06-02-09

Gevangenis Brugge: medische verzorging


GevangenisBrugge.151041743Marcel.dood.mail-4patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 6.2.2009

Luc PROOT
A.Z. St Jan
Department Algemene, Vaat- en Kinderheelkunde
Ruddershove 10
8000 Brugge

Geachte Heer Proot,

Mag ik u, gezien u hoofdgeneesheer bent van de gevangenis van Brugge, er op wijzen dat de wonde in de linkerlies waarvoor Marcel Vervloesem nu bijna een paar maanden geleden met spoed in het Sint-Jan opgenomen en geopereerd moest worden (en waarvoor u een week geleden antibiotica voorschreef) bij ons bezoek van gisteren, sinds 2 dagen niet meer verzorgd werd ?

Ook zijn bloeddruk werd sinds twee dagen niet meer genomen terwijl dit tengevolge van zijn ernstige hartproblemen, waarvoor twee opéénvolgende operaties worden voorzien, urgent is.

Ik begrijp ook niet waarom men Marcel Vervloesem opnieuw in een gesloten afdeling van een niet-medische dienst alwaar hij medisch gezien niet kan opgevolgd worden, heeft opgesloten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be


Antwoord van Dokter Proot:

Beste,

Patiënt werd door mij deze middag gezien.
De wonde ziet er goed uit en zal verder verzorgd worden.

Ik heb enkele weken terug na overleg met de Heer Vandecandelaere voor De heer Vervloesem een cel alleen gevraagd om medische redenen. Deze cel was alleen ter beschikking op een gesloten afdeling. De heer Vervloesem was hiermede akkoord zolang hij maar rust kreeg. Hij blijft op deze afdeling evenwel onder de supervisie van de medische dienst.

De heer Vervloesem verzekerde mij deze morgen dat het een rustige afdeling, dat hij gerust gelaten wordt en zich er beter voelt dan op het medisch centrum.

Dr. Luc Proot

-------

Geachte Heer Proot,

Toch nog een vraagje.

Is het niet mogelijk om hem naar een meer open afdeling te verplaatsen ?

Het betreft hier tenslotte toch geen Marc Dutroux (of erger zelfs want zelfs de journalisten krijgen geen toelating om hem te bezoeken).

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

-------

Geachte Heer Proot,

Er zijn nog een aantal zaken die mij van het hart moeten.

Als gespecialiseerde arts weet u beter dan wie ook dat mensen zoals Marcel Vervloesem (geopereerd voor hart en kanker, zwaar suikerziek, nieren die slechts voor 60% werken, de voorbije maanden reeds 5 maal met spoed in het ziekenhuis opgenomen en 4 maal geopereerd terwijl hij nog 2 hartoperaties zou moeten ondergaan), helemaal niet in de gevangenis thuishoren en zeker niet in een volledig gesloten afdeling waar dat er geen medische voorzieningen zijn.

Ik vraag mij bovendien af waarom er nog steeds geen onderzoek is gebeurd naar het foutieve medische rapport dat door de dienst van dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, over de medische toestand van Marcel Vervloesem voor de Dienst Individuele Gevallen werd opgemaakt.

Mag ik u dan ook verzoeken om uw verantwoordelijkheid als hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, op te willen nemen en u noch door de gevangenisdirectie, noch door justitie onder druk te laten zetten ?

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

-------

Brussel, 7.2.2009

Geachte Heer Proot,

U schreef mij dat u enkele weken terug, na overleg met gevangenisdirecteur Vandecandelaere en om medische redenen, een cel alleen gevraagd had voor De heer Vervloesem en dat deze cel alleen ter beschikking was op een gesloten afdeling.
U zei dat De heer Vervloesem hiermede akkoord ging zolang hij maar rust kreeg.
Maar u vergeet er wel bij te zeggen dat hij gedurende de eerste dagen 24-uren-op-24-uren geisoleerd werd (waarmee hij niet akkoord ging).
U vergeet ook te melden dat gevangenisdirecteur Vandecandelaere hem toen bij hem geroepen heeft en toen eiste dat bepaalde uitspraken over Dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, van het Internet zouden verdwijnen, zoniet zouden er 'nog meer tuchtmaatregelen worden genomen'. Kort daarop moest Marcel Vervloesem voor de tuchtcommissie verschijnen.

Maken het 24-uren-op-24-uren opsluiten in een isoleercel en het chanteren en bedreigen van zwaar zieke patiënten, misschien deel uit van de moderne geneeskunde ?

Zoals ik u reeds schreef (en als geneesheer weet u dit beter dan ik), horen mensen die zo zwaar ziek zijn als Marcel Vervloesem niet in een gevangenis thuis en is het foutief opmaken van het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Dienst van Dokter Van Mol, indien er kwaadwilligheid mee is gemoeid, een ernstig misdrijf.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven


Man1.fetch-15patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Marcel Vervloesem
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Marcel Vervloesem een studie maakte. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.

10:02 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenis brugge medische verzorging |  Facebook |