06-11-15

Rechten van Patiënten bestaan niet

patient.jpg

Sedert 2002 beschikt België over een zogenaamde wet betreffende de rechten van de patiënt.

Deze wet zou zogezegd de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar regelen en bedoeld zijn 'om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren'.

De wet zegt dat de persoon die meent dat een beroepsbeoefenaar één van zijn patiëntenrechten niet gerespecteerd heeft en daarover zijn ontevredenheid of frustratie te kennen geeft, zich tot de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis of zich tot de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” kan wenden (indien het gaat om een beroepsbeoefenaar buiten een ziekenhuis).

In de praktijk worden de klachten van de patiënten echter niet behandeld en de ombudsdiensten van de ziekenhuizen werken, in geval van betwistingen, samen met incasso-bureau's zoals het destijds in opspraak gekomen Modero.

Die incassobureau's hebben maar een doel: De patiënten met klachten op alle mogelijke manieren onder druk zetten (brieven, aangetekende brieven, aanmaningen, in gebreke stellingen en dagvaardingen waarin gedreigd wordt met bijkomende gerechtskosten die tot 330 euro kunnen oplopen.

Patiënten die zich een advocaat kunnen veroorloven en zich met hun zaak tot de vrederechter richten, maken over het algemeen geen kans omdat de incassobureau's een batterij van gespecialiseerde advocaten hebben die tot het uiterste gaan.

Het is ook algemeen geweten dat, behoudens enkele uitzonderingen, de Justitie uit corrupte rechters bestaat waarvan men geen onafhankelijke rechtsspraak moet verwachten.

In Nederland zijn er, in Amsterdam alleen al, 200.000 mensen die ontevreden zijn over de manier waarop hun klachten door ziekenhuizen en overheidsinstellingen worden behandeld en met een liberale regering die alle diensten wil privatiseren en mensen tot de laatste druppel wil uitpersen, zal de situatie alleen maar verslechteren.

 

17:57 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Antwerpen, patiënt, rechten, ziekte | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

ZNA respecteert de rechten van de patiënt niet

ZNA, Antwerpen

Het Zorgbedrijf en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) respecteert de rechten van de patiënt niet.
Klachten van patiënten worden niet ernstig genomen en de ombudsdienst van het ZNA werkt samen met het beruchte incassobureau Modero waarover destijds parlementaire vragen werden gesteld inzake frauduleuze praktijken.

Voor Modero is iedere patiënt een wanbetaler. Men stuurt aan de lopende band brieven, aanmaningen, in gebreke stellingen en deurwaarders naar patiënten die een bepaalde zaak en/of factuur betwisten. Er wordt ook gedreigd met gerechtsonkosten die tot 330 euro kunnen oplopen. Mensen worden zonder een ernstige tussenkomst van de ZNA-Ombudsdienst onder druk gezet en betalen tenslotte maar. Bij elke tussenkomst rekent Modero een fikse vergoeding aan.

Het is begrijpelijk dat er wordt opgetreden tegen wanbetalers maar de praktijken die het ZNA en Modero gebruiken om correct ingestelde patiënten tot allerlei betalingen te dwingen, gaan een tikkeltje te ver en passen helemaal niet binnen het systeem van de gezondheidszorg en sociale zorg die steeds meer en meer geprivatiseerd worden.

17:56 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Antwerpen, patiënt, rechten, ZNA | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zna, antwerpen |  Facebook |