19-09-08

Marcel Vervloesem, 15e dag gevangenis - Verspreid onze omzendbrief - Dringend !


De kinderpornozaak Zandvoort en de vooraf beraamde moord op Marcel Vervloesem - Omzendbrief

vervloesem


Brussel, 18.9.2008 - In 1998 bezorgde de Werkgroep Morkhoven de Koning (het kabinet van de Koning) 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort. De Koning liet die via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, die zoals de huidige justitieminister Jo Vandeurzen een 'justitieexpert' is van de CD&V (Christen Democraten), voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Reeds een half jaar geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er op geen enkele wijze nog naar deze cd-roms werd verwezen. Hij concludeerde daaruit dat de cd-roms, zoals de tal van documenten ter zijner ontlasting, gestolen waren.

De verdwijning van de ontlastende documenten en de 7 kinderporno-cd-roms werd door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij omdat de Hoge Raad voor de Justitie alleen maar kan vaststellen en verder geen enkele bevoegdheid heeft gekregen.

Justitieminister Vandeurzen deelde in zijn antwoord van 7.4.2008 aan Hugo Mertens van de Werkgroep Morkhoven die om een grondig onderzoek vroeg naar de gestolen documenten en de cd-roms, mede: 'Het grondwettelijk principe staat de Minister van Justitie niet toe op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren. Evenwel maak ik kopie van uw schrijven over aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen.'

De diefstallen hadden echter niets met de 'gerechtelijke procedure' te maken en men kon van de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen moeilijk verwachten dat hij de diefstallen die mogelijks door zijn eigen magistraten op het gerecht te Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen gepleegd werden, zou laten onderzoeken.

Het was ook niet het juiste moment omdat procureur-generaal Mark Tack, openbare aanklager op het hof van beroep te Antwerpen, pas de 'zwaarste straf' voor Marcel Vervloesem had geëist en de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes, 'enkel een luchtbel' had genoemd.

Er werd, zoals in het geval van de Open Brief met de 27 processen-verbaals inzake zedenfeiten op kinderen en minderjarigen van Vervloesem-aanklager Victor V. die door Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven op 23 oktober 2006 op het kabinet van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd afgegeven, dan ook niets meer van de aan de procureur-generaal overgemaakte klacht van de heer Hugo Mertens, vernomen.

De Werkgroep Morkhoven bracht in haar aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van 30 mei 2008 de Koning van deze feiten op de hoogte. De Werkgroep kreeg echter enkel de rode kaart terug die op het kabinet van de Koning als bewijs van ontvangst werd afgetekend.

Het schrijven terzake van de Werkgroep Morkhoven aan Jacques van Ypersele, de kabinetschef van de Koning, bleef eveneens onbeäntwoord.

De Werkgroep Morkhoven diende in haar aangetekende brief met rode antwoortkaart van 3 juni 2008 tevens een klacht in bij justitieminister Vandeurzen. Zij vroeg de minister om de diefstallen te laten onderzoeken. De Werkgroep kreeg echter alleen de rode kaart terug die op het kabinet Vandeurzen als bewijs van ontvangst werd afgetekend.

Marcel Vervloesem werd kort nadien, zonder rekening te houden met de diefstallen van de ontlastende documenten uit zijn strafdossier en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort, in de gevangenis opgesloten.
Ook met de tal van getuigenissen, bewijzen, expertiseverslagen... die de advocaten van Marcel Vervloesem in hun conclusies opnamen, werd geen rekening gehouden en rechter-voorzitter G. Van Craen van de 14de Kamer van het hof van beroep van Antwerpen die tevens rechter was in de zaak rond de isoleercellen in het Antwerps ziekenhuis Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven destijds aktie voerde, nam er zelfs geen notitie van in zijn vonnis.

Op 8.9.2008 (de derde honger- en dorststakingsdag van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout) nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens telefonisch contact op met het kabinet van justitieminister Vandeurzen. Op de vraag van Jan Boeykens waarom justitieminister Vandeurzen zijn klachtbrief van 3 juni 2008 niet beäntwoord had, deelde de secretaresse mede dat zij 'zou laten uitzoeken op welke dienst deze brief terecht gekomen was'.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist te achterhalen dat kabinetsmedewerker Koen De Busser alle binnenkomende brieven ontvangt en het dossier van de Werkgroep Morkhoven binnen het kabinet opvolgt. 'Om de één of andere reden' had Koen De Busser 'de brief niet kunnen beantwoorden', werd hem gezegd.
Tenslotte kreeg Jan Boeykens Koen De Busser zelf aan de lijn.
Debusser reageerde op de vraag van Jan Boeykens met de dooddoeners dat hij 'zoveel brieven binnenkreeg' en 'dat hij iedere dag geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden'. Jan Boeykens antwoordde hem dat het enkel over zijn aangetekende brief van 30 mei 2008 in verband met de diefstallen aan justitieminister Vandeurzen ging en dat hij geen zin had om over andere brieven te discussiëren.

