01-10-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking


Marcel Vervloesem zet honger- en dorststaking stop

GevangenisBrugge.151041743


Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die, zonder dat de rechters van het hof van beroep te Antwerpen en van het hof van cassatie te Brussel rekening hielden met de door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde diefstallen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten, heeft gisteren, 30 september 2008 om 16h50, besloten om zijn honger- en dorststaking stop te zetten.

Hij deed dat in overleg met het bestuur van de Werkgroep Morkhoven dat hem gisteren ging bezoeken.

Marcel Vervloesem onderbrak zijn dorststaking weliswaar na een 7-tal dagen maar dronk sindsdien slechts enkele kopjes water per dag wat voor een hongerstaking verre van voldoende is.

Marcel Vervloesem ging ermee akkoord om zijn dorst- en hongerstaking die hij op 5 september in de gevangenis van Turnhout begon, te stoppen om de volgende redenen:

1. De druk van internationale verenigingen inzake de Bescherming van het Kind en van verschillende slachtoffers van het kinderpornonetwerk Zandvoort die hem verzochten om in leven te blijven, zodat hij kan getuigen

2. De procedures voor de rechtbank van strafvordering en voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

3. De ontvangst van de delegaties van de Verenigde Naties die opgeroepen werden om vast te stellen:
- op welke manier slachtoffers van kinderpornonetwerken en getuigen behandeld worden
- hoe hij als activist, zonder recht op verdediging, in de gevangenis werd opgesloten
- hoe hij in de gevangenis op een willekeurige manier zonder dat hij de gevangenisregels had overtreden bestrafd werd, in een isoleercel werd gesloten, afgesloten werd van de medegevangenen, geen bezoekrecht kreeg, geen recht op briefwisseling kreeg en slechts een uiterst beperkt contact met zijn advocaten mocht hebben
- dat het Internationaal Verdrag ter voorkoming van folteringen en andere vernederende of wrede behandelingen, overtreden werd
- dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geschonden werd

4. Om, samen met zijn vereniging, verder te strijden tegen de kinderpornonetwerken en voor de correcte toepassing van het Europees Verdrag van de Rechten in de Mens

Marcel Vervloesem heeft een ernstige hart- en suikerziekte en werd begin van dit jaar aan kanker geopereerd. Bij zijn bezoek, was hij niet meer in staat om te drinken zonder braken en kon hij niet meer slapen. Hij verloor ook al even het bewustzijn.
Het is niet zeker dat hij buiten levensgevaar is. De volgende dagen zullen beslissend zijn. Niemand kan voorspellen of hij al dan niet in coma zal vallen.


17:01 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: democratie en mensenrechten |  Facebook |