07-12-08

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan te Brugge schendt patiënten- en mensenrechten


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4135875fkvandeurzenpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

From: Jan Boeykens
To: nefrologie.azbrugge.be; ombudsman.azbrugge.be; directiesecretariaathoofdgeneesheer-directeur.azbrugge.be; hemodialyse.azbrugge.be; directiesecretariaat.azbrugge.be, operatiekwartier.azbrugge.be, nefrologie.azbrugge.be, postmaster.droitfondamental.eu, AStunova.nhc.nl

Brussel, zaterdag 6.12.2008

AZ. Sint Jan
Dr. Vandecasteele Stefaan
Geneesheer-specialist
Dienst Inwendige ziekten
Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
8000 Brugge

Geachte Heer Vandecasteele,

Betreft: klacht - bezoek aan Marcel Vervloesem

Zoals ik u gisteren al schreef, telefoneerde ik op donderdag 4.12.2008 naar het A.Z. Sint-Jan te Brugge en vroeg ik of het mogelijk was om Marcel Vervloesem van onze vereniging die dag te bezoeken.

Men zei me echter verschillende malen achter elkaar dat men 'geen Marcel Vervloesem kende' terwijl Marcel die ons heeft laten weten dat hij ons zo spoedig mogelijk wil zien, ten gevolge van een interne bloeding in de kliniek was opgenomen.

Uiteindelijk moest men toegeven dat Marcel was opgenomen maar toen ik vroeg of het mogelijk was om hem te bezoeken, antwoordde men ons dat men 'geen informatie had' en dat er van 'hogerhand was gezegd dat het geen zin had om terug te bellen omdat men ons toch niet verder kon helpen'.

Prinses de Croÿ telefoneerde en vroeg aan de onthaaldienst van het A.Z. Sint-Jan of zij u kon spreken. Men zei haar dat u zogenaamd afwezig was en dat zij u de volgende dag kon bereiken.

Gisteren telefoneerde Prinses de Croÿ naar de onthaaldienst en vernam zij dat u zogenaamd weer niet in het ziekenhuis was.

Vandaag telefoneerde ik omstreeks 15.30 opnieuw naar het A.Z. Sint-Jan. Opnieuw deelde men mij mede dat de 'naam Marcel Vervloesem onbekend was en dat hij dus niet in het ziekenhuis lag' terwijl hij zich nog steeds in het ziekenhuis bevond.
Ik neem aan dat de onthaaldienst van u en/of van de directie van het A.Z. Sint-Jan dus de opdracht heeft gekregen om ons verkeerd voor te lichten.

Ik telefoneerde terug naar het A.Z. Sint-Jan en ik vroeg of ik u kon spreken. Zoals donderdag en gisteren werd er mij wijsgemaakt dat u afwezig was en dat er maandag consultaties waren zodat ik het best maandag kon terugbellen. De 'secretaresse zou mij dan kunnen zeggen of u er was'. Allemaal onzin natuurlijk om te verhinderen dat wij Marcel die ons nu juist extra hard nodig heeft, kunnen bezoeken. Hoopt de directie van het A.Z. Sint-Jan misschien dat zij op die wijze de definitieve genadeslag aan Marcel kan toedienen ?

Ik telefoneerde, zoals de voorbije dagen, ook naar de gevangenis van Brugge waar men nogmaals bevestigde dat Marcel zich inderdaad in het A.Z. Sint-Jan bevond.

Omdat Prinses de Croÿ en ik Marcel willen opzoeken voor dat het te laat kan zijn, telefoneerde ik opnieuw naar het A.Z. Sint-Jan.
Ik zei aan de vrouw van de onthaaldienst dat haar informatie niet klopte waarop zij op een stomme manier vroeg wie ik juist wilde opzoeken. 'Ik zal het even opzoeken', zei de vrouw.
Een directielid van het A.Z. Sint-Jan kwam vervolgens aan de lijn. Zij moest bekennen dat Marcel zich wél in het hospitaal bevond maar dat we 'hem niet konden bezoeken omdat hij reeds bezoek ontvangen had'. Zij zei ons ook dat Marcel een 'speciaal geval was' en dat zijn kamer 'als een cel' moest bekeken worden.
Op maandag 2.11.2008 bevond Marcel zich wegens een spoedopname en een bijna schierlijk overlijden echter in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout alwaar wij hem -gezien onze toelating tot bezoek- zonder problemen konden bezoeken.
Een directielid van de gevangenis van Brugge zei ons eergisteren trouwens dat ons bezoek aan Marcel in het A.Z. Sint-Jan, vermits wij een bezoekerstoelating hebben en wij Marcel reeds tal van keren in de gevangenis van Brugge bezocht hebben, geen enkel probleem kan vormen.

Toen ik het directielid van het A.Z. Sint-Jan vroeg of u zich in het ziekenhuis bevond, antwoordde zij mij dat u er wél was maar 'u komt er niet in!' voegde zij er op een enigszins agressieve wijze aan toe.

Ik vroeg de vrouw waarvoor die comedie en al die leugens eigenlijk nodig waren en waarom het ziekenhuis ons niet gewoon correct kon voorlichten. Maar ik kreeg geen antwoord op deze vraag.

