08-12-08

AZ Sint-Jan Brugge: 'in het belang van de patiënt'


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4135875fkvandeurzenpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Het A.Z. Sint Jan Brugge werkt in het 'belang van de patiënt'.
Dat doet men door:
- een patiënt die kan sterven, af te zonderen zodat hij zijn vrienden niet meer kan zien.
- de familie van een patiënt die kan sterven, niet in te lichten zodat de patiënt zelfs zijn eigen familie niet meer kan zien.
- de bezoekers van een patiënt die kan sterven, mede te delen dat men de patiënt 'niet kent' en 'nergens staat ingeschreven'.

Patiënten die kunnen sterven omdat:
- zij hartlijder zijn
- zij aan een zware suikerziekte lijden
- zij een tijdje geleden aan kanker geopereerd werden
- zij aan bloedarmoede lijden zodat zij weerloos zijn tegen infecties
- zij reeds een paar keren in coma geraakten
- zij reeds met spoed in het ziekenhuis moesten opgenomen worden en urenlang aan de hartmachine moesten liggen
- zij spoedoperaties hebben moeten ondergaan
- hun nieren volledig geblokkeerd zijn
- zij wegens inwendige bloedingen in het ziekenhuis liggen
- zij nog een paar hartoperaties zouden moeten ondergaan (als zij dat tenminste nog aankunnen) ...

worden, dank zij de 'nieuwe' wet op de patiëntenrechten van 2002, in het A.Z. Sint Jan te Brugge dus volledig geisoleerd zodat zij in alle 'geluk en vrede' kunnen sterven.

De wet op de patiëntenrechten heeft immers 'een groter hart dan de euthanasiewet', zoals Arsène Mullie, specialist palliatieve zorgen van het AZ St-Jan te Brugge, het kort en bondig wist samen te vatten.

-------

Arsène Mullie, specialist palliatieve zorgen, AZ St-Jan Brugge:

'De wet op de patiëntenrechten heeft een groter hart dan de euthanasiewet, daar geef ik Cosyns gelijk in.
In de euthanasiewet primeren de juridische aspecten vaak op de ethische. De nadruk ligt te weinig op het belang van de patiënt en te veel op de gestelde voorwaarden, zoals meerderjarigheid. Toch heeft de ‘administratieve rompslomp’ die Cosyns aanklaagt, ook voordelen. Een voorbeeld: een man die niet terminaal ziek was, diende een verzoek in om euthanasie. Daarvoor geldt een wachtperiode van ongeveer één maand. De wet vereist dat de arts nog twee andere artsen raadpleegt, vaak een psychiater.
Tijdens die maand veranderde de patiënt van gedachte. Euthanasie is een enorm ingrijpend fenomeen, het proces van wikken en wegen is essentieel. Daarom kan een ingewikkelde wetgeving de patiënt vaak juist beschermen.'

Bron: http://www.leif.be/nieuws/2906DS1-DS64-OPI.pdf


In het jaarverslag van de ombudsdienst van het A.Z. Sint-Jan te Brugge staat dat er 'al verschillende decennia een cultuur van willen verbeteren en openstaan voor kritiek in het ziekenhuis, heerst'.

De Werkgroep Morkhoven roept dan ook iederéén dringend op om de ziekenhuisdirectie en de ziekenhuisdiensten van het A.Z. Sint-Jan te contacteren over de manier waarop de bezoekers van Marcel Vervloesem behandeld worden en het bezoekrecht van Marcel Vervloesem wordt geschonden.

Contact

Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
8000 Brugge
info@azbrugge.be
Tel: 050 45 21 11 - Fax: 050 45 22 38

Nicole Vandecasteele
Ombudspersoon
050 45 20 42

Peter Vankersschaever
Ziekenhuisdirecteur
050 45 22 40

Dr. Hans Rigauts
Hoofdgeneesheer-Directeur
050 45 22 50

Dirk Pierens
Hoofd Patiëntenadministratie
050 45 20 72

Spoedgevallen: 050 45 20 00

Nierziekten
Tel: 050 45 23 10
Fax: 050 45 23 98
E-mail: nefrologie@azbrugge.be
Artsen:
Geneesheer-departementshoofd
Dr. Mario Schurgers
Geneesheer-afdelingshoofd
Dr. An De Vriese
Geneesheer-specialist
Dr. Erve Matthys
Dr. Stefaan Vandecasteele

Dialysecentrum
- Geneesheren nierziekten en dialyse:
° dr. A. De Vriese
° dr. E. Matthys
° dr. M. Schurgers
° dr. S. Vandecasteele
Tel: 050 45 22 00
Fax: 050 45 22 99
E-mail: hemodialyse@azbrugge.be

ombudsman@azbrugge.be, directiesecretariaathoofdgeneesheer-directeur@azbrugge.be, directiesecretariaat@azbrugge.be, operatiekwartier@azbrugge.be

http://www.azbrugge.be/pub/Custom/Diensten/az_DienstenDetail.aspx?id=276&afd=4&type=A&src=PRS/

------

Men kan ook een klacht indienen bij:

Administratie Gezondheidszorg - Vlaamse gezondheidsinspectie
Afdeling Preventieve & Sociale Gezondheidszorg
Markiesstraat 1
1000 Brussel
preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be


Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de gevangenis in Brugge te schrijven indien men Marcel Vervloesem wil contacteren.
Eén van de redenen om Marcel Vervloesem, in tegenstelling tot Bart Debie van het Vlaams Belang, ten allen koste in de gevangenis te houden, is dat Vandeurzen en zijn partijgenoten de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, willen blijven dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10 in één keer) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat is om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

-----------

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Foto's: Marcel Vervloesem, Dr. Stefaan Vandecasteele (AZ. Sint Jan Brugge), Justitieminister Jo Vandeurzen die gedurende 11 jaar voorzitter was van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg)