26-11-09

'Onkelinx verraadt het volk'


laurette300Mevrouw de minister van Volksgezondheid,

U loog al drie keer voor het parlement over het verbruik van dodelijk gevaarlijke partydrugs die artsen en healthcare aan de bevolking verdelen, maar vooral aan kinderen omwille van pedagogisch comfort en een daartoe uitgevonden en ‘vermoedelijk, (omwille van de uitvinding?)’ neurobiologische aandoening.

U liegt over het, uit de hand gelopen, verbruik van psychotica omdat healthcare U belet om maatregelen te nemen, want die partydrugs veroorzaken depressies en zelfmoorden, pulmonaire hypertensies, psychotisch gedrag, agressie en op lange termijn mogelijk ook Alzheimer.

Studies wijzen al in die richting, maar besluiten steeds, dat nog meer studiewerk zal nodig zijn.

Negatieve conclusies bestaan immers niet in medisch wetenschappelijke literatuur.Intussen tiert healthcare welig, ook op Volksgezondheid.

Intussen dunt een bevolking volgens plan uit.
Mevrouw de minister van Volksgezondheid, U tekende een geheim contract met de leveranciers van griepvaccins.
U heeft van het parlement zelfs speciale volmachten gekregen om de eigen (risico)bevolking te gebruiken bij een gewaagd testprogramma, waarbij onder meer het mogelijke gevaar en de effecten op genetisch materiaal en de voortplanting in kaart moeten worden gebracht.

Terwijl U als Overheid zelf de (gezonde) bevolking waarschuwt om geen geneesmiddelen te gebruiken, die niet uitgebreid werden getest en via andere kanalen beschikbaar komen, dan deze waar U ook kan aan verdienen.
Een geheim akkoord, zelfs voor het parlement, en aan het handje van healthcare.

Met als mogelijk gevolg, het uitdunnen van een (risico?)bevolking.
U regeert daarmee over het land van de Boeloeboeloes en de Wadawadas, en raakte Uw normbesef dan nooit hoger dan dit van de leiders van die andere Hutuhutus en Tutsietutsies?

Heerst U zo over de stammen en de rassen van bij ons?
Waarom deze geheimdoenerij over het geplande lot van risicogroepen, met de mindcontrol van partydrugs en de populatiecontrole door het uittesten van nanotechnieken op hun genetisch materiaal?
Geloof maar niet dat de almacht van healthcare U zal beschermen tegen het verwijt van een heimelijke genocide.

Parlementaire immuniteit is nog vluchtiger dan de gezondheid van het geld.

Oorspronkelijk artikel: www.adhdfraude.net

Door fernandhaesbrouck
26 november 2009

---

Bron:
Minister Onkeiinx - bedriegelijk

17:43 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onkelinx, liegt, gezondheidszorg, griepvaccins |  Facebook |

14-11-09

Zwaar zieke gevangenen


fkdeclerck_jpg_250

Brussel, 10 november 2009

Toen de zwaar zieke aktievoerder Marcel Vervloesem vanuit de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout werd getransfereerd, dacht iederéén uit zijn omgeving dat zijn folterende lijdensweg waarbij hij door de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge maandenlang aan het lijntje werd gehouden, voorbij was.

Het duurde echter meer dan drie volle weken dat de PSD van de gevangenis van Brugge haar dossier aan de PSD van de gevangenis van Turnhout wilde overmaken.

Dokter Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie te Brussel, had zelfs bijna twee maanden nodig om het chirurgisch dossier van Marcel Vervloesem, van het Medisch Centrum van de Gevangenis van Brugge naar Turnhout te laten overkomen.

Maar toen alle dossiers en rapporten ter plaatse waren, bleek het weer fout te lopen.

Alhoewel Marcel Vervloesem in aanmerking kwam voor een ambulante begeleiding door het team van professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen, en de PSD van de gevangenis van Turnhout reeds op 8 augustus 2009 in het bezit was van de nodige stukken, bleef de zaak verder aanslepen.

Zelfs toen het personeelscollege van de gevangenis van Turnhout zei 'geen enkel bezwaar meer te hebben ' om het forensisch team van dokter Cosyns, in overleg met de PSD, een begeleidingsplan te laten uitwerken, kwam er geen schot in de zaak.

De PSD van de gevangenis van Turnhout beweerde dat dokter Cosyns 'nog niet geäntwoord had op haar brieven', dokter Cosyns 'op vacantie was' enzoverder enzoverder.

Ook van het PSD-dossier inzake de verzoeken tot penitentiair verlof, uitgaansdagen, electronisch toezicht, voorlopige invrijheidsstelling op basis van gezondheidsredenen enzoverder, kwam er niets in huis.

Marcel Vervloesem vreesde dat de situatie met de PSD van de gevangenis van Brugge waarbij men bijna een jaar lang alles op de lange baan schoof, zich in Turnhout zou herhalen.

Enkele weken voor de uiterste datum, bleek de PSD met haar verslag nog altijd niet klaar te zijn.

De Belgische Minister van Justitie Stefaan De Clerck werd herhaaldelijk maar zonder resultaat van de moeilijkheden met de PSD op de hoogte gebracht.

Marcel Vervloesem legde de problemen met de PSD van de gevangenis van Turnhout uit in een brief die door de vzw Werkgroep Morkhoven op het Internet werd gepubliceerd.

Resultaat hiervan was dat een woedende Erwin Boosten, psycholoog van de PSD te Turnhout Marcel Vervloesem op zijn bureau riep en hem voor het vuil van de straat uitmaakte. 

Boosten zei hierbij dat de ambulante behandeling door het team van professor Cosyns waarop Marcel Vervloesem drie maanden zat te wachten een 'vergissing' was en zei dat hij er 'persoonlijk zou voor zorgen dat de briefwisseling en het bezoek' zouden beperkt worden. Hij eiste dat Marcel Vervloesem 'de feiten zou bekennen', ook de 'feiten' waarvoor de aktievoerder werd vrijgesproken.

