13-02-09

Gevangenis Brugge: Patiënten worden eerst doodgepest alvorens geopereerd te worden


BruggeWAW.6a00d8341c50dd53ef01053677d1eb970c-800wikinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 13.2.2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. de heer Luc Proot
Hoofdgeneesheer Gevangenis Brugge
8200 Sint-Andries-Brugge
(België)

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem - tuchtstraffen en pesterijen als voorbereiding op hartoperaties

Zoals u weet, was de situatie van uw patiënt gedurende de laatste paar weken weer wat gunstig geëvolueerd doordat hem allerlei beloftes waren gedaan en omdat men, door een beslissing van de Raad van State, verplicht was geweest om de onterechte tuchtsancties die men tegen hem had genomen, terug op te heffen.

Vandaar ook dat hij een beetje was losgeraakt uit de wanhopige situatie waarin men hem systematisch door middel van eindeloze pesterijen en tuchtstraffen had gedreven.

Het is om die reden ook dat hij voorlopig afzag van zijn verzoek tot euthanasie en akkoord was om over een paar weken de door u voorgestelde hoogdringende hartoperaties te ondergaan.

Omdat de Werkgroep Morkhoven hoopte dat het nu eindelijk de goede kant zou uitgaan, was zij de laatste dagen ook wat minder scherp uitgevallen naar de directie van de gevangenis van Brugge.

Het heeft helaas niet mogen baten.

Zoals te verwachten was, liet de PSD (Psycho Sociale Dienst van het ministerie van justitie), die een maand lang niets meer van zich liet horen, gisteren verstaan dat haar rapport over uw patiënt 'bijna klaar' was maar, voegde zij er fijntjes aan toe, 'we kunnen niet meer verder omdat het hof van beroep te Antwerpen ons het gerechtelijk dossier van mijnheer Vervloesem niet wil overmaken'.

Zoals dit de voorbije maanden herhaaldelijk het geval was, zal de PSD die waarschijnlijk werd opgericht om gevangenen systematisch dood te pesten, morgen weer met een ander verzinsel afkomen.

Het is dan ook niet te verbazen dat wij gisteren een totaal gedemoraliseerde Marcel Vervloesem aantroffen terwijl alles nu juist in de goede richting leek te evolueren.

Het spijt mij dan ook dat ik u op uw verantwoordelijkheid als hoofdarts van de gevangenis van Brugge moet wijzen.

Het heeft immers geen enkele zin en het is bovendien riskant dat u patiënten hartoperaties laat ondergaan terwijl u weet dat zij enkele weken voor die operaties, opgejaagd en gedemoraliseerd worden.

U bent reeds maandenlang op de hoogte van de geneeskundige toestand van uw patiënt en u weet ook dat de Dienst van dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst, het geneeskundig rapport dat voor de Dienst Individuele Gevallen bedoeld was, trachtte te vervalsen.

U weet dat Marcel Vervloesem hart- en suikerziek is, dat zijn nieren nog maar voor 60% werken, dat hij aan spiersterfte lijdt, dat hij op enkele weken tijd 5 maal met spoed in het AZ Sint-Jan te Brugge (waaraan u als arts verbonden bent) moest opgenomen en geopereerd worden enzoverder.

Ik verzoek u dan ook om uw verantwoordelijkheid als hoofdarts in deze op te nemen en ervoor te zorgen dat Marcel Vervloesem onder de beste omstandigheden en niet na wekenlange pesterijen die hem psychisch en lichamelijk volledig slopen, op de operatietafel terecht komt.

Alleen op die wijze kan hij overleven.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Kopie: stefaan.declerck.just.fgov, eric.ingrid.nl, hoofdredactie.demorgen, ccvink.it, antwerps.pershuis, christel breugelmans, m.dolphina.j.nl, carla van der horst, drsmkat.klokkenluiders.nl, deschamphelaere.senators, elke.tindemans.senaat, L.F. Hagemann.nl, F.Halsema.tweedekamer.nl, annemie.van.de.casteele.vlaams.parlement, Raf Jespers progresslaw, redactie.parool.nl, Wendy Vervloesem, rtbf, Redactie van stopkindersex, Liga Voor Mensenrechten, Roelie Post nl., redactie.nederlandsdagblad


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond de Morkhoven-onderzoekers Gina Bernaer en Marcel Vervloesem een studie maakten. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen.