01-04-09

Marcel Vervloesem na hartoperatie, zonder medicatie: Brief aan AZ. Sint-Jan te Brugge


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 31.3.2009

AZ Sint-Jan Brugge

Geachte Heer,

Betreft: Hartoperatie Marcel Vervloesem

Enkele weken geleden onderging Marcel Vervloesem van onze vereniging die in de gevangenis van Brugge is opgesloten, een zware en riskante hartoperatie in het AZ Sint-Jan.

Afgelopen vrijdag, 27.3.2009, ging hij op transfert naar de gevangenis te Leuven. Dat was tenminste het plan dat ondermeer door Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge en als chirurg verbonden aan het AZ Sint-Jan, was uitgewerkt.

De transfert ging na een telefoontje echter niet door en Marcel Vervloesem toerde een hele dag met de transfertwagen rond. Hij kreeg daarbij geen medicatie.

Nog opmerkelijker is het feit dat Marcel Vervloesem sinds zijn terugkomst op 27.3.2009 in de gevangenis te Brugge, nog altijd geen medicatie krijgt terwijl hij ook zwaar suikerziek is en zijn suikerziekte totaal gedestabiliseerd is.

Hij heeft alleen drie pilletjes per dag, waarvan één voor het hart en één voor de cholesterol. Verder zou hem geen enkele medicatie worden voorgeschreven.
Hij krijgt sinds de geblokkeerde transfert ook geen revalidatie en kinesitherapie meer terwijl het AZ Sint-Jan dit drie maanden lang had voorgeschreven.

Ik contacteerde hierover herhaaldelijk Dokter Proot maar deze reageerde niet.

Morgen wordt Marcel Vervloesem naar Antwerpen gevoerd om er een rechtszaak bij te wonen.
Afstand: 200 kilometers.

Wij maken ons ernstige zorgen over deze verplaatsing omdat zijn gezondheidstoestand nog altijd zeer slecht is en hij alles behalve van de hartoperatie hersteld is.
Wij weten ook dat bepaalde mensen hem liever dood zouden willen zien.
Zal Marcel Vervloesem morgen nog altijd geen medicatie (waaronder de noodzakeijke insuline) krijgen ? Wordt hij opnieuw gedurende urenlang geboeid opgesloten in een kleine getraliede kooi zonder venster ?

Mag ik u verzoeken om ervoor te zorgen dat uw patiënt Marcel Vervloesem die in het AZ Sint Jan meermaals geopereerd werd en er ook de zware hartoperatie onderging, op een normale medische manier en zonder gevaar voor zijn leven te creëren, wordt behandeld ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.