Ik nam vervolgens telefonisch contact op met de Nederlandse ouders van slachtoffertjes van sexueel misbruik, die jarenlang op Marcel konden rekenen en hem vandaag in het A.Z. Sint-Jan gingen bezoeken. Zij deelden mij mede dat Marcel inderdaad al een paar dagen tengevolge van een interne bloeding in het ziekenhuis was opgenomen. Toen zij in het ziekenhuis kwamen, kregen ook zij te horen dat men 'geen Marcel Vervloesem kende' terwijl zij gisteren telefonisch de toelating kregen om Marcel vandaag in het ziekenhuis te gaan opzoeken.
Op een bepaald moment kwam er dan iemand van de directie zeggen dat zij 'binnen mochten'.
Dit verhaal werd door de schoonzoon van Marcel die erbij was, bevestigd.

Ik telefoneerde vervolgens naar Wendy, de dochter van Marcel. Zij bleek helemaal van niets te weten en werd door het A.Z. Sint-Jan zelfs niet op de hoogte gebracht van de spoedopname van haar vader, drie dagen geleden.

Ik telefoneerde opnieuw naar het A.Z. Sint-Jan te Brugge en diende een klacht in voor deze gang van zaken. Ik verwees hierbij naar de wet op de patiëntenrechten die -volgens het jaarverslag 2006 van het A.Z. Sint-Jan- 'voor heel wat verbeteringen zorgde'. Het directielid van het A.Z. Sint-Jan met wie ik door de vrouw van de telefooncentrale was doorverbonden, probeerde me echter wijs te maken dat ik een klacht bij de directie van de gevangenis moest indienen terwijl het duidelijk is dat de ziekenhuisdirectie van het A.Z. Sint-Jan voor deze gang van zaken verantwoordelijk is.

Zo dat was het ongeveer.

Mag ik u hierbij mededelen dat ik mijn klacht wens te handhaven en dat ik binnen de drie dagen (zoals in de onthaalbrochure van het ziekenhuis staat) een schriftelijke bevestiging van deze klacht verwacht ?

Mag ik u tevens mededelen dat Prinses de Croÿ en ik, op maandag 8.12.2008 naar het ziekenhuis zullen komen om Marcel te bezoeken en dat u persoonlijk mede verantwoordelijk zal gesteld worden indien er iets met Marcel gebeurt doordat u hem daarom snel en zonder zijn herstel af te wachten, terug naar de gevangenis laat overbrengen ?

In afwachting van uw antwoord teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


In het jaarverslag van de ombudsdienst van het A.Z. Sint-Jan te Brugge staat dat er 'al verschillende decennia een cultuur van willen verbeteren en openstaan voor kritiek in het ziekenhuis, heerst'.

De Werkgroep Morkhoven roept dan ook iederéén dringend op om de ziekenhuisdirectie en de ziekenhuisdiensten van het A.Z. Sint-Jan te contacteren over de manier waarop de bezoekers van Marcel Vervloesem behandeld worden en het bezoekrecht van Marcel Vervloesem wordt geschonden.

Contact

Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
8000 Brugge
info@azbrugge.be
Tel: 050 45 21 11 - Fax: 050 45 22 38

Nicole Vandecasteele
Ombudspersoon
050 45 20 42

Peter Vankersschaever
Ziekenhuisdirecteur
050 45 22 40

Dr. Hans Rigauts
Hoofdgeneesheer-Directeur
050 45 22 50

Dirk Pierens
Hoofd Patiëntenadministratie
050 45 20 72

Spoedgevallen: 050 45 20 00

Nierziekten
Tel: 050 45 23 10
Fax: 050 45 23 98
E-mail: nefrologie@azbrugge.be
Artsen:
Geneesheer-departementshoofd
Dr. Mario Schurgers
Geneesheer-afdelingshoofd
Dr. An De Vriese
Geneesheer-specialist
Dr. Erve Matthys
Dr. Stefaan Vandecasteele

Dialysecentrum
- Geneesheren nierziekten en dialyse:
° dr. A. De Vriese
° dr. E. Matthys
° dr. M. Schurgers
° dr. S. Vandecasteele
Tel: 050 45 22 00
Fax: 050 45 22 99
E-mail: hemodialyse@azbrugge.be

ombudsman@azbrugge.be, directiesecretariaathoofdgeneesheer-directeur@azbrugge.be, directiesecretariaat@azbrugge.be, operatiekwartier@azbrugge.be

http://www.azbrugge.be/pub/Custom/Diensten/az_DienstenDetail.aspx?id=276&afd=4&type=A&src=PRS/

------

Administratie Gezondheidszorg - Vlaamse gezondheidsinspectie
Afdeling Preventieve & Sociale Gezondheidszorg
Markiesstraat 1
1000 Brussel
preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be


Men kan Marcel Vervloesem, die een week geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en intussen reeds verschillende spoedoperaties onderging (terwijl er nog 2 hartoperaties zouden moeten volgen), nog steeds schrijven en ondersteunen.
Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de Guantanamo-gevangenis in Brugge te schrijven.
Eén van de redenen om Marcel, in tegenstelling tot Bart Debie van het Vlaams Belang, ten allen koste in de gevangenis te houden, is dat Vandeurzen en zijn partijgenoten de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, willen blijven dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10 in één keer) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat is om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: Marcel Vervloesem, Dr. Stefaan Vandecasteele (AZ. Sint Jan Brugge), Justitieminister Jo Vandeurzen die gedurende 11 jaar voorzitter was van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg)