiaanse arts die Marcel wil komen opzoeken, schreven een week geleden naar minister Vandeurzen en naar de directeurs van de gevangenissen van Turnhout en Brugge om een bezoek aan te vragen. Maar blijkbaar heeft Marcel Vervloesem geen recht op ons bezoek.

Wij kregen nog altijd geen antwoord op onze aangetekende brieven terwijl Marcel Vervloesem die een hartziekte heeft, zwaar suikerziek is en kanker heeft, sinds gisteren aan zijn honger- en dorstactie begonnen is waarbij hij iedere medicatie weigert.

Gaat men wachten tot wij naar zijn begrafenis mogen komen ?

Rekenende op uw tussenkomst en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33


icon_quote

Sign the petition:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php

If you have problems: 'Register' + 'Log in' on http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Or sent a mail to WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis, Belgium - Tel: (0032) 02 537 49 97

Foto's:
1) Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort de minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd.
2) Procureur-generaal Christine Dekkers (CD&V-benoemd). De Koning liet haar de cd-roms Zandvoort via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek overmaken maar in plaats dat ze werden onderzocht verdwenen ze spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen. Deze verdwijning en de diefstal van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij.

09:52 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: zieken in overvolle gevangenissen |  Facebook |

06-09-08

België stopt zieken in volgepropte gevangenissen (1)


Geen bezoekrecht voor honger- en dorststakende Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout

crimineletrekjes.vandeurzenkopZowel in de Belgische gevangenissen als psychiatrische instellingen worden de mensenrechten voortdurend geschonden. Men heeft wel zogenaamde rechten maar die staan alleen maar op papier. Er is totaal geen controle van de geneeskundige inspectie. Zwaar zieke gevangenen worden zonder meer in de reeds volgepropte gevangenissen opgesloten tot dat ze er in stilte omkomen. Er worden zelfs geen rapporten opgemaakt van de onverantwoorde sterfgevallen in gevangenissen en psychiatrische instellingen. Het wordt hoog tijd dat de Europese instanties van deze wantoestanden in België op de hoogte worden gebracht.

----------------

Federale Ombudsman
t.a.v Mevrouw Valerie Goffin

Geachte Mevrouw,

Uw ref.: 08 HN 1979/VG

Hartelijk dank voor uw antwoord aan de heer Mertens van onze vereniging.

Wij werden door de Europese ombudsman naar de federale ombudsdienst doorverwezen en nu blijkt de federale ombudsdienst niet bevoegd te zijn.

Waarvoor is die federale ombudsdienst eigenlijk wél bevoegd ?

U schrijft verder dat we in geval van tuchtsancties tegen de heer Marcel Vervloesem door de gevangenis van Turnhout, contact met u mogen opnemen.

Welnu, zowel Mevrouw de Croÿ die voorzitster is van onze vereniging, als ikzelf en een Italiaanse arts die Marcel wil komen opzoeken, schreven een week geleden naar minister Vandeurzen en naar de directeurs van de gevangenis van Turnhout en Brugge om een bezoek aan te vragen. Maar blijkbaar heeft Marcel Vervloesem geen recht op bezoek.

Wij kregen nog altijd geen antwoord op onze aangetekende brieven terwijl Marcel Vervloesem die een hartziekte heeft, zwaar suikerziek is en kanker heeft, sinds gisteren aan zijn honger- en dorstactie begonnen is waarbij hij iedere medicatie weigert.

Gaat men wachten tot wij naar zijn begrafenis mogen komen ?

Rekenende op uw tussenkomst en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Video 'De affaire Joris Demmink':
- http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéo Petition Marcel Vervloesem:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.dailymotion.com/Alchimie33


icon_quote

Sign the petition:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php

If you have problems: 'Register' + 'Log in' on http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Or sent a mail to WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis, Belgium - Tel: (0032) 02 537 49 97

Foto:
Justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) die ook de diefstallen van de ontlastende documenten opzichtens Marcel Vervloesem en de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven in Antwerpen en Turnhout niet laat onderzoeken. 'Eigenlijk hoort deze minister zelf in de gevangenis thuis', wordt er links en rechts gefluisterd...

27-08-08

Zwaar zieke activist uit de weg geruimd


Marcel Vervloesem zal zijn opsluiting in de gevangenis niet overleven

Yaro.mail-1


Brussel, 27.8.2008 - De Werkgroep Morkhoven ontving op haar aangetekende brief van 30.5.2008 nog altijd geen antwoord van justitieminister van Deurzen (CD&V, Christen-Democraten). De minister geeft daarmee te kennen dat hij de diefstallen van de ontlastende stukken en het kinderpornomateriaal uit het dossier van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem wil doodzwijgen terwijl hij in dergelijke gevallen moet optreden.