Met één enkele slag werd de hoop van Marcel Vervloesem die zich met zijn gezondheidstoestand in een uitzichtloze situatie bevindt, de kop ingedrukt met het gevolg dat hij opnieuw aan zelfmoord dacht.

De vzw Werkgroep morkhoven bracht Minister De Clerck hiervan opnieuw op de hoogte.

Enkele weken geleden bleken de brieven (met postzegels) van Marcel’s dochter en het schrijven van ondermeer de Nederlandse aktievoerster Yvonne van Hertum, achter te zijn gehouden.

Ook hiervan werd Minister De Clerck op de hoogte gebracht.

Gisteren (3 dagen na de uiterste inleveringsdatum) ontving Marcel Vervloesem dan eindelijk het adviesrapport van de directie van de gevangenis van Turnhout dat door de PSD werd opgemaakt. 

Het rapport was over de ganse lijn negatief en waarschuwde er ondermeer voor dat Marcel Vervloesem 'opnieuw in het milieu van de pedofilie(bestrijders) zou geraken waarin de feiten zich situeerden'. 

Ook de Vlaamse acteur Jo Reymen die Marcel, los van de vzw Werkgroep Morkhoven, ondersteunt, werd beschouwd als iemand die ‘deel uitmaakt van het milieu van de pedofilie(bestrijders) waarin de feiten zich voordeden’… 

Bij zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen mocht Marcel Vervloesem ook al niet komen ‘omdat dit de slachtoffers uit de omgeving zou verontrusten’.

Er werd ook gewezen op het gevaar van 'mogelijke contacten met de media wat de slachtoffers zou kunnen verontrusten' (terwijl vooral het uitlekken van de doofpotpolitiek rond de kinderpornozaak Zandvoort bepaalde politici verontrust).

Ook hierdoor werd Marcel Vervloesem tot wanhoop gedreven.

Uit zogenaamde veiligheidsmaatregelen werd hij in een isoleercel gestoken, zonder TV, zonder radio, zonder verluchting, met een in de grond vastgehaakt bed en een WCpot. 

Op zijn cel kreeg hij zelfs geen drinken of fruit ter beschikking.

Men heeft beslist dat hij zeven lange dagen en nachten in deze isoleercel zal opgesloten blijven (tenminste als hij geen zelfmoord pleegt of indien hij niet aan een plotse hartstilstand bezwijkt).

Men zou ‘geen tuchtrapport opmaken’, werd hem door de directie van de gevangenis te Turnhout gezegd, terwijl deze folterende en onmenselijke isolatie zijn gezondheid niet ten goede zal komen en de pijn die hij overal voelt waarschijnlijk niet zal verdrijven…

Aan zijn bezoekrecht, zijn recht op briefwisseling, het recht om te telefoneren en zijn recht op een dagelijkse wandeling (indien hij daartoe is staat is) zou niet geraakt worden.

De Belgische justitieminister pleit op zijn website voor een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ en heeft het in zijn 'Masterplan voor Justitie' (een Marshallplan dat hulp moet bieden aan de Belgische Justitie) over een 'gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden'.
De Clerck die vindt dat gevangenen slechts drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden de gevangenis mogen uitgeschopt worden, ging in Nederland over zijn overbevolkte gevangenissen klagen en zorgde ervoor dat de Belgische Staat 90.000.000 euro uitgeeft voor de huur van een gevangenis in Nederland.

Hierbij volgt de lijst met de meer dan 20 spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die meer dan 40 keren naar Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers werd gezonden:

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


02-truth-freedom

 

 Contact

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97

WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Links

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Morkhoven skynet
- Persvrijheid
- Zandvoort ducuments
- Justice – Médecine

Tags: ,
Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck die van al deze feiten op de hoogte is.

31-07-08

Sterfgevallen die er normaal niet zouden zijn...


Duizenden doden door slecht gezondheidssysteem in VS

kiwi_rijpt_indyDoor de inefficiëntie van het gezondheidssysteem zijn er in de Verenigde Staten elk jaar tot 101.000 vroegtijdige overlijdens meer, sterfgevallen die er normaal niet zouden zijn, blijkt uit een gepubliceerde studie.

Nochtans wordt per hoofd twee keer meer uitgegeven aan gezondheid dan in de andere grote (post-)industrielanden. “En de kosten blijven sneller stijgen dan de inkomsten”, onderstreept de privé-organisatie Commonwealth Fund Foundation.

VS op negentiende plaats
Op een quoteringssysteem van 100 punten, waarbij 37 categorieën in rekening worden genomen (zoals toegang tot en kwaliteit van de zorg), komen de VS aan 65 punten. Dat zijn er twee minder dan in 2006. Onder de geïndustrialiseerde landen belanden de VS op een 19de plaats als het gaat om het voorkomen van vroegtijdige overlijdens die te wijten zijn aan hartfalen.

Zoals in Frankrijk
Tot 101.000 mensen minder zouden in de VS vroegtijdig sterven als het land een gelijkwaardige sterftegraad had als die van Frankrijk of Japan.

Langer wachten op arts
In 2007 waren 75 miljoen Amerikanen die tot de actieve bevolking behoren, niet of onvoldoende verzekerd. In 2003 waren dat er nog 61 miljoen, aldus het rapport.Ook de tijd om een afspraak te maken bij de arts stijgt. Vorig jaar kon minder dan de helft van de volwassenen met een gezondheidsprobleem snel een afspraak versieren.

(belga/vsv)

http://www.gvhv.be/nl/wordpress/

17:55 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidszorg |  Facebook |