28-03-09

Geelse Bouwmaatschappij wil 78-jarige zieke vrouw uit woning zetten


image002Brussel, 27.3.2009

Een klein jaar geleden ontstond er in de wijk Koninkrijk te Morkhoven een burenruzie tussen een koppel (X) dat gedurende twee jaar een woning van de Geelse Bouwmaatschappij betrok en een gezin (Y) dat er al 20 jaar een woning van diezelfde maatschappij huurt.

X beweerde dat Y hun dochter had aangegeven voor zwartwerk, wat helemaal niet het geval was.

X plaatste daarop een veranda waarin honden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat liepen te bassen.

Y ging beleefd vragen om de honden op een andere plaats te zetten omdat hun 77-jarige zieke moeder van het gebas niet kon slapen.

X plaatste daarop een soort van Berlijnse muur tussen de twee tuinen.

Y zette een paar plantjes tegen de Berlijnse muur en bij het begieten van de plantjes vielen er enkele druppeltjes op Rambo, een nauwelijks zichtbaar hondje van 20 centimeters hoog.

X begon daarop luidruchtig te roepen en te tieren dat zij 'er alles ging aan doen om Y uit zijn woning te laten zetten'.

Zoals in de wijk de gewoonte is, startte X met een petitiecampagne waarin zij Y van 'lawaaihinder' beschuldigde. Zij kreeg daarbij de steun van enkele buren en de wijkagent die met de petitie metéén naar de Geelse Bouwmaatschappij stapten.

De Geelse Bouwmaatschappij nam de klachten metéén ernstig alhoewel er geen bewijzen van lawaaihinder waren. Zij stuurde een sociaal assistente en de wijkagent naar Y om een einde aan de zogenaamde lawaaihinder te maken. Over de lawaaihinder van X en de klachtindienende buren die anoniem wensten te blijven, werd er niet gesproken.

De Geelse Bouwmaatschappij die van in den beginne geloofde dat Y schuldig was, zei op een bepaald moment dat zij de klachten 'beu' was.

Zij startte met een gerechtelijke procedure om het huurcontract van Y te ontbinden.

Doordat de Geelse Bouwmaatschappij zich partijdig opstelde in deze zaak, wordt Y met uitzetting bedreigd en de inmiddels 78-jarige zieke moeder die volledig bedlegerig is geworden, op straat te worden gezet.

De leefbaarheidsproblemen in sociale woonwijken zijn al meermaals in het Vlaams Parlement aan bod gekomen.

Sociale woonwijken blijven leefbaar als de mensen goed samenleven en gezonde interacties hebben met elkaar.

Als er mensen op een onrechtmatige wijze een sociale woning toegewezen krijgen, zoals in het geval van X, dan is de kans echter groot dat zij ook andere voordelen op een onrechtmatige wijze trachten te bekomen.

Het is echter onaanvaardbaar dat bewoners die al 20 jaren zonder problemen in de wijk woonachtig zijn, daarvoor door hun Sociale Woonmaatschappij worden aangeklaagd en uit hun huis worden gezet.