10-01-09

Guantanamo Brugge: Hopeloze toestand voor zwaar zieke Marcel Vervloesem


Gevangenis van Brugge

handhoofd.vandeurzen.imagesstefaan_declerckkop.Vandeurzen.art_large_339674 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Briefje van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem die wegens de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen werd opgelegd.

-------

Brussel, 8 januari 2009

Beste Wendy,

Zoals je zegt, heeft je vader nu een andere cel gekregen. Dat zal wel het gevolg zijn van ons schrijven en het feit dat ik nu opnieuw die europese parlementsleden gecontacteerd heb.
Minister De Clerck en konsoorten zijn er blijkbaar niet erg gerust in.
België is trouwens al verschillende keren veroordeeld geweest wegens mensenrechtenschendingen en heeft zopas van het VN-Comité tegen Folteringen en de Liga voor de Mensenrechten een reeks scherpe opmerkingen over folteringen in de gevangenissen gekregen.

Het feit dat Marcel in het hospitaal AZ. Sint Jan te Brugge dag en nacht vastgeketend gelegen heeft (zelfs aan de operatietafel geboeid werd alhoewel dokter Van Mol dat, zoals hij in 2002 in een ander geval deed, ontkende), het feit dat men dag en nacht een folterend licht op zijn kamer liet branden en het feit dat men zijn bezoek weigerde, was op zichzelf al schokkend genoeg (zonder over al de andere mensenrechtenschendingen te spreken).

Heel wat mensen hebben toen gereageerd met de woorden: 'Wat een schande en dat in een zogezegde democratische rechtsstaat als België!'

Maar slechts weinigen hebben er bij stilgestaan dat deze folterpraktijken dagelijks in onze Belgische gevangenissen worden toegepast en dat daardoor al heel wat mensen in de gevangenissen overleden zijn of zelfmoord pleegden.

Niemand had verwacht dat men Marcel wekenlang, en ook voor en na zijn spoedopnames en operaties in het AZ Sint-Jan, nog eens opzettelijk bij een geestesgestoorde zou steken die tengevolge van een darminfectie, alles vol kakte.

Het is duidelijk dat men dit met de voortdurende valse beloftes heeft aangewend om Marcel ook geestelijk en emotioneel te kunnen kraken. Geen wonder dus dat de gevangenis van Brugge soms vergeleken wordt met Guantanamo waar men dergelijke praktijken toepast.

Wat ons bezoek van vandaag betreft: Marcel zei dat hij wel 'goede gesprekken' had met dokter Luc Proot, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, maar anderzijds voelde hij zich 'enorm onder druk gezet'. Dat is enigszins bevreemdend want als men 'goede contacten' heeft met de hoofdgeneesheer, zou men zich juist goed moeten voelen.
Dat bewijst dat er bepaalde zaken mislopen.

Het schijnt dat dokter Proot en dokter Van Mol, geneesheer-diensthoofd van het ministerie van justitie die verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg binnen onze Belgische gevangenissen, elkaar zelfs in verband met Marcel in de gevangenis van Brugge ontmoet en gesproken hebben. Men zou kunnen zeggen dat dit een dubbele reden is om tevreden te zijn.

De cel op zichzelf is inderdaad een verbetering maar er is echter één probleem. Zij bevindt zich niet in het medisch centrum en er is maar 1 bewaker voor 30 gevangenen.
Indien er 's nachts iets onverwacht men Marcel zou gebeuren, kan men hem dus 's morgens dood weervinden in zijn cel. En zoals je weet, acht dokter Proot de kans op een hartinfarct erg reëel. Vandaar ook dat hij de hartoperaties zo snel mogelijk zou willen uitvoeren.

Het is totaal onverantwoord dat men Marcel naar een andere sectie heeft overgebracht terwijl men op het medisch centrum van de gevangenis, een speciale afdeling heeft voor mensen die moeten geöpereerd worden.
Dokter Proot en dokter Van Mol hebben wel in onderling overleg besloten om een alarmbelletje boven het bed van Marcel te installeren maar dat betekent geen oplossing.
Op de eerste plaats moet Marcel bij een hartinfarct nog in staat zijn om op het knopje van de alarmbel te duwen. Op de tweede plaats moet het alarmbelletje feilloos functioneren.
Op de derde plaats moeten de verpleging en de geneesheer van wacht van het medisch centrum in de gevangenis, tijdig arriveren. Op de vierde plaats moeten ze hem tijdig naar het medisch centrum kunnen brengen waar dat de nodige medische toestellen staan om zijn leven te redden. Op de vijfde plaats moet men hem tijdig met de ambulancediensten naar het ziekenhuis kunnen overbrengen om hem -zoals een dikke maand geleden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout gebeurde- door middel van een hartmachine en een beademingsapparaat te reanimeren.

Marcel heeft dus alle redenen om ongerust te zijn.
Vandaar dat hij ons vroeg om hem overmorgen opnieuw te komen opzoeken.

Hij vroeg ook dat jij en/of Peter en de andere mensen van onze groep hem de volgende week regelmatig willen komen bezoeken. Zo kan deze verontrustende situatie mee opgevolgd worden.

Ik vind het onbegrijpelijk dat ervaren artsen zoals dokter Proot en dokter Van Mol die tenslotte al jarenlang werkzaam zijn in het gevangeniswezen, hun medische verantwoordelijkheid in deze niet wensen op te nemen. En ik begrijp nog minder hoe zij op het idee zijn gekomen om een risicopatiënt zoals Marcel die dringend zware hartoperaties moet ondergaan, in een cel buiten het medisch centrum op te sluiten.
Dit gaat mijn petje werkelijk te boven.
Maar ja, tegenwoordig schrik ik nergens meer van.
Een zwaar zieke persoon (hart, suikerziekte, kanker,) onschuldig in de gevangenis opsluiten; hem vervolgens wekenlang in een onverluchte isoleercel opsluiten zonder dat hij enig contact heeft met zijn medegevangenen; hem zonder zijn medisch dossier naar een andere gevangenis overbrengen; hem zonder medische zorg laten terwijl hij vanwege de schommelingen van zijn suiker direct in een hospitaal zou moeten opgenomen worden; het zover laten komen dat hij niet meer kan gaan omdat zijn benen en voeten vol met water zitten; hem na een viertal dagen reeds uit het ziekenhuis ontslaan terwijl men 6 uur nodig had om hem te reanimeren; hem 8 dagen en 8 nachten lang aan zijn ziekenhuisbed, rolstoel en operatietafel ketenen; gedurende 8 nachten lang een folterend licht op zijn ziekenkamer laten branden; hem, zonder rekening te houden met zijn uitzichtloze gezondheidstoestand en zijn spoedopnames en operaties, in een cel met een geestesgestoorde plaatsen waar hij bijna niet kan slapen; een medisch rapport voor de Dienst Individuele Gevallen opmaken dat opzettelijk verkeerde gegevens bevat; hem twee weken voor zijn urgente hartoperaties op een afdeling plaatsen waarin geen medisch personeel aanwezig is enzoverder, enzoverder.

Het lijkt allemaal mogelijk te zijn in onze Belgische gevangenissen. En dan spreken we nog niet over de diefstallen van de ontlastenden dossierstukken uit Marcel's strafdossier.

Het feit dat er zo'n 1500 veroordeelden (zoals Bart Debie van het Vlaams Belang) met of zonder electronische enkelband thuis mogen zitten omdat onze gevangenissen 'overbevolkt' zijn terwijl zwaar zieke gevangenen wél opgesloten blijven, is totaal onrechtvaardig.
Men zou haast zeggen dat het Belgische gevangenisbeleid het werk van één of andere geesteszieke is.

Ik schrijf vandaag nog naar justitieminister De Clerck en enkele europese verenigingen en parlementsleden om de gruwelijke wantoestanden in de Belgische gevangenissen, opnieuw aan te klagen.

Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen voor Marcel en voor de gedetineerden die zich in dezelfde situatie bevinden.

Jan


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De post in de gevangenis loopt soms vertraging op doordat men gevangenen voortdurend van afdeling verandert om ze te isoleren. De gedetineerden van de gevangenis in Brugge kregen pas gisteren hun post van 30.12.2008 aan.

01:22 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: guantanamo gevangenis brugge |  Facebook |