Dat wijst er op dat zijn twee-regelig antwoordje van 7.4.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven waarin hij slechts liet weten dat hij een kopie van diens schrijven overmaakte aan de heer Procureur-Generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, enkel bedoeld was om de verantwoordelijkheid voor een dramatische afloop van Vervloesem's opsluiting van zich af te schuiven. Vandeurzen wist trouwens maar al te goed dat het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort dat de Koning voor onderzoek aan justitie liet overmaken, juist op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen is en hij zal wel verstandig genoeg zijn om toen geweten te hebben dat het hof van beroep zeker geen onderzoek naar de door haarzelf gepleegde diefstal zou opstarten.

Vandeurzen wordt in ieder geval persoonlijk aansprakelijk gesteld indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt als die op 5.9.2008 met zijn hartziekte, suikerziekte en kanker in de gevangenis wordt opgesloten.

De minister zal achteraf niet met het excuus moeten afkomen dat hij 'niet geinformeerd' werd en dat hij ook niet wist dat Marcel Vervloesem vanaf de eerste dag van zijn opsluiting met een dorst- en hongerstaking zou beginnen waarbij hij elke medicatie en medische behandeling zou weigeren.

Marcel Vervloesem wordt niet het enige slachtoffer van een paar misdadige magistraten en het gebrek aan politieke moed en verantwoordelijkheidszin bij Vandeurzen.
Als Marcel overlijdt (en dat kan al na enkele dagen het geval zijn), laat hij een dochter en drie kleinkinderen achter. Kleinzoon Yaro waarvan Marcel zielsveel houdt, werd enkele maanden geleden geboren.

Laat ons ook de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffers op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort niet vergeten die geen van allen geidentificeerd werden terwijl de kinderpornoproducenten en kinderverkrachters in deze zaak nooit werden opgespoord en vervolgd.


icon_quote

Teken de petitie - Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Bij problemen: 'Register' + 'Log in' op http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Of stuur gewoon een mailtje naar WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (België) - Tel: (0032) 02 537 49 97


icon_quote

Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione - Teken de petitie:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Si vous avez des problemes de signer: Cliquez sur le lien http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php et cliquez sur 'Register' + 'Log in'.Vous pouvez aussi envoyer votre mail à: WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

Contact: Werkgroep Morkhoven, Rue Faider, 1060 Saint-Gilles (Belgique) - Tel.: (0032) 02 537 49 97


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

25-08-08

Slachtoffers psychiatrie: aktie !


Zwarte Mars STOP DE WAANZIN - Herdenking slachtoffers van psychiatrie en maatschappij

Sarah.embleem.SafeRedirect

BRUSSEL: Zondag 7 september 2008, 14u – 16u

Op 7 september herdenken we in Brussel meer dan 50.000 voortijdige doden van “psychiatrie en maatschappij” in België in de voorbije halve eeuw.

België wordt genoemd als één der welvarendste regio's ter wereld. Maar hoe zit het met het welzijn?
In België zijn er vijf keer meer opnames in psychiatrie dan het Europese gemiddelde (!).
In België worden minstens twee keer zoveel psychiatrische medicijnen voorgeschreven als in vergelijkbare buurlanden.
In België is er een veelvoud van psychiatrie- en ggz-voorzieningen in vergelijking met de rest van de wereld.

Wij zouden dus een veel betere geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn moeten kennen.
Toch tellen we in België twee keer zoveel zelfmoorden als in vergelijkbare buurlanden en zijn we bij de koplopers in de wereld op gebied van zelfmoord, depressie en psychiatrische aandoeningen.
Toch zijn er in België jaarlijks meer dan dertig overlijdens in psychiatrie waarvan de doodsoorzaak onbekend is en neemt de niet-natuurlijke dood relatief sterk toe in die instellingen.

Het directe kostenplaatje voor deze waanzin: rond de 6000 euro per opgenomen persoon per maand of ongeveer 200 euro per persoon per dag.
Dit zijn ontstellende officiële feiten en cijfers, een 'beschaafd' land onwaardig. We hebben gedurende meer dan tien jaar niet nagelaten het beleid en de publieke opinie voortdurend op deze toestand attent te maken. Iedereen in ons land kan daar echter blijkbaar rustig mee leven en slapen.
Daarom herdenken wij op 7 september 2008 in Brussel de meer dan 50.000 voortijdige doden van “psychiatrie en maatschappij” in België in de voorbije halve eeuw.

