09-04-09

Zwaar zieke gevangenen: Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 9 april 2009

Gevangenis Brugge
t.a.v. Dokter Proot, hoofdgeneesheer Gevangenis
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Zieke gevangenen - Marcel Vervloesem

Ik heb u reeds verschillende malen geschreven omtrent het feit dat Marcel Vervloesem sinds de door u geregelde transfert naar de gevangenis van Leuven die op een vreemde manier mislukte (10 dagen geleden), geen medicatie meer krijgt.

Buiten drie pilletjes (terwijl hij voor zijn opsluiting 12 medicamenten per dag kreeg) heeft Marcel geen enkele medicatie meer.
Het is trouwens niet de eerste keer dat dit gebeurt.
Toen u met directeur Decandelaere (dezelfde directeur waarmee u de transfert 'regelde') besliste om Marcel om 'medische redenen' van het Medisch Centrum in de gevangenis te Brugge, in een cel van sectie 35 op te sluiten (waarbij hij geisoleerd werd), werd zijn medicatie ook plotseling stopgezet.
Marcel die toen al ernstige hartproblemen had (het was een paar weken voor zijn hartoperatie in het AZ Sint-Jan), werd niet alleen geisoleerd maar door Decandelaere, die sinds twee weken op pensioen is, ook zwaar onder druk gezet.
Zoals u weet, riep Decandelaere Marcel op zijn bureau en dreigde met 'nog meer tuchtmaatregelen' indien Marcel de Werkgroep Morkhoven niet kon dwingen om bepaalde gezegdes over uw collega Dokter Van Mol van het Internet te halen.
De Werkgroep wenste niet toe te geven aan deze chantage omdat Dokter Van Mol, als directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, verantwoordelijk is voor de verkeerde gegevens in het medisch rapport over Marcel.
Marcel werd vervolgens weer terug naar het Medisch Centrum overgeplaatst en u liet hem (zoals dit na al de operaties het geval was) terug in de cel steken van de gedetineerde die destijds alles onderkakte en die dag en nacht tegen zichzelf en de muren praat.
Waarschijnlijk ziet u dit als een vorm van revalidatie...
Op een bepaald moment wilde Marcel naar de rokerskamer gaan omdat hij als niet-roker geen enkele andere keuze heeft gezien dit het enige zaaltje is wat er bestaat.
In tegenstelling tot voordien, mocht hij dat niet wat er op wees dat de tuchtmaatregelen tegen Marcel gewoon bleven doorgaan in het Medisch Centrum.
Marcel die doodsbang was dat hij opnieuw geisoleerd zou worden en die onder enorme druk (en zonder medicatie) had gestaan, trok toen als een soort wanhoopsdaad de serum-kabeltjes uit.
Een dienstdoende verpleegster maakte daarvan onmiddellijk een tuchtrapport op terwijl alle tuchtmaatregelen willekeurig genomen werden.
Marcel moest voor de tuchtcommissie verschijnen die besliste dat hij een maand lang geisoleerd zou worden en enkel het bezoek van zijn familie op bezoek mocht krijgen (zijn dochter uit Herentals dus die zich met haar drie kinderen nauwelijks kan verplaatsen).
Deze bezoeken moesten achter glas gebeuren.
Gelukkig nam Marcel's advocaat toen een initiatief waardoor de Raad van State besliste dat deze tuchtmaatregelen onmiddellijk moesten opgeheven worden.

Om terug te komen op de medicatie van Marcel, kan ik u vertellen dat u op de hoogte bent van de stopzetting van zijn medicatie omdat u dit een tiental dagen geleden, in het bijzijn van Marcel geleden, bevestigde nadat u op de computer was gaan zien.

Marcel heeft ook geen medicatie meer die zijn (voor 60% werkende) nieren moeten beschermen alhoewel deze medicatie door de nierspecialist van het AZ Sint-Jan voorgeschreven was.

Hij krijgt ook onvoldoende insuline omdat zijn suikerspiegel enkele dagen geleden op 400 stond. Dat is 4 x zoveel als normaal en is, zeker na zijn hartoperatie van 4 weken geleden, levensgevaarlijk. Als chirurg die verbonden is aan het AZ Sint-Jan te Brugge, moet u hiervan op de hoogte zijn.

Sinds de zogezegde transfert naar de gevangenis van Leuven waarbij de medicatie plots werd stopgezet, kreeg Marcel geen cardioloog meer te zien.
Zijn bloeddruk wordt niet gemeten terwijl dat voor zijn opsluiting iedere dag gebeurde.

Zijn bloed wordt, sinds de zogezegde transfert, ook al niet meer getrokken terwijl Marcel -zoals u weet- ook een paar maal wegens kanker werd geopereerd en men bloedarmoede bij hem vaststelde (vandaar ook de bloedtransfusies die hij enkele maanden geleden in het AZ Sint Jan kreeg).
Als medisch specialist weet u dat men aan het bloed kan zien of er al dan niet sprake is van kankercellen.

Sinds zijn operatie werd Marcel maar een zestal keren voor de revalidatie en de kinesitherapie opgeroepen. De revalidatie en de kinesitherapie zou 'wegens de paasvacantie' ook niet meer doorgaan.

Omdat ik vrees dat Marcel, zonder de voor hem noodzakelijke medicatie, gewoon zal doodgaan, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, onmiddellijk (en voor het te laat is) te willen opnemen. U moet dus ook niet proberen om Marcel door de stopzetting van zijn medicatie en door middel van een medisch rapport als 'voldoende gezond om opgesloten te blijven' te omschrijven!

Het kan ook niet dat u Marcel door de stopzetting van zijn medicatie (waardoor hij weet dat men hem wil laten sterven en tot stervens toe opgesloten wil houden) tot een wanhoopsdaad of euthanasie drijft.

U bent een geneesheer en als hoofdgeneesheer bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de mensen die in de gevangenis van Brugge zijn opgesloten.
Er wordt niet van u verwacht dat u de mensen laat sterven of tot zelfmoord en euthanasie drijft!

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS.
Deze brief wordt u ook nog per aangetekende post toegezonden.
Een kopie van deze brief wordt tevens per aangetekende post naar justitieminister De Clerck verzonden vermits de Minister in zijn brief dd. 25.3.09 aan Marcel beweert dat zijn 'medische situatie op een normale wijze wordt opgevolgd'.


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

14:02 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwaar zieke gevangenen dokter luc proot |  Facebook |