Gezien De Busser hem niet verder wilde helpen, telefoneerde Jan Boeykens opnieuw naar het kabinet Vandeurzen. Er werd hem medegedeeld dat 'de brieven' aan de juridische dienst van justitie werden doorgegeven en hij werd geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de heer Anthony Christians van het kabinet Vandeurzen.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw en kreeg Anthony Christians aan de lijn die hem zei dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet, verantwoordelijk was voor het dossier. Jan Boeykens werd opnieuw naar De Busser doorverwezen.
Toen Jan Boeykens zei dat De Busser hem niet verder wilde helpen, liet Anthony Christians weten dat hij Koen De Busser 'zou vragen om de brief van 30 mei 2008 te beantwoorden'.

Jan Boeykens wacht nog altijd het antwoord af van justitieminister Vandeurzen terwijl Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge alwaar hij in een isoleercel zo groot als een hondenhok werd opgesloten, vandaag aan zijn 14de dorst- en hongerstakingsdag begon.

Het leven van de zwaar zieke Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) hangt nu aan een zijden draadje. Hij kan ieder moment in een diabetische coma vallen waaruit hij (zeker met zijn hartproblemen) niet meer levend uitgeraakt. Zijn nieren kunnen op elke ogenblik blokkeren.

Marcel Vervloesem die eergisteren (terug) bij bewustzijn was, schijnt ondraaglijke pijnen te lijden waardoor hij bijna niet meer kan slapen.

Alles wijst er dus op dat hij, met medeweten van justitieminister Vandeurzen, op een berekende manier uit de weg wordt geruimd zodat de misdaden binnen justitie en de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek in de doofpot kunnen gestoken worden.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat de justitieminister die in zijn vorig leven een ziekenhuisdirecteur was en die als justitie- en gezondheidsexpert van de CD&V bekend staat, bij deze doofpotpolitiek effectief betrokken is.

Misschien hoopt Vandeurzen met de schending van de mensenrechten en het opsluiten en laten doodgaan van onschuldige zieken in de gevangenissen, het probleem van de 'overbevolking' in de gevangenissen op te lossen.

Marcel Vervloesem werd zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag (Nederland) nog uitgenodigd voor een hoorzitting in verband met de kinderpornozaak Zandvoort. Het rapport dat het College van procureurs-generaal beloofde op te maken en aan Marcel Vervloesem beloofde te bezorgen, zal wellicht na de dood van Marcel Vervloesem klaar zijn...

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
België - Belgique - Belgium
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Enkele adressen:

cie.just@tweedekamer.nl, ad@ad.nl, nieuwsdienst@anp.nl, redactie@bijeen.nl, bnn@omroep.nl, werkgroepmorkhoven@gmail.com, cda@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl, cie.bzk@tweedekamer.nl, cie.buza@tweedekamer.nl, cie.eu@tweedekamer.nl, cie.jeugd@tweedekamer.nl, cie.ocw@tweedekamer.nl, cie.szw@tweedekamer.nl, cie.vz@tweedekamer.nl, cie.vws@tweedekamer.nl, d66@tweedekamer.nl, redactie.elsevier@ebi.nl, eo@omroep.nl, p.vgeel@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, F.Halsema@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, B.vdVlies@tweedekamer.nl, agneskant@sp.nl, m.rutte@tweedekamer.nl, groene@groene.nl, groenlinks@tweedekamer.nl, redactie@haagschecourant.nl, hpdetijd@worldonline.nl, hos@omroep.nl, ikon@ikon.nl, redactie@katholieknieuwsblad.nl, f.koserkaya@tweedekamer.nl, a.vietsch@tweedekamer.nl, M.dePater@tweedekamer.nl, H.Jager@tweedekamer.nl, F.Joldersma@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, N.vVroonhoven@tweedekamer.nl, F.dNeree@tweedekamer.nl, B.vBochove@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, J.Schreijer@tweedekamer.nl, C.Coruz@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, a.koppejan@tweedekamer.nl, J.Mastwijk@tweedekamer.nl, E.vHijum@tweedekamer.nl, a.willemse-vanderploeg@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, j.schermers@tweedekamer.nl, r.vheugten@tweedekamer.nl, J.vanDijk@tweedekamer.nl, j.schinkelshoek@tweedekamer.nl, M.Smilde@tweedekamer.nl, K.Ferrier@tweedekamer.nl, J.Atsma@tweedekamer.nl, W.vandeCamp@tweedekamer.nl, c.jonker@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, JandeVries@tweedekamer.nl, G.Koopmans@tweedekamer.nl, J.tenHoopen@tweedekamer.nl, J.Hessels@tweedekamer.nl, j.biskop@tweedekamer.nl, M.Sterk@tweedekamer.nl, I.Aasted@tweedekamer.nl, e.bilder@tweedekamer.nl, H.Ormel@tweedekamer.nl, M.Haverkamp@tweedekamer.nl, L.Spies@tweedekamer.nl, e.blanksma@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, e.cramer@tweedekamer.nl, c.ortega@tweedekamer.nl, e.wiegman@tweedekamer.nl, e.anker@tweedekamer.nl, B.vHam@tweedekamer.nl, C.Vendrik@tweedekamer.nl, W.vGent@tweedekamer.nl, N.Azough@tweedekamer.nl, m.besselink@tweedekamer.nl, J.Boelhouwer@tweedekamer.nl, t.heerts@tweedekamer.nl, J.Leerdam@tweedekamer.nl, M.Kraneveldt@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl, s.bouchibti@tweedekamer.nl, A.Timmer@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl, J.Tichelaar@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, H.Waalkens@tweedekamer.nl, L.Blom@tweedekamer.nl, M.vDam@tweedekamer.nl, m.vdijken@tweedekamer.nl, e.vdveen@tweedekamer.nl, p.kalma@tweedekamer.nl, P.Smeets@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, S.Depla@tweedekamer.nl, h.spekman@tweedekamer.nl, l.roefs@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, p.heijnen@tweedekamer.nl, c.gillard@tweedekamer.nl, p.tang@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, jdewit@sp.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, n.drooij@tweedekamer.nl, Jan@janmarijnissen.nl, rvraak@sp.nl, skarabulut@sp.nl, pjansen@sp.nl, f.luijben@tweedekamer.nl, r.poppe@tweedekamer.nl, A.Gerkens@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, p.lempens@tweedekamer.nl, m.langkamp@tweedekamer.nl, e.roemer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, h.polderman@tweedekamer.nl, KvanVelzen@sp.nl, E.Irrgang@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, C.Aptroot@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, A.vMiltenburg@tweedekamer.nl, F.Teeven@tweedekamer.nl, j.remkes@tweedekamer.nl, S.Blok@tweedekamer.nl, h.kamp@tweedekamer.nl, L.Griffith@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, a.nicolai@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, J.Snijder@tweedekamer.nl, J.vBaalen@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, P.dKrom@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, W.vanBeek@tweedekamer.nl, I.Dezentjehamming@tweedekamer.nl, kro@omroep.nl, redactie@metronieuws.nl, ncrv@omroep.nl, redactie@nd.nl, info@net5.nl, radionieuws@nos.nl, publiek@nps.nl, nps@omroep.nl, nrc@nrc.nl, panorama@spaarnestad.nl, redactie@parool.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, amsterdam.newsroom@reuters.com, revu@tijdschriften.vnu.com, eric.ingrid@home.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, 5inhetland@rtl5.nl, rvu@omroep.nl, info@sbs6.nl, sgp@tweedekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, redactie@spitsnet.nl, r.verdonk@tweedekamer.nl, teleacnot@omroep.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, tros@tros.nl, redactie@trouw.nl, pix@upi.nl, vara@vara.nl, vermist@tros.nl, publiek@veronica.nl, redactie@volkskrant.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, info@vpro.nl, redactie.vn@weekbladpers.nl, vvdvoorlichting@tweedekamer.nl, wereldomroep@rnw.nl


Schrijf naar Marcel Vervloesem (best per aangetekende brief) en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem (registred mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

----------

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

18:51 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kindermisbruik hoorzitting nederland |  Facebook |