We komen bijeen vanaf 13u30 rond het standbeeld van Don Quichote op het Spanjeplein (nabij Centraal Station)
We gaan in volledige stilte via de Grasmarkt naar de trappen van de Beurs waar we een rouwkrans zullen neerleggen
Als teken van rouw gaan we allen zoveel mogelijk volledig in het zwart gekleed (bij regenweer: zwarte paraplu’s)

-------------

Meld ons aub je komst (met hoeveel) en of je op een of andere manier wil meewerken aan voorbereiding en/of uitvoering van deze Zwarte Mars
Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de officiële spandoeken en pamfletten van onze Beweging

Aub zend deze oproep door aan zoveel mogelijk vrienden en kennissen en vraag hen tevens deze door te zenden…
Print deze oproep uit en kopieer hem om aan je vrienden en kennissen uit te delen. Gebruik hem (vergroot) als (venster)affiche.

Voor meer informatie:
http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/manifestatie.html


Black March STOP THE MADNESS
To commemorate the victims of psychiatry and society

BRUSSELS: Sunday 7th September, 2.00 pm to 4.00 pm

In Brussels on 7th September 2008, we commemorate the untimely death of more than 50,000 victims of psychiatry and society in Belgium in the past half century.

More details:
http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/blackmarch.html


La Marche Noire ARRETEZ LA FOLIE
Commémoration des victims de la psychiatrie et de la société

BRUXELLES: Dimanche 7 september, 14h – 16h

Le 7 septembre 2008 nous commémorons à Bruxelles les plus de 50.000 morts prématurés « par la psychiatrie et par la société » en Belgique au cours du demi-siècle passé.

Vous souhaitez assister ou savoir plus:
http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/marchenoire.html


Jan Vanhaelen
woordvoerder Sarah Beweging
Kloosterstraat 159
1700 Dilbeek - Belgium
sarahbeweging@skynet.be
Tel./fax 0032 2 466 48 50

Mieke Houthaeve
Woordvoerder Sarah Beweging
Kwadestraat 101
8560 Gullegem - Belgium
mhouthaeve@gmail.com
sarahbeweging@skynet.be
Tel. 0032 56 40 16 86

Web: http://www.sarahbeweging.net

31-07-08

Sterfgevallen die er normaal niet zouden zijn...


Duizenden doden door slecht gezondheidssysteem in VS

kiwi_rijpt_indyDoor de inefficiëntie van het gezondheidssysteem zijn er in de Verenigde Staten elk jaar tot 101.000 vroegtijdige overlijdens meer, sterfgevallen die er normaal niet zouden zijn, blijkt uit een gepubliceerde studie.

Nochtans wordt per hoofd twee keer meer uitgegeven aan gezondheid dan in de andere grote (post-)industrielanden. “En de kosten blijven sneller stijgen dan de inkomsten”, onderstreept de privé-organisatie Commonwealth Fund Foundation.

VS op negentiende plaats
Op een quoteringssysteem van 100 punten, waarbij 37 categorieën in rekening worden genomen (zoals toegang tot en kwaliteit van de zorg), komen de VS aan 65 punten. Dat zijn er twee minder dan in 2006. Onder de geïndustrialiseerde landen belanden de VS op een 19de plaats als het gaat om het voorkomen van vroegtijdige overlijdens die te wijten zijn aan hartfalen.

Zoals in Frankrijk
Tot 101.000 mensen minder zouden in de VS vroegtijdig sterven als het land een gelijkwaardige sterftegraad had als die van Frankrijk of Japan.

Langer wachten op arts
In 2007 waren 75 miljoen Amerikanen die tot de actieve bevolking behoren, niet of onvoldoende verzekerd. In 2003 waren dat er nog 61 miljoen, aldus het rapport.Ook de tijd om een afspraak te maken bij de arts stijgt. Vorig jaar kon minder dan de helft van de volwassenen met een gezondheidsprobleem snel een afspraak versieren.

(belga/vsv)

http://www.gvhv.be/nl/wordpress/

17:55 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg |  Facebook |

03-07-08

Aktie psychiatrie te Brussel


Slachtoffers van de psychiatrie: aktie !

dopingkidsOp zondag 7 september zullen we in Brussel de doden en de zwaar getraumatiseerden en gewonden van de psychiatrie in Vlaanderen (en Brussel) van de voorbije 25 jaar 'herdenken'. Trommel iedereen al maar op. Je krijgt op tijd al de uitnodigingen enz.

Jan Vanhaelen
woordvoerder Sarah Beweging
Kloosterstraat 159
1700 Dilbeek
Tel./fax 02 466 48 50
Web: http://www.sarahbeweging.net

Er zal ook gedacht worden aan de slachtoffers van de kinderpornozaak Zandvoort die door de Belgische overheid in de steek werden gelaten en in de klauwen van de psychiatrie terecht kwamen.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

Hou er rekening mee dat de bovenstaande links door de Belgische overheid die ook alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

22:07 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: aktie |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5