05-12-08

Scheiding der machten: Justitieminister Vandeurzen was vroeger ziekenhuisdirecteur


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4135875fkvandeurzenpatientenrechtenbestaanniet

Brussel, 5.12.2008

Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, wilden Morkhoven-lid Marcel Vervloesem die doodziek is en reeds drie maanden lang ten onrechte in de gevangenis is opgesloten (waarvan 1 maand in een onverluchte isoleercel te Brugge), gisteren gaan opzoeken omdat het al meer dan een week geleden is dat men hem gezien heeft en omdat hij en zijn dochter daar achter vroegen.
De maandenlange problemen met de bezoektoelatingen in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, lijken echter -dank zij justitie dat de Wet Borginon inzake de rechten van de gevangenen aan haar laars lapt- een vervolg te krijgen.
Jan Boeykens en Jacqueline de Croÿ kregen gisteren namelijk te horen dat zij Marcel Vervloesem niet mochten bezoeken.
Na een tiental telefoongesprekken kregen zij dan uiteindeijk te horen dat zij zich vandaag tot, dokter Van De Casteele, de verantwoordelijke arts in de zaak Vervloesem, moesten richten. Die bleek echter ook vandaag onbereikbaar voor de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven. Van De Casteele bevond zich vermoedelijk echter wel in het ziekenhuis. Een Nederlands echtpaar wiens kinderen sexueel misbruikt werden en daarbij beroep konden doen op Marcel Vervloesem, kreeg vandaag immers probleemloos de toelating om Marcel Vervloesem morgen in het ziekenhuis te gaan bezoeken.
Het is dus duidelijk dat justitie en niet de verantwoordelijke medicus beslist wie de patiënten in het Sint-Jansziekenhuis te Brugge mag bezoeken.

De Werkgroep Morkhoven is echter niet opnieuw van plan om op de kinderachtige spelletjes van justitie die bedoeld zijn om Marcel Vervloesem nogmaals te schaden, te reageren. Als de medici van het Sint-Jansziekenhuis zich door justitie onder druk willen laten zetten en daardoor de naam van hun ziekenhuis willen schaden, dan moet dat maar. De Werkgroep Morkhoven kan dan haar tijd steken in een actie die aantoont dat de Belgische regering loog over het bestaan van pedocriminele netwerken waarin zelfs baby's als koopwaar aangeboden werden.

Hier volgt een rapportje van de telefoons die gisteren met de gevangenis en het hospitaal St. Jan te Brugge werden gevoerd.

1) Gevangenis Brugge - een vrouw: 'Hebt u bezoekrecht ? Marcel Vervloesem is momenteel opgenomen in het AZ St Jan.'
2) AZ St. Jan - een man: 'We hebben geen enkele informatie over die patiënt.'
3) Gevangenis Brugge - dezelfde vrouw: 'Marcel Vervloesem bevindt zich in ieder geval in St. Jan.'
4) AZ St. Jan - een vrouw: 'Ik zal even informeren bij een andere dienst. De dienst nierdialyze weet van niets.'
5) AZ St. Jan - dezelfde man: 'Ik weet dat alle informatie automatisch wordt geregistreerd maar ik heb geen gegevens over patiënt Marcel Vervloesem. Ik heb bij een andere dienst geinformeerd maar men heeft geen gegevens over die patiënt. Ik heb geinformeerd bij hogerhand waar men mij gezegd heeft dat het geen zin heeft om ons verder op te bellen. We hebben geen gegevens en kunnen u toch niet helpen !'
6) Gevangenis Brugge- 4 verschillende mensen: 'Dat wil zeggen dat ze daar niets over mogen zeggen. Hij is wél in het ziekenhuis. We zullen u iemand van de directie doorgeven. - U spreekt hier met het secretariaat PSD. De directie is in vergadering. Ik heb navraag gedaan. Het is niet zo evident dat men daarover informatie geeft. Ik kan niemand van de directie bereiken. Ik schakel u door naar de medische dienst. - Uw bezoektoelating is in orde maar organisatorisch is het misschien niet mogelijk. Ik weet niet welke procedure hierbij wordt gevolgd. Ik schakel u door. Blijf even aan de lijn. - U staat op de lijst van toegelaten bezoekers. U moet opnieuw contact opnemen met St. Jan. Het is de medische verantwoordelijke die beslist. Als uw bezoek wordt toegestaan, moet je rekening houden met de bezoekuren. U kan maximum maar 1 uur blijven. De beambten hebben een lijst met de namen van de toegelaten bezoekers. U moet dan alleen nog maar uw identiteitskaart laten zien. Zo dat is alles wat ik u kan zeggen.
7) AZ St. Jan - secretariaat en verantwoordelijke voor de dienst nierdialyze: 'Dokter Vande Casteele is verantwoordelijk voor Marcel Vervloesem. Hij is momenteel niet in het hospitaal. U kan hem morgen telefoneren.

-------

PS.: Jan Boeykens en Jacqueline de Croÿ bezochten Marcel Vervloesem op 3.11.2008 in het hospitaal St. Elisabeth te Turnhout waar hij, na wekenlang medisch verwaarloosd te zijn in de gevangenis van Turnhout, met spoed was opgenomen en men hem aan een hartmachine diende te sluiten. Het bezoek was toen blijkbaar geen probleem alhoewel de Werkgroep Morkhoven zich afvraagt waarom Marcel Vervloesem's dochter Wendy nooit werd/wordt ingelicht omtrent de gezondheidstoestand van haar vader.
De Werkgroep Morkhoven hoopt dat justitie de internetaansluiting, na het uitbengen van dit bericht, niet opnieuw blokkeert zoals de afgelopen dagen meermaals het geval was want dan wordt het voor iederéén te duidelijk dat de Belgische justitie ook het Internet, als een echt repressieorgaan censureert om actievoerders het zwijgen op te leggen.

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Men kan Marcel Vervloesem, die een week geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en intussen reeds verschillende spoedoperaties onderging (terwijl er nog 2 hartoperaties zouden moeten volgen), nog steeds schrijven en ondersteunen.
Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de Guantanamo-gevangenis in Brugge te schrijven.
Wat meespeelt in deze zaak is dat Vandeurzen en zijn partijgenoten ook de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de cd-roms die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, willen blijven dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10 in één keer) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat is om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: Marcel Vervloesem, Dr. Stefaan Vandecasteele (AZ. Sint Jan Brugge), Justitieminister Jo Vandeurzen die gedurende 11 jaar voorzitter was van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg)